Bestyrelsen handlingsplan for 2017
280217

På generalforsamlingen den 20. februar blev den afgående bestyrelses handlingsplan for det kommende år fremlagt og godkendt.

I Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er vi ikke som de andre.
Vi er ikke blot endnu en internetudbyder og det skal vi holde fokus på at blive ved med ikke at være.

Født ud af visioner skabt i det oprindelige computer-bøvl-miljø i den tidligere Nørre-Djurs kommune har vi til formål:
1. At fremme adgang til godt og billigt bredbånd for alle, alle steder.
2. At fremme skabelse af et IT-selvhjælpsmiljø, hvor medlemmerne kan få og give hjælp med det bøvl computere og internetadgang fører med sig.
3. At fremme udviklingen af lokale webportaler med nyheder og andet, der rører sig i lokalsamfundet - med andre ord: At være med til at skabe lokalt indhold på det der "indernet".

Det første, adgangen til godt og billigt bredbånd, har krævet, og vil fortsat kræve stor opmærksomhed, for det passer bestemt ikke sig selv. Der stilles løbende krav til højere hastighed og stabilitet, de 10-20 megabit, der var super for 5 år siden, er ikke længere godt nok for alle og i folketinget har man besluttet at vi alle har brug for, og nærmest krav på, 100 Mbit om blot 3 år!

I virkelighedens verden er det, lige nu, ikke så mange, der har behov for så megen båndbredde. Nogle har dog og alene det faktum at der er så meget fokus på det, gør at vi skal forholde os til det og arbejde hen mod det, for at bevare en bæredygtig forening.

Nyt og bedre udstyr bliver heldigvis hele tiden udviklet, og, lige så heldigt, koster det ikke mere end det, vi allerede bruger, så det er bestemt muligt at nå de 100 Mbit, måske ikke for alle indenfor de næste 3 år, men næsten. Mindst en af vores søsterforeninger, KolindS.net, gør det allerede i begrænsede områder.

Denne del af vores formål vil derfor fortsat have stort fokus. Dels skal vi have renoveret de resterende ca. 17 af vores ca. 80 sendepunkter, dels skal vi have finpudset rundt om i infrastrukturen - altså forbindelsesvejene mellem de enkelte sendepunkter - og i nogle af de tidlige renoveringer, hvor vi endnu ikke var helt fortrolige med det nye udstyr og derfor måske fik brugt noget, der ikke helt lever op til vores forventninger.

Når renoveringen er overstået, regner vi med at der igen bliver tid og kræfter til at begynde at kigge nærmere på at bringe net ud til de - i mangel af bedre udtryk - udkantsområder, vi allerede kortlagde sidste forår i forbindelse med vores deltagelse i de indledende møder omkring bredbåndspuljen.

De to andre formål, hjælp til bøvlet, og udvikling af indhold og andre tjenester har gennem foreningens 15 år levet en lidt mere stille tilværelse.

Det er bestyrelsens opfattelse at det skyldes at vi har været for dårlige til at gøre opmærksom på disse, de muligheder, der ligger i dem og dermed også at tiltrække frivillige til de opgaver og aktiviteter, der følger med. Det er vores ambition at sætte mere fokus herpå i det/de kommende år.

Aktiviteter og muligheder findes dog allerede på begge områder, og GrenaaS.net bidrager på forskellig vis.

Under ledelse af frivillig hjælper, Bjarke Nielsen, afholdes, hver den 2. tirsdag i måneden, bøvlaftner i vores lokale i kælderen på Sdr. Skole. Mere om dette kan læses i det seneste nyhedsbrev.

I samarbejde med Djurs-Domænerne og Servergruppen, 2 selvstændige foreninger, der, ligesom GrenaaS.net, er udsprunget af det oprindelige Bøvl-miljø og DjurslandS.net, drives nyhedsportalerne under DjurslandsPortalen.dk, mailserver og andre servertjenester for borgerne på Djursland.

Her er der, bl.a., mulighed mulighed for at få en mailadresse, en hjemmeside eller wordpress-blog ganske gratis for medlemmerne og mulighed for en hjemmeside til din landsby eller forening, altsammen på lokale domæner.
GrenaaS.net bidrager her med midler til drift og opretholdelse af ejerskab af de lokale domæner.

Så langt så godt

Der er andre ting, der trænger sig på og som har brug for vores opmærksomhed i det kommende år:

Vi skal have lettet presset på de få men dedikerede frivillige vi allerede har.
Dette skal gøres ved at søge at finde metoder til langt større medlemsinddragelse og ved, i lidt højere grad, at sende de "kedelige" opgaver i udbud hos lokale erhvervsdrivende (som udemærket kan være medlemmer, der i forvejen bidrager frivilligt).

Vi skal have stor opmærksomhed på de frivilliges trivsel og på hjælpsomhed overfor hinanden og medlemmerne. Med venlighed kommer vi længst - sammen. Vi behøver ikke være venner og vi behøver ikke at være enige om alt, men vi behøver at være venlige og vi behøver at indgå kompromisser. Vi har måske også brug for at indse at ingen af os kan få sin vilje hver gang.

Der er endnu ikke så mange konkrete planer for hvordan vi får det til at ske, men overvejelser i flere retninger.

Bl.a. har vi talt en del om at vi ikke er så gode til at kommunikere, nogle gange udtrykker vi os ikke så hensigtsmæssigt, eller glemmer at kommunikere, så hvis der lige sidder en kommunikationsekspert i salen...

Som nævnt i beretningen, så synes vi selv at vi mangler retningslinier. Vi tror at mange af vores uenigheder kunne undgås hvis vi har nogle aftalte spilleregler på visse områder. Vi har, så småt, været lidt i gang med det og forventer at tage det op igen snarest.

Tilsidst lidt sammenfatning og nøgleord opsamlet i processen med at skrive denne handlingsplan.

Vi skal samle os og vores energier om det skabende og det sjove.

Lad os forsøge at rumme alle, der kan og vil, og måske blive enige om at de eneste, der ikke må være med, er dem, der vil bestemme hvem, der må være med.

Vi skal blive flere, for hvis vi er mange bliver det sjovere istedet for belastende.

Vi skal udvikle, ikke afvikle.

Til aller, aller sidst, men slet ikke mindst:
Måske nogen har lagt mærke til at der, hist og her, har sneget sig en bemærkning ind om at foreningen i år fylder 15?

Vi skal selvfølgelig holde fødselsdag!

Tillykke med os :-)

- Skrevet af Tina

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide

Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net

Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse får man nærmere besked om proceduren.

Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net

Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.