GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2017

080517

På den ordinære generalforsamling 20. februar blev der af en enig generalforsamling nedsat et udvalg med opgave at udarbejde et forslag til ændringer af vedtægterne på baggrund af de forslag, som var blevet fremsat forud for den ordinære generalforsamling, og som ikke blev afvist af denne.

Udvalget, som har bestået af Jakob Bruun, Martin Kruse Jensen, Bjarke Nielsen, Per Olesen, Tina Holm samt undertegnede, har i enighed nået frem til dette ændringsforslag til vedtægterne.

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde i dag 8. maj enstemmigt besluttet at indstille forslaget til vedtagelse.

Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 30. maj kl 18:30 - 19:30 på GTS/Viden Djurs, Århusvej 49-51.

Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af disse ændringsforslag til vedtægterne.

med venlig hilsen,
Klavs Bryld (formand)

Udvalget, som har bestået af Jakob Bruun, Martin Kruse Jensen, Bjarke Nielsen, Per Olesen, Tina Holm samt undertegnede, har i enighed nået frem til dette ændringsforslag til vedtægterne.

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde i dag 8. maj enstemmigt besluttet at indstille forslaget til vedtagelse.

Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 30. maj kl 18:30 - 19:30 på GTS/Viden Djurs, Århusvej 49-51.

Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af disse ændringsforslag til vedtægterne.

med venlig hilsen,
Klavs Bryld (formand)

- Skrevet af Klavs

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net