GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Ny dato for den årlige ordinære generalforsamling !

140208

Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at udskyde den oprindeligt planlagte ordinære generalforsamling.

Istedet for det tidligere oplyste tidspunkt afholdes den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, for alle foreningens medlemmer, torsdag d. 06/03-2008 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Mød op og medvirk til at udvikle Grenaa-området til et godt IT-samfund for alle !!!

Dagsorden er ifølge vedtægterne (https://grenaas.net/vedtaegter):

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsen senest torsdag d. 21/02-2008 (2 uger før generalforsamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort senest torsdag d. 28/02-2008 (1 uge før), her på foreningens hjemmeside.

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
Formand

Istedet for det tidligere oplyste tidspunkt afholdes den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, for alle foreningens medlemmer, torsdag d. 06/03-2008 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Mød op og medvirk til at udvikle Grenaa-området til et godt IT-samfund for alle !!!

Dagsorden er ifølge vedtægterne (https://grenaas.net/vedtaegter):

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsen senest torsdag d. 21/02-2008 (2 uger før generalforsamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort senest torsdag d. 28/02-2008 (1 uge før), her på foreningens hjemmeside.

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
Formand

- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net