GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Generalforsamling 2012

150112

Så er det snart tid til den den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen
GrenaaS.net.

Kom og vær med til at forme fremtiden for dit net...

Generalforsamlingen afholdes for alle foreningens medlemmer mandag den 20/02-2012 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole (indgang fra Århusvej).

Af hensyn til planlægning vil vi gerne have at du tilmelder
dig senest d. 13/02-2012 på telefon 60250250 eller på bestyrelsen[AT]grenaas.net.

Dagsorden er ifølge vedtægterne (grenaas.net/vedtaegter):


 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af referent.
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af:

  1. Formand.
  2. Bestyrelsesmedlemmer.
  3. Suppleanter.
  4. Revisor. *)
  5. Revisorsuppleant. *)

  *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
 8. Eventuelt.


Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på email-adressen bestyrelsen[AT]grenaas.net senest den 06/02-2012 (2 uger før generalforsamlingen). Alle forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest d. 13/02-2012 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen

Venlig hilsen

Klavs Bryld,
formand

----

Opdatering 7. februar 2012
Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer (jfr punkt 7) til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes for alle foreningens medlemmer mandag den 20/02-2012 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole (indgang fra Århusvej).

Af hensyn til planlægning vil vi gerne have at du tilmelder
dig senest d. 13/02-2012 på telefon 60250250 eller på bestyrelsen[AT]grenaas.net.

Dagsorden er ifølge vedtægterne (grenaas.net/vedtaegter):


 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af referent.
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af:

  1. Formand.
  2. Bestyrelsesmedlemmer.
  3. Suppleanter.
  4. Revisor. *)
  5. Revisorsuppleant. *)

  *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
 8. Eventuelt.


Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på email-adressen bestyrelsen[AT]grenaas.net senest den 06/02-2012 (2 uger før generalforsamlingen). Alle forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest d. 13/02-2012 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen

Venlig hilsen

Klavs Bryld,
formand

----

Opdatering 7. februar 2012
Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer (jfr punkt 7) til generalforsamlingen.

- Skrevet af Klavs

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net