Referat fra den ordinære generalforsamling 2006
200306

Den 20/02-2006 kl. 19.00 til 23.00 afholdt GrenaaS.net sin årlige ordinære generalforsamling på Grenaa Tekniske Skole.

Her følger referat fra mødet:

Fremmødte:
Arne
Jimmi Hansen
Charlotte
Bjarne
Bjarke Nielsen
Rune S

1) Valg af Dirrigent:
Arne

2) Valg af Referent:
Rune S

3) Formandens beretning
Bjarke berettede om hændelsesforløbet siden sidste års generalforsamling. Om den vanskelig tid med splittelsen af DjurslandS.net som førte til 9 organisatorisk og økonomisk selvstændige egnsnet. Og om hvorledes vi i dag endelig har fået skabt grundlaget for GrenaaS.net, med etableringen af en kapabel bredbåndsinfrastruktur, med bl.a. Grenaa Tekniske Skole som bruger af GrenaaS.net.

4) Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet skal tilrettes og godkendes senere.
Der er ikke lavet et budget.
Foreningen er stadig så lille brugermæssig at det ikke er retvisende at lave et budget, idet det ikke kan bruges som et styreredskab som det egentlig er tiltænkt.
Regnskabet gøres færdigt til en ekstraordinær generalforsamling.

5) Evt. fastsættelse af foreningskontingent
Der vedtages ikke at have kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag
1) Formandens strategiforslag til generalforsamlingen:
- Ikke modtaget skriftligt.

2) Betaling af kasserens internetforbindelse:
- 512 stofanet forbindelse. Til 298 kr. pr. md.
4 stemmeberettigede. 2 inhabile, 2 stemte
Forslaget er vedtaget enstemmigt.

3) Tilretning af foreningens vedtægter jævnføre indsendte forslag.
1 stk. 2 ændres til.
Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.
- Vedtaget enstemmigt

1 stk. 3 tilføjes.
Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.
2 stk. 1.
Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
udvikling af et egnswebsted for alle borgere i GrenaaS.net der kan forbindes med andre egnswebsteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

2 stk. 2
Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.
- Forslaget er vedtaget

På grund af det sene tidspunkt sendes resten af de indkomne vedtægtsændringsforslag til behandling i udvalg og fremlægges til behandling på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtager at udvalget består af Bjarke og Rune.

7) Valg til bestyrelsen.
Da der ikke er nok fremmødte til generalforsamlingen fortsætter den nuværende bestyrelse indtil der kan foretages valg på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Se punkt 7.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Arne stiller op som revisor.
- Kandidaten er valgt enstemmigt.
Revisorsuppleant findes på ekstraordinær generalforsamling.

10) Evt.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 4 uger efter generalforsamlingen, og bliver fredag d. 07/04-2006 kl. 19.00.

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info


Kontakt.
GrenaaS.net er djursnettet i Grenaa-området.

OBS: NYE træffetider
Kontakt os på 60 250 250 på
hverdage mellem kl. 12 og 16


Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. De er åbne for alle medlemmer.
De afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive GrenaaS.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internetadgang
Fast pris pr. måned:
150,- kr. - Man betaler normalt kvartalsvis forud 450 kr. og har adgang til Internettet døgnet rundt.

Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.

Hastighed:
Normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-80 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned.... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger.

Oprettelse ved tilslutning:
Vi opkræver ikke længere noget tilslutningsbidrag ved oprettelsen!

Sommerhus-abonnement
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr/måned. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr/måned ligesom en normal opkobling.

Virksomheds-tilslutning:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores standardopkobling. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til netforbindelse kan vi skræddersy opkoblingen.
Kontakt os om nærmere information.

Adgangspunkter:
Vi dækker i hele Grenaa by og i de omkringliggende landsbyer:

  • Hammelev
  • Dolmer
  • Enslev
  • Revn
  • Tøstrup
  • Pederstrup
  • Aalsø
  • Aalsrode

Se tilslutningspunkter her.


Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Udlevering af grejet:
Vi hjælper med opsætningen af det nødvendige tilslutningsgrej, og hjælper også med at tilslutte dit eventuelle eget netværksudstyr. Ring og aftal nærmere på 60 250 250.

Mere information:
Skriv til: kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.