Referat fra generalforsamlingen 21. februar 2011
220211

Mødet blev afholdt kl 19.00 i lokale T20 på GTS.


 1. Valg af dirigent.
  • Klavs Bryld, da Niels Ole Mikkelsen blev forhindret.

 2. Valg af stemmetællere.
  • Vælges hvis det bliver nødvendigt.

 3. Valg af referent.
  • Rune S.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  • Klavs Bryld fremlægger bestyrelsens beretning.
  • Der var ingen spørgsmål til beretningen.
  • Der var få kommentarer undervejs.
  • Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
  • Årsregnskabet fremlagt af revisor Arne Nielsen.
  • Spørgsmål: Hvordan hænger de 730 brugere sammen med der reelt er 850 tilslutninger?
  Dette kommer sig af der er tilslutninger efter 2010-12-31 samt grupper, masteholdere o.l.
  • Regnskab er enstemmigt godkendt.
  • Klavs Bryld fremlægger bestyrelsens handlingsplan.
  • Spørgsmål:
  Hvilke faciliteter er der i det nye værksted?
  Vi får et lokale hvor vi kan lade vores ting blive. Vi har det net vi selv laver osv.
  • Handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget.

 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Der er ikke indkommet nogen forslag.

 7. Valg af:
  1. Formand.
   • Klavs Bryld er enstemmigt valgt.
  2. Bestyrelsesmedlemmer.
   • På valg:
   - Flemming Nielsen
   - Stefan Brodersen
   - Svend-Erik Sørensen
   • Alle kandidater er villige til genvalg.
   • Dan Jensen stiller op.
   • Stefan Brodersen vil gerne skifte til suppleant.
   • Enstemmigt valgt er:
   - Flemming Nielsen
   - Svend-Erik Sørensen
   - Dan Jensen
  3. Suppleanter.
   • På valg:
   - Mikkel Kjerri
   - Lars Heidemann
   • Mikkel har ikke givet fuldmagt til valg.
   • Stefan Brodersen stiller op.
   • Lars Heidemann ønsker genvalg.
   • Enstemmigt valgt er:
   - Lars Heidemann
   - Stefan Brodersen
  4. Revisor.
   • Vi benytter revisions selskab Kvist og Jensen Grenaa afdeling v/ Arne Nielsen
  5. Revisorsuppleant.
   • Falder bort da vi benytter revisions firma.

 8. Eventuelt.
  • Kunne man evt. lade trafikbetalingen stige med kr. 10,- pr. md. ?
  • Man kunne også tage betaling for hjælp til brugeropsætning eller brugerhjælp.

  Forslagene var genstand for en vis diskussion.

  Formanden bemærkede at det efter vedtægtsændringerne sidste år er op til bestyrelsen at foretage prisjusteringer for at kunne navigere under ændrede vilkår, og at man er opmærksom på muligheden. Men iøvrigt personligt foretrækker en no-nonsens model, hvor trafikbetalingen er stabil og alt er inkluderet i prissætningen.

  • Der skal mere kraft fra hovedknudepunktet ud gennem infrastrukturen.

Mødet afsluttet kl. 20:58

Antal stemmeberettigede: 10
Fra 19:42 (punkt 5): 11 stemmeberettigede.

- Skrevet af Klavs

Printvenlig version

Info


Kontakt.
GrenaaS.net er djursnettet i Grenaa-området.

Kontakt os på 60 250 250 på hverdage mellem kl. 10 og 16.
eller via kontaktformularen

Tilmeld dig på mail, telefon eller her.IP-telefoni på GrenaaS.net:
Klik her og hent GrenaaS.net's folder om IP-telefoni. Den er også i PDF-format og kan med Acrobat Reader udskrives på papir, så du kan tage alle informationer med dig.


Alt som er værd at vide
. . . om GrenaaS.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive
Vi mødes hver torsdag fra kl. 19.30 til 22.00.
På disse møder hjælpes vi ad med vedligeholdelse, udbygning og drift af GrenaaS.net og dets tjenester.

Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis. Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller ring på 60 250 250.

Internetadgang
Fast pris pr. måned:
150,- kr. - Man betaler normalt kvartalsvis forud 450 kr. og har adgang til Internettet døgnet rundt.

Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.

Hastighed:
Normalt minimum 4 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 20-40 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned....

Oprettelse ved tilslutning:
2.000,- kr. - som går til det nødvendige grej og andel i infrastrukturen.

Oprettelse kan nu afdrages:
Med 100 kr. om måneden i 24 måneder kan man komme igang uden oprettelse på 2.000 kr. ved tilslutningen. Afdraget skal i så fald ske med 300 kr. kvartalsvis forud. Man betaler således 300 kr. i afdrag og 450 kr. i abonnement, altså 750 kr. i alt, kvartalsvis forud, de første 2 år. Herefter betales alt i alt kun abonnementet på 450 kr. kvartalsvis forud.

Sommerhus-abonnement
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr/måned. Indskuddet er det samme som for normal opkobling. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr/måned ligesom en normal opkobling.

Virksomheds-tilslutning:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores standardopkobling. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til netforbindelse kan vi skræddersy opkoblingen.
Kontakt os om nærmere information.

Adgangspunkter:
Vi dækker i hele Grenaa by og i de omkringliggende landsbyer:

 • Hammelev
 • Dolmer
 • Enslev
 • Revn
 • Aalsø
 • Aalsrode

Se tilslutningspunkter her.


Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Udlevering af grejet:
Vi hjælper med opsætningen af det nødvendige tilslutningsgrej, og hjælper også med at tilslutte dit eventuelle eget netværksudstyr. Ring og aftal nærmere på 60 250 250.

Mere information:
Skriv til: kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.