GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 15/02-10

250110

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 15/02-2010 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Mød op og medvirk til at udvikle Grenaa-området til et godt IT-samfund for alle !!!

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Vedtægter kan ses her.

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsen senest d. 01/02-2010 (2 uger før generalforsamlingen). Alle forslag vil blive offentliggjort her senest d. 08/02-2010 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand (at) grenaas.net

- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net