GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015

150415

En meget lille flok mødte frem til den årlige generalforsamling

Udover bestyrelsen og de aktive, var blot 2 medlemmer mødt frem - noget skuffende for dem, der lægger rigtigt meget energi i at bringe godt og billigt internet til borgerne i Grenaa og omegn.

Notat fra GF i Grenaa-s Net den 16. februar 2015 på Teknisk Skole

Til dirigent valgtes Klavs Bryld, som referent Ditlev Bluhme. Dirigenten erkendte, at indkaldelsen til generalforsamling havde nogle mangler, men valgte alligevel at fortsætte. Der var ingen, der nedlagde protest.

Formanden fik ordet og indledte med, at det havde været et begiven-hedsrigt år. Der var sket lidt udskiftning blandt medlemmerne, men ikke noget at være bekymret over. Selv stigningen i kontingentet på 20 kr havde ikke givet medlemsflugt.

Formanden beklagede, at to væsentlige kræfter havde trukket sig ud af arbejdet for foreningen. Til gengæld var der stor ros til Sommerhusgrup-pen, der havde formået at bringe området op på et væsentlig bedre ni-veau med nye knudepunkter og radioer. Desuden havde gruppen også givet en hånd med i yderområderne. Telefonsupporten blev også omtalt i rosende vendinger, og formanden fandt, at gruppen af "Aktive" er blevet styrket. Formanden omtalte også indretningen af "Bøvlværkstedet" i kælderen under Søndre Skole. Her var indrettet lagerplads, men der var mulighed for både at undervise, undersøge og holde en lille komsammen.

Flere medlemmer havde kun indbetalt halvt kontingent, fordi de havde haft meget dårligt signal, ja, nogle i virkeligheden intet i lange perioder, så de fandt det rimeligt, at de kun skulle betale halvt kontingent, men sagen er ikke afgjort endnu.
For at afhjælpe problemerne blev der installeret nyt udstyr på Møllemasten, men det viste sig, at det ikke virkede sammen med det gamle udstyr i Ålsrode. Her er efterfølgende også sket en opgradering, men udskiftningen er ikke færdig. Der er også sat nyt udstyr op på flere skorstene med betydelig bedre kapacitet til følge.

Da ingen stemte imod formandens beretning, konkluderede dirigenten, at beretningen var godkendt.

Revisoren fremlagde regnskabet og knyttede den kommentar til det, til trods for, at alt ikke er talt op, mente han, at det var det retvisende. Der har været problemer med PBS, der helt manglede i en lang periode, så det var nødvendigt at bruge "håndkraft". Det havde også bevirket, at der ikke var afregnet moms, men det ville blive klaret den 2. marts.
Der havde været en omsætning på ca 900.000 og et overskud på 9.000 kr. Der kunne godt komme yderligere udgifter i indeværende år, da der f.eks. ikke er kommet regning for masteleje og heller ikke for el.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

Handlingsplanen fortsætter, og formanden viste en lang "skriftrulle" med kommende planer samt de tilhørende udgifter. Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at styrke "Aktivgruppen", gerne rekruttere nye medlemmer og søge samarbejde med omliggende lokalnet.
Foreningen er orienteret om, at der om kort tid skal skæres 15 meter af Violskrænt-skorstenen. Der bliver noget ekstraarbejde i den forbindelse med omlægning af sendere og medlemmernes radioer.

Under valg blev Tina Holm genvalgt som formand med akklamation. Be-styrelsen består herefter af Pernille Sørensen, Mogens Sørensen, Peter Kofoed, Marianne Villadsen, Morten Bondo og Martin Kruse Mortensen. Suppleanter er Stefan Brodersen og Svend Erik Sørensen. Revisor er Kvist & Jensen.

Under eventuelt blev der spurgt, om foreningen havde fået afklaret, om vi fortsat kunne benytte knudepunktet på Dronningens Ferieby. Det lovede formanden at tage sig af.
Således opfattet. Ditlev Bluhme

Notat fra GF i Grenaa-s Net den 16. februar 2015 på Teknisk Skole

Til dirigent valgtes Klavs Bryld, som referent Ditlev Bluhme. Dirigenten erkendte, at indkaldelsen til generalforsamling havde nogle mangler, men valgte alligevel at fortsætte. Der var ingen, der nedlagde protest.

Formanden fik ordet og indledte med, at det havde været et begiven-hedsrigt år. Der var sket lidt udskiftning blandt medlemmerne, men ikke noget at være bekymret over. Selv stigningen i kontingentet på 20 kr havde ikke givet medlemsflugt.

Formanden beklagede, at to væsentlige kræfter havde trukket sig ud af arbejdet for foreningen. Til gengæld var der stor ros til Sommerhusgrup-pen, der havde formået at bringe området op på et væsentlig bedre ni-veau med nye knudepunkter og radioer. Desuden havde gruppen også givet en hånd med i yderområderne. Telefonsupporten blev også omtalt i rosende vendinger, og formanden fandt, at gruppen af "Aktive" er blevet styrket. Formanden omtalte også indretningen af "Bøvlværkstedet" i kælderen under Søndre Skole. Her var indrettet lagerplads, men der var mulighed for både at undervise, undersøge og holde en lille komsammen.

Flere medlemmer havde kun indbetalt halvt kontingent, fordi de havde haft meget dårligt signal, ja, nogle i virkeligheden intet i lange perioder, så de fandt det rimeligt, at de kun skulle betale halvt kontingent, men sagen er ikke afgjort endnu.
For at afhjælpe problemerne blev der installeret nyt udstyr på Møllemasten, men det viste sig, at det ikke virkede sammen med det gamle udstyr i Ålsrode. Her er efterfølgende også sket en opgradering, men udskiftningen er ikke færdig. Der er også sat nyt udstyr op på flere skorstene med betydelig bedre kapacitet til følge.

Da ingen stemte imod formandens beretning, konkluderede dirigenten, at beretningen var godkendt.

Revisoren fremlagde regnskabet og knyttede den kommentar til det, til trods for, at alt ikke er talt op, mente han, at det var det retvisende. Der har været problemer med PBS, der helt manglede i en lang periode, så det var nødvendigt at bruge "håndkraft". Det havde også bevirket, at der ikke var afregnet moms, men det ville blive klaret den 2. marts.
Der havde været en omsætning på ca 900.000 og et overskud på 9.000 kr. Der kunne godt komme yderligere udgifter i indeværende år, da der f.eks. ikke er kommet regning for masteleje og heller ikke for el.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

Handlingsplanen fortsætter, og formanden viste en lang "skriftrulle" med kommende planer samt de tilhørende udgifter. Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at styrke "Aktivgruppen", gerne rekruttere nye medlemmer og søge samarbejde med omliggende lokalnet.
Foreningen er orienteret om, at der om kort tid skal skæres 15 meter af Violskrænt-skorstenen. Der bliver noget ekstraarbejde i den forbindelse med omlægning af sendere og medlemmernes radioer.

Under valg blev Tina Holm genvalgt som formand med akklamation. Be-styrelsen består herefter af Pernille Sørensen, Mogens Sørensen, Peter Kofoed, Marianne Villadsen, Morten Bondo og Martin Kruse Mortensen. Suppleanter er Stefan Brodersen og Svend Erik Sørensen. Revisor er Kvist & Jensen.

Under eventuelt blev der spurgt, om foreningen havde fået afklaret, om vi fortsat kunne benytte knudepunktet på Dronningens Ferieby. Det lovede formanden at tage sig af.
Således opfattet. Ditlev Bluhme

- Skrevet af Tina

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net