GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Bestyrelsens beretning og handlingsplan 2014

070414

Bestyrelsens beretning om året, der gik og handlingsplan for det kommende år - som fremlagt på den årlige generalforsamling 2014

Beretning

I årets løb har vi fået testet nyt udstyr, udstyr, der, på sigt, kommer til at sætte nye standarder for stabilitet og hastighed.
Fladstrup har fungeret som testområde og her har vi nu brugere med hastigheder helt op til 40 mbit

Et andet område, der, lidt ufrivilligt, blev testområde var Sommerhusområdet. Her stod vi pludselig med den udfordring at hele områdets ca. 40 medlemmer risikerede at stå uden net 1. oktober.
Denne udfordring viste sig at bringe nye muligheder. De foreløbige resultater er: Start på dialog og samarbejde med vores naboer i Primanet, opstart af en, snart selvkørende, aktivgruppe i området, opsætning af nye sendepunkter med det nye udstyr, samt renovering af andre punkter. Området er således nu renoveret næsten hele vejen rundt og brugerne her oplever hastigheder omkring 20 mbit mod 2-5 før.

Byens skorstene har også været udsat for en del aktivitet og klatren i årets løb. Der er trukket rigtigt mange meter kabler og hejst nyt udstyr op - monteret på smarte nye stativer, der vil gøre udskiftninger og etableringer meget lettere i fremtiden. Skorstenene er således nu godt forberedt til næste fremstød og klar til, for alvor, at gøre brug af de nye fiberforbindelser mellem hovedsendepunkterne.

Alt dette havde ikke været muligt at udføre og sætte igang uden den ekstra indbetaling i juli kvartal. Tak for det, vi har brugt rub og stub.

Det har været en stor udfordring for en flok nye frivillige i bestyrelsen at få sat sig ind i procedurerne. mange møder og meget at sætte sig ind i. I årets løb blev det tydeligt at meget i GrenaaS.net er nedslidt, både grej og kræfter. Vi har tabt nogle frivillige, andre er kommet til, men alt i alt må vi konstatere at resourcerne er knappe og at der skal gøres en stor indsats for at få rettet op på denne mangel. Det vender vi tilbage til i handlingsplanen for næste år.

En ting, der også har haltet lidt, har været supporten. Der er netop, her i vinter, lagt en ny start her, idet vi, i samarbejde med Vestdjursnet, i stedet for callcenteret, har hyret en lokal supporter. Martin startede her i februar, han er selv bruger af GrenaaS.net, og har derfor bedre muligheder for at hjælpe medlemmerne med det samme, når de ringer. Men al begyndelse er jo svær, og også her er der meget at sætte sig ind i, så tag godt imod ham.

Tilsidst en opfordring. Da vi nåede frem til årets indkaldelse til generalforsamling, måtte vi konstatere at pbs havde kastet endnu en udfordring efter os. Tidsfristen for ændringer i teksten på opkrævningerne (som jo er den måde vi normalt indkalder på) var ændret, så vi kunne ikke nå det til den frist, der er udstukket i vedtægterne.

Men så kunne vi jo bare sende en email... Her viste det sig at vi mangler emailadresser på 2/3 af medlemmerne! Så eneste vej frem var et brev med postbudet, med hvad deraf følger af ekstra udgifter og arbejde. Papir, kuverter, porto, toner til printeren, brevfletning, kuvertering. Penge og kræfter, der sagtens kunne være brugt mere fornuftigt.

Send os derfor oplysningen om din mail adresse til: medlem@grenaas.net


På trods af alt ser det ud til at vi har haft en lille nettofremgang i amtallet af medlemmer.

Handlingsplanen

I årets løb kom fiberen til Pederstrup - her kan man nu få op til 90 mbit på en fiberforbindelse hos Waoo - omend til en ganske anden pris end GrenaaS.net.
Det fik jo netmesteren (mig) til at tro at nu fik hun fri.

Men sådan gik det ikke - slet, slet ikke. For selvom de fleste tog imod tilbuddet - 500 kr. for at få fiber i huset er jo svært at sige nej til, og mange ønskede sig bedre tv-signal, så blev det kun til ca. 10 opsigelser ud af 25 mulige.
Dels er det altså dyrt - den mindste pris man kan slippe afsted med er 199 pr. mnd for 15 mbit, dels er det slet ikke alle, der har fået tilbuddet. Bor man bare få hundrede meter uden for byen kan man glemme det.

Et forsøg på at hidse dem op til at samarbejde faldt desværre til jorden. I samme åndedrag som de siger at de selv vil helt ud til slutbrugeren, siger de også at de aldrig kommer ud på marken i Hallendrup eller lignende steder. "Vores" andre landsbyer og sommerhusområdet havde de ingen interesse i, for "de havde ikke lige en fiber i nærheden"

Vores berettigelse er altså i den grad stadig tilstede, både i byen, landsbyerne og oplandet.

Vi skal videre med renovering, udbygning, ombygning og oplæring, både i Grenaa by, i landsbyerne og i oplandet.

Fokus kommer, i første omgang, til at ligge der, hvor der trænges mest og hvor planer og udstyr allerede er tilstede.

I løbet af kort tid flytter vi ind i nye lokaler i kælderen under Kattegatskolen (tildligere Sdr. Skole). Vi glæder os rigtigt meget til at komme tættere på medlemmerne og til at få bedre muligheder for personlig support, udlevering og aflevering af grej, kurser, møder og andre arrangementer.

Stor vægt vil også blive lagt på at udvide samarbejdet med andre net. Mødet med Primanet i sommer var hyggeligt og positivt og vi har mødt stor velvilje der. Vi har haft en del erfaringsudveksling med Vestdjursnet gennem hele året.

En bekymrende besked fra Egnsnettet (Rønde og omegn) om at deres Netmester var blevet ramt af alvorlig sygdom, fik tankerne om vores sårbarhed overfor den slags kom i fokus, og der har været dialog med de fleste formænd i alle net.

Det foreløbige og spæde resultat heraf var positive tilkendegivelser om et indledende møde, hvor, i første omgang, formændene skal mødes til en snak om hvad vi evt. kan sammen i fremtiden.

Alt i alt vil vi mene at der er lagt op til et spændende forår og har bestemt os for at den nuværende situation ikke er en katastrofe, men en ny start.

Beretning

I årets løb har vi fået testet nyt udstyr, udstyr, der, på sigt, kommer til at sætte nye standarder for stabilitet og hastighed.
Fladstrup har fungeret som testområde og her har vi nu brugere med hastigheder helt op til 40 mbit

Et andet område, der, lidt ufrivilligt, blev testområde var Sommerhusområdet. Her stod vi pludselig med den udfordring at hele områdets ca. 40 medlemmer risikerede at stå uden net 1. oktober.
Denne udfordring viste sig at bringe nye muligheder. De foreløbige resultater er: Start på dialog og samarbejde med vores naboer i Primanet, opstart af en, snart selvkørende, aktivgruppe i området, opsætning af nye sendepunkter med det nye udstyr, samt renovering af andre punkter. Området er således nu renoveret næsten hele vejen rundt og brugerne her oplever hastigheder omkring 20 mbit mod 2-5 før.

Byens skorstene har også været udsat for en del aktivitet og klatren i årets løb. Der er trukket rigtigt mange meter kabler og hejst nyt udstyr op - monteret på smarte nye stativer, der vil gøre udskiftninger og etableringer meget lettere i fremtiden. Skorstenene er således nu godt forberedt til næste fremstød og klar til, for alvor, at gøre brug af de nye fiberforbindelser mellem hovedsendepunkterne.

Alt dette havde ikke været muligt at udføre og sætte igang uden den ekstra indbetaling i juli kvartal. Tak for det, vi har brugt rub og stub.

Det har været en stor udfordring for en flok nye frivillige i bestyrelsen at få sat sig ind i procedurerne. mange møder og meget at sætte sig ind i. I årets løb blev det tydeligt at meget i GrenaaS.net er nedslidt, både grej og kræfter. Vi har tabt nogle frivillige, andre er kommet til, men alt i alt må vi konstatere at resourcerne er knappe og at der skal gøres en stor indsats for at få rettet op på denne mangel. Det vender vi tilbage til i handlingsplanen for næste år.

En ting, der også har haltet lidt, har været supporten. Der er netop, her i vinter, lagt en ny start her, idet vi, i samarbejde med Vestdjursnet, i stedet for callcenteret, har hyret en lokal supporter. Martin startede her i februar, han er selv bruger af GrenaaS.net, og har derfor bedre muligheder for at hjælpe medlemmerne med det samme, når de ringer. Men al begyndelse er jo svær, og også her er der meget at sætte sig ind i, så tag godt imod ham.

Tilsidst en opfordring. Da vi nåede frem til årets indkaldelse til generalforsamling, måtte vi konstatere at pbs havde kastet endnu en udfordring efter os. Tidsfristen for ændringer i teksten på opkrævningerne (som jo er den måde vi normalt indkalder på) var ændret, så vi kunne ikke nå det til den frist, der er udstukket i vedtægterne.

Men så kunne vi jo bare sende en email... Her viste det sig at vi mangler emailadresser på 2/3 af medlemmerne! Så eneste vej frem var et brev med postbudet, med hvad deraf følger af ekstra udgifter og arbejde. Papir, kuverter, porto, toner til printeren, brevfletning, kuvertering. Penge og kræfter, der sagtens kunne være brugt mere fornuftigt.

Send os derfor oplysningen om din mail adresse til: medlem@grenaas.net


På trods af alt ser det ud til at vi har haft en lille nettofremgang i amtallet af medlemmer.

Handlingsplanen

I årets løb kom fiberen til Pederstrup - her kan man nu få op til 90 mbit på en fiberforbindelse hos Waoo - omend til en ganske anden pris end GrenaaS.net.
Det fik jo netmesteren (mig) til at tro at nu fik hun fri.

Men sådan gik det ikke - slet, slet ikke. For selvom de fleste tog imod tilbuddet - 500 kr. for at få fiber i huset er jo svært at sige nej til, og mange ønskede sig bedre tv-signal, så blev det kun til ca. 10 opsigelser ud af 25 mulige.
Dels er det altså dyrt - den mindste pris man kan slippe afsted med er 199 pr. mnd for 15 mbit, dels er det slet ikke alle, der har fået tilbuddet. Bor man bare få hundrede meter uden for byen kan man glemme det.

Et forsøg på at hidse dem op til at samarbejde faldt desværre til jorden. I samme åndedrag som de siger at de selv vil helt ud til slutbrugeren, siger de også at de aldrig kommer ud på marken i Hallendrup eller lignende steder. "Vores" andre landsbyer og sommerhusområdet havde de ingen interesse i, for "de havde ikke lige en fiber i nærheden"

Vores berettigelse er altså i den grad stadig tilstede, både i byen, landsbyerne og oplandet.

Vi skal videre med renovering, udbygning, ombygning og oplæring, både i Grenaa by, i landsbyerne og i oplandet.

Fokus kommer, i første omgang, til at ligge der, hvor der trænges mest og hvor planer og udstyr allerede er tilstede.

I løbet af kort tid flytter vi ind i nye lokaler i kælderen under Kattegatskolen (tildligere Sdr. Skole). Vi glæder os rigtigt meget til at komme tættere på medlemmerne og til at få bedre muligheder for personlig support, udlevering og aflevering af grej, kurser, møder og andre arrangementer.

Stor vægt vil også blive lagt på at udvide samarbejdet med andre net. Mødet med Primanet i sommer var hyggeligt og positivt og vi har mødt stor velvilje der. Vi har haft en del erfaringsudveksling med Vestdjursnet gennem hele året.

En bekymrende besked fra Egnsnettet (Rønde og omegn) om at deres Netmester var blevet ramt af alvorlig sygdom, fik tankerne om vores sårbarhed overfor den slags kom i fokus, og der har været dialog med de fleste formænd i alle net.

Det foreløbige og spæde resultat heraf var positive tilkendegivelser om et indledende møde, hvor, i første omgang, formændene skal mødes til en snak om hvad vi evt. kan sammen i fremtiden.

Alt i alt vil vi mene at der er lagt op til et spændende forår og har bestemt os for at den nuværende situation ikke er en katastrofe, men en ny start.

- Skrevet af Tina

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net