Referat fra den ordinære generalforsamling 2006
200306

Den 20/02-2006 kl. 19.00 til 23.00 afholdt GrenaaS.net sin årlige ordinære generalforsamling på Grenaa Tekniske Skole.

Her følger referat fra mødet:

Fremmødte:
Arne
Jimmi Hansen
Charlotte
Bjarne
Bjarke Nielsen
Rune S

1) Valg af Dirrigent:
Arne

2) Valg af Referent:
Rune S

3) Formandens beretning
Bjarke berettede om hændelsesforløbet siden sidste års generalforsamling. Om den vanskelig tid med splittelsen af DjurslandS.net som førte til 9 organisatorisk og økonomisk selvstændige egnsnet. Og om hvorledes vi i dag endelig har fået skabt grundlaget for GrenaaS.net, med etableringen af en kapabel bredbåndsinfrastruktur, med bl.a. Grenaa Tekniske Skole som bruger af GrenaaS.net.

4) Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet skal tilrettes og godkendes senere.
Der er ikke lavet et budget.
Foreningen er stadig så lille brugermæssig at det ikke er retvisende at lave et budget, idet det ikke kan bruges som et styreredskab som det egentlig er tiltænkt.
Regnskabet gøres færdigt til en ekstraordinær generalforsamling.

5) Evt. fastsættelse af foreningskontingent
Der vedtages ikke at have kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag
1) Formandens strategiforslag til generalforsamlingen:
- Ikke modtaget skriftligt.

2) Betaling af kasserens internetforbindelse:
- 512 stofanet forbindelse. Til 298 kr. pr. md.
4 stemmeberettigede. 2 inhabile, 2 stemte
Forslaget er vedtaget enstemmigt.

3) Tilretning af foreningens vedtægter jævnføre indsendte forslag.
1 stk. 2 ændres til.
Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.
- Vedtaget enstemmigt

1 stk. 3 tilføjes.
Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.
2 stk. 1.
Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
udvikling af et egnswebsted for alle borgere i GrenaaS.net der kan forbindes med andre egnswebsteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

2 stk. 2
Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.
- Forslaget er vedtaget

På grund af det sene tidspunkt sendes resten af de indkomne vedtægtsændringsforslag til behandling i udvalg og fremlægges til behandling på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtager at udvalget består af Bjarke og Rune.

7) Valg til bestyrelsen.
Da der ikke er nok fremmødte til generalforsamlingen fortsætter den nuværende bestyrelse indtil der kan foretages valg på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Se punkt 7.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Arne stiller op som revisor.
- Kandidaten er valgt enstemmigt.
Revisorsuppleant findes på ekstraordinær generalforsamling.

10) Evt.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 4 uger efter generalforsamlingen, og bliver fredag d. 07/04-2006 kl. 19.00.

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...!
Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.


OBS: NYE træffetider:
Kontakt os60 250 250 mellem kl. 12 og 16 på mandage, onsdage og fredage og mellem kl. 9 og 13 på tirsdage og torsdage.
Udenfor telefontiden kan man sende en SMS til 60 250 250 eller skrive til os support@grenaas.net

Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer
Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves via PBS.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned ligesom ved en normal opkobling.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 645 kr. Ring og få oplysning om det som du søger...

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at tilslutte hjemme-netværk. Ring og aftal nærmere på vores support nummer 60 250 250.

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Hvis du har brug for mere information så skriv til os her:
kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.