Referat fra ordinære generalforsamling 15/2-2010
210210

På GrenaaS.nets ordinære generalforsamling var 13 stemmeberettigede fremmødte ved start


 1. Valg af dirigent.
  Niels Ole Mikkelsen.

 2. Valg af stemmetællere.
  Vælges hvis der bliver behov.

 3. Valg af referent.
  Rune S.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  Bjarke fremlagde beretningen.
  - Der var ingen kommentarer til beretningen.
  - Beretningen er godkendt.

 5. Fremlæggelse af
  1. Årsregnskab til godkendelse.
   - Revisor Arne Nielsen fremlagde regnskabet.
   - Der blev forespurgt på om tab af debitorer ikke førtes.
   Disse føres ikke separat, da man blot lukker nettet, og ikke fører dem som tabte indtægter.
   - Regnskabet blev godkendt.
  2. Budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
   - Bjarke fremlagde handlingsplanen for 2010.
   - Der blev spurgt til folkenettet, om det ikke stjal abonnenter fra nettet. Det gør det ikke, da der er begrænsning i hastigheden.


 6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
  - Bestyrelsen forslår intet kontingent.
  - Sponsorater: bestyrelsen forslår at der ikke skal gives nogen.

 7. Behandling af indkomne forslag.
  Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer:

  • Forslag: 2 stk. 1 c udsår og punkt d ændres til punkt c.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: 3 stk. 2: fjernes, 3 stk. 3 fjernes henvisning til DjurslandS.net
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: 4 stk. 6 alt fjernes undtagen sidste sætning.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: 4 stk. 9 d Rettes til ”At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og øvrige lokale foreninger.”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: 5 stk. 8, punkt 6 fjernes.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: 6 stk. 2 ændres til: ”Bestyrelsen fastsætter indskud og driftsbetaling, samt evt. kontingent og sponsorater, under hensyntagen til gældende abonnementsvilkår.”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: 6 stk. 4 a – Fjerner ”eller DjurslandS.net”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: 6 stk. 4 b
   Forslaget trækkes da kontingent stadig er muligt.
  • Forslag: 7 skt. 1 ændres til: ”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kasserer.”
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: 8 stk. 3 slettes
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: 9 stk. 3 ”Eller DjurslandS.net” fjernes, ordet ”lokal” bibeholdes.
   Enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: 9 stk. 4 ”eller DjurslandS.net” fjernes
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: 9 stk. 5 ”eller DjurslandS.net” fjernes
   Enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: Ekstraordinær generalforsamling d. 2010-03-15 til bekræftelse af vedtægts ændringer, da der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne.
   Generalforsamlingen står inde for dette.

  De vedtagne ændringer er indskrevet i de gældende vedtægter i dette dokument.

 8. Valg af:
  1. Formand. (1 stk.)
   - På valg: Bjarke Nielsen – ønsker ikke genvalg.
   - Bestyrelsen forslår Klavs Bryld.
   - Klavs er enstemmigt valgt.
  2. Bestyrelsesmedlemmer. (6 stk.)
   - Da Klaus, Jimmi og Mikkel er trådt ud af bestyrelsen er bestyrelsen løbende suppleret med suppleanter, som ifølge vedtægterne alle er på valg.
   - På valg: Rune, Pernille efter udløbet af deres ordinære 2 års periode . Flemming, Stefan, Jakob som indsupplerede i den forudgående bestyrelse
   - Rune S, Pernille Nicolajsen og Jakob B valgt for en 2 årig periode.
   - Flemming Nielsen, Stefan Brodersen og Svend-Erik Sørensen blev valgt for 1 årige bestyrelsesmedlemmer.
   Disse er enstemmigt valgt.
  3. Suppleanter. (2 stk.)
   - På valg: Stefan, Flemming.
   - Forslag: Mikkel Kjerri og Lars Heidemann.
   Disse er enstemmigt valgt.
  4. Revisor.
   - Vi benytter revisions selskab Kvist og Jensen.
  5. Revisorsuppleant.
   - Da der benyttes revisions selskab er det ikke nødvendigt at vælge suppleant.


 9. Eventuelt
  - Der ønskes at hvem der er på valg står på dagsordenen til næste år.
  - Svend-Erik gav sin vurdering af et par af aktivgruppens udfordringer og anbefalinger til at imødekomme dem. I den forbindelse bla ønsker om bevidthed om omgangstone og bedre information til de aktive.
  - Bjarke: Bestyrelsen har besluttet der ikke skal være så meget opdeling, det var en fejltolkning hvor bestyrelsen havde troet at folk gerne ville undgå irrelevante mails.
  - Bestyrelsen og de aktive overrakte en lille gave til den afgående formand.


Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til den nye formand.

- Skrevet af Klavs

Printvenlig version

Info


Kontakt.
GrenaaS.net er djursnettet i Grenaa-området.

OBS: NYE træffetider
Kontakt os på 60 250 250 på
hverdage mellem kl. 12 og 16


Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. De er åbne for alle medlemmer.
De afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive GrenaaS.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internetadgang
Fast pris pr. måned:
150,- kr. - Man betaler normalt kvartalsvis forud 450 kr. og har adgang til Internettet døgnet rundt.

Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.

Hastighed:
Normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-80 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned.... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger.

Oprettelse ved tilslutning:
Vi opkræver ikke længere noget tilslutningsbidrag ved oprettelsen!

Sommerhus-abonnement
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr/måned. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr/måned ligesom en normal opkobling.

Virksomheds-tilslutning:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores standardopkobling. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til netforbindelse kan vi skræddersy opkoblingen.
Kontakt os om nærmere information.

Adgangspunkter:
Vi dækker i hele Grenaa by og i de omkringliggende landsbyer:

 • Hammelev
 • Dolmer
 • Enslev
 • Revn
 • Tøstrup
 • Pederstrup
 • Aalsø
 • Aalsrode

Se tilslutningspunkter her.


Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Udlevering af grejet:
Vi hjælper med opsætningen af det nødvendige tilslutningsgrej, og hjælper også med at tilslutte dit eventuelle eget netværksudstyr. Ring og aftal nærmere på 60 250 250.

Mere information:
Skriv til: kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.