Sidste nyt fra nettet

Referat fra den årlige generalforsamling i Grenaas.net
090524

Onsdag den 08-05-2024 mellem 19 og 21 blev den årlige ordinære generalforsamling i Grenaas.net afholdt på Grenaa Tekniske skole.
Her bringes referatet fra mødet.


Klik på dette link og se referatet og de linkede dokumenter.


Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Du kan endnu nå at tilmelde dig deltagelse i generalforsamlingen
070524

Hvis du vil være med på generalforsamlingen, så send en e-mail til formand@grenaas.net før kl. 22.00 i dag, tirsdag d. 7/5.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen 🙂
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Forslag Til Generalforsamlingen i Grenaas.net den 8/5
300424

Kære medlem af Grenaas.net

Til behandling under dagsordenens punkt 6 er der kommet flg. forslag til generalforsamlingen for Grenaas.net onsdag d. 8/5 fra kl. 19 til 21 i lærerværelses-kantinens møderum, på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49, 8500 Grenaa. (følg skiltningen).

Forslag fra bestyrelsen:

"Generalforsamlingen beslutter at Grenaas.net indfører et foreningskontingent på 10 kr. pr. md., som ethvert medlem fra nu af skal betale sammen med betalingen af internet-abonnement. Det betyder at der for hver måned samlet skal indbetales 150 kr. 10 kr. = 160 kr. Der vil fortsat kunne betales månedsvis, kvartalsvis, halvårligt og helårligt."

Når man som medlem opkræves via PBS i dag betaler man 10 kr. i gebyr - udover betalingen af selve abonnementsprisen. Bestyrelsen har opfordret alle medlemmer til at spare dette 10 kr.'s gebyr ved at oprette en såkaldt "Fast Overførsel" i ens netbank og så samtidig slette sin PBS-aftale med Grenaas.net i sin netbank. Hvis man har gjort det eller hvis man gør det nu, så ændres den samlede betaling ikke, idet man sparer de 10 kr. i PBS-gebyr og fremover i stedet betaler disse ekstra 10 kr. i kontingent sammen med abonnementsprisen.

Kom og deltag i generalforsamlingen, - der er meget lovende initiativer i gang som vil blive fremlagt ved gennemgangen af foreningens handlingsplan for det kommende år, under dagsordenens punkt 5.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før. De der allerede har tilmeldt sig skal naturligvis ikke at tilmelde sig igen.

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Kig ind på vores kommende hjemmeside
280424


Klik på linket og se dig om: https://www.grenaasnet.dk

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Grenaas.net's udsatte generalforsamling bliver afholdt d. 8. maj
200424

Den årlige ordinære generalforsamling i Grenaas.net blev udsat pga. pludselig indtrådt sygdom. Vi nærmere os nu afholdelsen. Alle medlemmer er blevet orienteret rettidigt derom via e-mail. Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 8/5 fra kl. 19 til 21 i lærerværelses-kantinens møderum, på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49, 8500 Grenaa. ( - følg skiltningen).

Vi indkaldte til generalforsamling her på hjemmesiden allerede omkring nytår, men ca. 3 uger før den planlagte generalforsamlings d. 28/2 blev en nøgleperson sygemeldt som alvorlig langtidssyg, så vi skulle helt hen til den 8/5 før vi kunne være sikre på at afholdelsen kunne ske på det bedst mulige grundlag.

Vi skal igen minde om at ethvert medlem af foreningen Grenaas.net uden videre har adgang til generalforsamlingen og i kraft af sit brugernummer vil kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.

Og vi skal også minde om at ethvert medlem også kan tilsende bestyrelsen@grenaas.net et eller flere begrundede skriftlige forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. Forslag skal fortsat tilsendes bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse - dvs. senest d. 24/4 - og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 1 uge før - dvs. senest d. 1/5.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på bestyrelsens vegne
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Desværre er der nu igen strømsvigt ved Ålsømasten
260324

Det som kommunens teknikere fik lavet med relæet på Mølleskolen - hvor strømmen til Ålsømasten kommer fra - var ikke stabilt. Så nu har vi bestilt en autoriseret el-installatør til at få det til at virke stabilt fra morgenen af i morgen onsdag.

Vi beklager meget at der ikke er internetadgang i de mange hjem som er afhængige af at der er strøm til Ålsømasten. Vi gør vores yderste for at det ikke kan ske mere...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Nettet fra Ålsø-masten kører igen !
260324

Takket være en hurtig reaktion fra kommunens tekniske personale fra morgenen af i dag, kom der igen strøm til Grenaas.net's 7 antenner - i alle retningen - på beredskabsmasten ved Mølleskolen i Ålsø.

Efter påske følger vi op på situationen, i bestræbelse på at lignende relæ-fejl ikke skal kunne ske igen.

God Påske til alle ! :-)

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Strømsvigt ved Ålsømasten bevirker at mange lige nu er uden internet
260324

Grenaas.net's teknikere genstartede tirsdag aften et relæ på Mølleskolen som havde slået fra, men det slog fra igen efter en time. Uden strøm til mastens antenner - ingen internet til brugerne af Grenaas.net i de videre forgreninger helt ud til Pederstrup.

Så vi har nu kontaktet teknikere i kommunen og bedt om at få hjælp i dag - tirsdag d. 26/3 -, her i tide inden påskedagene, til at få udskiftet relæet, eller få gjort hvad der nu skal til, for at få en stabil strøtilførsel til Ålsømasten og dermed få gang igen i nettets videre forgreninger fra mastens 7 antenner.

Vi beklager meget alle de gener det medfører i alle de tilsluttede husstande !

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Grenaas.net's årlige generalforsamling er udsat til d. 8. maj
180224

Hermed orienteres du om at bestyrelsen - på grund af pludselig sygdom - har været nødt til at udsætte den årlige generalforsamling i Grenaas.net til onsdag d. 8/5 fra kl. 19 til 21 i lærerværelses-kantinens møderum, på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49, 8500 Grenaa. ( - følg skiltningen).

Vi indkaldte til generalforsamling her på hjemmesiden allerede omkring nytår. Og for en uge siden, da der var ca. 3 uger til den planlagte generalforsamlings afholdelse, udsendte vi en mail til alle medlemmer om afholdelse af generalforsamling d. 28/2. Desværre har en nøgleperson meldt sig alvorlig langtidssyg, så vi skal helt hen til den 8/5 før vi kan være sikre på at afholde den årlige, ordinære generalforsamling.

Vi skal igen minde om at ethvert medlem af foreningen Grenaas.net uden videre har adgang til generalforsamlingen og i kraft af sit brugernummer vil kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.

Og vi skal også minde om at ethvert medlem også kan tilsende bestyrelsen@grenaas.net et eller flere begrundede skriftlige forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. Forslag skal fortsat tilsendes bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse - dvs. senest d. 24/4 - og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 1 uge før - dvs. senest d. 1/5.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på bestyrelsens vegne
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Midlertidig nedsat hastighed i en del af nettet syd for Grenaa
180124

Brugere af Grenaas.net hvis internetforbindelse kommer via beredskabsmasten ved Mølle Skole i Ålsø (Ålsømasten) oplever i øjeblikket at nettet beklageligvis kører langsommere end det plejer.
Forsyningen til fordelingspunkterne på Ålsømasten kommer trådløst dels fra fibernet ved Fuglsang Skorstenen og dels fra fibernet ved siloen ved Grenaa Tekniske Skole (GTS). Desværre har vi i øjeblikket problemer med den radio der sidder på silotoppen ved GTS, som gennem sin antenne skal sende til og modtage fra Ålsømasten. Internetadgangen går derfor i øjeblikket kun via en tilsvarende radios antenne på toppen af Fuglsang Skorstenen.

Udbedring af problemerne med radioen på silotoppen ved GTS er forsøgt trådløst og igennem kabel uden held. Adgangen til at løse problemerne med radioen på taget af silotoppen ved GTS vanskeliggøres af vejrsituationen. Taget er nemlig skråt og dækket af sne og is og derfor farligt at færdes på, så vi er af sikkerhedsgrunde nødt til at afvente at vore teknikere kan komme til radioen og løse problemerne.

Midlertidige løsninger vil blive forsøgt i de kommende dage. Hvis sådanne tiltag ikke fører til en højere hastighed ude i Ålsømastens trådløse forgreninger må vi desværre afvente et vejrskifte før hastigheden kan gøres normal igen.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Alle som var tilsluttet TV-masten på Møgelbjerg er nu flyttet til andre tilslutningspunkter
221223

Højtsiddende antenner faldt ned fra TV-masten under den store efterårsstorm. For at undgå at flere antenner i fremtiden kan falde ned blev TV-masten kortet ned mandag den 4. december.
Det blev anledningen til at Grenaas.net nu har nedlagt sit tilslutningspunkt på TV-masten og har flyttet de tilsluttede brugere til andre tilslutningspunkter i området.

I denne forbindelse har Grenaas.net nu genetableret sit tilslutningspunkt på gavlen af Solskrænten 102 og har flyttet flere af TV-mastens bruger hertil, men også til Møllemasten og til Violskrænten.
Der har været store udfordringer i at gennemføre flytningerne og det har derfor taget meget længere tid end forudset. Derfor er der nogle få af flytningerne der endnu ikke er vellykket gennemført og ikke længere kan gennemføres før jul, idet alle vore teknikere enten er sygemeldte eller er gået på juleferie nu.
Arbejdet med at skabe internetadgang for de sidste, gennem alternative tilslutningspunkter, bliver genoptaget mandag-tirsdag d. 25-26. december.
Vi har anstrengt os måneden igennem for at nå det hele, men desværre er det ikke lykkedes helt inden juledagene.
Til I få som kommer til at være uden internetadgang gennem Grenaas.net, indtil vi får jeres forbindelse vellykket genetableret lige efter juleaften, har vi et råd om hvordan I kan bruge internettet i juledagene alligevel:
På enhver smartphone kan man under indstillinger finde funktionen "Forbindelser"; derinde kan man aktivere og dele et WiFi "Hotspot", som bærbare computere og tablets kan tilslutte sig og opnå internetforbindelse igennem. Mobil abonnementer rummer normalt en vis mængde datatrafik pr. måned, uden yderligere omkostninger. Den mængde kan hurtigt bruges op hvis man ikke sparer lidt på internetbrugen på denne måde, men forhåbentlig drejer det sig kun om få dage før forbindelsen gennem Grenaas.net er genetableret for alle, og dermed adgang til ubegrænset datatrafik uden yderligere omkostninger.

I ønskes alle en glædelig jul.

Venlige hilsner
p.v.a Grenaas.net's bestyrelse
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Hvis du stadig betaler via BS, står der øverst på PBS-meddelelsen fra Grenaas.net flg. besked:
191223

LÆS VIGTIG BESKED FRA BESTYRELSEN PÅ WWW.GRENAAS.NET OM
I GOD TID INDEN NÆSTE BETALING AT OPRETTE FAST OVERFØRSEL
I NETBANK TIL BANK REG. NR. 2690 KONTO NR. 9035295361 OG
HUSK ALLER-FORREST PÅ MEDDELELSESLINJEN AT SKRIVE DE 5
SIDSTE CIFRE I DIT KUNDENUMMER SOM FINDES HER ØVERST TIL
HØJRE. SLET DERPÅ PBS-AFTALEN MED GRENAAS.NET I NETBANK.
GRENAAS.NET KAN KONTAKTES DØGNET RUNDT VIA SMS TIL 60250250
ELLER VED AT SKRIVE MAIL TIL KONTAKT@GRENAAS.NET ELLER VED
AT SKRIVE EN MESSENGER-BESKED PÅ: FACEBOOK.COM/GRENAAS.NET.
DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING AFHOLDES D. 28/2-24 KL. 19 PÅ
GRENAA TEKNISKE SKOLE. LÆS INDKALDELSEN PÅ WWW.GRENAAS.NET

Hvis du vil læse den vigtige besked fra bestyrelsen så KLIK på dette link:

https://grenaas.net/redaktion/viewnews.cgi?id=EyAkAylFVEourFHouh


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Tidligere indhold: Se Arkivet

Flere nyheder: Se grenaaportalen.dk

Info

Info


Kig ind på vores kommende hjemmeside

Klik på linket og se dig om: https://www.grenaasnet.dk

NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide
Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net
Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.phpBetalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net
Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.
Man skal regne med at det vil koste 250 kr. at få hjælp til afmontering og aflevering af vores udlånte netværks-grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.