GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Indkaldelse til Grenaas.net's årlige generalforsamling 2023

260323

Årets generalforsamling for foreningen Grenaas.net indkaldes til afholdelse onsdag d. 26/4-23 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.
Allerede omkring nytår blev der på hjemmesiden indkaldt til generalforsamling til afholdelse d. 22/2-23, men sygemelding fra en nøgleperson i afholdelsen førte til udsættelse til onsdag d. 26/4-23 kl. 19.00 i lærerkantinen på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej, - lige overfor OK tanken ved siden af Mc Donalds.

Ethvert medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net har uden videre adgang til generalforsamlingen og vil i kraft af sit medlemsnummer kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan også tilsende bestyrelsen@grenaas.net begrundede skriftlige forslag som ønskes behandlet og besluttet af generalforsamlingen. Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse - dvs. d. 12/4 - og de vil blive offentliggjort senest 1 uge før - dvs. d. 19/4 -, her på foreningens alternative hjemmeside.

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på vegne af bestyrelsen
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netEthvert medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net har uden videre adgang til generalforsamlingen og vil i kraft af sit medlemsnummer kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan også tilsende bestyrelsen@grenaas.net begrundede skriftlige forslag som ønskes behandlet og besluttet af generalforsamlingen. Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse - dvs. d. 12/4 - og de vil blive offentliggjort senest 1 uge før - dvs. d. 19/4 -, her på foreningens alternative hjemmeside.

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på vegne af bestyrelsen
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net