GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Referat fra den årlige generalforsamling i GrenaaS.net

070414

Referat fra den årlige generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, torsdag d. 13 marts 2014.

21 deltagere, foreningens revisor, samt 4 bestyrelsesmedlemmer var tilstede.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Niels Ole Mikkelsen

Der blev redegjort for grunden til den lidt forsinkede afholdelse.
Generalforsamligen godkendte gyldigheden af forsamlingen.

2. Valg af stemmetællere
Blev udsat til hvis der skulle blive en evt. skriftlig afstemning.

3. Valg af referant
Birgit Nielsen

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
Beretning godkendt.

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år
Regnskab godkendt. Handlingsplan godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Forslaget om en ekstra indbetaling på 150 kr. til en teknikpulje blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen blev opfordret til at søge andre muligheder for forbedring af likviditeten.

7. Valg af:
a) Formand Tina Holm blev valgt.
b) Bestyrelsesmedlemmer Pernille Nicolajsen, Niels Ole Mikkelsen, Peter Kofoed og Marianne Villadsen blev valgt.
c) Suppleanter Bent Nielsen og Stefan Brodersen blev valgt.

8. Evt.
Der var ingen, der havde indlæg under dettte punkt, men løbende under andre punkter blev følgende berørt:
a) Flere havde ikke fået brev/mail om generalforsamlingstidspunkt - dette drejede sig primært om medlemmer fra Fladstrup. Dette er siden blevet opklaret.
b) Der blev opfordret til mere aktivitet på foreningens hjemmeside.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Niels Ole Mikkelsen

Der blev redegjort for grunden til den lidt forsinkede afholdelse.
Generalforsamligen godkendte gyldigheden af forsamlingen.

2. Valg af stemmetællere
Blev udsat til hvis der skulle blive en evt. skriftlig afstemning.

3. Valg af referant
Birgit Nielsen

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
Beretning godkendt.

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år
Regnskab godkendt. Handlingsplan godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Forslaget om en ekstra indbetaling på 150 kr. til en teknikpulje blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen blev opfordret til at søge andre muligheder for forbedring af likviditeten.

7. Valg af:
a) Formand Tina Holm blev valgt.
b) Bestyrelsesmedlemmer Pernille Nicolajsen, Niels Ole Mikkelsen, Peter Kofoed og Marianne Villadsen blev valgt.
c) Suppleanter Bent Nielsen og Stefan Brodersen blev valgt.

8. Evt.
Der var ingen, der havde indlæg under dettte punkt, men løbende under andre punkter blev følgende berørt:
a) Flere havde ikke fået brev/mail om generalforsamlingstidspunkt - dette drejede sig primært om medlemmer fra Fladstrup. Dette er siden blevet opklaret.
b) Der blev opfordret til mere aktivitet på foreningens hjemmeside.

- Skrevet af Tina

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net