GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. maj

300517

Eneste punkt på dagsordenen var vedtagelse af udsendte ændringsforslag til vedtægter.


 1. Valg af referent
  Pernille Nicolajsen blev valgt

 2. Valg af dirigent
  Jakob Bruun blev valgt
  Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære Generalforsamling var lovlig indvarslet.

 3. Vedtagelse af ændringsforslag til GrenaaS.nets vedtægter.
  Formanden fortalte om tilblivelsen af ændringsforslaget til vedtægterne. Der var ikke nogen spørgsmål.

  Dirigenten forslog herefter at stemme samlet om punkterne i ændringsforslaget. Det blev vedtaget

  Stemmerne blev 6 for og 2 der ikke stemte.

  Da således mindst 3/4 af de fremmødte har stemt for kan forslaget gå videre til endelig vedtagelse på en bekræftende ekstraordinær generalforsamling (jfr vedtægternes §9 stk 2)

 4. Evt
  Der indkaldes til bekræftende generalforsamling d. 21/6 kl. 18.30-18.45.
  Formanden takker udvalget for konstruktivt arbejde.


 1. Valg af referent
  Pernille Nicolajsen blev valgt

 2. Valg af dirigent
  Jakob Bruun blev valgt
  Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære Generalforsamling var lovlig indvarslet.

 3. Vedtagelse af ændringsforslag til GrenaaS.nets vedtægter.
  Formanden fortalte om tilblivelsen af ændringsforslaget til vedtægterne. Der var ikke nogen spørgsmål.

  Dirigenten forslog herefter at stemme samlet om punkterne i ændringsforslaget. Det blev vedtaget

  Stemmerne blev 6 for og 2 der ikke stemte.

  Da således mindst 3/4 af de fremmødte har stemt for kan forslaget gå videre til endelig vedtagelse på en bekræftende ekstraordinær generalforsamling (jfr vedtægternes §9 stk 2)

 4. Evt
  Der indkaldes til bekræftende generalforsamling d. 21/6 kl. 18.30-18.45.
  Formanden takker udvalget for konstruktivt arbejde.

- Skrevet af Klavs

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net