GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Referat Fra Ordinær Generalforsamling 2016

070416

Generalforsamling (GF) i Bredbåndsforeningen Grenaa.net
29. februar 2016

Referat fra GF.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Valgt blev Klavs Bryld

2. Valg af stemmetæller.
Martin Jensen
Jakob Brun

3. Valg af referent.
Pernille Nicolajsen

4. Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Tina Holm.
Vi har fået butik i Grenå der passes af Jakob og Martin, adressen er Bredgade 2.
Brugere og aktive serviceres herfra.
Den store udskiftning af infrastruktur i nettet er nået halvejs.
Vi har fået sponseret udstyr til et knudepunkt af Grenå Gulvcenter og Tipsmark.
Vi er gået i gang med at reducere udgifter på fiberforbindelser, vi forventer en besparelse på 60.000,- Vi starter medio 2016 og er helt omlagt ultimo 2016
Vi har deltaget i møder med i et kommende net der udskiller sig fra Midtdjurs.net.
Vi har haft og har store udfordringer i vores samarbejde og kommunikation i nettet.
Klavs spurgte om butikken bliver brugt – Martin svarede at det gør den – både til ris og ros. En del udlevering af grej.
De aktive benytter butikken til at få konfigureret udstyr der skal sættes op.
De aktive tilsluttede sig at de bruger servicen i høj grad.
Der blev spurgt hvor mange medlemmer nettet har – svaret var ml. 1000 og 1030 brugere.
Der kunne ikke på stående fod svares på hvor stor en markedsandel det er.
Beretningen er godkendt af GF.

5. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af revisor Kvist & Jensen v. Arne Nielsen
Se i øvrigt regnskab for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 2015
Spørgsmål fra Anni: har vi ikke råd til at betale moms – revisor forklarede at beløbet er skyldigt fordi momsen først skal betales pr. 1.3.16

Betaler vi depositum til B45 hvert år- nej det er en gangs beløb.

Regnskabet blev godkendt af GF.6. Handlingsplan:
Vi skal bruge 150.000 til sidste etape af total renoveringen. Første etape tog 3 år.
Der er umiddelbart 36 knudepunkter der står for renovering.
Tina fremlagde plan for renoveringen og der er umiddelbart kun planlagt et nyt knudepunkt på Bjørnholm.
Der bliver kun lavet nye knudepunkter der bærer egen økonomi – dog udvides kapaciteten på allerede eksisterende knudepunkter.
Vi mangler frivillige..

Vi skal på inspirationstur til andre net

Vi skal have fokus på vores samspil der lider en del, måske vi skal på kursus…


7. Valg af:
a. Formand: Tina Holm
b. Bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Pernille Nicolajsen, Peter Kofoed og Marianne Villadsen

Pernille Nicolajsen stiller op
Peter Kofoed Stiller op
Svend Erik Sørensen Stiller op

Alle tre blev valgt, Tillykke

c. Suppleanter:
Stefan Brodersen stiller op
Torben Wolf fra Kolinds.net stiller op.
De blev begge valgt efter en tur rundt paragraffer.

d. Revisor
Valgt blev Kvist & Jensen

8. evt.
Claus har store problemer med nettet på Grønnegade – det er belastene for brugerne på knudepunktet. Ditlev forklarede hvad der er blevet gjort for at udbedre problemerne men der er tilsyneladende stadig noget galt. Jakob mener at det er kabel eller strømforsyningsfejl. Det bliver skiftet førstkommende torsdag. Claus bør få sin radio opsat udenfor.

Fladstrups mailadresser (18-19 brugere) - løsning af opdatering af oplysninger.
Annie forklarede sine frustrationer ved ikke at modtage oplysninger fra nettet.
Konklusionen er at det er vanskeligt at gøre noget ved situationen da der ikke er adgang til cellen.
Martin forklarede om nye tiltag så vi formentlig snart kan rundsende oplysninger uden problemer.
Svend beder om at vi har tillid til hinanden og mener ikke at Fladstrups.net bør være lukket.
Der henstilles til at konflikten løses af bestyrelsen fremadrettet.
Brugere med dårlig. net bør anerkendes og evt. godtgøres.

Dirigenten takker for en god generalforsamling.

Referat fra GF.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Valgt blev Klavs Bryld

2. Valg af stemmetæller.
Martin Jensen
Jakob Brun

3. Valg af referent.
Pernille Nicolajsen

4. Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Tina Holm.
Vi har fået butik i Grenå der passes af Jakob og Martin, adressen er Bredgade 2.
Brugere og aktive serviceres herfra.
Den store udskiftning af infrastruktur i nettet er nået halvejs.
Vi har fået sponseret udstyr til et knudepunkt af Grenå Gulvcenter og Tipsmark.
Vi er gået i gang med at reducere udgifter på fiberforbindelser, vi forventer en besparelse på 60.000,- Vi starter medio 2016 og er helt omlagt ultimo 2016
Vi har deltaget i møder med i et kommende net der udskiller sig fra Midtdjurs.net.
Vi har haft og har store udfordringer i vores samarbejde og kommunikation i nettet.
Klavs spurgte om butikken bliver brugt – Martin svarede at det gør den – både til ris og ros. En del udlevering af grej.
De aktive benytter butikken til at få konfigureret udstyr der skal sættes op.
De aktive tilsluttede sig at de bruger servicen i høj grad.
Der blev spurgt hvor mange medlemmer nettet har – svaret var ml. 1000 og 1030 brugere.
Der kunne ikke på stående fod svares på hvor stor en markedsandel det er.
Beretningen er godkendt af GF.

5. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af revisor Kvist & Jensen v. Arne Nielsen
Se i øvrigt regnskab for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 2015
Spørgsmål fra Anni: har vi ikke råd til at betale moms – revisor forklarede at beløbet er skyldigt fordi momsen først skal betales pr. 1.3.16

Betaler vi depositum til B45 hvert år- nej det er en gangs beløb.

Regnskabet blev godkendt af GF.6. Handlingsplan:
Vi skal bruge 150.000 til sidste etape af total renoveringen. Første etape tog 3 år.
Der er umiddelbart 36 knudepunkter der står for renovering.
Tina fremlagde plan for renoveringen og der er umiddelbart kun planlagt et nyt knudepunkt på Bjørnholm.
Der bliver kun lavet nye knudepunkter der bærer egen økonomi – dog udvides kapaciteten på allerede eksisterende knudepunkter.
Vi mangler frivillige..

Vi skal på inspirationstur til andre net

Vi skal have fokus på vores samspil der lider en del, måske vi skal på kursus…


7. Valg af:
a. Formand: Tina Holm
b. Bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Pernille Nicolajsen, Peter Kofoed og Marianne Villadsen

Pernille Nicolajsen stiller op
Peter Kofoed Stiller op
Svend Erik Sørensen Stiller op

Alle tre blev valgt, Tillykke

c. Suppleanter:
Stefan Brodersen stiller op
Torben Wolf fra Kolinds.net stiller op.
De blev begge valgt efter en tur rundt paragraffer.

d. Revisor
Valgt blev Kvist & Jensen

8. evt.
Claus har store problemer med nettet på Grønnegade – det er belastene for brugerne på knudepunktet. Ditlev forklarede hvad der er blevet gjort for at udbedre problemerne men der er tilsyneladende stadig noget galt. Jakob mener at det er kabel eller strømforsyningsfejl. Det bliver skiftet førstkommende torsdag. Claus bør få sin radio opsat udenfor.

Fladstrups mailadresser (18-19 brugere) - løsning af opdatering af oplysninger.
Annie forklarede sine frustrationer ved ikke at modtage oplysninger fra nettet.
Konklusionen er at det er vanskeligt at gøre noget ved situationen da der ikke er adgang til cellen.
Martin forklarede om nye tiltag så vi formentlig snart kan rundsende oplysninger uden problemer.
Svend beder om at vi har tillid til hinanden og mener ikke at Fladstrups.net bør være lukket.
Der henstilles til at konflikten løses af bestyrelsen fremadrettet.
Brugere med dårlig. net bør anerkendes og evt. godtgøres.

Dirigenten takker for en god generalforsamling.

- Skrevet af Tina

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net