GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006

200306

Den 20/02-2006 kl. 19.00 til 23.00 afholdt GrenaaS.net sin årlige ordinære generalforsamling på Grenaa Tekniske Skole.

Her følger referat fra mødet:

Fremmødte:
Arne
Jimmi Hansen
Charlotte
Bjarne
Bjarke Nielsen
Rune S

1) Valg af Dirrigent:
Arne

2) Valg af Referent:
Rune S

3) Formandens beretning
Bjarke berettede om hændelsesforløbet siden sidste års generalforsamling. Om den vanskelig tid med splittelsen af DjurslandS.net som førte til 9 organisatorisk og økonomisk selvstændige egnsnet. Og om hvorledes vi i dag endelig har fået skabt grundlaget for GrenaaS.net, med etableringen af en kapabel bredbåndsinfrastruktur, med bl.a. Grenaa Tekniske Skole som bruger af GrenaaS.net.

4) Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet skal tilrettes og godkendes senere.
Der er ikke lavet et budget.
Foreningen er stadig så lille brugermæssig at det ikke er retvisende at lave et budget, idet det ikke kan bruges som et styreredskab som det egentlig er tiltænkt.
Regnskabet gøres færdigt til en ekstraordinær generalforsamling.

5) Evt. fastsættelse af foreningskontingent
Der vedtages ikke at have kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag
1) Formandens strategiforslag til generalforsamlingen:
- Ikke modtaget skriftligt.

2) Betaling af kasserens internetforbindelse:
- 512 stofanet forbindelse. Til 298 kr. pr. md.
4 stemmeberettigede. 2 inhabile, 2 stemte
Forslaget er vedtaget enstemmigt.

3) Tilretning af foreningens vedtægter jævnføre indsendte forslag.
§1 stk. 2 ændres til.
Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.
- Vedtaget enstemmigt

§1 stk. 3 tilføjes.
Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.
§2 stk. 1.
Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
• etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
• dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
• koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
• udvikling af et egnswebsted for alle borgere i GrenaaS.net der kan forbindes med andre egnswebsteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

§2 stk. 2
Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.
- Forslaget er vedtaget

På grund af det sene tidspunkt sendes resten af de indkomne vedtægtsændringsforslag til behandling i udvalg og fremlægges til behandling på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtager at udvalget består af Bjarke og Rune.

7) Valg til bestyrelsen.
Da der ikke er nok fremmødte til generalforsamlingen fortsætter den nuværende bestyrelse indtil der kan foretages valg på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Se punkt 7.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Arne stiller op som revisor.
- Kandidaten er valgt enstemmigt.
Revisorsuppleant findes på ekstraordinær generalforsamling.

10) Evt.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 4 uger efter generalforsamlingen, og bliver fredag d. 07/04-2006 kl. 19.00.

Fremmødte:
Arne
Jimmi Hansen
Charlotte
Bjarne
Bjarke Nielsen
Rune S

1) Valg af Dirrigent:
Arne

2) Valg af Referent:
Rune S

3) Formandens beretning
Bjarke berettede om hændelsesforløbet siden sidste års generalforsamling. Om den vanskelig tid med splittelsen af DjurslandS.net som førte til 9 organisatorisk og økonomisk selvstændige egnsnet. Og om hvorledes vi i dag endelig har fået skabt grundlaget for GrenaaS.net, med etableringen af en kapabel bredbåndsinfrastruktur, med bl.a. Grenaa Tekniske Skole som bruger af GrenaaS.net.

4) Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet skal tilrettes og godkendes senere.
Der er ikke lavet et budget.
Foreningen er stadig så lille brugermæssig at det ikke er retvisende at lave et budget, idet det ikke kan bruges som et styreredskab som det egentlig er tiltænkt.
Regnskabet gøres færdigt til en ekstraordinær generalforsamling.

5) Evt. fastsættelse af foreningskontingent
Der vedtages ikke at have kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag
1) Formandens strategiforslag til generalforsamlingen:
- Ikke modtaget skriftligt.

2) Betaling af kasserens internetforbindelse:
- 512 stofanet forbindelse. Til 298 kr. pr. md.
4 stemmeberettigede. 2 inhabile, 2 stemte
Forslaget er vedtaget enstemmigt.

3) Tilretning af foreningens vedtægter jævnføre indsendte forslag.
§1 stk. 2 ændres til.
Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.
- Vedtaget enstemmigt

§1 stk. 3 tilføjes.
Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.
§2 stk. 1.
Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
• etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
• dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
• koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
• udvikling af et egnswebsted for alle borgere i GrenaaS.net der kan forbindes med andre egnswebsteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

§2 stk. 2
Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.
- Forslaget er vedtaget

På grund af det sene tidspunkt sendes resten af de indkomne vedtægtsændringsforslag til behandling i udvalg og fremlægges til behandling på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtager at udvalget består af Bjarke og Rune.

7) Valg til bestyrelsen.
Da der ikke er nok fremmødte til generalforsamlingen fortsætter den nuværende bestyrelse indtil der kan foretages valg på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Se punkt 7.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Arne stiller op som revisor.
- Kandidaten er valgt enstemmigt.
Revisorsuppleant findes på ekstraordinær generalforsamling.

10) Evt.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 4 uger efter generalforsamlingen, og bliver fredag d. 07/04-2006 kl. 19.00.

- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net