Sidste nyt fra nettet

Næsten alle har nu net igen !
140724

Kære alle medlemmer af Grenaas.net

Et stort suk ! - Det har været en uventet lang og nervepirrende omgang at nå hertil i opgraderingen til et langt bedre net, - for Jer som brugere uden internet i langt længere tid end forventet, - og for os som har taget ansvar for at drive Grenaas.net. Meget skal endnu gøres - vi er ikke færdige, men næsten alle har nu internet igen. - Og en kæmpe tak for det, til de teknikere som har stået for at gøre det muligt.
Det har været langt mere omfattende end vi havde forestillet os i bestyrelsen, at skabe denne omstilling til at have 7 højhastigheds fibertilslutninger til internettet, fra før kun 1 til deling - og derfor har det taget næsten 14 dage at nå hertil.

Alle skal med ind i det nye netværk, så vi har brug for nye tilbagemeldinger om problemer i situationen, sådan som den er nu.
Da I som det først og fremmest drejer sig om nu, muligvis ikke kan sende mail eller gå på facebook, bedes I sende os en SMS til 60 250 250, med navn og adresse samt det mobiltelefonnummer vi skal bruge til kontakt, plus en kort problembeskrivelse.
Tidligere druknede vi i hundredvis af SMS'er, men da vi nu forventer kun at modtage få SMS'er vil vi bestræbe os på at overkomme at besvare dem individuelt og sørge for at man kommer på nettet igen lige så hurtigt vi kan få det til at ske.

Det kan stadig være relevant, for de få der evt. endnu er uden internet gennem Grenaas.net, at lave sig et WiFi-hotspot på en mobil, som kan give ens enheder trådløs internetadgang, mens man venter på internet gennem Grenaas.net

Hvis man ikke kan det, kan man stadig lave aftale på 27 36 10 36 om at hente en bredbånds-router til låns, indtil man har fået net igen.

Hvis man har fået internet gennem Grenaas.net igen, og man lånte en bredbånds-router mens man ventede, så bedes man tilbagelevere bredbånds-routeren efter aftale på 27 36 10 36, så andre der evt. endnu ikke har fået net, kan få gavn af den.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Status rapport om hvor langt vi er kommet i opgraderingen
110724

Så vidt jeg kan orientere mig, ser det ud til at 52 af 60 knudepunkter i Grenaas.net nu formidler internet til de tilsluttede brugere. Teknikerne arbejder på højtryk med at etablerer forbindelser (ruter) ud til de manglende knudepunkter, så alle hurtigst muligt vil have internetadgang.

Når jeg skriver så vidt jeg kan orientere mig, skyldes det at ombygningen af nettet indebærer at vore hidtidige værktøjer til at se ind i nettet ikke virker før de bliver tilpasset. Men med mere moderne værktøjer, som jeg ikke er rutineret i at bruge, kan jeg se at 52 af de 60 knudepunkter melder ingen problemer. 16 links ud af 19 fra sted til sted melder også at de er problemfrie, og 169 af 302 brugerradioer melder igen problemer, (her ved midnat til fredag er vi oppe på 253 uden problemer ud af 302). Der er ikke noget i vejen med de brugerradioer som ikke melder sig problemfrie. De har blot endnu ikke helt fået den vej til internettet gennem det lokale net, som der arbejdes intenst på at give dem...

Teknikerne er ca. halvvejs med at indskrive ruter i alle de 7 hoved-knudepunkters routere, så disse routere alle får forbindelse til hinanden, og også med at skrive ruter ind i underknudepunkternes routere, så der banes vej til at alle brugerradioerne kan forbinde sig til internettet. Et kæmpe puslespil... større end vi i bestyrelsen havde regnet med.

Som sagt må vi ruste os med tålmodighed, mens vi venter på at teknikerne får alle med...

Og er det svært at vente, må vi lave os et WiFi-hotspot på en mobil, som kan give ens enheder trådløs internetadgang.

Hvis man ikke kan det, kan man lave aftale på 27 36 10 36 om at hente en bredbånds router til låns indtil denne krise er overstået...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Det skal åbenbart ikke være nemt...
090724

Tirsdag arbejdede teknikerne på at få forbindelses-vejene (ruter) i Grenaas.net's nye netværks-infrastruktur etableret, så der kan komme internet til alle de steder der skal. Der var meget bøvl med det. Til sidst sporede de at vores oprindelige fiberforbindelse fra Global Connect til varmeværkets skorsten ved Violskrænten var ude af drift. Det viste sig at forbindelsen var blevet slukket, selvom vi har modtaget regning for 3 måneder frem. Teknikerne fik forbindelsen genoprettet, men det har givet anledning til en stor forsinkelse i tirsdagens arbejde.

Forudsat at der ikke støder yderligere uforudsete forhindring til, så forventer teknikerne at de får etableret alle de forbindelses-veje der er brug for i løbet af onsdagen, så der opstår adgang til internettet alle vegne i Grenaas.net.

I kan være sikre på at alle gør deres bedste...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Områderne omkring GTS, Fuglsang og Elcon skulle gerne have internetforbindelse igen
090724

Vi havde indtil nu lejet 4 interne fiber-forbindelser - uden internet - men blot til at forbinde Grenaas.net's 7 hoved-knudepunkter og fordele 1 internetforbindelse ud til, og igennem, de 7 hoved-knudepunkter, og videre til de i alt 65 tilslutningspunkter som Grenaas.net's trådløse infrastruktur består af. Vore teknikere havde forventet at de kunne benytte disse 4 interne fiber-forbindelser midlertidigt, mens de etablerede det fremtidige netværk. Men desværre blev disse 4 opsagte interne fiber-forbindelser slukket mandag morgen, hvorved den situation opstod som er beskrevet i det foregående opslag.

Teknikerne har det til trods formået at om-rute trafikken så områderne omkring GTS, Fuglsang og Elcon nu igen har internet-forbindelser.

De fortsætter tirsdagen igennem med at få alle områder forbundet til de relevante af de nu 7 internet-knudepunkter i Grenaas.net - hver med 1.000/1.000 Mbit kapacitet. Vi som arbejde på at få det til at virke optimalt glæder os mindst lige så meget til at opleve et netværk med super-internet som I brugere gør.

Vær venlige at være tålmodige - det skal nok komme. Find midlertidigt alternative veje, som tidligere beskrevet...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Områderne omkring GTS, Fuglsang og Elcon har været uden internet siden i morges
080724

Vi har uventede problemer med skiftet fra den hidtidige internetleverandør Global Connect til nu både Global Connect ved varmeværkets skorsten på Violskrænten og Fibia 6 andre steder i Grenaa-området.
3 af de andre steder med Fibia internet er ikke blevet forbundet som forventet endnu, nemlig ved Grenaa tekniske Skole og ved varmeværkets skorsten i Fuglsang og i havnen ved Elcon.

Der er nu teknikere i gang med at forbinde (rute) tingene ordentligt så alle får internet igen.

Vi orienterer løbende her og på https://facebook.com/grenaas.net

Vi beklager alle de gener det forårsager rundt omkring !

Vi er helt klar over at mange ikke har internet, men da det skal løses centralt hjælper det desværre ikke at tale i telefon om det med den enkelte...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Grenaas.net's infrastruktur er nu opgraderet
060724

- Vær venlig at informere os via SMS til 60 250 250 hvis du endnu ikke har net -

Kære medlem af Grenaas.net


Den varslede opgradering af Grenaas.net's infrastruktur til en 7 gange større båndbredde-kapacitet er nu gennemført og alle medlemmer skal nu til at nyde tålmodighedens frugter.

Alle de 7 hoved-knudepunkter har nu hver sin dedikerede internet-fiberforbindelse på 1.000 Mbit ned og 1.000 Mbit op, hvor de før havde 1.000 Mbit ned og 1.000 Mbit til deling... Det er et kæmpe løft af den samlede kapacitet, som vi nu skal gøre alt for at udnytte maksimalt, så alle brugere får del i den større kapacitet og oplever en mere stabil internet forbindelse end tidligere.

De fleste forbindelser i infrastrukturen er blevet udbygget hen ad vejen sådan at de allerede har kapacitet til at transportere store mængder data, - f.eks. er der næsten alle steder anvendt kabler der kan strømme 1.000 Mbit pr. sekund igennem. Det der virkelig manglede var den nu gennemførte større kapacitet i forbindelsen til internettet.

Der er nogle få flaskehalse hist og pist i infrastrukturens forbindelser som nu i den kommende tid skal gås efter, så alle ender med at få glæde af nettets opgradering til 7 gange større båndbredde-kapacitet.

Der arbejdes stadig på at få de 7 nye grene i Grenaas.net til at fungere sammenhængende, så de kan være erstatning for hinanden ved nedbrud, og også så vi kan administrere nettet under et, - hvad vi lige nu ikke længere kan...

For en sikkerheds skyld beder vi Jer stadig om at hjælpe os og skrive en SMS til 60 250 250 hvis I oplever at I ikke har fået internettet tilbage endnu. Vær venlig at oplyse navn og adresse og at beskrive problemet kort, så vi kan danne os et billede af situationen og handle på det.

Hvis man endnu ikke har fået net igen og ikke kan lave sig et WiFi-hotspot på en mobiltelefon, som ens enheder kan tilslutte sig, imens man venter på internet gennem Grenaas.net, så kan man stadig låne en nødnet router med alternativt internet ved at sende en SMS derom til 60 250 250 og oplyse navn, adresse og kontakt telefonnummer, - så får man en besked via SMS om hvordan man får fat i sådan en nødnet router med WiFi-internet som ens enheder midlertidigt kan tilsluttes.

Men fokus er naturligvis på at alle brugere hurtigst muligt skal få del i det nye netværk, med større stabilitet og hurtigere internet.

~ Vi ønsker alle en rigtig god sommer tid ~

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


PS:Hvis du oplever andre slags problemer end dem der er varslet i forbindelse med opgradering af nettet, så vil vi gerne at du fortæller os det på en af de nedenstående 3 måder, så vi bliver opmærksomme på problemet.
Der 3 måder vi kan kontaktes på:
1. Prøv at ringe til 60 250 250 i dagtimerne. Hvis der ikke svares, så indtal ikke en besked, men send i stedet en SMS til 60 250 250 med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem samt på hvilket nummer vi kan ringe tilbage. En sådan besked går automatisk ind i vores opgave-kø.
2, Eller skriv en e-mail til kontakt@grenaas.net - eller til support@grenaas.net - hvis du har brug for netværks-support, med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked går også automatisk ind i vores opgave-kø.
3. Eller skriv en besked i Messenger på facebook.com/grenaas.net - med en kort beskrivelse af hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked giver os også mulighed for at gå i dialog med dig på skrift.


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Det meste af Grenaas.net's infrastruktur er nu opgraderet, - informer os via SMS hvis du endnu ikke har net
040724

Der skulle nu igen være net fra disse 3 hoved-knudepunkter: Varmeværkets skorsten ved Søndre Skole og varmeværkets skorsten i Bredstrup samt fra Ålsømasten.
Der arbejdes stadig på at få de 7 nye grene i Grenaas.net til at hænge sammen via VPN-forbindelser.
VPN-løsningen kører ikke helt endnu som den skal, men så snart den er færdiggjort, kan vi administrere nettet i sin helhed og så kan der også komme internet igennem fra de 4 øvrige hoved-knudepunkter.

For en sikkerheds skyld beder vi Jer om at hjælpe os og skrive en SMS til 60 250 250 hvis I oplever at I ikke har fået internettet tilbage endnu. Vær venlig at oplyse navn og adresse og at beskrive problemet kort, så vi kan danne os et billede af situationen og handle på det. Regn ikke med at vi kan besvare mange henvendelser. Så forvent f.eks. ikke at vi kan svare på hvornår der er net igen, for svaret er at så snart de tekniske hindringer er løst, så er nettet pludselig tilbage.

Hvis man ikke kan lave sig et WiFi-hotspot på en mobiltelefon, som ens enheder kan tilslutte sig, mens man venter på internet gennem Grenaas.net, så kan man stadig låne en nødnet router med alternativt internet ved at sende en SMS derom til 60 250 250 og oplyse navn og adresse.

Men det vi arbejder på er hurtigst muligt at få alle brugere af Grenaas.net med ind i det nye netværk, med større stabilitet og hurtigere internet.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Nyt om super virkninger af opgraderingen !
040724

Vi har nu med Speedtest målt båndbredden hos en af de husstande der nu har fået net igen efter afbrydelserne i forbindelse med vores opgradering i deres område.

Speedtesten - målt over 30 sekunder - viste en gennemsnitlig pingtid på 6 ms og en gennemsnitlig download hastighed på 283 Mbps og en maksimal download hastighed på 305 Mbps.

Upload hastigheden var i snit 116 Mbps og maksimalt 140 Mbps.

Test af samtidig download og upload viste en gennemsnitlig download og upload hastighed på hhv. 170 Mbps og 62 Mbps, mens de maksimale samtidige hastigheder var hhv. 200 Mbps og 95 Mbps.

Det ser meget lovende ud - og må siges at have været værd at vente på, - selvom det har været en hård og lang fødsel, der endnu ikke er overstået alle steder...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

VARSLING AF PLANMÆSSIGE NETFORSTYRRELSER
020724

Kære medlem af Grenaas.net

Som tidligere medelt opgraderes Grenaas.net i disse dage til at køre med 7 gange større kapacitet...

Men som et gammelt ordsprog siger: "Det skal være skidt før det bliver godt". - Og lige nu er det temmelig skidt med internet igennem Grenaas.net, - men det bliver så godt, når vi er færdige med opgraderingen...

Følgende er en varsling fra teknikerne, der med stor omhu foretager Grenaas.net's opgradering, sted for sted:

"Fra nu og i de følgende dage skal man forvente en eller flere længere afbrydelser rundt omkring i nettet og i nettet samlet set, Det er teknisk set fuldstændig uundgåeligt".

Derfor vil bestyrelsen råde alle medlemmer til flg.:

Vi opfordrer dig til først og fremmest at ruste dig med glad og forventningsfuld tålmodighed, og hvis muligt at give dig selv en alternativ internetadgang, som du kan bruge imens du venter på at opgraderingen fuldføres i dit område. Det kan du gøre ved at lave et såkaldt "hotspot" på din mobiltelefon, sådan at dine evt. andre data-enheder kan tilsluttes hotspottet og få internet derigennem.
I Google på nettet kan du finde vejledning til hvordan du laver dig et hotspot på din mobiltelefon. Det vil være en stor fordel at afprøve det, inden du sandsynlig. får brug for det...

Hvis du ikke kan lave dig et hotspot på din mobil og slet ikke kan undvære nettet under afbrydelserne, så kan du låne en nødnet bredbånds-router med internet via trådløst net, ved at anmode derom via en SMS til vores support-nummer 60 250 250. Oplys i din SMS dit navn og adresse samt mobilnummer og mailadresse. Boksene udlånes efter først til mølle-princippet.

Hvis du oplever andre slags problemer end dem der er varslet her, vil vi gerne at du fortæller os det på en af de nedenstående 3 måder, så vi bliver opmærksomme på problemet.

Der er 3 måder vi kan kontaktes på:

1. Prøv at ringe til 60 250 250 i dagtimerne. Hvis der ikke svares, så indtal ikke en besked, men send i stedet en SMS til 60 250 250 med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem samt på hvilket nummer vi kan ringe tilbage. En sådan besked går automatisk ind i vores opgave-kø.

2, Eller skriv en e-mail til kontakt@grenaas.net - eller til support@grenaas.net - hvis du har brug for netværks-support, med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked går også automatisk ind i vores opgave-kø.

3. Eller skriv en besked i Messenger på facebook.com/grenaas.net - med en kort beskrivelse af hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked giver os også mulighed for at gå i dialog med dig på skrift.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer tid !

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
fra Bjarke Nielsen :-)
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Vi opgraderer Grenaas.net's kapacitet i øjeblikket - og beder om tålmodighed
280624

Kære medlem af Grenaas.net !
Grenaas.net opgraderes i disse dage fra 1 fiber-tilslutning, hvorfra der ud til alle medlemmer fordeles i alt 1.000 Mbit ned og op, til fra nu af hele 7 decentrale fiber-tilslutninger der hver vil fordele 1.000 Mbit ned og op - så vi sammen har 7.000 Mbit ned og 7.000 Mbit op !

De fem første af de 7 hoved-knudepunkter i vores netværks-infrastruktur er nu blevet tilsluttet fiber her tirsdag, onsdag og torsdag (d. 25-26-27 juni), men der går nogle dage endnu før forbindelserne vil blive konfigureret færdige og kan tages i brug.
Arbejdet med at færdiggøre de sidste to fiberforbindelser er blevet forsinket og udsat til mandag d. 1/7.

Med denne faktor 7 opgradering af Grenaas.net tror bestyrelsen på at vi - når vi er helt færdige med opgraderingen - vil have skaffet alle nettets brugere stabilt og hurtigt internet.

Vi arbejder på at det hele vil begynde at kunne mærkes fra lige efter den 1/7 - 2024.
Fra nu og indtil da - og måske i lidt flere dage - beder vi alle om at være ekstra tålmodige med os. Selvom vi gør vores aller-bedste som erfarne frivillige der driver nettet, så kan vi jo løbe ind i problemer som måske tager tid at løse, og afstedkommer afbrydelser af netforbindelser her og der.

Hvis du oplever problemer med dit net vil vi gerne at du fortæller os det, på en af de nedenstående 3 måder, så vi bliver opmærksomme på problemet undervejs i opgaveløsningen. Men samtidig vil vi opfordre dig til at ruste dig med tålmodighed, og give dig selv en alternativ internetadgang mens du venter på os, ved at lave et hotspot på din mobiltelefon, sådan at dine evt. andre data-enheder kan tilsluttes mobil-hotspottet og få internet derigennem.
I Google på nettet kan du finde vejledning til hvordan du laver dig et hotspot på din mobiltelefon og du kan med fordel afprøve det, inden du evt. får brug for det.

Hvis du oplever afbrydelse af dit internet og ikke har mulighed for at lave et mobil-hotspot, så kan du ved at henvende dig derom gennem en af de tre måder som er nævnt her under låne en nødnet boks af Grenaas.net, så du fortsat har internetadgang, indtil afbrydelserne er ophørt.


Der er 3 måder vi kan kontaktes på:

1. Prøv at ringe til 60 250 250 i dagtimerne. Hvis der ikke svares, så indtal ikke en besked, men send i stedet en SMS til 60 250 250 med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem samt på hvilket nummer vi kan ringe tilbage. En sådan besked går automatisk ind i vores opgave-kø.

2, Eller skriv en e-mail til kontakt@grenaas.net - eller til support@grenaas.net - hvis du har brug for netværks-support, med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked går også automatisk ind i vores opgave-kø.

3. Eller skriv en besked i Messenger på facebook.com/grenaas.net - med en kort beskrivelse af hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked giver os også mulighed for at gå i dialog med dig på skrift.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer tid !

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
fra Bjarke Nielsen :-)
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Planlagt strømafbrydelse ved Ålsømasten i dag fra kl. 17 til 18
110624

Vi får løst problemerne med strøm til vores netværksgrej på Ålsømasten i dag, men det indebærer at strømmen til udstyret i masten blive afbrudt for en stund.

Masten forsyner flg. områder med internet:
Ålsrode
Revn
Ålsø By
Bjørnholm
Pederstrup
Ålsø område

Strømmen Vil blive afbrudt i tidsrummet fra kl.17 til ca.18.
Vi skal have flyttet strømmen inde på Mølleskolen.


Venlig hilsen fra de aktive i Grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Velvilje fra medlemmerne har fået bestyrelsen til at vedtage et månedligt kontingent på 10 kr.
310524

Kære medlem af Grenaas.net !

Generalforsamlingen i Grenaas.net d. 8/5-24 vedtog at alle medlemmer af Grenaas.net skulle have mulighed for at give deres mening tilkende om bestyrelsens forslag om at indføre et månedligt medlemskontingent på 10 kr. - inden at den nyvalgte bestyrelse evt. gennemfører et sådant forslag.

Derfor bad vi Jer - i en mail til alle medlemmer - om at skrive til bestyrelsen@grenaas.net senest søndag d. 26/5 og lade bestyrelsen vide hvad I mener om forslaget.

Vi har modtaget 9 ja-svar og ingen nej-svar.

Ved en gennemgang af svarene har et flertal af bestyrelsens medlemmer nu besluttet at indføre et medlemskontingent på 10 kr. pr. måned med virkning om en måned - dvs. fra d. 1/7-24.
Bestyrelsen takker for tilliden og vil lade de ekstra midler omsætte til et bedre net for alle brugere.

Hvis man bruger fast overførsel fra sin netbank betyder det at man selv skal lægge 10 kr. på sin månedsbetaling eller hhv. lægge 30 kr. på sin kvartalsbetaling osv.
Hvis man ikke vil flytte fra PBS-betaling over til betaling med fast overførsel fra ens netbank, hvorved man kan spare PBS gebyret på 10 kr. pr. opkrævning, så skal man ikke selv ændre noget, men der vil blive lagt 10 kr. i kontingent pr. måned, til den nuværende opkrævning via PBS.

Vi skriver til jer om bestyrelsens beslutning allerede nu fordi ændringer af vilkår skal ske med et varsel på 1 måned ifølge "Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net".

Vær venlig at rette evt. spørgsmål til bestyrelsen@grenaas.net. Vi vil så søge at besvare alle spørgsmål af almen interesse i vores månedsmail for juni-24 - i god tid inden betalinger evt. skal rettes til.

Med venlige hilsner på vegne af bestyrelsen for Grenas.net
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Tidligere indhold: Se Arkivet

Flere nyheder: Se grenaaportalen.dk

Info

Info


Kig ind på vores kommende hjemmeside

Klik på linket og se dig om: https://www.grenaasnet.dk
(Bemærk at siden er under udvikling og der kan derfor forekomme informationer der endnu ikke er tjekket for deres korrekthed).

NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide

Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net

Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.phpMøder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.00

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet ind imellem er virtuelt på Discord, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du besked om mødet den onsdag er fysisk eller virtuelt. Hvis det er virtuelt får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle. Hvis der på et møde ikke er behov for at yde nogen fremmødte hjælp, så løser vi opgaver i driften af Grenaas.net.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250 med dit navn og dit telefonnumer og at du gerne vil være aktiv i Grenaas.net's frivillige arbejde


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Grenaas.net er en ukommerciel frivillig forening der ved frivilliges indsats yder en lynhurtig, stabil og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt, - til en fast lav pris.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 75 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 100-150 Megabit pr. sekund eller mere - både ned og op... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger med mere end 60 tilslutningspunkter rundt om på Grenaa-egnen, så alle tilsluttede til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Medlemskab og abonnement:
Hvis man tegner et internet-abonnement hos Grenaas.net melder man sig samtidigt ind som medlem i foreningen og skal som medlem betale et medlemskontingent på 10 kr. pr. måned. Det betales forud sammen med ens abonnements-betaling for internet. Det samlede månedlige beløb skal indbetales pr. den første i hver måned, med en såkaldt "Fast Overførsel" fra ens netbank, så det efter oprettelse sker automatisk.

Samlet betaling gennem "Fast Overførsel"
Ved tilmelding skal man altså selv oprette en månedlig "Fast Overførsel" i sin netbank der automatisk overfører det samlede månedlige beløb til Grenaas.net's abonnent-konto. Den har bank reg. nr. 2690 og konto nr. 9035295361. - Indtast dit samlede månedlige betalingsbeløb og anfør betalingsintervallet månedlig pr. den første i hver måned og at betalingerne er uden tidsbegrænsning. (Du kan altid slette den faste overførsel når som helst du selv vil, senere). Noter i overførslens felt for meddelelse til modtager det brugernummer du får udleveret ved tilslutningen.
Der er ingen opkrævningsgebyr eller yderligere udgifter.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man indendørs kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen via flere enheder.

Der er 3 slags abonnementer:
1) Helårs basis-abonnement. Koster 150 kr. pr. måned.
2) Sommerhus-abonnement. 75 kr. - hver måned året rundt.
3) Institutions- og Virksomheds-abonnement. 2 * 150 kr.
( evt. ekstra ved særlige ekstra tjenester)

1. Helårs basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement.

2. Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. 10 kr. i kontingent pr. måned, - men hver måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller hvis du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du tegne et Helårs basis-abonnement.

3. Institutions- og Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores Helårs basis-abonnement.
Men har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Tilkøbs-muligheder:
Helårs basis-abonnement, Sommerhus-abonnement og Institutions- og Virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningspakken indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis låner erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Man skal lægge 25 kr. til sin månedlige "Faste Overførsel" pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.
Man skal regne med at det vil koste 250 kr. at få hjælp til afmontering og aflevering af vores udlånte netværks-grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net

Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 65 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.