GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Indkaldelse til bekræftende ekstraordinær generalforsamling i GrenaaS.net den 21. juni kl 18.30 - 18.45

300517

På den ekstraordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net den 30. maj 2017 vedtog de fremmødte de foreslåede ændringsforslag til vedtægterne med de fornødne mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ifølge de stadigt gældende vedtægter skal denne beslutning bekræftes på en generalforsamling som skal holdes inden 4 uger, og med det sædvanlige varsel på 3 uger.

Jeg skal derfor indkalde til bekræftende ekstraordinær generalforsamling den 21. juni kl 18.30 - 18.45 på GTS/Viden Djurs, Århusvej 49-51, 8500 Grenaa.

Eneste punkt på dagsordenen er endelig bekræftelse af de vedtagne ændringsforslag.

Ændringsforslagene er uændret, og kan ses her:
Vedtgtsndringsforslag_til_ekstraordinr_generalforsamling_2017_2017-05-07.pdf.

Med venlig hilsen
Klavs Bryld (formand)

Ifølge de stadigt gældende vedtægter skal denne beslutning bekræftes på en generalforsamling som skal holdes inden 4 uger, og med det sædvanlige varsel på 3 uger.

Jeg skal derfor indkalde til bekræftende ekstraordinær generalforsamling den 21. juni kl 18.30 - 18.45 på GTS/Viden Djurs, Århusvej 49-51, 8500 Grenaa.

Eneste punkt på dagsordenen er endelig bekræftelse af de vedtagne ændringsforslag.

Ændringsforslagene er uændret, og kan ses her:
Vedtgtsndringsforslag_til_ekstraordinr_generalforsamling_2017_2017-05-07.pdf.

Med venlig hilsen
Klavs Bryld (formand)

- Skrevet af Klavs

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net