GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 28. februar 2022 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole

201221

Den sidste årlige ordinære generalforsamling for medlemmer af Grenaas.net var berammet til d. 22. februar sidste år, men blev dengang udsat pga. forsamlingsforbuddet, i forbindelse med at forhindre spredningen af corona-virus. Først d. 7. juni fik vi afholdt generalforsamlingen for 2021. Noget lignende kan ske igen, men indtil videre satser vi på at kunne gennemføre generalforsamlingen for 2022 mandag d. 28. februar kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej 49 i Grenaa.

Der kan komme restriktioner i forbindelse med at undgå spredning af corona-smitte, som vi vil være pålagt at overholde. Så hold op til mødedagen øje med evt. yderligere besked her, lige fra udsættelse til deltagerbegrænsning og tilmeldingskrav for deltagelse...

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen via e-mail til bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før afholdelsen (dvs. senest mandag d. 14. februar) og vil blive offentliggjort senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside (dvs. senest mandag d. 21. februar).

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen via e-mail til bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før afholdelsen (dvs. senest mandag d. 14. februar) og vil blive offentliggjort senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside (dvs. senest mandag d. 21. februar).

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net