GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Referat fra bekræftende generalforsamling mandag 26. juni

260617

Mødet blev afholdt på GTS, Århusvej 49-51 i Grenaa kl 18.30

Eneste punkt på dagsordenen var Endelig bekræftelse af de vedtagne ændringsforslag til GrenaaS.nets vedtægter.


 1. Valg af referent
  Klavs Bryld blev valgt

 2. Valg af dirigent
  Jakob Bruun blev valgt
  Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære Generalforsamling var lovlig indvarslet.

 3. Endelig bekræftelse af de vedtagne ændringsforslag til GrenaaS.nets vedtægter.
  Dirigenten spurgte forsamlingen om der var behov for gennemgang af vedtægtsændringsforslagene. Det var der ikke.

  Dirigenten foreslog herefter at stemme samlet om punkterne i vedtægtsændringsforslaget. Der var ingen indvendinger mod dette.
  Der blev herefter stemt om vedtægtsændringsforslagene samlet.
  Stemmerne blev 8 for og 1 der undlod at stemme.

  Da således vedtægtsændringsforslaget både er vedtaget på den første generalforsamling med de påkrævede 3/4 af de fremmødte og nu på den opfølgende bekræftende generalforsamling er vedtaget med almindelig stemmeflerhed er de fremsatte vedtægtsændringsforslag (jfr vedtægternes §9 stk 2) endeligt vedtaget.

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

 4. Evt
  Jakob og Martin varslede invitation til fremtidigt møde om vigtigheden af skærmning af kabler osv.


 1. Valg af referent
  Klavs Bryld blev valgt

 2. Valg af dirigent
  Jakob Bruun blev valgt
  Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære Generalforsamling var lovlig indvarslet.

 3. Endelig bekræftelse af de vedtagne ændringsforslag til GrenaaS.nets vedtægter.
  Dirigenten spurgte forsamlingen om der var behov for gennemgang af vedtægtsændringsforslagene. Det var der ikke.

  Dirigenten foreslog herefter at stemme samlet om punkterne i vedtægtsændringsforslaget. Der var ingen indvendinger mod dette.
  Der blev herefter stemt om vedtægtsændringsforslagene samlet.
  Stemmerne blev 8 for og 1 der undlod at stemme.

  Da således vedtægtsændringsforslaget både er vedtaget på den første generalforsamling med de påkrævede 3/4 af de fremmødte og nu på den opfølgende bekræftende generalforsamling er vedtaget med almindelig stemmeflerhed er de fremsatte vedtægtsændringsforslag (jfr vedtægternes §9 stk 2) endeligt vedtaget.

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

 4. Evt
  Jakob og Martin varslede invitation til fremtidigt møde om vigtigheden af skærmning af kabler osv.

- Skrevet af Klavs

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net