Bestyrelsens beretning og handlingsplan 2014
070414

Bestyrelsens beretning om året, der gik og handlingsplan for det kommende år - som fremlagt på den årlige generalforsamling 2014

Beretning

I årets løb har vi fået testet nyt udstyr, udstyr, der, på sigt, kommer til at sætte nye standarder for stabilitet og hastighed.
Fladstrup har fungeret som testområde og her har vi nu brugere med hastigheder helt op til 40 mbit

Et andet område, der, lidt ufrivilligt, blev testområde var Sommerhusområdet. Her stod vi pludselig med den udfordring at hele områdets ca. 40 medlemmer risikerede at stå uden net 1. oktober.
Denne udfordring viste sig at bringe nye muligheder. De foreløbige resultater er: Start på dialog og samarbejde med vores naboer i Primanet, opstart af en, snart selvkørende, aktivgruppe i området, opsætning af nye sendepunkter med det nye udstyr, samt renovering af andre punkter. Området er således nu renoveret næsten hele vejen rundt og brugerne her oplever hastigheder omkring 20 mbit mod 2-5 før.

Byens skorstene har også været udsat for en del aktivitet og klatren i årets løb. Der er trukket rigtigt mange meter kabler og hejst nyt udstyr op - monteret på smarte nye stativer, der vil gøre udskiftninger og etableringer meget lettere i fremtiden. Skorstenene er således nu godt forberedt til næste fremstød og klar til, for alvor, at gøre brug af de nye fiberforbindelser mellem hovedsendepunkterne.

Alt dette havde ikke været muligt at udføre og sætte igang uden den ekstra indbetaling i juli kvartal. Tak for det, vi har brugt rub og stub.

Det har været en stor udfordring for en flok nye frivillige i bestyrelsen at få sat sig ind i procedurerne. mange møder og meget at sætte sig ind i. I årets løb blev det tydeligt at meget i GrenaaS.net er nedslidt, både grej og kræfter. Vi har tabt nogle frivillige, andre er kommet til, men alt i alt må vi konstatere at resourcerne er knappe og at der skal gøres en stor indsats for at få rettet op på denne mangel. Det vender vi tilbage til i handlingsplanen for næste år.

En ting, der også har haltet lidt, har været supporten. Der er netop, her i vinter, lagt en ny start her, idet vi, i samarbejde med Vestdjursnet, i stedet for callcenteret, har hyret en lokal supporter. Martin startede her i februar, han er selv bruger af GrenaaS.net, og har derfor bedre muligheder for at hjælpe medlemmerne med det samme, når de ringer. Men al begyndelse er jo svær, og også her er der meget at sætte sig ind i, så tag godt imod ham.

Tilsidst en opfordring. Da vi nåede frem til årets indkaldelse til generalforsamling, måtte vi konstatere at pbs havde kastet endnu en udfordring efter os. Tidsfristen for ændringer i teksten på opkrævningerne (som jo er den måde vi normalt indkalder på) var ændret, så vi kunne ikke nå det til den frist, der er udstukket i vedtægterne.

Men så kunne vi jo bare sende en email... Her viste det sig at vi mangler emailadresser på 2/3 af medlemmerne! Så eneste vej frem var et brev med postbudet, med hvad deraf følger af ekstra udgifter og arbejde. Papir, kuverter, porto, toner til printeren, brevfletning, kuvertering. Penge og kræfter, der sagtens kunne være brugt mere fornuftigt.

Send os derfor oplysningen om din mail adresse til: medlem@grenaas.net


På trods af alt ser det ud til at vi har haft en lille nettofremgang i amtallet af medlemmer.

Handlingsplanen

I årets løb kom fiberen til Pederstrup - her kan man nu få op til 90 mbit på en fiberforbindelse hos Waoo - omend til en ganske anden pris end GrenaaS.net.
Det fik jo netmesteren (mig) til at tro at nu fik hun fri.

Men sådan gik det ikke - slet, slet ikke. For selvom de fleste tog imod tilbuddet - 500 kr. for at få fiber i huset er jo svært at sige nej til, og mange ønskede sig bedre tv-signal, så blev det kun til ca. 10 opsigelser ud af 25 mulige.
Dels er det altså dyrt - den mindste pris man kan slippe afsted med er 199 pr. mnd for 15 mbit, dels er det slet ikke alle, der har fået tilbuddet. Bor man bare få hundrede meter uden for byen kan man glemme det.

Et forsøg på at hidse dem op til at samarbejde faldt desværre til jorden. I samme åndedrag som de siger at de selv vil helt ud til slutbrugeren, siger de også at de aldrig kommer ud på marken i Hallendrup eller lignende steder. "Vores" andre landsbyer og sommerhusområdet havde de ingen interesse i, for "de havde ikke lige en fiber i nærheden"

Vores berettigelse er altså i den grad stadig tilstede, både i byen, landsbyerne og oplandet.

Vi skal videre med renovering, udbygning, ombygning og oplæring, både i Grenaa by, i landsbyerne og i oplandet.

Fokus kommer, i første omgang, til at ligge der, hvor der trænges mest og hvor planer og udstyr allerede er tilstede.

I løbet af kort tid flytter vi ind i nye lokaler i kælderen under Kattegatskolen (tildligere Sdr. Skole). Vi glæder os rigtigt meget til at komme tættere på medlemmerne og til at få bedre muligheder for personlig support, udlevering og aflevering af grej, kurser, møder og andre arrangementer.

Stor vægt vil også blive lagt på at udvide samarbejdet med andre net. Mødet med Primanet i sommer var hyggeligt og positivt og vi har mødt stor velvilje der. Vi har haft en del erfaringsudveksling med Vestdjursnet gennem hele året.

En bekymrende besked fra Egnsnettet (Rønde og omegn) om at deres Netmester var blevet ramt af alvorlig sygdom, fik tankerne om vores sårbarhed overfor den slags kom i fokus, og der har været dialog med de fleste formænd i alle net.

Det foreløbige og spæde resultat heraf var positive tilkendegivelser om et indledende møde, hvor, i første omgang, formændene skal mødes til en snak om hvad vi evt. kan sammen i fremtiden.

Alt i alt vil vi mene at der er lagt op til et spændende forår og har bestemt os for at den nuværende situation ikke er en katastrofe, men en ny start.

- Skrevet af Tina

Printvenlig version

Info

Info


NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide
Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net
Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.phpBetalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.