Sidste nyt fra nettet

Grenaas.net's årlige generalforsamling er udsat til d. 8. maj
180224

Hermed orienteres du om at bestyrelsen - på grund af pludselig sygdom - har været nødt til at udsætte den årlige generalforsamling i Grenaas.net til onsdag d. 8/5 fra kl. 19 til 21 i lærerværelses-kantinens møderum, på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49, 8500 Grenaa. ( - følg skiltningen).

Vi indkaldte til generalforsamling her på hjemmesiden allerede omkring nytår. Og for en uge siden, da der var ca. 3 uger til den planlagte generalforsamlings afholdelse, udsendte vi en mail til alle medlemmer om afholdelse af generalforsamling d. 28/2. Desværre har en nøgleperson meldt sig alvorlig langtidssyg, så vi skal helt hen til den 8/5 før vi kan være sikre på at afholde den årlige, ordinære generalforsamling.

Vi skal igen minde om at ethvert medlem af foreningen Grenaas.net uden videre har adgang til generalforsamlingen og i kraft af sit brugernummer vil kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.

Og vi skal også minde om at ethvert medlem også kan tilsende bestyrelsen@grenaas.net et eller flere begrundede skriftlige forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. Forslag skal fortsat tilsendes bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse - dvs. senest d. 24/4 - og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 1 uge før - dvs. senest d. 1/5.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på bestyrelsens vegne
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Midlertidig nedsat hastighed i en del af nettet syd for Grenaa
180124

Brugere af Grenaas.net hvis internetforbindelse kommer via beredskabsmasten ved Mølle Skole i Ålsø (Ålsømasten) oplever i øjeblikket at nettet beklageligvis kører langsommere end det plejer.
Forsyningen til fordelingspunkterne på Ålsømasten kommer trådløst dels fra fibernet ved Fuglsang Skorstenen og dels fra fibernet ved siloen ved Grenaa Tekniske Skole (GTS). Desværre har vi i øjeblikket problemer med den radio der sidder på silotoppen ved GTS, som gennem sin antenne skal sende til og modtage fra Ålsømasten. Internetadgangen går derfor i øjeblikket kun via en tilsvarende radios antenne på toppen af Fuglsang Skorstenen.

Udbedring af problemerne med radioen på silotoppen ved GTS er forsøgt trådløst og igennem kabel uden held. Adgangen til at løse problemerne med radioen på taget af silotoppen ved GTS vanskeliggøres af vejrsituationen. Taget er nemlig skråt og dækket af sne og is og derfor farligt at færdes på, så vi er af sikkerhedsgrunde nødt til at afvente at vore teknikere kan komme til radioen og løse problemerne.

Midlertidige løsninger vil blive forsøgt i de kommende dage. Hvis sådanne tiltag ikke fører til en højere hastighed ude i Ålsømastens trådløse forgreninger må vi desværre afvente et vejrskifte før hastigheden kan gøres normal igen.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Alle som var tilsluttet TV-masten på Møgelbjerg er nu flyttet til andre tilslutningspunkter
221223

Højtsiddende antenner faldt ned fra TV-masten under den store efterårsstorm. For at undgå at flere antenner i fremtiden kan falde ned blev TV-masten kortet ned mandag den 4. december.
Det blev anledningen til at Grenaas.net nu har nedlagt sit tilslutningspunkt på TV-masten og har flyttet de tilsluttede brugere til andre tilslutningspunkter i området.

I denne forbindelse har Grenaas.net nu genetableret sit tilslutningspunkt på gavlen af Solskrænten 102 og har flyttet flere af TV-mastens bruger hertil, men også til Møllemasten og til Violskrænten.
Der har været store udfordringer i at gennemføre flytningerne og det har derfor taget meget længere tid end forudset. Derfor er der nogle få af flytningerne der endnu ikke er vellykket gennemført og ikke længere kan gennemføres før jul, idet alle vore teknikere enten er sygemeldte eller er gået på juleferie nu.
Arbejdet med at skabe internetadgang for de sidste, gennem alternative tilslutningspunkter, bliver genoptaget mandag-tirsdag d. 25-26. december.
Vi har anstrengt os måneden igennem for at nå det hele, men desværre er det ikke lykkedes helt inden juledagene.
Til I få som kommer til at være uden internetadgang gennem Grenaas.net, indtil vi får jeres forbindelse vellykket genetableret lige efter juleaften, har vi et råd om hvordan I kan bruge internettet i juledagene alligevel:
På enhver smartphone kan man under indstillinger finde funktionen "Forbindelser"; derinde kan man aktivere og dele et WiFi "Hotspot", som bærbare computere og tablets kan tilslutte sig og opnå internetforbindelse igennem. Mobil abonnementer rummer normalt en vis mængde datatrafik pr. måned, uden yderligere omkostninger. Den mængde kan hurtigt bruges op hvis man ikke sparer lidt på internetbrugen på denne måde, men forhåbentlig drejer det sig kun om få dage før forbindelsen gennem Grenaas.net er genetableret for alle, og dermed adgang til ubegrænset datatrafik uden yderligere omkostninger.

I ønskes alle en glædelig jul.

Venlige hilsner
p.v.a Grenaas.net's bestyrelse
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Hvis du stadig betaler via BS, står der øverst på PBS-meddelelsen fra Grenaas.net flg. besked:
191223

LÆS VIGTIG BESKED FRA BESTYRELSEN PÅ WWW.GRENAAS.NET OM
I GOD TID INDEN NÆSTE BETALING AT OPRETTE FAST OVERFØRSEL
I NETBANK TIL BANK REG. NR. 2690 KONTO NR. 9035295361 OG
HUSK ALLER-FORREST PÅ MEDDELELSESLINJEN AT SKRIVE DE 5
SIDSTE CIFRE I DIT KUNDENUMMER SOM FINDES HER ØVERST TIL
HØJRE. SLET DERPÅ PBS-AFTALEN MED GRENAAS.NET I NETBANK.
GRENAAS.NET KAN KONTAKTES DØGNET RUNDT VIA SMS TIL 60250250
ELLER VED AT SKRIVE MAIL TIL KONTAKT@GRENAAS.NET ELLER VED
AT SKRIVE EN MESSENGER-BESKED PÅ: FACEBOOK.COM/GRENAAS.NET.
DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING AFHOLDES D. 28/2-24 KL. 19 PÅ
GRENAA TEKNISKE SKOLE. LÆS INDKALDELSEN PÅ WWW.GRENAAS.NET

Hvis du vil læse den vigtige besked fra bestyrelsen så KLIK på dette link:

https://grenaas.net/redaktion/viewnews.cgi?id=EyAkAylFVEourFHouh


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Indkaldelse til Grenaas.net's årlige generalforsamling 2024
191223

Årets generalforsamling for foreningen Grenaas.net indkaldes til afholdelse onsdag d. 28/2-24 kl. 19.00 i
lærerkantinen på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej, - lige overfor OK tanken ved siden af Mc Donalds.


Ethvert medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net har uden videre adgang til generalforsamlingen og vil i kraft af sit medlemsnummer kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan også tilsende bestyrelsen@grenaas.net begrundede skriftlige forslag som ønskes behandlet og besluttet af generalforsamlingen. Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse - dvs. d. 14/2 - og de vil blive offentliggjort senest 1 uge før - dvs. d. 21/2 -, her på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før, dvs. tirsdag d. 27/2.

Med venlige hilsner
på vegne af bestyrelsen
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Så kom der endelig hul igennem igen i hele Grenaas.net
041223

Nu har vore supportere Morten og Jesper været i Kolind efter en ny hovedrouter, og lige nu har de fået skiftet hovedrouteren endnu engang og fået lagt hele systemet ind ! - Den vi skiftede til op til weekenden viste sig at have en defekt strømforsyning. Så derfor har hele Grenaas.net været ude af drift hele eftermiddagen indtil nu.

De to supportere har virkelig lagt sig i selen og trukket et stort læs selvom de begge er sygemeldte. Stor TAK til dem for at tænke på andre før sig selv.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Desværre er hele Grenaas.net nede igen... vi arbejder på det
041223

Det har vist sig at der er fejl på den nye Hovedrouters indbyggede strømforsyning...

Så vi skaffer nu en anden router og får den installeret med vores backup af hele systemet, lige så hurtigt vi kan.

Vi giver besked her når det kører igen.

Vi arbejder på at det bliver i aften...

Vi beklager al det bøvl det giver rundt omkring !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Så kører nettet igen !
011223

Et strålende samarbejde mellem mange aktive har ført til at der igen er internetadgang i hele Grenaas.net.
Det var det værste tænkelige der skete: Vores hovedrouter med alle brugeres indstillinger gik i udu, og en ny hovedrouter skulle fremskaffes og alle data skulle indlæses fra en sikkerhedskopi.

Vi takker alle der har bidraget til at det kunne ske så hurtigt !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

En central router i Grenaas.net svigter lige nu og bevirker at hele Grenaas.net er nede
011223

Hovedrouteren i toppen af siloen på Grenaa Tekniske Skole har stået og genstartet igen og igen et stykke tid, før vore teknikere fik lokaliseret årsagen til at ingen i Grenaas.net aktuelt har internetadgang.

Teknikerne arbejder med at finde en løsning hurtigst muligt.
Vi giver nærmere besked her.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Endelig har alle på Stenaline knudepunktet fået adgang til internettet igen
291023

Det har holdt hårdt med at få selve Stenaline rundstråle-radioen til at virke og dermed genetablere internetadgangen for brugerne i nærområdet efter stormen.
Fredag kom så den nye rundstråle radio som vi bestilte i onsdags. Men den kom for sent frem med posten til at vi kunne montere den mens det var lyst, og man kunne arbejde med den lift vi have lejet. Derfor blev den først monteret med liften lørdag. Men til vores store forbavselse virkede det ikke... Så mange ting blev forsøgt i løbet af lørdagen, men intet af det virkede. Efter at have analyseret oplevelserne og konfereret med erfarende folk, blandt andet den tidligere formand og en tidligere aktiv som kender knudepunktet, men nu er aktiv i Primanet, nåede vi frem til at det eneste der endnu ikke var skiftet var strømforsyningen. Da den så blev skiftet i dag kom der endelig hul igennem. Alle som har bidraget skal have en stor tak for hjælpen !

Vi beklager meget alle de gener det har medført for brugerne i nærområdet at være uden internetadgang i så lang tid !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

HER FINDER DU DEN VIGTIGE BESKED FRA BESTYRELSEN SOM DER HENVISES TIL PÅ BS -MEDDELELSEN
261023

KLIK PÅ LINKET OG LÆS OPSLAGET "GRENAAS.NET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP MED AT SKIFTE FRA PBS-OPKRÆVNING TIL FAST OVERFØRSEL FRA DIN NETBANK": http://www.grenaasnet.dk

Venlige hilsner
fra Grenaas.net's bestyrelse
bestyrelsen@grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Seneste nyt om udbedring af stormskaderne på Grenaas.net udstyr på taget af Stenaline-bygningen
251023

Vi har i dag onsdag arbejdet videre på at genetablere internetadgangen for alle brugere som har net via Stenaline knudepunktet. De omkringboende brugere er endnu ikke kommet på nettet efter stormen. Det var nødvendigt at lægge masten ned for at skifte kablet til nærområdets radio og antenne, idet det sidder i maste-toppen. Dermed blev nettet afbrudt for alle hvis netadgang er afhængig af udstyr på masten. Desværre viste det sig ikke at være nok at udskifte netværkskablet. Vi måtte erkende at top-radioen er defekt. Derfor har vi nu bestilt en ny. Den er nu på vej og forventes modtaget på fredag. Vi regner med at skifte radioen på fredag. Alle skal derfor forvente at der vil ske afbrydelse af internetadgangen når vi for at montere den nye radio lægger masten ned.

Et tip til de omkring-boendne som endnu ikke har fået internetadgang:
Hvis du har en mobiltelefon med internetadgang kan du aktivere et såkaldt Hotspot på den, hvorved de fleste andre enheder som man plejer at kunne gå på internettet med, kan tilslutte sig hotspottet. På denne måde KAN man komme på internettet nogenlunde som man plejer - blot dyrere -, mens man venter på adgang gennem Grenaas.net.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Tidligere indhold: Se Arkivet

Flere nyheder: Se grenaaportalen.dk

Info

Info


NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide
Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net
Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.phpBetalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.