Referat fra den ordinære generalforsamling 2015
150415

En meget lille flok mødte frem til den årlige generalforsamling

Udover bestyrelsen og de aktive, var blot 2 medlemmer mødt frem - noget skuffende for dem, der lægger rigtigt meget energi i at bringe godt og billigt internet til borgerne i Grenaa og omegn.

Notat fra GF i Grenaa-s Net den 16. februar 2015 på Teknisk Skole

Til dirigent valgtes Klavs Bryld, som referent Ditlev Bluhme. Dirigenten erkendte, at indkaldelsen til generalforsamling havde nogle mangler, men valgte alligevel at fortsætte. Der var ingen, der nedlagde protest.

Formanden fik ordet og indledte med, at det havde været et begiven-hedsrigt år. Der var sket lidt udskiftning blandt medlemmerne, men ikke noget at være bekymret over. Selv stigningen i kontingentet på 20 kr havde ikke givet medlemsflugt.

Formanden beklagede, at to væsentlige kræfter havde trukket sig ud af arbejdet for foreningen. Til gengæld var der stor ros til Sommerhusgrup-pen, der havde formået at bringe området op på et væsentlig bedre ni-veau med nye knudepunkter og radioer. Desuden havde gruppen også givet en hånd med i yderområderne. Telefonsupporten blev også omtalt i rosende vendinger, og formanden fandt, at gruppen af "Aktive" er blevet styrket. Formanden omtalte også indretningen af "Bøvlværkstedet" i kælderen under Søndre Skole. Her var indrettet lagerplads, men der var mulighed for både at undervise, undersøge og holde en lille komsammen.

Flere medlemmer havde kun indbetalt halvt kontingent, fordi de havde haft meget dårligt signal, ja, nogle i virkeligheden intet i lange perioder, så de fandt det rimeligt, at de kun skulle betale halvt kontingent, men sagen er ikke afgjort endnu.
For at afhjælpe problemerne blev der installeret nyt udstyr på Møllemasten, men det viste sig, at det ikke virkede sammen med det gamle udstyr i Ålsrode. Her er efterfølgende også sket en opgradering, men udskiftningen er ikke færdig. Der er også sat nyt udstyr op på flere skorstene med betydelig bedre kapacitet til følge.

Da ingen stemte imod formandens beretning, konkluderede dirigenten, at beretningen var godkendt.

Revisoren fremlagde regnskabet og knyttede den kommentar til det, til trods for, at alt ikke er talt op, mente han, at det var det retvisende. Der har været problemer med PBS, der helt manglede i en lang periode, så det var nødvendigt at bruge "håndkraft". Det havde også bevirket, at der ikke var afregnet moms, men det ville blive klaret den 2. marts.
Der havde været en omsætning på ca 900.000 og et overskud på 9.000 kr. Der kunne godt komme yderligere udgifter i indeværende år, da der f.eks. ikke er kommet regning for masteleje og heller ikke for el.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

Handlingsplanen fortsætter, og formanden viste en lang "skriftrulle" med kommende planer samt de tilhørende udgifter. Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at styrke "Aktivgruppen", gerne rekruttere nye medlemmer og søge samarbejde med omliggende lokalnet.
Foreningen er orienteret om, at der om kort tid skal skæres 15 meter af Violskrænt-skorstenen. Der bliver noget ekstraarbejde i den forbindelse med omlægning af sendere og medlemmernes radioer.

Under valg blev Tina Holm genvalgt som formand med akklamation. Be-styrelsen består herefter af Pernille Sørensen, Mogens Sørensen, Peter Kofoed, Marianne Villadsen, Morten Bondo og Martin Kruse Mortensen. Suppleanter er Stefan Brodersen og Svend Erik Sørensen. Revisor er Kvist & Jensen.

Under eventuelt blev der spurgt, om foreningen havde fået afklaret, om vi fortsat kunne benytte knudepunktet på Dronningens Ferieby. Det lovede formanden at tage sig af.
Således opfattet. Ditlev Bluhme

- Skrevet af Tina

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...
Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt.

GrenaaS.net er djursnettet i Grenaa-området.


OBS: NYE træffetider:
Kontakt os60 250 250 mellem kl. 12 og 16 på mandage, onsdage og fredage og mellem kl. 9 og 13 på tirsdage og torsdage.
Udenfor telefontiden kan man sende en SMS til 60 250 250 eller skrive til os support@grenaas.net

Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer
Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive GrenaaS.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves via PBS.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned ligesom ved en normal opkobling.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 645 kr. Ring og få oplysning om det som du søger...

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at tilslutte hjemme-netværk. Ring og aftal nærmere på vores support nummer 60 250 250.

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Hvis du har brug for mere information så skriv til os her:
kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.