GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2006

290106

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 20/2-06 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne (https://grenaas.net/vedtaegter):

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4) Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
5) Evt. fastsættelse af foreningskontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer jævnfør punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsensenest d. 6/2-06 (2 uger før generalfrosamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort senest d. 13/2-06 (1 uge før), her på foreningens hjemmeside.

Dagsorden ifølge vedtægterne (https://grenaas.net/vedtaegter):

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4) Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
5) Evt. fastsættelse af foreningskontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer jævnfør punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsensenest d. 6/2-06 (2 uger før generalfrosamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort senest d. 13/2-06 (1 uge før), her på foreningens hjemmeside.

- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net