Om GrenaaS.net
170505

GrenaaS.net er en lokal afdeling af Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.
GrenaaS.net skal fungere som fælles egnsnet for alle på Grenaa-egnen.
GrenaaS.net skal i samarbejde med DjurslandS.net skaffe højhastigheds-Internet-adgang på rimelige vilkår til ubetinget ALLE interesserede i Grenaa Kommune.

Computer-Bøvl-miljøet på Djursland gennemførte i foråret 2001 en bredbånds-kampagne i Nørre Djurs området. På grundlag af kampagnen tilkendegav 525 husstande, institutioner og virksomheder i området deres interesse i lynhurtig Internetadgang til fast lav pris. På denne baggrund oprettede Computer-Bøvl-miljøet d. 8/6-01 DjurslandS.net. Formålet var at organisere bredbåndsinitiativer overalt på Djursland i en samlet almennyttig og ukommerciel bredbåndforening, der havde mulighed for at blive stor nok til at kunne forhandle sig til gode bredbånds-muligheder for Djurslands befolkning. I denne forbindelse reserverede Computer-Bøvl-miljøet befolkningen i hver kommune et eller to domænenavne. For Grenaa blev navnet GrenaaS.net.

Den 27/6-01, under et offentligt orienterede møde i Nørre Djurs Hallen om bredbånds-situationen på Djursland, stiftedes så "Bredbåndsforeningen DjurslandS.net".
En midlertidig bestyrelse blev valgt til at generere interesse overalt på Djursland og forberede en stiftende generalforsamling. Den blev afholdt den 4. september 2001, og her valgte man en bestyrelse med to repræsentanter fra hver af Djurslands 8 kommuner.

De første 1 år gik med at undersøge tekniske muligheder, forhandle løsninger, organisere projektet, stifte lokalforeninger osv., og i foråret 2003 blev de første husstande tilsluttet. Siden da er det gået stærkt. I dag har hundredvis af frivillige i lokalområderne ud over hele Djursland skabt mere end 300 radioknudepunkt som samlet giver trådløs Internetadgang over så godt som hele Djursland. Omkring 7.000 husstande har nu bredbåndsadgang til Interntettet gennem de egnsnet som DjurslandS.net projektet fik igang rundt om på Djursland. 1/4 af Djurslands befolkning på 82.000 indbyggere har fået deres behov for bredbåndsadgang til Internettet dækket gennem dette enestående initiativ.

I starten viste det sig at være svært i Grenaa og Ebeltoft. Her havde borgerne andre muligheder og de første bestyrelser gav op. Nye bestyrelser måtte også sande at det ikke var nemt at fange byboernes interesse for etablering af eget folkenet. Så indtil begyndelsen af 2006 fandtes i Grenaa kun et enkelt testområde med 8 husstande der havde trådløs tilslutning til et radioknudepunkt i Grønnegade området.

I starten af 2006 etablerede den tredie bestyrelse af GrenaaS.net en fælles fiberforbindelse som grundlag for udbygning af GrenaaS.net's trådløse dækningsområder. I dag består den samlede trådløse IT-infrastruktur for by og landdistrikter af mere end 30 forbundne trådløse knudepunkter jævnt fordelt i Grenaa-området. Gennem disse har mere end 400 husstande, institutioner og virksomheder deres bredbånds-tilslutning til Internettet.

Der er etableret reserve-fiberforbindelse som automatisk slår til hvis der er udfald på hovedlinien. Ligeledes udbygges den trådløse infrastruktur med reserve-forbindelser med samme formål. Kapaciteten øges løbende, og belastningen i nettet fordeles, for at virkeliggøre og sikre at man har 10 megabit pr. sekund både ned og op . . .

- Skrevet af Rune

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...!
Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.


OBS: NYE træffetider:
Kontakt os60 250 250 mellem kl. 12 og 16 på mandage, onsdage og fredage og mellem kl. 9 og 13 på tirsdage og torsdage.
Udenfor telefontiden kan man sende en SMS til 60 250 250 eller skrive til os support@grenaas.net

Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer
Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves via PBS.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned ligesom ved en normal opkobling.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 645 kr. Ring og få oplysning om det som du søger...

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at tilslutte hjemme-netværk. Ring og aftal nærmere på vores support nummer 60 250 250.

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Hvis du har brug for mere information så skriv til os her:
kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.