Referat Fra Ordinær Generalforsamling 2016
070416

Generalforsamling (GF) i Bredbåndsforeningen Grenaa.net
29. februar 2016

Referat fra GF.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Valgt blev Klavs Bryld

2. Valg af stemmetæller.
Martin Jensen
Jakob Brun

3. Valg af referent.
Pernille Nicolajsen

4. Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Tina Holm.
Vi har fået butik i Grenå der passes af Jakob og Martin, adressen er Bredgade 2.
Brugere og aktive serviceres herfra.
Den store udskiftning af infrastruktur i nettet er nået halvejs.
Vi har fået sponseret udstyr til et knudepunkt af Grenå Gulvcenter og Tipsmark.
Vi er gået i gang med at reducere udgifter på fiberforbindelser, vi forventer en besparelse på 60.000,- Vi starter medio 2016 og er helt omlagt ultimo 2016
Vi har deltaget i møder med i et kommende net der udskiller sig fra Midtdjurs.net.
Vi har haft og har store udfordringer i vores samarbejde og kommunikation i nettet.
Klavs spurgte om butikken bliver brugt – Martin svarede at det gør den – både til ris og ros. En del udlevering af grej.
De aktive benytter butikken til at få konfigureret udstyr der skal sættes op.
De aktive tilsluttede sig at de bruger servicen i høj grad.
Der blev spurgt hvor mange medlemmer nettet har – svaret var ml. 1000 og 1030 brugere.
Der kunne ikke på stående fod svares på hvor stor en markedsandel det er.
Beretningen er godkendt af GF.

5. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af revisor Kvist & Jensen v. Arne Nielsen
Se i øvrigt regnskab for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 2015
Spørgsmål fra Anni: har vi ikke råd til at betale moms – revisor forklarede at beløbet er skyldigt fordi momsen først skal betales pr. 1.3.16

Betaler vi depositum til B45 hvert år- nej det er en gangs beløb.

Regnskabet blev godkendt af GF.6. Handlingsplan:
Vi skal bruge 150.000 til sidste etape af total renoveringen. Første etape tog 3 år.
Der er umiddelbart 36 knudepunkter der står for renovering.
Tina fremlagde plan for renoveringen og der er umiddelbart kun planlagt et nyt knudepunkt på Bjørnholm.
Der bliver kun lavet nye knudepunkter der bærer egen økonomi – dog udvides kapaciteten på allerede eksisterende knudepunkter.
Vi mangler frivillige..

Vi skal på inspirationstur til andre net

Vi skal have fokus på vores samspil der lider en del, måske vi skal på kursus…


7. Valg af:
a. Formand: Tina Holm
b. Bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Pernille Nicolajsen, Peter Kofoed og Marianne Villadsen

Pernille Nicolajsen stiller op
Peter Kofoed Stiller op
Svend Erik Sørensen Stiller op

Alle tre blev valgt, Tillykke

c. Suppleanter:
Stefan Brodersen stiller op
Torben Wolf fra Kolinds.net stiller op.
De blev begge valgt efter en tur rundt paragraffer.

d. Revisor
Valgt blev Kvist & Jensen

8. evt.
Claus har store problemer med nettet på Grønnegade – det er belastene for brugerne på knudepunktet. Ditlev forklarede hvad der er blevet gjort for at udbedre problemerne men der er tilsyneladende stadig noget galt. Jakob mener at det er kabel eller strømforsyningsfejl. Det bliver skiftet førstkommende torsdag. Claus bør få sin radio opsat udenfor.

Fladstrups mailadresser (18-19 brugere) - løsning af opdatering af oplysninger.
Annie forklarede sine frustrationer ved ikke at modtage oplysninger fra nettet.
Konklusionen er at det er vanskeligt at gøre noget ved situationen da der ikke er adgang til cellen.
Martin forklarede om nye tiltag så vi formentlig snart kan rundsende oplysninger uden problemer.
Svend beder om at vi har tillid til hinanden og mener ikke at Fladstrups.net bør være lukket.
Der henstilles til at konflikten løses af bestyrelsen fremadrettet.
Brugere med dårlig. net bør anerkendes og evt. godtgøres.

Dirigenten takker for en god generalforsamling.

- Skrevet af Tina

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...
Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt.
GrenaaS.net er djursnettet i Grenaa-området.

OBS: NYE træffetider
Kontakt os på 60 250 250 på
hverdage mellem kl. 12 og 16


Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. De er åbne for alle medlemmer.
De afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak.
Det sker på vores mødested "Knudepunktet i Mogensgade 3A i Grenaa.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive GrenaaS.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves via PBS.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned ligesom ved en normal opkobling.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 645 kr. Ring og få oplysning om det som du søger...

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at tilslutte hjemme-netværk. Ring og aftal nærmere på vores support nummer 60 250 250.

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Hvis du har brug for mere information så skriv til os her:
kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.