GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Ordinær generalforsamling

030213

Kære medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net


Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i din bredbåndsforening

Den afholdes mandag d. 25/02 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Som til den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling, håber vi at I igen vil møde talstærkt op.

For vi ved jo godt at ikke alt går så godt med vores net, som det har gjort og som vi kunne ønske os.

De frivillige i bestyrelsen og i den entusiastiske og meget flittige teknikgruppe har, siden den ekstraordinære generalforsamling, arbejdet målrettet på, dels at finde fodfæste med 6 nye bestyrelsesmedlemmer, dels at få konsolideret samarbejdet med de frivillige I teknikgruppen. Desuden har vi forsøgt at skabe os et overblik over hvor, hvornår og hvordan, der skal sættes ind.

Nu er vi nået frem til noget, der ligner en plan og nogle tiltag er allerede sat igang.

Og vi har brug for din hjælp!

950 tilsluttede medlemmer er en stor mundfuld og der er brug for dels flere hænder, dels flere penge.

Den mere detaljerede plan vil vi fremlægge på generalforsamlingen, men allerede nu kan vi godt sige lidt om hvor der især mangler en hjælpende hånd.

Til selve bestyrelsesarbejdet er der brug for 2 suppleanter og 1 bestyrelsesmedlem.
Her savner vi især en, der kan fungere som sekretær, skrive referater fra møderne, sende dagsordner ud og den slags.

Derudover er der brug for hjælp til følgende opgaver:

Sørge for at nyheder til medlemmerne bliver skrevet på vores hjemmeside (det er ligeså nemt som at opdatere sin facebook eller lignende).
Opbygning af lokale selvhjælpsgrupper omkring de enkelte knudepunkter.
Udformning af pr- og oplysningsmateriale.
Opsætning af nye brugere.
Telefonsupport

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 25/02 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.
Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt
Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen bestyrelsen senest d. 11/02-2013 (2 uger før generalforsamlingen). Alle forslag vil blive offentliggjort her senest d. 18/02-2013 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen
Venlig hilsen
Pernille Nicolajsen
formand (at) grenaas.net


Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i din bredbåndsforening

Den afholdes mandag d. 25/02 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Som til den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling, håber vi at I igen vil møde talstærkt op.

For vi ved jo godt at ikke alt går så godt med vores net, som det har gjort og som vi kunne ønske os.

De frivillige i bestyrelsen og i den entusiastiske og meget flittige teknikgruppe har, siden den ekstraordinære generalforsamling, arbejdet målrettet på, dels at finde fodfæste med 6 nye bestyrelsesmedlemmer, dels at få konsolideret samarbejdet med de frivillige I teknikgruppen. Desuden har vi forsøgt at skabe os et overblik over hvor, hvornår og hvordan, der skal sættes ind.

Nu er vi nået frem til noget, der ligner en plan og nogle tiltag er allerede sat igang.

Og vi har brug for din hjælp!

950 tilsluttede medlemmer er en stor mundfuld og der er brug for dels flere hænder, dels flere penge.

Den mere detaljerede plan vil vi fremlægge på generalforsamlingen, men allerede nu kan vi godt sige lidt om hvor der især mangler en hjælpende hånd.

Til selve bestyrelsesarbejdet er der brug for 2 suppleanter og 1 bestyrelsesmedlem.
Her savner vi især en, der kan fungere som sekretær, skrive referater fra møderne, sende dagsordner ud og den slags.

Derudover er der brug for hjælp til følgende opgaver:

Sørge for at nyheder til medlemmerne bliver skrevet på vores hjemmeside (det er ligeså nemt som at opdatere sin facebook eller lignende).
Opbygning af lokale selvhjælpsgrupper omkring de enkelte knudepunkter.
Udformning af pr- og oplysningsmateriale.
Opsætning af nye brugere.
Telefonsupport

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 25/02 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.
Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt
Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen bestyrelsen senest d. 11/02-2013 (2 uger før generalforsamlingen). Alle forslag vil blive offentliggjort her senest d. 18/02-2013 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen
Venlig hilsen
Pernille Nicolajsen
formand (at) grenaas.net

- Skrevet af Rune

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net