GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Forslag Til Generalforsamlingen i Grenaas.net den 8/5

300424

Kære medlem af Grenaas.net

Til behandling under dagsordenens punkt 6 er der kommet flg. forslag til generalforsamlingen for Grenaas.net onsdag d. 8/5 fra kl. 19 til 21 i lærerværelses-kantinens møderum, på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49, 8500 Grenaa. (følg skiltningen).

Forslag fra bestyrelsen:

"Generalforsamlingen beslutter at Grenaas.net indfører et foreningskontingent på 10 kr. pr. md., som ethvert medlem fra nu af skal betale sammen med betalingen af internet-abonnement. Det betyder at der for hver måned samlet skal indbetales 150 kr. 10 kr. = 160 kr. Der vil fortsat kunne betales månedsvis, kvartalsvis, halvårligt og helårligt."

Når man som medlem opkræves via PBS i dag betaler man 10 kr. i gebyr - udover betalingen af selve abonnementsprisen. Bestyrelsen har opfordret alle medlemmer til at spare dette 10 kr.'s gebyr ved at oprette en såkaldt "Fast Overførsel" i ens netbank og så samtidig slette sin PBS-aftale med Grenaas.net i sin netbank. Hvis man har gjort det eller hvis man gør det nu, så ændres den samlede betaling ikke, idet man sparer de 10 kr. i PBS-gebyr og fremover i stedet betaler disse ekstra 10 kr. i kontingent sammen med abonnementsprisen.

Kom og deltag i generalforsamlingen, - der er meget lovende initiativer i gang som vil blive fremlagt ved gennemgangen af foreningens handlingsplan for det kommende år, under dagsordenens punkt 5.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før. De der allerede har tilmeldt sig skal naturligvis ikke at tilmelde sig igen.

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netForslag fra bestyrelsen:

"Generalforsamlingen beslutter at Grenaas.net indfører et foreningskontingent på 10 kr. pr. md., som ethvert medlem fra nu af skal betale sammen med betalingen af internet-abonnement. Det betyder at der for hver måned samlet skal indbetales 150 kr. 10 kr. = 160 kr. Der vil fortsat kunne betales månedsvis, kvartalsvis, halvårligt og helårligt."

Når man som medlem opkræves via PBS i dag betaler man 10 kr. i gebyr - udover betalingen af selve abonnementsprisen. Bestyrelsen har opfordret alle medlemmer til at spare dette 10 kr.'s gebyr ved at oprette en såkaldt "Fast Overførsel" i ens netbank og så samtidig slette sin PBS-aftale med Grenaas.net i sin netbank. Hvis man har gjort det eller hvis man gør det nu, så ændres den samlede betaling ikke, idet man sparer de 10 kr. i PBS-gebyr og fremover i stedet betaler disse ekstra 10 kr. i kontingent sammen med abonnementsprisen.

Kom og deltag i generalforsamlingen, - der er meget lovende initiativer i gang som vil blive fremlagt ved gennemgangen af foreningens handlingsplan for det kommende år, under dagsordenens punkt 5.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før. De der allerede har tilmeldt sig skal naturligvis ikke at tilmelde sig igen.

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net