GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Ekstraordinær generalforsamling

161012

GrenaaS.net indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling
mandag d. 29. oktober kl. 19:30 på Kattegatskolen, Åboulevarden 64 i Grenaa.

GrenaaS.net vil være vært ved et let traktement ved generalforsamlingen.

GrenaaS.net har, i mange år, arbejdet hårdt for at lave et godt og billigt net til hele Grenaa og omegns befolkning. Men nu er en del af bestyrelsen kørt træt.

Derfor har vi, hvis foreningen skal bestå, brug for nye kræfter til arbejdet med at holde GrenaaS.net sundt.

Et meget vigtigt punkt på dagsordenen, vil være valg til ny bestyrelse, da en stor del af bestyrelsen ønsker at udtræde.

Dagsorden til generalforsamlingen vil være:

GrenaaS.net vil være vært ved et let traktement ved generalforsamlingen.

GrenaaS.net har, i mange år, arbejdet hårdt for at lave et godt og billigt net til hele Grenaa og omegns befolkning. Men nu er en del af bestyrelsen kørt træt.

Derfor har vi, hvis foreningen skal bestå, brug for nye kræfter til arbejdet med at holde GrenaaS.net sundt.

Et meget vigtigt punkt på dagsordenen, vil være valg til ny bestyrelse, da en stor del af bestyrelsen ønsker at udtræde.

Dagsorden til generalforsamlingen vil være:

Velkomst

  1. Valg af dirrigent
  2. Valg af referent
  3. Oplæg til generalforsamlingen
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Evt

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

Af hensyn til forplejning, må I meget gerne melde tilbage om I kommer og hvor mange.

Henvendelse på Kontakt siden (tryk her) eller tlf. 60 250 250

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
GrenaaS.net


GrennaS.net vedtægter

- Skrevet af Rune

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net