Referat fra generalforsamlingen 21. februar 2011
220211

Mødet blev afholdt kl 19.00 i lokale T20 på GTS.


 1. Valg af dirigent.
  • Klavs Bryld, da Niels Ole Mikkelsen blev forhindret.

 2. Valg af stemmetællere.
  • Vælges hvis det bliver nødvendigt.

 3. Valg af referent.
  • Rune S.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  • Klavs Bryld fremlægger bestyrelsens beretning.
  • Der var ingen spørgsmål til beretningen.
  • Der var få kommentarer undervejs.
  • Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
  • Årsregnskabet fremlagt af revisor Arne Nielsen.
  • Spørgsmål: Hvordan hænger de 730 brugere sammen med der reelt er 850 tilslutninger?
  Dette kommer sig af der er tilslutninger efter 2010-12-31 samt grupper, masteholdere o.l.
  • Regnskab er enstemmigt godkendt.
  • Klavs Bryld fremlægger bestyrelsens handlingsplan.
  • Spørgsmål:
  Hvilke faciliteter er der i det nye værksted?
  Vi får et lokale hvor vi kan lade vores ting blive. Vi har det net vi selv laver osv.
  • Handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget.

 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Der er ikke indkommet nogen forslag.

 7. Valg af:
  1. Formand.
   • Klavs Bryld er enstemmigt valgt.
  2. Bestyrelsesmedlemmer.
   • På valg:
   - Flemming Nielsen
   - Stefan Brodersen
   - Svend-Erik Sørensen
   • Alle kandidater er villige til genvalg.
   • Dan Jensen stiller op.
   • Stefan Brodersen vil gerne skifte til suppleant.
   • Enstemmigt valgt er:
   - Flemming Nielsen
   - Svend-Erik Sørensen
   - Dan Jensen
  3. Suppleanter.
   • På valg:
   - Mikkel Kjerri
   - Lars Heidemann
   • Mikkel har ikke givet fuldmagt til valg.
   • Stefan Brodersen stiller op.
   • Lars Heidemann ønsker genvalg.
   • Enstemmigt valgt er:
   - Lars Heidemann
   - Stefan Brodersen
  4. Revisor.
   • Vi benytter revisions selskab Kvist og Jensen Grenaa afdeling v/ Arne Nielsen
  5. Revisorsuppleant.
   • Falder bort da vi benytter revisions firma.

 8. Eventuelt.
  • Kunne man evt. lade trafikbetalingen stige med kr. 10,- pr. md. ?
  • Man kunne også tage betaling for hjælp til brugeropsætning eller brugerhjælp.

  Forslagene var genstand for en vis diskussion.

  Formanden bemærkede at det efter vedtægtsændringerne sidste år er op til bestyrelsen at foretage prisjusteringer for at kunne navigere under ændrede vilkår, og at man er opmærksom på muligheden. Men iøvrigt personligt foretrækker en no-nonsens model, hvor trafikbetalingen er stabil og alt er inkluderet i prissætningen.

  • Der skal mere kraft fra hovedknudepunktet ud gennem infrastrukturen.

Mødet afsluttet kl. 20:58

Antal stemmeberettigede: 10
Fra 19:42 (punkt 5): 11 stemmeberettigede.

- Skrevet af Klavs

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...
Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt.
GrenaaS.net er djursnettet i Grenaa-området.

OBS: NYE træffetider
Kontakt os på 60 250 250 på
hverdage mellem kl. 12 og 16


Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. De er åbne for alle medlemmer.
De afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive GrenaaS.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves via PBS.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned ligesom ved en normal opkobling.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 645 kr. Ring og få oplysning om det som du søger...

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at tilslutte hjemme-netværk. Ring og aftal nærmere på vores support nummer 60 250 250.

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Hvis du har brug for mere information så skriv til os her:
kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.