GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 15/3-10

150210

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net har på sin ordinære generalforsamling mandag aften den 15/2-10 besluttet en række vedtægtsændringer. For at disse har gyldighed skal de dog konfirmeres af en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på Grenaa Tekniske Skole den 15/3-10 kl 18:50.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Behandling af forslag til vedtægtsændringer som første gang blev besluttet på den ordinære generalforsamling den 15/2-10.


Mødet forventes at blive ganske kort, da det alene omhandler konfirmation af de vedtægtsændringer, som blev behandlet på den ordinære generalforsamling den 15/2-10.

Forslaget til vedtægtsændringer, som skal behandles på mødet bliver lagt ud på hjemmesiden, når de er renskrevet.

Med venlig hilsen
pva bestyrelsen
Klavs Bryldopdatering 210210

De vedtagne ændringer er indskrevet i de gældende vedtægter i dette dokument.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på Grenaa Tekniske Skole den 15/3-10 kl 18:50.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Behandling af forslag til vedtægtsændringer som første gang blev besluttet på den ordinære generalforsamling den 15/2-10.


Mødet forventes at blive ganske kort, da det alene omhandler konfirmation af de vedtægtsændringer, som blev behandlet på den ordinære generalforsamling den 15/2-10.

Forslaget til vedtægtsændringer, som skal behandles på mødet bliver lagt ud på hjemmesiden, når de er renskrevet.

Med venlig hilsen
pva bestyrelsen
Klavs Bryldopdatering 210210

De vedtagne ændringer er indskrevet i de gældende vedtægter i dette dokument.

- Skrevet af Klavs

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net