GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes d. 7. juni kl. 19 på Teknisk Skole

170521

Den årlige ordinære generalforsamling for medlemmer af Grenaas.net var berammet til d. 22. februar, men blev dengang udsat pga. forsamlingsforbuddet, i forbindelse med at forhindre spredningen af corona-virus.

Vi har nu igen mulighed for at forsamles og derfor indkaldes medlemmerne af Grenaas.net til en generalforsamling med fysisk fremmøde mandag d. 7. juni kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej 49 i Grenaa.
Da der stadig er restriktioner på antallet af mødedeltagere - pga. corona-smittefare - vil kun medlemmer som har tilmeldt deres deltagelse senest fredag d. 4. juni, via mail til formand@grenaas.net, kunne påregne adgang til lokalet som generalforsamlingen afholdes i. Man skal ved tilmeldingen oplyse sit navn, telefonnummer og adresse samt meget gerne sit medlemsnummer. (Kommer der uventet mange tilmeldinger tildeles deltagelse efter først til mølle princippet, - og hvis mødet overbookes gives der besked til dem der desværre ikke vil kunne lukkes ind om en evt. online deltagelse fra et andet lokale).

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen via e-mail til bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før afholdelsen (dvs. mandag d. 24. maj) og vil blive offentliggjort senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside (dvs. mandag d. 31. maj).

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net

Vi har nu igen mulighed for at forsamles og derfor indkaldes medlemmerne af Grenaas.net til en generalforsamling med fysisk fremmøde mandag d. 7. juni kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej 49 i Grenaa.
Da der stadig er restriktioner på antallet af mødedeltagere - pga. corona-smittefare - vil kun medlemmer som har tilmeldt deres deltagelse senest fredag d. 4. juni, via mail til formand@grenaas.net, kunne påregne adgang til lokalet som generalforsamlingen afholdes i. Man skal ved tilmeldingen oplyse sit navn, telefonnummer og adresse samt meget gerne sit medlemsnummer. (Kommer der uventet mange tilmeldinger tildeles deltagelse efter først til mølle princippet, - og hvis mødet overbookes gives der besked til dem der desværre ikke vil kunne lukkes ind om en evt. online deltagelse fra et andet lokale).

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen via e-mail til bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før afholdelsen (dvs. mandag d. 24. maj) og vil blive offentliggjort senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside (dvs. mandag d. 31. maj).

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net

- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net