GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Referat fra ordinære generalforsamling 15/2-2010

210210

På GrenaaS.nets ordinære generalforsamling var 13 stemmeberettigede fremmødte ved start


 1. Valg af dirigent.
  Niels Ole Mikkelsen.

 2. Valg af stemmetællere.
  Vælges hvis der bliver behov.

 3. Valg af referent.
  Rune S.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  Bjarke fremlagde beretningen.
  - Der var ingen kommentarer til beretningen.
  - Beretningen er godkendt.

 5. Fremlæggelse af
  1. Årsregnskab til godkendelse.
   - Revisor Arne Nielsen fremlagde regnskabet.
   - Der blev forespurgt på om tab af debitorer ikke førtes.
   Disse føres ikke separat, da man blot lukker nettet, og ikke fører dem som tabte indtægter.
   - Regnskabet blev godkendt.
  2. Budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
   - Bjarke fremlagde handlingsplanen for 2010.
   - Der blev spurgt til folkenettet, om det ikke stjal abonnenter fra nettet. Det gør det ikke, da der er begrænsning i hastigheden.


 6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
  - Bestyrelsen forslår intet kontingent.
  - Sponsorater: bestyrelsen forslår at der ikke skal gives nogen.

 7. Behandling af indkomne forslag.
  Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer:

  • Forslag: §2 stk. 1 c udsår og punkt d ændres til punkt c.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §3 stk. 2: fjernes, §3 stk. 3 fjernes henvisning til DjurslandS.net
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §4 stk. 6 alt fjernes undtagen sidste sætning.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §4 stk. 9 d Rettes til ”At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og øvrige lokale foreninger.”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §5 stk. 8, punkt 6 fjernes.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 2 ændres til: ”Bestyrelsen fastsætter indskud og driftsbetaling, samt evt. kontingent og sponsorater, under hensyntagen til gældende abonnementsvilkår.”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 4 a – Fjerner ”eller DjurslandS.net”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 4 b
   Forslaget trækkes da kontingent stadig er muligt.
  • Forslag: §7 skt. 1 ændres til: ”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kasserer.”
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §8 stk. 3 slettes
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §9 stk. 3 ”Eller DjurslandS.net” fjernes, ordet ”lokal” bibeholdes.
   Enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §9 stk. 4 ”eller DjurslandS.net” fjernes
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §9 stk. 5 ”eller DjurslandS.net” fjernes
   Enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: Ekstraordinær generalforsamling d. 2010-03-15 til bekræftelse af vedtægts ændringer, da der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne.
   Generalforsamlingen står inde for dette.

  De vedtagne ændringer er indskrevet i de gældende vedtægter i dette dokument.

 8. Valg af:
  1. Formand. (1 stk.)
   - På valg: Bjarke Nielsen – ønsker ikke genvalg.
   - Bestyrelsen forslår Klavs Bryld.
   - Klavs er enstemmigt valgt.
  2. Bestyrelsesmedlemmer. (6 stk.)
   - Da Klaus, Jimmi og Mikkel er trådt ud af bestyrelsen er bestyrelsen løbende suppleret med suppleanter, som ifølge vedtægterne alle er på valg.
   - På valg: Rune, Pernille efter udløbet af deres ordinære 2 års periode . Flemming, Stefan, Jakob som indsupplerede i den forudgående bestyrelse
   - Rune S, Pernille Nicolajsen og Jakob B valgt for en 2 årig periode.
   - Flemming Nielsen, Stefan Brodersen og Svend-Erik Sørensen blev valgt for 1 årige bestyrelsesmedlemmer.
   Disse er enstemmigt valgt.
  3. Suppleanter. (2 stk.)
   - På valg: Stefan, Flemming.
   - Forslag: Mikkel Kjerri og Lars Heidemann.
   Disse er enstemmigt valgt.
  4. Revisor.
   - Vi benytter revisions selskab Kvist og Jensen.
  5. Revisorsuppleant.
   - Da der benyttes revisions selskab er det ikke nødvendigt at vælge suppleant.


 9. Eventuelt
  - Der ønskes at hvem der er på valg står på dagsordenen til næste år.
  - Svend-Erik gav sin vurdering af et par af aktivgruppens udfordringer og anbefalinger til at imødekomme dem. I den forbindelse bla ønsker om bevidthed om omgangstone og bedre information til de aktive.
  - Bjarke: Bestyrelsen har besluttet der ikke skal være så meget opdeling, det var en fejltolkning hvor bestyrelsen havde troet at folk gerne ville undgå irrelevante mails.
  - Bestyrelsen og de aktive overrakte en lille gave til den afgående formand.


Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til den nye formand.


 1. Valg af dirigent.
  Niels Ole Mikkelsen.

 2. Valg af stemmetællere.
  Vælges hvis der bliver behov.

 3. Valg af referent.
  Rune S.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  Bjarke fremlagde beretningen.
  - Der var ingen kommentarer til beretningen.
  - Beretningen er godkendt.

 5. Fremlæggelse af
  1. Årsregnskab til godkendelse.
   - Revisor Arne Nielsen fremlagde regnskabet.
   - Der blev forespurgt på om tab af debitorer ikke førtes.
   Disse føres ikke separat, da man blot lukker nettet, og ikke fører dem som tabte indtægter.
   - Regnskabet blev godkendt.
  2. Budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
   - Bjarke fremlagde handlingsplanen for 2010.
   - Der blev spurgt til folkenettet, om det ikke stjal abonnenter fra nettet. Det gør det ikke, da der er begrænsning i hastigheden.


 6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
  - Bestyrelsen forslår intet kontingent.
  - Sponsorater: bestyrelsen forslår at der ikke skal gives nogen.

 7. Behandling af indkomne forslag.
  Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer:

  • Forslag: §2 stk. 1 c udsår og punkt d ændres til punkt c.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §3 stk. 2: fjernes, §3 stk. 3 fjernes henvisning til DjurslandS.net
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §4 stk. 6 alt fjernes undtagen sidste sætning.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §4 stk. 9 d Rettes til ”At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og øvrige lokale foreninger.”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §5 stk. 8, punkt 6 fjernes.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 2 ændres til: ”Bestyrelsen fastsætter indskud og driftsbetaling, samt evt. kontingent og sponsorater, under hensyntagen til gældende abonnementsvilkår.”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 4 a – Fjerner ”eller DjurslandS.net”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 4 b
   Forslaget trækkes da kontingent stadig er muligt.
  • Forslag: §7 skt. 1 ændres til: ”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kasserer.”
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §8 stk. 3 slettes
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §9 stk. 3 ”Eller DjurslandS.net” fjernes, ordet ”lokal” bibeholdes.
   Enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §9 stk. 4 ”eller DjurslandS.net” fjernes
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §9 stk. 5 ”eller DjurslandS.net” fjernes
   Enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: Ekstraordinær generalforsamling d. 2010-03-15 til bekræftelse af vedtægts ændringer, da der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne.
   Generalforsamlingen står inde for dette.

  De vedtagne ændringer er indskrevet i de gældende vedtægter i dette dokument.

 8. Valg af:
  1. Formand. (1 stk.)
   - På valg: Bjarke Nielsen – ønsker ikke genvalg.
   - Bestyrelsen forslår Klavs Bryld.
   - Klavs er enstemmigt valgt.
  2. Bestyrelsesmedlemmer. (6 stk.)
   - Da Klaus, Jimmi og Mikkel er trådt ud af bestyrelsen er bestyrelsen løbende suppleret med suppleanter, som ifølge vedtægterne alle er på valg.
   - På valg: Rune, Pernille efter udløbet af deres ordinære 2 års periode . Flemming, Stefan, Jakob som indsupplerede i den forudgående bestyrelse
   - Rune S, Pernille Nicolajsen og Jakob B valgt for en 2 årig periode.
   - Flemming Nielsen, Stefan Brodersen og Svend-Erik Sørensen blev valgt for 1 årige bestyrelsesmedlemmer.
   Disse er enstemmigt valgt.
  3. Suppleanter. (2 stk.)
   - På valg: Stefan, Flemming.
   - Forslag: Mikkel Kjerri og Lars Heidemann.
   Disse er enstemmigt valgt.
  4. Revisor.
   - Vi benytter revisions selskab Kvist og Jensen.
  5. Revisorsuppleant.
   - Da der benyttes revisions selskab er det ikke nødvendigt at vælge suppleant.


 9. Eventuelt
  - Der ønskes at hvem der er på valg står på dagsordenen til næste år.
  - Svend-Erik gav sin vurdering af et par af aktivgruppens udfordringer og anbefalinger til at imødekomme dem. I den forbindelse bla ønsker om bevidthed om omgangstone og bedre information til de aktive.
  - Bjarke: Bestyrelsen har besluttet der ikke skal være så meget opdeling, det var en fejltolkning hvor bestyrelsen havde troet at folk gerne ville undgå irrelevante mails.
  - Bestyrelsen og de aktive overrakte en lille gave til den afgående formand.


Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til den nye formand.

- Skrevet af Klavs

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net