GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Generalforsamlingen udsættes til onsdag d. 27. april p.g.a. sygdom

270222

Grenaas.net's ordinære generalforsamling skal efter vedtægterne afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Derfor har foreningens bestyrelse for længe siden indkaldt til afholdelse af dette års generalforsamling mandag d. 28/2-22.
Imidlertid er der sket det at flere af bestyrelsens medlemmer her op til afholdelsen har måtte melde afbud pga. sygdom - bl.a. to tilfælde med smittende Corona !
Da det er bestyrelsens vurdering at afholdelse af dette års generalforsamling ikke har presserende anliggender, har bestyrelsen besluttet at udsætte afholdelsen til onsdag d. 27/4 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.

Vi beklager den nødvendige ændring og de evt. gener som det måtte medføre for nogen.

Der er som tidligere nævnt ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne fortsat:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag. - Udgår !
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Vi beklager den nødvendige ændring og de evt. gener som det måtte medføre for nogen.

Der er som tidligere nævnt ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne fortsat:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag. - Udgår !
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net