Sidste nyt fra nettet

Endelig har alle på Stenaline knudepunktet fået adgang til internettet igen
291023

Det har holdt hårdt med at få selve Stenaline rundstråle-radioen til at virke og dermed genetablere internetadgangen for brugerne i nærområdet efter stormen.
Fredag kom så den nye rundstråle radio som vi bestilte i onsdags. Men den kom for sent frem med posten til at vi kunne montere den mens det var lyst, og man kunne arbejde med den lift vi have lejet. Derfor blev den først monteret med liften lørdag. Men til vores store forbavselse virkede det ikke... Så mange ting blev forsøgt i løbet af lørdagen, men intet af det virkede. Efter at have analyseret oplevelserne og konfereret med erfarende folk, blandt andet den tidligere formand og en tidligere aktiv som kender knudepunktet, men nu er aktiv i Primanet, nåede vi frem til at det eneste der endnu ikke var skiftet var strømforsyningen. Da den så blev skiftet i dag kom der endelig hul igennem. Alle som har bidraget skal have en stor tak for hjælpen !

Vi beklager meget alle de gener det har medført for brugerne i nærområdet at være uden internetadgang i så lang tid !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

HER FINDER DU DEN VIGTIGE BESKED FRA BESTYRELSEN SOM DER HENVISES TIL PÅ BS -MEDDELELSEN
261023

KLIK PÅ LINKET OG LÆS OPSLAGET "GRENAAS.NET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP MED AT SKIFTE FRA PBS-OPKRÆVNING TIL FAST OVERFØRSEL FRA DIN NETBANK": http://www.grenaasnet.dk

Venlige hilsner
fra Grenaas.net's bestyrelse
bestyrelsen@grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Seneste nyt om udbedring af stormskaderne på Grenaas.net udstyr på taget af Stenaline-bygningen
251023

Vi har i dag onsdag arbejdet videre på at genetablere internetadgangen for alle brugere som har net via Stenaline knudepunktet. De omkringboende brugere er endnu ikke kommet på nettet efter stormen. Det var nødvendigt at lægge masten ned for at skifte kablet til nærområdets radio og antenne, idet det sidder i maste-toppen. Dermed blev nettet afbrudt for alle hvis netadgang er afhængig af udstyr på masten. Desværre viste det sig ikke at være nok at udskifte netværkskablet. Vi måtte erkende at top-radioen er defekt. Derfor har vi nu bestilt en ny. Den er nu på vej og forventes modtaget på fredag. Vi regner med at skifte radioen på fredag. Alle skal derfor forvente at der vil ske afbrydelse af internetadgangen når vi for at montere den nye radio lægger masten ned.

Et tip til de omkring-boendne som endnu ikke har fået internetadgang:
Hvis du har en mobiltelefon med internetadgang kan du aktivere et såkaldt Hotspot på den, hvorved de fleste andre enheder som man plejer at kunne gå på internettet med, kan tilslutte sig hotspottet. På denne måde KAN man komme på internettet nogenlunde som man plejer - blot dyrere -, mens man venter på adgang gennem Grenaas.net.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Udbedring af stormskaden på Grenaas.net's udstyr på taget af Stenaline bygningen skrider stødt fremad
231023

Dagen igennem her mandag d. 23-10-2023 har Grenaas.net's teknikere arbejdet på taget af Stenaline bygningen for at udbedre skaderne efter stormen. De har nu skabt en midlertidig løsning, så de fleste af nettets brugere der får internet gennem dette knudepunkt igen har net, men med begrænset hastighed. Teknikerne blev ikke færdige her før mørket faldt på og arbejder derfor videre med opgaven i morgen, tirsdag. Brugerne der bor umiddelbart rundt om Stenaline bygningen kan desværre først forvente genetablering af deres internetadgang i løbet af i morgen formodentligt også med begrænset hastighed.

Knudepunktet vil efterfølgende blive renoveret med det bedst mulig udstyr, så alle brugere som har net igennem det får den bedst mulige oplevelse.

Venlige hilsner fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Knudepunktet på taget af Stenaline bygningen er stormramt
211023

Grenaas.net's omkring 70 net-tilslutningspunkter rundt om i Grenaa-området klarede sig forbavsende godt igennem stormen, bortset fra punktet på taget af Stenaline-bygningen i Grenaa Havn, hvor vindtrykket fra kastevinde østfra, direkte ind fra havet uden hindringer, var meget voldsomme. Masten oppe på det flade tag formodes at være væltet af stormen.
Det har bevirket at trådløse forbindelsesveje er brudt og at dele af Grenaas.net i havneområdet og ned langs kysten mod syd nu er helt uden internetforbindelse.

Så snart vejret er til at frivillige fra Grenaas.net bestiger taget på Stenaline-bygningen vil de forsøge at få genetableret de trådløse forbindelsesveje ud til medlemmerne i de ramte områder.
Vi beklager situationen og gør vores bedste for at alle medlemmer igen får internetforbindelse.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Så lykkedes det endeligt af få mailserveren i gang igen
051023

Det har været træls for os alle at være uden mail i mange dage ! - Årsagen var som meddelt i tidligere opslag her, at 19 email adresser på vores mailserver var blevet hacket af kriminelle. De kriminelles formål må formodes at være at få kendskab til email adressernes adgangskoder, for f.eks. at kunne misbruge de pågældende mailkonti til via vores mailserver "gratis" at sende et hav af annoncemail til hele verden, det man kalder SPAM-mails.

Vores mailserver-værts udstyr registrerede denne trafik og efter et par advarsler til os, som vi var for sene til at reagere på, blokerede de for al trafik på vores mailserver, så vi allesammen pludselig var uden mail.
På den baggrund lokaliserede vi alle de 19 e-mail adresser som sendte SPAM ud og deaktiverede dem. Derpå dokumenterede vi dette over for vores mailserver-vært og bad dem åbne for trafik igen. Men så enkelte skulle det ikke være, for da de lukkede op kom der ikke automatisk trafik igen. Så vi har her på det sidste måttet makke med at få systemet til at sende og modtage igen. Men nu endelig er det lykkedes.

Vi har nu lært at vi prompte skal reagere på vores mailserver-værts henstillinger om at henvende os til brugere hvis konti er blevet hacket og sender mængder af SPAM-mails og overbelaster trafikken, for at få disse mail-brugere til at køre antivirus på deres udstyr og derpå ændre deres adgangskode efter vores anvisninger så de ikke er lette at gætte.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Vi har fundet og midlertidigt lukket 19 mailadresser der sendte SPAM og har bedt om at få åbnet for mailtrafik igen
031023

Vi har i går og i nat arbejdet intenst på at finde alle de mailadresser som sendte SPAM-mails ud, og på at få dem lukket midlertidigt, og vi har dokumenteret overfor Hetzner, vores server-vært i Tyskland, at alle problemerne nu er løst. Så nu venter vi på at deres support åbner for vores mail-trafik igen. Desværre er der helligdag i Tyskland i dag, så der må forventes færre supportere på arbejde og derfor en langsommere håndtering af opgaver.

Såfremt man ikke kan vente på at vores mailserver får lov at arbejde igen, så bør man give sig selv andre muligheder for udveksling af information, som f.eks. brug af SMS eller diverse messenger tjenester. Hvis man ikke allerede har en alternativ mailadresse vil det være en god lejlighed til at få det. Man kan oprette sig en gratis email adresse både hos Microsoft og hos Google og mange andre steder, - som man så kan have som reserve-mail adresse.

https://outlook.com kan man tilmelde sig en gratis mailkonto.
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=da kan man også oprette sig en gratis mailkonto, - en såkaldt Gmail adresse.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
Formand for Grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Mailserveren er lige nu ude af drift på grund af SPAM-overflod, - der arbejdes på at få mail i drift igen
021023

Desværre har skruppelløse pengefikserede mennesker brudt ind i vores mailserver og brugt uskyldige brugeres mailkonti til at sende 100.000 vis af annoncemails rundt i verden uden egen udgift. Det har ført til at vores serverudbyder efter reglerne har stoppet vores trafik indtil vi får stoppet indbrudene.

Vore supportere Jesper og Morten er på sagen og arbejder på at få stoppet hullerne og dermed indbruddene og misbruget, så vi kan få lukket op for mail-trafikken igen.
Vi meddeler her når mailserveren er i drift igen.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Sådan her finder du din mail online i øjeblikket...
230923

Da vi er ved at få bygget en ny hjemmeside er der lige nu nogle utilsigtede problemer med at finde mail online på samme måde som tidligere. Derfor denne lille vejledning.

Du kan klikke på dette link:

webmail.djurs.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

IGEN: Du bedes ændre din betaling til Fast Overførsel fra Netbank
220923

Vi beder dig ændre din betaling fra PBS til "fast overførsel" i god tid inden din næste forudbetaling for internetadgang gennem Grenaas.net.

GRENAAS.NET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP MED AT SKIFTE FRA PBS-OPKRÆVNING TIL FAST OVERFØRSEL FRA DIN NETBANKSPARE-BESLUTNING I BESTYRELSEN
For at spare Grenaas.net for den store udgift til PBS-opkrævning af abonnementer har bestyrelsen besluttet at bede alle medlemmer indtrængende om at oprette en fast overførsel i egen netbank, som automatisk gentages med et fast interval.

SPAR PBS-GEBYRET PÅ 10 KR. PR. OPKRÆVNING
Indtil nu har Grenaas.net's opkrævninger for internet-abonnement været udsendt til langt de fleste medlemmer via PBS, så det relevante beløb er blevet betalt automatisk fra ens bankkonto. Desværre er PBS en dyr tjeneste. Så derfor er Grenaas.net begyndt at opkræve et PBS-gebyr på 10 kr. Det vil vi gerne spare alle medlemmer for, ved at hvert medlem i stedet for at blive opkrævet abonnement via PBS, selv en gang for alle opretter "en fast overførsel" i sin netbank, som så fremover sørger for betalingen helt automatisk mod intet eller et meget lille bankgebyr.

GÆLDER FOR NÆSTE BETALINGS-DATO OG FREM
Betalingen af abonnement som meddeles via den seneste PBS-meddelelse sker selvsagt via PBS, men fra og med næste betaling kan vi hjælpe hinanden ved at hver abonnent i god tid opretter ordningen med den omtalte "faste overførsel" i sin netbank. Når den er oprettet i ens netbank, så skal man samme sted, under faste betalinger, slette ens PBS-aftale med Grenaas.net.

HVORDAN MAN OPRETTER EN FAST OVERFØRSEL
Med en fast konto-overførsel overfører man fast et bestemt beløb til en anden konto med det betalingsinterval som man selv ønsker. I Grenaas.net's tilfælde er en månedlig overførsel på 150 kr. at foretrække (eller 75 kr./md. året rundt ved sommerhus-abonnement), så nettet får midler løbende året rundt, til at dække de løbende omkostninger der skal betales for at drive nettet.
Så hvis du ikke allerede har forudbetalt for internet i en længere periode frem, så skal forudbetaling for din næste periode ske senest inden f.eks. 1/9 (alt efter hvad dit forudbetalings-interval er, i følge vores aftale). Så opret i tide i din netbank en fast overførsel til bank registrerings nummer: 2690, kontonummer: 9035295361. (dette er blevet det korrekte kontonummer for abonnements-betalinger !) - Indtast dit betalingsbeløb (f.eks. 75 kr. eller 150 kr eller 450 kr. eller 900 kr. eller 1.800 kr.) og anfør tilsvarende betalings-interval og at betalingerne er uden tidsbegrænsning. (Du kan altid slette den faste overførsel når som helst du selv vil, senere). Noter i FORREST i overførslens felt for meddelelse til modtager dit brugernummer. (Hvis du har modtaget en PBS meddelelse kan du finde nummeret på den. Det står som kundenummer øverst ved højrehånd). - Hvis du ikke kan finde nummeret kan du alternativt notere den nøjagtige adresse som Grenaas.net fortsat skal levere internetforbindelse til eller dit mobiltelefon nummer.

FÅ EVT. HJÆLP AF BANKEN
Hvis det ikke er til at finde ud af at oprette den månedlige faste overførsel til Grenaas.net i din netbank og at slette den tilsvarende PBS-aftale med Grenaas.net derinde, så vær venlig at søge hjælp ved at ringe til din bank og spørge om praktisk hjælp til to ting: 1) "oprettelse af en fast overførelse" og 2) "sletning af en PBS-aftale".
Hvis det viser sig at din bank tager et "urimeligt" stort gebyr for fast overførsel, så spar penge hvis du kan ved at benytte et kvartårligt, halvårligt eller helårligt betalings-interval.

BETALINGS-FRIST
Hvis Grenaas.net ikke har modtaget din forudbetaling - enten via fast overførsel eller via fortsat PBS-betaling eller på anden måde - så lukkes din forbindelse 10 dage efter betalingen skulle være sket ! - Den gældende regel er nemlig at forudbetaling senest skal ske pr. den første i hver af de relevante betalingsmåneder (alt efter om din aftale med Grenaas.net er forudbetaling pr. måned, pr. kvartal, pr. halvår eller pr. år). Grenaas.net giver en rimelig betalingsfrist på 10 dage, - men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en af dine betalingsmåneder, så lukkes internetforbindelsen automatisk, indtil videre. - Først når det skyldige beløb ifølge aftalen ER modtaget, kan forbindelsen blive genåbnet, men kun mod en samtidig betaling af et administrationsgebyr på 50 kr. til at dække Grenaas.net's omkostninger til ekstern bogholder-hjælp.


OVERSIGT OVER HVORDAN MAN OPRETTER EN FAST OVERFØRSEL I DE FØLGENDE BANKER:
(Efterlign, hvis din bank ikke er nævnt i listen her)


Arbejdernes landsbank:
Du kan overføre fast fx hver måned, enten mellem dine egne konti eller til en anden modtagers konto.
Sådan gør du i netbanken:
Vælg Betal og overfør > Overfør
Vælg den konto du vil overføre fra
Vælg Egen konto eller Ny modtager, hvis modtageren er en anden person
Indtast beløb og marker i tjekboksen Opret som fast overførsel
Vælg dato for den første overførsel
Vælg hvor ofte overførslen skal gentages
Vælg hvor længe overførslen skal fortsætte
Godkend med NemID

Danske Bank:
Du kan nemt og hurtigt oprette en fast kontooverførsel i din netbank.
1. Log på Danske Netbank, og gå direkte til 'Betalingsaftaler'.
2. Klik på 'oprette en fast kontooverførsel?' nederst på siden.
3. Udfyld felterne, og klik 'OK'.
4. Godkend med dit MitID.
5. Den faste overførsel er nu oprettet, og kan nu ses på oversigten over betalingsaftaler.

Djurslands Bank:
Vælg: Betal og overfør.
Vælg: Faste betalinger.
Klik: Opret ny.
Vælg: type af betaling.

Jyske Bank:
Du kan lave en fast kontooverførsel, med et fast beløb og en fast frekvens.
Når du opretter en overførsel, kan du i bunden af betalingen sætte flueben i "Fast overførsel".
Du skal nu vælge, hvor tit overførslen skal ske, og du har mulighed for at vælge, hvornår næste og evt. sidste overførsel skal ske.
Afslut betalingen med "Overfør".

Nordea:
Sådan gør du - kort fortalt
Log på Nordea Netbank og vælg "Log på" øverst på siden til højre.
Klik på "Netbank".
Klik på fanebladet "NemID".
Vælg "Betalinger og overførsler"
Klik på "Overføre penge" øverst til højre.
Udfyld felterne, og klik "Send".
Godkend overførslen ved at indtaste din NemID adgangskode og derefter klik på "Godkend".
Den faste overførsel er nu oprettet, og kan nu ses på oversigten over betalingsaftaler.

Nykredit:
Du opretter en fast overførsel i netbanken ved at følge disse trin:
Vælg "Betal og overfør" i menuen til venstre og her "Overfør".
Vælg, hvilken konto du vil overføre fra.
Ved konto du skal overføre til, vælger du enten fanen 'egen konto' eller 'ny modtager'.
Indtast nu beløb og sæt hak i "Opret som fast overførsel".
Vælg dato for første gang, overførslen skal gennemføres.
Vælg, hvor ofte den faste overførsel skal gentages.
Afslutningsvis vælger du, hvor mange gange den faste overførsel skal laves.
Inden du godkender den faste overførsel, har du mulighed for at rette teksten på fra- og til-kontoen. Det gør du ved at klikke på felterne over den blå boks, hvor du godkender.

Sparekassen Djursland:
Sådan oprettes en fast betaling
Menu > Betalinger > Betalingsaftaler > Rul ned til Faste overførsler.
Klik på den røde knap med teksten: "Opret fast overførsel" og udfyld boksen og tryk på Opret forneden.

Sydbank:
Sådan opretter du en fast betaling:
Vælg "Faste betalinger" på "Til dig"-siden eller under "Menu".
Tryk på plustegnet i nedre højre hjørne.
Nu kan du oprette en fast overførsel.


Kontakt til Grenaas.net:
Man kan kun kontakte Grenaas.net vedrørende sit abonnement ved enten at skrive en e-mail til kontakt@grenaas.net eller ved at skrive en SMS til foreningens support-telefon på 60 250 250 eller ved at skrive en besked i Messenger på facebook/grenaas.net.
Under Kontakt foroven i højrespalten på nettets hjemmeside (www.grenaas.net) kan man læse mere om hvorledes nettets frivillige kan kontaktes og hjælp til forskelligt vil blive givet.

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
Bent Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Tidligere indhold: Se Arkivet

Flere nyheder: Se grenaaportalen.dk

Info


NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide
Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net
Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.phpBetalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net

Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.