Referat fra GrenaaS.nets Generalforsamling d. 25.02.2013
010413

Referat fra GrenaaS.nets Generalforsamling d. 25.02.2013

Der blev budt velkommen til de fremmødte af Tina Holm.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Niels Ole Mikkelsen (N.O.)blev foreslået og valgt.

Niels Ole fortalte at det var en forældet dagsorden der var sendt ud og bad generalforsamlingen (GF) tage stilling til om vi kunne gennemføre med den korrekte dagsorden. Det blev vedtaget at gennemføre med den korrekte dagsorden.

Herefter forklarede N.O. at regnskabet endnu ikke er revideret pga. fejlgået intern kommunikation – regnskabet er hos revisoren og det forventes at kunne fremlægges snarest.

Bestyrelsen foreslår at der rokeres rundt på dagsordenpunkterne så man først
vælger formand og bestyrelse og kører alle punkter igennem - bortset fra regnskab.

Herefter lader man den nyvalgte bestyrelse konstituere sig, og derefter sættes generalforsamlingen på pause i den tid, der går indtil regnskabet kan foreligge. På dette tidspunkt genoptages generalforsamlingen med sidste punkt "godkendelse af regnskab"."
- Generalforsamlingen godkendte dette.

2. Valg af stemmetællere.
Svend Erik Sørensen og Jakob Bruun blev valgt
3. Valg af referent.
Pernille Nicolajsen
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke det forløbne år

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse
Punktet delvist udskudt – handlingsplan om sort fiber og renovering fremlagt
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag om oprettelse af ”Teknikpulje”
-hertil skal hvert medlem betale 25 kr/md.
Punktet udskudt
7. Valg af:
a. Formand
Tina Holm blev valgt

b. Bestyrelsesmedlemmer

Morten Bondo – 1 år
Flemming Nielsen, Valgt for 1 år
Birgit Nielsen – Sekretær, valgt for 2 år
Tage Skifter – Kasserer valgt for 2 år
Per Olesen – Netmester valgt for 1 år
Mogens Sørensen - valgt for 2 år
c. Suppleanter
Niels Ole Mikkelsen og 2. Stefan Brodersen blev valgt

d. Revisor. *)

Kvist og Jensen Grenå
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision
for foreningen.

8. Eventuelt

Referat af genoptagelse af generalforsamling d. 12.03.2013

Dirigenten bød velkommen og generalforsamlingen blev genoptaget

Dagsorden
1. Delvist pkt. 5: fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskab blev fremlagt og gennemgået af kasserer Tage Skifter
Spørgsmål fra de fremmødte blev besvaret og regnskabet godkendt

2. pkt. 6: Behandling af indkomne forslag
1. Oprettelse af teknikpulje, hvortil hvert medlem indbetaler 25. kr. pr. mnd.
2. ændringsforslag 1. Engangsindbetaling fra alle medlemmer i juni kvartal på kr. 150
3. ændringsforslag 2. Opfordring til frivillige bidrag

Der blev stillet spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte ang. bestyrelsens holdning til de forskellige forslag.

Forslag 1 – Ikke vedtaget
Forslag 2 – Vedtaget
Forslag 3 – Ikke vedtaget

3. Evt.
Løs snak om foreningens virke og fremtid

- Skrevet af Tina

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...
Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt.

GrenaaS.net er djursnettet i Grenaa-området.


OBS: NYE træffetider:
Kontakt os60 250 250 mellem kl. 12 og 16 på mandage, onsdage og fredage og mellem kl. 9 og 13 på tirsdage og torsdage.
Udenfor telefontiden kan man sende en SMS til 60 250 250 eller skrive til os support@grenaas.net

Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer
Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive GrenaaS.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves via PBS.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned ligesom ved en normal opkobling.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 645 kr. Ring og få oplysning om det som du søger...

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at tilslutte hjemme-netværk. Ring og aftal nærmere på vores support nummer 60 250 250.

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Hvis du har brug for mere information så skriv til os her:
kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.