Se hvordan nettet har det
Netmester/Webmaster - Log ind her for at skrive i status

Hjælp os med at forbedre DjurslandS.net


Lokal Support

Kære alle medlemmer af Grenaas.net

Et stort suk ! - Det har været en uventet lang og nervepirrende omgang at nå hertil i opgraderingen til et langt bedre net, - for Jer som brugere uden internet i langt længere tid end forventet, - og for os som har taget ansvar for at drive Grenaas.net. Meget skal endnu gøres - vi er ikke færdige, men næsten alle har nu internet igen. - Og en kæmpe tak for det, til de teknikere som har stået for at gøre det muligt.
Det har været langt mere omfattende end vi havde forestillet os i bestyrelsen, at skabe denne omstilling til at have 7 højhastigheds fibertilslutninger til internettet, fra før kun 1 til deling - og derfor har det taget næsten 14 dage at nå hertil.

Alle skal med ind i det nye netværk, så vi har brug for nye tilbagemeldinger om problemer i situationen, sådan som den er nu.
Da I som det først og fremmest drejer sig om nu, muligvis ikke kan sende mail eller gå på facebook, bedes I sende os en SMS til 60 250 250, med navn og adresse samt det mobiltelefonnummer vi skal bruge til kontakt, plus en kort problembeskrivelse.
Tidligere druknede vi i hundredvis af SMS'er, men da vi nu forventer kun at modtage få SMS'er vil vi bestræbe os på at overkomme at besvare dem individuelt og sørge for at man kommer på nettet igen lige så hurtigt vi kan få det til at ske.

Det kan stadig være relevant, for de få der evt. endnu er uden internet gennem Grenaas.net, at lave sig et WiFi-hotspot på en mobil, som kan give ens enheder trådløs internetadgang, mens man venter på internet gennem Grenaas.net

Hvis man ikke kan det, kan man stadig lave aftale på 27 36 10 36 om at hente en bredbånds-router til låns, indtil man har fået net igen.

Hvis man har fået internet gennem Grenaas.net igen, og man lånte en bredbånds-router mens man ventede, så bedes man tilbagelevere bredbånds-routeren efter aftale på 27 36 10 36, så andre der evt. endnu ikke har fået net, kan få gavn af den.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netSå vidt jeg kan orientere mig, ser det ud til at 52 af 60 knudepunkter i Grenaas.net nu formidler internet til de tilsluttede brugere. Teknikerne arbejder på højtryk med at etablerer forbindelser (ruter) ud til de manglende knudepunkter, så alle hurtigst muligt vil have internetadgang.

Når jeg skriver så vidt jeg kan orientere mig, skyldes det at ombygningen af nettet indebærer at vore hidtidige værktøjer til at se ind i nettet ikke virker før de bliver tilpasset. Men med mere moderne værktøjer, som jeg ikke er rutineret i at bruge, kan jeg se at 52 af de 60 knudepunkter melder ingen problemer. 16 links ud af 19 fra sted til sted melder også at de er problemfrie, og 169 af 302 brugerradioer melder igen problemer, (her ved midnat til fredag er vi oppe på 253 uden problemer ud af 302). Der er ikke noget i vejen med de brugerradioer som ikke melder sig problemfrie. De har blot endnu ikke helt fået den vej til internettet gennem det lokale net, som der arbejdes intenst på at give dem...

Teknikerne er ca. halvvejs med at indskrive ruter i alle de 7 hoved-knudepunkters routere, så disse routere alle får forbindelse til hinanden, og også med at skrive ruter ind i underknudepunkternes routere, så der banes vej til at alle brugerradioerne kan forbinde sig til internettet. Et kæmpe puslespil... større end vi i bestyrelsen havde regnet med.

Som sagt må vi ruste os med tålmodighed, mens vi venter på at teknikerne får alle med...

Og er det svært at vente, må vi lave os et WiFi-hotspot på en mobil, som kan give ens enheder trådløs internetadgang.

Hvis man ikke kan det, kan man lave aftale på 27 36 10 36 om at hente en bredbånds router til låns indtil denne krise er overstået...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netTirsdag arbejdede teknikerne på at få forbindelses-vejene (ruter) i Grenaas.net's nye netværks-infrastruktur etableret, så der kan komme internet til alle de steder der skal. Der var meget bøvl med det. Til sidst sporede de at vores oprindelige fiberforbindelse fra Global Connect til varmeværkets skorsten ved Violskrænten var ude af drift. Det viste sig at forbindelsen var blevet slukket, selvom vi har modtaget regning for 3 måneder frem. Teknikerne fik forbindelsen genoprettet, men det har givet anledning til en stor forsinkelse i tirsdagens arbejde.

Forudsat at der ikke støder yderligere uforudsete forhindring til, så forventer teknikerne at de får etableret alle de forbindelses-veje der er brug for i løbet af onsdagen, så der opstår adgang til internettet alle vegne i Grenaas.net.

I kan være sikre på at alle gør deres bedste...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netVi havde indtil nu lejet 4 interne fiber-forbindelser - uden internet - men blot til at forbinde Grenaas.net's 7 hoved-knudepunkter og fordele 1 internetforbindelse ud til, og igennem, de 7 hoved-knudepunkter, og videre til de i alt 65 tilslutningspunkter som Grenaas.net's trådløse infrastruktur består af. Vore teknikere havde forventet at de kunne benytte disse 4 interne fiber-forbindelser midlertidigt, mens de etablerede det fremtidige netværk. Men desværre blev disse 4 opsagte interne fiber-forbindelser slukket mandag morgen, hvorved den situation opstod som er beskrevet i det foregående opslag.

Teknikerne har det til trods formået at om-rute trafikken så områderne omkring GTS, Fuglsang og Elcon nu igen har internet-forbindelser.

De fortsætter tirsdagen igennem med at få alle områder forbundet til de relevante af de nu 7 internet-knudepunkter i Grenaas.net - hver med 1.000/1.000 Mbit kapacitet. Vi som arbejde på at få det til at virke optimalt glæder os mindst lige så meget til at opleve et netværk med super-internet som I brugere gør.

Vær venlige at være tålmodige - det skal nok komme. Find midlertidigt alternative veje, som tidligere beskrevet...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netVi har uventede problemer med skiftet fra den hidtidige internetleverandør Global Connect til nu både Global Connect ved varmeværkets skorsten på Violskrænten og Fibia 6 andre steder i Grenaa-området.
3 af de andre steder med Fibia internet er ikke blevet forbundet som forventet endnu, nemlig ved Grenaa tekniske Skole og ved varmeværkets skorsten i Fuglsang og i havnen ved Elcon.

Der er nu teknikere i gang med at forbinde (rute) tingene ordentligt så alle får internet igen.

Vi orienterer løbende her og på https://facebook.com/grenaas.net

Vi beklager alle de gener det forårsager rundt omkring !

Vi er helt klar over at mange ikke har internet, men da det skal løses centralt hjælper det desværre ikke at tale i telefon om det med den enkelte...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net- Vær venlig at informere os via SMS til 60 250 250 hvis du endnu ikke har net -

Kære medlem af Grenaas.net


Den varslede opgradering af Grenaas.net's infrastruktur til en 7 gange større båndbredde-kapacitet er nu gennemført og alle medlemmer skal nu til at nyde tålmodighedens frugter.

Alle de 7 hoved-knudepunkter har nu hver sin dedikerede internet-fiberforbindelse på 1.000 Mbit ned og 1.000 Mbit op, hvor de før havde 1.000 Mbit ned og 1.000 Mbit til deling... Det er et kæmpe løft af den samlede kapacitet, som vi nu skal gøre alt for at udnytte maksimalt, så alle brugere får del i den større kapacitet og oplever en mere stabil internet forbindelse end tidligere.

De fleste forbindelser i infrastrukturen er blevet udbygget hen ad vejen sådan at de allerede har kapacitet til at transportere store mængder data, - f.eks. er der næsten alle steder anvendt kabler der kan strømme 1.000 Mbit pr. sekund igennem. Det der virkelig manglede var den nu gennemførte større kapacitet i forbindelsen til internettet.

Der er nogle få flaskehalse hist og pist i infrastrukturens forbindelser som nu i den kommende tid skal gås efter, så alle ender med at få glæde af nettets opgradering til 7 gange større båndbredde-kapacitet.

Der arbejdes stadig på at få de 7 nye grene i Grenaas.net til at fungere sammenhængende, så de kan være erstatning for hinanden ved nedbrud, og også så vi kan administrere nettet under et, - hvad vi lige nu ikke længere kan...

For en sikkerheds skyld beder vi Jer stadig om at hjælpe os og skrive en SMS til 60 250 250 hvis I oplever at I ikke har fået internettet tilbage endnu. Vær venlig at oplyse navn og adresse og at beskrive problemet kort, så vi kan danne os et billede af situationen og handle på det.

Hvis man endnu ikke har fået net igen og ikke kan lave sig et WiFi-hotspot på en mobiltelefon, som ens enheder kan tilslutte sig, imens man venter på internet gennem Grenaas.net, så kan man stadig låne en nødnet router med alternativt internet ved at sende en SMS derom til 60 250 250 og oplyse navn, adresse og kontakt telefonnummer, - så får man en besked via SMS om hvordan man får fat i sådan en nødnet router med WiFi-internet som ens enheder midlertidigt kan tilsluttes.

Men fokus er naturligvis på at alle brugere hurtigst muligt skal få del i det nye netværk, med større stabilitet og hurtigere internet.

~ Vi ønsker alle en rigtig god sommer tid ~

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


PS:Hvis du oplever andre slags problemer end dem der er varslet i forbindelse med opgradering af nettet, så vil vi gerne at du fortæller os det på en af de nedenstående 3 måder, så vi bliver opmærksomme på problemet.
Der 3 måder vi kan kontaktes på:
1. Prøv at ringe til 60 250 250 i dagtimerne. Hvis der ikke svares, så indtal ikke en besked, men send i stedet en SMS til 60 250 250 med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem samt på hvilket nummer vi kan ringe tilbage. En sådan besked går automatisk ind i vores opgave-kø.
2, Eller skriv en e-mail til kontakt@grenaas.net - eller til support@grenaas.net - hvis du har brug for netværks-support, med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked går også automatisk ind i vores opgave-kø.
3. Eller skriv en besked i Messenger på facebook.com/grenaas.net - med en kort beskrivelse af hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked giver os også mulighed for at gå i dialog med dig på skrift.


Der skulle nu igen være net fra disse 3 hoved-knudepunkter: Varmeværkets skorsten ved Søndre Skole og varmeværkets skorsten i Bredstrup samt fra Ålsømasten.
Der arbejdes stadig på at få de 7 nye grene i Grenaas.net til at hænge sammen via VPN-forbindelser.
VPN-løsningen kører ikke helt endnu som den skal, men så snart den er færdiggjort, kan vi administrere nettet i sin helhed og så kan der også komme internet igennem fra de 4 øvrige hoved-knudepunkter.

For en sikkerheds skyld beder vi Jer om at hjælpe os og skrive en SMS til 60 250 250 hvis I oplever at I ikke har fået internettet tilbage endnu. Vær venlig at oplyse navn og adresse og at beskrive problemet kort, så vi kan danne os et billede af situationen og handle på det. Regn ikke med at vi kan besvare mange henvendelser. Så forvent f.eks. ikke at vi kan svare på hvornår der er net igen, for svaret er at så snart de tekniske hindringer er løst, så er nettet pludselig tilbage.

Hvis man ikke kan lave sig et WiFi-hotspot på en mobiltelefon, som ens enheder kan tilslutte sig, mens man venter på internet gennem Grenaas.net, så kan man stadig låne en nødnet router med alternativt internet ved at sende en SMS derom til 60 250 250 og oplyse navn og adresse.

Men det vi arbejder på er hurtigst muligt at få alle brugere af Grenaas.net med ind i det nye netværk, med større stabilitet og hurtigere internet.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netVi har nu med Speedtest målt båndbredden hos en af de husstande der nu har fået net igen efter afbrydelserne i forbindelse med vores opgradering i deres område.

Speedtesten - målt over 30 sekunder - viste en gennemsnitlig pingtid på 6 ms og en gennemsnitlig download hastighed på 283 Mbps og en maksimal download hastighed på 305 Mbps.

Upload hastigheden var i snit 116 Mbps og maksimalt 140 Mbps.

Test af samtidig download og upload viste en gennemsnitlig download og upload hastighed på hhv. 170 Mbps og 62 Mbps, mens de maksimale samtidige hastigheder var hhv. 200 Mbps og 95 Mbps.

Det ser meget lovende ud - og må siges at have været værd at vente på, - selvom det har været en hård og lang fødsel, der endnu ikke er overstået alle steder...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netKære medlem af Grenaas.net

Som tidligere medelt opgraderes Grenaas.net i disse dage til at køre med 7 gange større kapacitet...

Men som et gammelt ordsprog siger: "Det skal være skidt før det bliver godt". - Og lige nu er det temmelig skidt med internet igennem Grenaas.net, - men det bliver så godt, når vi er færdige med opgraderingen...

Følgende er en varsling fra teknikerne, der med stor omhu foretager Grenaas.net's opgradering, sted for sted:

"Fra nu og i de følgende dage skal man forvente en eller flere længere afbrydelser rundt omkring i nettet og i nettet samlet set, Det er teknisk set fuldstændig uundgåeligt".

Derfor vil bestyrelsen råde alle medlemmer til flg.:

Vi opfordrer dig til først og fremmest at ruste dig med glad og forventningsfuld tålmodighed, og hvis muligt at give dig selv en alternativ internetadgang, som du kan bruge imens du venter på at opgraderingen fuldføres i dit område. Det kan du gøre ved at lave et såkaldt "hotspot" på din mobiltelefon, sådan at dine evt. andre data-enheder kan tilsluttes hotspottet og få internet derigennem.
I Google på nettet kan du finde vejledning til hvordan du laver dig et hotspot på din mobiltelefon. Det vil være en stor fordel at afprøve det, inden du sandsynlig. får brug for det...

Hvis du ikke kan lave dig et hotspot på din mobil og slet ikke kan undvære nettet under afbrydelserne, så kan du låne en nødnet bredbånds-router med internet via trådløst net, ved at anmode derom via en SMS til vores support-nummer 60 250 250. Oplys i din SMS dit navn og adresse samt mobilnummer og mailadresse. Boksene udlånes efter først til mølle-princippet.

Hvis du oplever andre slags problemer end dem der er varslet her, vil vi gerne at du fortæller os det på en af de nedenstående 3 måder, så vi bliver opmærksomme på problemet.

Der er 3 måder vi kan kontaktes på:

1. Prøv at ringe til 60 250 250 i dagtimerne. Hvis der ikke svares, så indtal ikke en besked, men send i stedet en SMS til 60 250 250 med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem samt på hvilket nummer vi kan ringe tilbage. En sådan besked går automatisk ind i vores opgave-kø.

2, Eller skriv en e-mail til kontakt@grenaas.net - eller til support@grenaas.net - hvis du har brug for netværks-support, med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked går også automatisk ind i vores opgave-kø.

3. Eller skriv en besked i Messenger på facebook.com/grenaas.net - med en kort beskrivelse af hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked giver os også mulighed for at gå i dialog med dig på skrift.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer tid !

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
fra Bjarke Nielsen :-)
formand@grenaas.netKære medlem af Grenaas.net !
Grenaas.net opgraderes i disse dage fra 1 fiber-tilslutning, hvorfra der ud til alle medlemmer fordeles i alt 1.000 Mbit ned og op, til fra nu af hele 7 decentrale fiber-tilslutninger der hver vil fordele 1.000 Mbit ned og op - så vi sammen har 7.000 Mbit ned og 7.000 Mbit op !

De fem første af de 7 hoved-knudepunkter i vores netværks-infrastruktur er nu blevet tilsluttet fiber her tirsdag, onsdag og torsdag (d. 25-26-27 juni), men der går nogle dage endnu før forbindelserne vil blive konfigureret færdige og kan tages i brug.
Arbejdet med at færdiggøre de sidste to fiberforbindelser er blevet forsinket og udsat til mandag d. 1/7.

Med denne faktor 7 opgradering af Grenaas.net tror bestyrelsen på at vi - når vi er helt færdige med opgraderingen - vil have skaffet alle nettets brugere stabilt og hurtigt internet.

Vi arbejder på at det hele vil begynde at kunne mærkes fra lige efter den 1/7 - 2024.
Fra nu og indtil da - og måske i lidt flere dage - beder vi alle om at være ekstra tålmodige med os. Selvom vi gør vores aller-bedste som erfarne frivillige der driver nettet, så kan vi jo løbe ind i problemer som måske tager tid at løse, og afstedkommer afbrydelser af netforbindelser her og der.

Hvis du oplever problemer med dit net vil vi gerne at du fortæller os det, på en af de nedenstående 3 måder, så vi bliver opmærksomme på problemet undervejs i opgaveløsningen. Men samtidig vil vi opfordre dig til at ruste dig med tålmodighed, og give dig selv en alternativ internetadgang mens du venter på os, ved at lave et hotspot på din mobiltelefon, sådan at dine evt. andre data-enheder kan tilsluttes mobil-hotspottet og få internet derigennem.
I Google på nettet kan du finde vejledning til hvordan du laver dig et hotspot på din mobiltelefon og du kan med fordel afprøve det, inden du evt. får brug for det.

Hvis du oplever afbrydelse af dit internet og ikke har mulighed for at lave et mobil-hotspot, så kan du ved at henvende dig derom gennem en af de tre måder som er nævnt her under låne en nødnet boks af Grenaas.net, så du fortsat har internetadgang, indtil afbrydelserne er ophørt.


Der er 3 måder vi kan kontaktes på:

1. Prøv at ringe til 60 250 250 i dagtimerne. Hvis der ikke svares, så indtal ikke en besked, men send i stedet en SMS til 60 250 250 med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem samt på hvilket nummer vi kan ringe tilbage. En sådan besked går automatisk ind i vores opgave-kø.

2, Eller skriv en e-mail til kontakt@grenaas.net - eller til support@grenaas.net - hvis du har brug for netværks-support, med en kort besked om hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked går også automatisk ind i vores opgave-kø.

3. Eller skriv en besked i Messenger på facebook.com/grenaas.net - med en kort beskrivelse af hvad der er galt, på hvilken adresse og hos hvem - samt på hvilket nummer vi kan ringe. En sådan besked giver os også mulighed for at gå i dialog med dig på skrift.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer tid !

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
fra Bjarke Nielsen :-)
formand@grenaas.netVi får løst problemerne med strøm til vores netværksgrej på Ålsømasten i dag, men det indebærer at strømmen til udstyret i masten blive afbrudt for en stund.

Masten forsyner flg. områder med internet:
Ålsrode
Revn
Ålsø By
Bjørnholm
Pederstrup
Ålsø område

Strømmen Vil blive afbrudt i tidsrummet fra kl.17 til ca.18.
Vi skal have flyttet strømmen inde på Mølleskolen.


Venlig hilsen fra de aktive i Grenaas.net


Kære medlem af Grenaas.net !

Generalforsamlingen i Grenaas.net d. 8/5-24 vedtog at alle medlemmer af Grenaas.net skulle have mulighed for at give deres mening tilkende om bestyrelsens forslag om at indføre et månedligt medlemskontingent på 10 kr. - inden at den nyvalgte bestyrelse evt. gennemfører et sådant forslag.

Derfor bad vi Jer - i en mail til alle medlemmer - om at skrive til bestyrelsen@grenaas.net senest søndag d. 26/5 og lade bestyrelsen vide hvad I mener om forslaget.

Vi har modtaget 9 ja-svar og ingen nej-svar.

Ved en gennemgang af svarene har et flertal af bestyrelsens medlemmer nu besluttet at indføre et medlemskontingent på 10 kr. pr. måned med virkning om en måned - dvs. fra d. 1/7-24.
Bestyrelsen takker for tilliden og vil lade de ekstra midler omsætte til et bedre net for alle brugere.

Hvis man bruger fast overførsel fra sin netbank betyder det at man selv skal lægge 10 kr. på sin månedsbetaling eller hhv. lægge 30 kr. på sin kvartalsbetaling osv.
Hvis man ikke vil flytte fra PBS-betaling over til betaling med fast overførsel fra ens netbank, hvorved man kan spare PBS gebyret på 10 kr. pr. opkrævning, så skal man ikke selv ændre noget, men der vil blive lagt 10 kr. i kontingent pr. måned, til den nuværende opkrævning via PBS.

Vi skriver til jer om bestyrelsens beslutning allerede nu fordi ændringer af vilkår skal ske med et varsel på 1 måned ifølge "Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net".

Vær venlig at rette evt. spørgsmål til bestyrelsen@grenaas.net. Vi vil så søge at besvare alle spørgsmål af almen interesse i vores månedsmail for juni-24 - i god tid inden betalinger evt. skal rettes til.

Med venlige hilsner på vegne af bestyrelsen for Grenas.net
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netVi har arbejdet intens på at stabilisere internet-forbindelserne fra Ålsømasten og holder vedvarende øje med situationen.
Da vi først får elektriker tilsyn af strømforholdene ved Ålsømasten på mandag og tirsdag d. 3. og 4. juni, så vil der muligvis være brugere af Grenaas.net, i området syd for Grenaa, som i weekenden oplever problemer med internettet.
Hvis det er situationen for dig kan du låne en nødnet bredbånds router indtil problemerne ved Ålsømasten er blevet løst.

Hvis du vil låne en af vore nødnet bredbånds routere, imens der er problemer med internettet fra Grenaas.net, så skriv en SMS til vores support nummer 60 250 250 og bed om at låne en nødnet bredbånds router. Oplys navn og adresse samt telefonnummer, så finder vi en løsning til dig.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netVi kender endnu ikke årsagen til at internet via Ålsømasten humper, men vi har fokus på at finde årsagen og løse problemet hurtigst muligt.

Vi har bedt om elektriker hjælp.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Onsdag den 08-05-2024 mellem 19 og 21 blev den årlige ordinære generalforsamling i Grenaas.net afholdt på Grenaa Tekniske skole.
Her bringes referatet fra mødet.


Klik på dette link og se referatet og de linkede dokumenter.


Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netHvis du vil være med på generalforsamlingen, så send en e-mail til formand@grenaas.net før kl. 22.00 i dag, tirsdag d. 7/5.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen 🙂
formand@grenaas.netKære medlem af Grenaas.net

Til behandling under dagsordenens punkt 6 er der kommet flg. forslag til generalforsamlingen for Grenaas.net onsdag d. 8/5 fra kl. 19 til 21 i lærerværelses-kantinens møderum, på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49, 8500 Grenaa. (følg skiltningen).

Forslag fra bestyrelsen:

"Generalforsamlingen beslutter at Grenaas.net indfører et foreningskontingent på 10 kr. pr. md., som ethvert medlem fra nu af skal betale sammen med betalingen af internet-abonnement. Det betyder at der for hver måned samlet skal indbetales 150 kr. 10 kr. = 160 kr. Der vil fortsat kunne betales månedsvis, kvartalsvis, halvårligt og helårligt."

Når man som medlem opkræves via PBS i dag betaler man 10 kr. i gebyr - udover betalingen af selve abonnementsprisen. Bestyrelsen har opfordret alle medlemmer til at spare dette 10 kr.'s gebyr ved at oprette en såkaldt "Fast Overførsel" i ens netbank og så samtidig slette sin PBS-aftale med Grenaas.net i sin netbank. Hvis man har gjort det eller hvis man gør det nu, så ændres den samlede betaling ikke, idet man sparer de 10 kr. i PBS-gebyr og fremover i stedet betaler disse ekstra 10 kr. i kontingent sammen med abonnementsprisen.

Kom og deltag i generalforsamlingen, - der er meget lovende initiativer i gang som vil blive fremlagt ved gennemgangen af foreningens handlingsplan for det kommende år, under dagsordenens punkt 5.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før. De der allerede har tilmeldt sig skal naturligvis ikke at tilmelde sig igen.

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
Klik på linket og se dig om: https://www.grenaasnet.dk
(Bemærk at siden er under udvikling og der kan derfor forekomme informationer der endnu ikke er tjekket for deres korrekthed).

Den årlige ordinære generalforsamling i Grenaas.net blev udsat pga. pludselig indtrådt sygdom. Vi nærmere os nu afholdelsen. Alle medlemmer er blevet orienteret rettidigt derom via e-mail. Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 8/5 fra kl. 19 til 21 i lærerværelses-kantinens møderum, på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49, 8500 Grenaa. ( - følg skiltningen).

Vi indkaldte til generalforsamling her på hjemmesiden allerede omkring nytår, men ca. 3 uger før den planlagte generalforsamlings d. 28/2 blev en nøgleperson sygemeldt som alvorlig langtidssyg, så vi skulle helt hen til den 8/5 før vi kunne være sikre på at afholdelsen kunne ske på det bedst mulige grundlag.

Vi skal igen minde om at ethvert medlem af foreningen Grenaas.net uden videre har adgang til generalforsamlingen og i kraft af sit brugernummer vil kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.

Og vi skal også minde om at ethvert medlem også kan tilsende bestyrelsen@grenaas.net et eller flere begrundede skriftlige forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. Forslag skal fortsat tilsendes bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse - dvs. senest d. 24/4 - og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 1 uge før - dvs. senest d. 1/5.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på bestyrelsens vegne
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDet som kommunens teknikere fik lavet med relæet på Mølleskolen - hvor strømmen til Ålsømasten kommer fra - var ikke stabilt. Så nu har vi bestilt en autoriseret el-installatør til at få det til at virke stabilt fra morgenen af i morgen onsdag.

Vi beklager meget at der ikke er internetadgang i de mange hjem som er afhængige af at der er strøm til Ålsømasten. Vi gør vores yderste for at det ikke kan ske mere...

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
Takket være en hurtig reaktion fra kommunens tekniske personale fra morgenen af i dag, kom der igen strøm til Grenaas.net's 7 antenner - i alle retningen - på beredskabsmasten ved Mølleskolen i Ålsø.

Efter påske følger vi op på situationen, i bestræbelse på at lignende relæ-fejl ikke skal kunne ske igen.

God Påske til alle ! :-)

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netGrenaas.net's teknikere genstartede tirsdag aften et relæ på Mølleskolen som havde slået fra, men det slog fra igen efter en time. Uden strøm til mastens antenner - ingen internet til brugerne af Grenaas.net i de videre forgreninger helt ud til Pederstrup.

Så vi har nu kontaktet teknikere i kommunen og bedt om at få hjælp i dag - tirsdag d. 26/3 -, her i tide inden påskedagene, til at få udskiftet relæet, eller få gjort hvad der nu skal til, for at få en stabil strøtilførsel til Ålsømasten og dermed få gang igen i nettets videre forgreninger fra mastens 7 antenner.

Vi beklager meget alle de gener det medfører i alle de tilsluttede husstande !

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netHermed orienteres du om at bestyrelsen - på grund af pludselig sygdom - har været nødt til at udsætte den årlige generalforsamling i Grenaas.net til onsdag d. 8/5 fra kl. 19 til 21 i lærerværelses-kantinens møderum, på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49, 8500 Grenaa. ( - følg skiltningen).

Vi indkaldte til generalforsamling her på hjemmesiden allerede omkring nytår. Og for en uge siden, da der var ca. 3 uger til den planlagte generalforsamlings afholdelse, udsendte vi en mail til alle medlemmer om afholdelse af generalforsamling d. 28/2. Desværre har en nøgleperson meldt sig alvorlig langtidssyg, så vi skal helt hen til den 8/5 før vi kan være sikre på at afholde den årlige, ordinære generalforsamling.

Vi skal igen minde om at ethvert medlem af foreningen Grenaas.net uden videre har adgang til generalforsamlingen og i kraft af sit brugernummer vil kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.

Og vi skal også minde om at ethvert medlem også kan tilsende bestyrelsen@grenaas.net et eller flere begrundede skriftlige forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. Forslag skal fortsat tilsendes bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse - dvs. senest d. 24/4 - og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 1 uge før - dvs. senest d. 1/5.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på bestyrelsens vegne
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netBrugere af Grenaas.net hvis internetforbindelse kommer via beredskabsmasten ved Mølle Skole i Ålsø (Ålsømasten) oplever i øjeblikket at nettet beklageligvis kører langsommere end det plejer.
Forsyningen til fordelingspunkterne på Ålsømasten kommer trådløst dels fra fibernet ved Fuglsang Skorstenen og dels fra fibernet ved siloen ved Grenaa Tekniske Skole (GTS). Desværre har vi i øjeblikket problemer med den radio der sidder på silotoppen ved GTS, som gennem sin antenne skal sende til og modtage fra Ålsømasten. Internetadgangen går derfor i øjeblikket kun via en tilsvarende radios antenne på toppen af Fuglsang Skorstenen.

Udbedring af problemerne med radioen på silotoppen ved GTS er forsøgt trådløst og igennem kabel uden held. Adgangen til at løse problemerne med radioen på taget af silotoppen ved GTS vanskeliggøres af vejrsituationen. Taget er nemlig skråt og dækket af sne og is og derfor farligt at færdes på, så vi er af sikkerhedsgrunde nødt til at afvente at vore teknikere kan komme til radioen og løse problemerne.

Midlertidige løsninger vil blive forsøgt i de kommende dage. Hvis sådanne tiltag ikke fører til en højere hastighed ude i Ålsømastens trådløse forgreninger må vi desværre afvente et vejrskifte før hastigheden kan gøres normal igen.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netHøjtsiddende antenner faldt ned fra TV-masten under den store efterårsstorm. For at undgå at flere antenner i fremtiden kan falde ned blev TV-masten kortet ned mandag den 4. december.
Det blev anledningen til at Grenaas.net nu har nedlagt sit tilslutningspunkt på TV-masten og har flyttet de tilsluttede brugere til andre tilslutningspunkter i området.

I denne forbindelse har Grenaas.net nu genetableret sit tilslutningspunkt på gavlen af Solskrænten 102 og har flyttet flere af TV-mastens bruger hertil, men også til Møllemasten og til Violskrænten.
Der har været store udfordringer i at gennemføre flytningerne og det har derfor taget meget længere tid end forudset. Derfor er der nogle få af flytningerne der endnu ikke er vellykket gennemført og ikke længere kan gennemføres før jul, idet alle vore teknikere enten er sygemeldte eller er gået på juleferie nu.
Arbejdet med at skabe internetadgang for de sidste, gennem alternative tilslutningspunkter, bliver genoptaget mandag-tirsdag d. 25-26. december.
Vi har anstrengt os måneden igennem for at nå det hele, men desværre er det ikke lykkedes helt inden juledagene.
Til I få som kommer til at være uden internetadgang gennem Grenaas.net, indtil vi får jeres forbindelse vellykket genetableret lige efter juleaften, har vi et råd om hvordan I kan bruge internettet i juledagene alligevel:
På enhver smartphone kan man under indstillinger finde funktionen "Forbindelser"; derinde kan man aktivere og dele et WiFi "Hotspot", som bærbare computere og tablets kan tilslutte sig og opnå internetforbindelse igennem. Mobil abonnementer rummer normalt en vis mængde datatrafik pr. måned, uden yderligere omkostninger. Den mængde kan hurtigt bruges op hvis man ikke sparer lidt på internetbrugen på denne måde, men forhåbentlig drejer det sig kun om få dage før forbindelsen gennem Grenaas.net er genetableret for alle, og dermed adgang til ubegrænset datatrafik uden yderligere omkostninger.

I ønskes alle en glædelig jul.

Venlige hilsner
p.v.a Grenaas.net's bestyrelse
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
LÆS VIGTIG BESKED FRA BESTYRELSEN PÅ WWW.GRENAAS.NET OM
I GOD TID INDEN NÆSTE BETALING AT OPRETTE FAST OVERFØRSEL
I NETBANK TIL BANK REG. NR. 2690 KONTO NR. 9035295361 OG
HUSK ALLER-FORREST PÅ MEDDELELSESLINJEN AT SKRIVE DE 5
SIDSTE CIFRE I DIT KUNDENUMMER SOM FINDES HER ØVERST TIL
HØJRE. SLET DERPÅ PBS-AFTALEN MED GRENAAS.NET I NETBANK.
GRENAAS.NET KAN KONTAKTES DØGNET RUNDT VIA SMS TIL 60250250
ELLER VED AT SKRIVE MAIL TIL KONTAKT@GRENAAS.NET ELLER VED
AT SKRIVE EN MESSENGER-BESKED PÅ: FACEBOOK.COM/GRENAAS.NET.
DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING AFHOLDES D. 28/2-24 KL. 19 PÅ
GRENAA TEKNISKE SKOLE. LÆS INDKALDELSEN PÅ WWW.GRENAAS.NET

Hvis du vil læse den vigtige besked fra bestyrelsen så KLIK på dette link:

https://grenaas.net/redaktion/viewnews.cgi?id=EyAkAylFVEourFHouh


Årets generalforsamling for foreningen Grenaas.net indkaldes til afholdelse onsdag d. 28/2-24 kl. 19.00 i
lærerkantinen på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej, - lige overfor OK tanken ved siden af Mc Donalds.


Ethvert medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net har uden videre adgang til generalforsamlingen og vil i kraft af sit medlemsnummer kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan også tilsende bestyrelsen@grenaas.net begrundede skriftlige forslag som ønskes behandlet og besluttet af generalforsamlingen. Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse - dvs. d. 14/2 - og de vil blive offentliggjort senest 1 uge før - dvs. d. 21/2 -, her på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før, dvs. tirsdag d. 27/2.

Med venlige hilsner
på vegne af bestyrelsen
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netNu har vore supportere Morten og Jesper været i Kolind efter en ny hovedrouter, og lige nu har de fået skiftet hovedrouteren endnu engang og fået lagt hele systemet ind ! - Den vi skiftede til op til weekenden viste sig at have en defekt strømforsyning. Så derfor har hele Grenaas.net været ude af drift hele eftermiddagen indtil nu.

De to supportere har virkelig lagt sig i selen og trukket et stort læs selvom de begge er sygemeldte. Stor TAK til dem for at tænke på andre før sig selv.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDet har vist sig at der er fejl på den nye Hovedrouters indbyggede strømforsyning...

Så vi skaffer nu en anden router og får den installeret med vores backup af hele systemet, lige så hurtigt vi kan.

Vi giver besked her når det kører igen.

Vi arbejder på at det bliver i aften...

Vi beklager al det bøvl det giver rundt omkring !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netEt strålende samarbejde mellem mange aktive har ført til at der igen er internetadgang i hele Grenaas.net.
Det var det værste tænkelige der skete: Vores hovedrouter med alle brugeres indstillinger gik i udu, og en ny hovedrouter skulle fremskaffes og alle data skulle indlæses fra en sikkerhedskopi.

Vi takker alle der har bidraget til at det kunne ske så hurtigt !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Hovedrouteren i toppen af siloen på Grenaa Tekniske Skole har stået og genstartet igen og igen et stykke tid, før vore teknikere fik lokaliseret årsagen til at ingen i Grenaas.net aktuelt har internetadgang.

Teknikerne arbejder med at finde en løsning hurtigst muligt.
Vi giver nærmere besked her.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Det har holdt hårdt med at få selve Stenaline rundstråle-radioen til at virke og dermed genetablere internetadgangen for brugerne i nærområdet efter stormen.
Fredag kom så den nye rundstråle radio som vi bestilte i onsdags. Men den kom for sent frem med posten til at vi kunne montere den mens det var lyst, og man kunne arbejde med den lift vi have lejet. Derfor blev den først monteret med liften lørdag. Men til vores store forbavselse virkede det ikke... Så mange ting blev forsøgt i løbet af lørdagen, men intet af det virkede. Efter at have analyseret oplevelserne og konfereret med erfarende folk, blandt andet den tidligere formand og en tidligere aktiv som kender knudepunktet, men nu er aktiv i Primanet, nåede vi frem til at det eneste der endnu ikke var skiftet var strømforsyningen. Da den så blev skiftet i dag kom der endelig hul igennem. Alle som har bidraget skal have en stor tak for hjælpen !

Vi beklager meget alle de gener det har medført for brugerne i nærområdet at være uden internetadgang i så lang tid !

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netKLIK PÅ LINKET OG LÆS OPSLAGET "GRENAAS.NET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP MED AT SKIFTE FRA PBS-OPKRÆVNING TIL FAST OVERFØRSEL FRA DIN NETBANK": http://www.grenaasnet.dk

Venlige hilsner
fra Grenaas.net's bestyrelse
bestyrelsen@grenaas.net


Vi har i dag onsdag arbejdet videre på at genetablere internetadgangen for alle brugere som har net via Stenaline knudepunktet. De omkringboende brugere er endnu ikke kommet på nettet efter stormen. Det var nødvendigt at lægge masten ned for at skifte kablet til nærområdets radio og antenne, idet det sidder i maste-toppen. Dermed blev nettet afbrudt for alle hvis netadgang er afhængig af udstyr på masten. Desværre viste det sig ikke at være nok at udskifte netværkskablet. Vi måtte erkende at top-radioen er defekt. Derfor har vi nu bestilt en ny. Den er nu på vej og forventes modtaget på fredag. Vi regner med at skifte radioen på fredag. Alle skal derfor forvente at der vil ske afbrydelse af internetadgangen når vi for at montere den nye radio lægger masten ned.

Et tip til de omkring-boendne som endnu ikke har fået internetadgang:
Hvis du har en mobiltelefon med internetadgang kan du aktivere et såkaldt Hotspot på den, hvorved de fleste andre enheder som man plejer at kunne gå på internettet med, kan tilslutte sig hotspottet. På denne måde KAN man komme på internettet nogenlunde som man plejer - blot dyrere -, mens man venter på adgang gennem Grenaas.net.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDagen igennem her mandag d. 23-10-2023 har Grenaas.net's teknikere arbejdet på taget af Stenaline bygningen for at udbedre skaderne efter stormen. De har nu skabt en midlertidig løsning, så de fleste af nettets brugere der får internet gennem dette knudepunkt igen har net, men med begrænset hastighed. Teknikerne blev ikke færdige her før mørket faldt på og arbejder derfor videre med opgaven i morgen, tirsdag. Brugerne der bor umiddelbart rundt om Stenaline bygningen kan desværre først forvente genetablering af deres internetadgang i løbet af i morgen formodentligt også med begrænset hastighed.

Knudepunktet vil efterfølgende blive renoveret med det bedst mulig udstyr, så alle brugere som har net igennem det får den bedst mulige oplevelse.

Venlige hilsner fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netGrenaas.net's omkring 70 net-tilslutningspunkter rundt om i Grenaa-området klarede sig forbavsende godt igennem stormen, bortset fra punktet på taget af Stenaline-bygningen i Grenaa Havn, hvor vindtrykket fra kastevinde østfra, direkte ind fra havet uden hindringer, var meget voldsomme. Masten oppe på det flade tag formodes at være væltet af stormen.
Det har bevirket at trådløse forbindelsesveje er brudt og at dele af Grenaas.net i havneområdet og ned langs kysten mod syd nu er helt uden internetforbindelse.

Så snart vejret er til at frivillige fra Grenaas.net bestiger taget på Stenaline-bygningen vil de forsøge at få genetableret de trådløse forbindelsesveje ud til medlemmerne i de ramte områder.
Vi beklager situationen og gør vores bedste for at alle medlemmer igen får internetforbindelse.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDet har været træls for os alle at være uden mail i mange dage ! - Årsagen var som meddelt i tidligere opslag her, at 19 email adresser på vores mailserver var blevet hacket af kriminelle. De kriminelles formål må formodes at være at få kendskab til email adressernes adgangskoder, for f.eks. at kunne misbruge de pågældende mailkonti til via vores mailserver "gratis" at sende et hav af annoncemail til hele verden, det man kalder SPAM-mails.

Vores mailserver-værts udstyr registrerede denne trafik og efter et par advarsler til os, som vi var for sene til at reagere på, blokerede de for al trafik på vores mailserver, så vi allesammen pludselig var uden mail.
På den baggrund lokaliserede vi alle de 19 e-mail adresser som sendte SPAM ud og deaktiverede dem. Derpå dokumenterede vi dette over for vores mailserver-vært og bad dem åbne for trafik igen. Men så enkelte skulle det ikke være, for da de lukkede op kom der ikke automatisk trafik igen. Så vi har her på det sidste måttet makke med at få systemet til at sende og modtage igen. Men nu endelig er det lykkedes.

Vi har nu lært at vi prompte skal reagere på vores mailserver-værts henstillinger om at henvende os til brugere hvis konti er blevet hacket og sender mængder af SPAM-mails og overbelaster trafikken, for at få disse mail-brugere til at køre antivirus på deres udstyr og derpå ændre deres adgangskode efter vores anvisninger så de ikke er lette at gætte.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netVi har i går og i nat arbejdet intenst på at finde alle de mailadresser som sendte SPAM-mails ud, og på at få dem lukket midlertidigt, og vi har dokumenteret overfor Hetzner, vores server-vært i Tyskland, at alle problemerne nu er løst. Så nu venter vi på at deres support åbner for vores mail-trafik igen. Desværre er der helligdag i Tyskland i dag, så der må forventes færre supportere på arbejde og derfor en langsommere håndtering af opgaver.

Såfremt man ikke kan vente på at vores mailserver får lov at arbejde igen, så bør man give sig selv andre muligheder for udveksling af information, som f.eks. brug af SMS eller diverse messenger tjenester. Hvis man ikke allerede har en alternativ mailadresse vil det være en god lejlighed til at få det. Man kan oprette sig en gratis email adresse både hos Microsoft og hos Google og mange andre steder, - som man så kan have som reserve-mail adresse.

https://outlook.com kan man tilmelde sig en gratis mailkonto.
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=da kan man også oprette sig en gratis mailkonto, - en såkaldt Gmail adresse.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
Formand for Grenaas.netDesværre har skruppelløse pengefikserede mennesker brudt ind i vores mailserver og brugt uskyldige brugeres mailkonti til at sende 100.000 vis af annoncemails rundt i verden uden egen udgift. Det har ført til at vores serverudbyder efter reglerne har stoppet vores trafik indtil vi får stoppet indbrudene.

Vore supportere Jesper og Morten er på sagen og arbejder på at få stoppet hullerne og dermed indbruddene og misbruget, så vi kan få lukket op for mail-trafikken igen.
Vi meddeler her når mailserveren er i drift igen.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDa vi er ved at få bygget en ny hjemmeside er der lige nu nogle utilsigtede problemer med at finde mail online på samme måde som tidligere. Derfor denne lille vejledning.

Du kan klikke på dette link:

webmail.djurs.netVi beder dig ændre din betaling fra PBS til "fast overførsel" i god tid inden din næste forudbetaling for internetadgang gennem Grenaas.net.

GRENAAS.NET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP MED AT SKIFTE FRA PBS-OPKRÆVNING TIL FAST OVERFØRSEL FRA DIN NETBANKSPARE-BESLUTNING I BESTYRELSEN
For at spare Grenaas.net for den store udgift til PBS-opkrævning af abonnementer har bestyrelsen besluttet at bede alle medlemmer indtrængende om at oprette en fast overførsel i egen netbank, som automatisk gentages med et fast interval.

SPAR PBS-GEBYRET PÅ 10 KR. PR. OPKRÆVNING
Indtil nu har Grenaas.net's opkrævninger for internet-abonnement været udsendt til langt de fleste medlemmer via PBS, så det relevante beløb er blevet betalt automatisk fra ens bankkonto. Desværre er PBS en dyr tjeneste. Så derfor er Grenaas.net begyndt at opkræve et PBS-gebyr på 10 kr. Det vil vi gerne spare alle medlemmer for, ved at hvert medlem i stedet for at blive opkrævet abonnement via PBS, selv en gang for alle opretter "en fast overførsel" i sin netbank, som så fremover sørger for betalingen helt automatisk mod intet eller et meget lille bankgebyr.

GÆLDER FOR NÆSTE BETALINGS-DATO OG FREM
Betalingen af abonnement som meddeles via den seneste PBS-meddelelse sker selvsagt via PBS, men fra og med næste betaling kan vi hjælpe hinanden ved at hver abonnent i god tid opretter ordningen med den omtalte "faste overførsel" i sin netbank. Når den er oprettet i ens netbank, så skal man samme sted, under faste betalinger, slette ens PBS-aftale med Grenaas.net.

HVORDAN MAN OPRETTER EN FAST OVERFØRSEL
Med en fast konto-overførsel overfører man fast et bestemt beløb til en anden konto med det betalingsinterval som man selv ønsker. I Grenaas.net's tilfælde er en månedlig overførsel på 150 kr. at foretrække (eller 75 kr./md. året rundt ved sommerhus-abonnement), så nettet får midler løbende året rundt, til at dække de løbende omkostninger der skal betales for at drive nettet.
Så hvis du ikke allerede har forudbetalt for internet i en længere periode frem, så skal forudbetaling for din næste periode ske senest inden f.eks. 1/9 (alt efter hvad dit forudbetalings-interval er, i følge vores aftale). Så opret i tide i din netbank en fast overførsel til bank registrerings nummer: 2690, kontonummer: 9035295361. (dette er blevet det korrekte kontonummer for abonnements-betalinger !) - Indtast dit betalingsbeløb (f.eks. 75 kr. eller 150 kr eller 450 kr. eller 900 kr. eller 1.800 kr.) og anfør tilsvarende betalings-interval og at betalingerne er uden tidsbegrænsning. (Du kan altid slette den faste overførsel når som helst du selv vil, senere). Noter i FORREST i overførslens felt for meddelelse til modtager dit brugernummer. (Hvis du har modtaget en PBS meddelelse kan du finde nummeret på den. Det står som kundenummer øverst ved højrehånd). - Hvis du ikke kan finde nummeret kan du alternativt notere den nøjagtige adresse som Grenaas.net fortsat skal levere internetforbindelse til eller dit mobiltelefon nummer.

FÅ EVT. HJÆLP AF BANKEN
Hvis det ikke er til at finde ud af at oprette den månedlige faste overførsel til Grenaas.net i din netbank og at slette den tilsvarende PBS-aftale med Grenaas.net derinde, så vær venlig at søge hjælp ved at ringe til din bank og spørge om praktisk hjælp til to ting: 1) "oprettelse af en fast overførelse" og 2) "sletning af en PBS-aftale".
Hvis det viser sig at din bank tager et "urimeligt" stort gebyr for fast overførsel, så spar penge hvis du kan ved at benytte et kvartårligt, halvårligt eller helårligt betalings-interval.

BETALINGS-FRIST
Hvis Grenaas.net ikke har modtaget din forudbetaling - enten via fast overførsel eller via fortsat PBS-betaling eller på anden måde - så lukkes din forbindelse 10 dage efter betalingen skulle være sket ! - Den gældende regel er nemlig at forudbetaling senest skal ske pr. den første i hver af de relevante betalingsmåneder (alt efter om din aftale med Grenaas.net er forudbetaling pr. måned, pr. kvartal, pr. halvår eller pr. år). Grenaas.net giver en rimelig betalingsfrist på 10 dage, - men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en af dine betalingsmåneder, så lukkes internetforbindelsen automatisk, indtil videre. - Først når det skyldige beløb ifølge aftalen ER modtaget, kan forbindelsen blive genåbnet, men kun mod en samtidig betaling af et administrationsgebyr på 50 kr. til at dække Grenaas.net's omkostninger til ekstern bogholder-hjælp.


OVERSIGT OVER HVORDAN MAN OPRETTER EN FAST OVERFØRSEL I DE FØLGENDE BANKER:
(Efterlign, hvis din bank ikke er nævnt i listen her)


Arbejdernes landsbank:
Du kan overføre fast fx hver måned, enten mellem dine egne konti eller til en anden modtagers konto.
Sådan gør du i netbanken:
Vælg Betal og overfør > Overfør
Vælg den konto du vil overføre fra
Vælg Egen konto eller Ny modtager, hvis modtageren er en anden person
Indtast beløb og marker i tjekboksen Opret som fast overførsel
Vælg dato for den første overførsel
Vælg hvor ofte overførslen skal gentages
Vælg hvor længe overførslen skal fortsætte
Godkend med NemID

Danske Bank:
Du kan nemt og hurtigt oprette en fast kontooverførsel i din netbank.
1. Log på Danske Netbank, og gå direkte til 'Betalingsaftaler'.
2. Klik på 'oprette en fast kontooverførsel?' nederst på siden.
3. Udfyld felterne, og klik 'OK'.
4. Godkend med dit MitID.
5. Den faste overførsel er nu oprettet, og kan nu ses på oversigten over betalingsaftaler.

Djurslands Bank:
Vælg: Betal og overfør.
Vælg: Faste betalinger.
Klik: Opret ny.
Vælg: type af betaling.

Jyske Bank:
Du kan lave en fast kontooverførsel, med et fast beløb og en fast frekvens.
Når du opretter en overførsel, kan du i bunden af betalingen sætte flueben i "Fast overførsel".
Du skal nu vælge, hvor tit overførslen skal ske, og du har mulighed for at vælge, hvornår næste og evt. sidste overførsel skal ske.
Afslut betalingen med "Overfør".

Nordea:
Sådan gør du - kort fortalt
Log på Nordea Netbank og vælg "Log på" øverst på siden til højre.
Klik på "Netbank".
Klik på fanebladet "NemID".
Vælg "Betalinger og overførsler"
Klik på "Overføre penge" øverst til højre.
Udfyld felterne, og klik "Send".
Godkend overførslen ved at indtaste din NemID adgangskode og derefter klik på "Godkend".
Den faste overførsel er nu oprettet, og kan nu ses på oversigten over betalingsaftaler.

Nykredit:
Du opretter en fast overførsel i netbanken ved at følge disse trin:
Vælg "Betal og overfør" i menuen til venstre og her "Overfør".
Vælg, hvilken konto du vil overføre fra.
Ved konto du skal overføre til, vælger du enten fanen 'egen konto' eller 'ny modtager'.
Indtast nu beløb og sæt hak i "Opret som fast overførsel".
Vælg dato for første gang, overførslen skal gennemføres.
Vælg, hvor ofte den faste overførsel skal gentages.
Afslutningsvis vælger du, hvor mange gange den faste overførsel skal laves.
Inden du godkender den faste overførsel, har du mulighed for at rette teksten på fra- og til-kontoen. Det gør du ved at klikke på felterne over den blå boks, hvor du godkender.

Sparekassen Djursland:
Sådan oprettes en fast betaling
Menu > Betalinger > Betalingsaftaler > Rul ned til Faste overførsler.
Klik på den røde knap med teksten: "Opret fast overførsel" og udfyld boksen og tryk på Opret forneden.

Sydbank:
Sådan opretter du en fast betaling:
Vælg "Faste betalinger" på "Til dig"-siden eller under "Menu".
Tryk på plustegnet i nedre højre hjørne.
Nu kan du oprette en fast overførsel.


Kontakt til Grenaas.net:
Man kan kun kontakte Grenaas.net vedrørende sit abonnement ved enten at skrive en e-mail til kontakt@grenaas.net eller ved at skrive en SMS til foreningens support-telefon på 60 250 250 eller ved at skrive en besked i Messenger på facebook/grenaas.net.
Under Kontakt foroven i højrespalten på nettets hjemmeside (www.grenaas.net) kan man læse mere om hvorledes nettets frivillige kan kontaktes og hjælp til forskelligt vil blive givet.

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
Bent Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netEn hurtig udrykning efter fyraften fra El-trik i Auning fik strømmen tilbage til Beredskabs-masten ved Mølleskolen i Ålsø, så internetbrugerne i området ikke skal være uden internet til i morgen. Tak til de hjælpsomme elektrikere.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDesværre har vi igen strømsvigt ved Beredskabsmasten ved Mølleskolen i Ålsø.
Nu fjerner kommunen nok lamperne, så der ikke længere vil være pærer at smadre.

Kommunen har bestilt en elektriker til at sørger for at sætte en stopper for flere kortslutninger. Han er allerede på vej nu...

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netTakket være Torben, Morten og Jesper samt den lejede lift som ses på billedet kører Tyttebærvej knudepunktet igen.

Og denne gang har de sikret at samme problem ikke kan ske igen. Flere gange er det sket at stormvejr har kunnet trække netværksstikket ud af rundstråle radioens netværksport. Denne gang har de sørget for at kablet ikke er stramt.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net

Vi beder dig ændre din betaling fra PBS til "fast overførsel" i god tid inden din næste forudbetaling for internetadgang gennem Grenaas.net.

GRENAAS.NET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP MED AT SKIFTE FRA PBS-OPKRÆVNING TIL FAST OVERFØRSEL FRA DIN NETBANKSPARE-BESLUTNING I BESTYRELSEN
For at spare Grenaas.net for den store udgift til PBS-opkrævning af abonnementer har bestyrelsen besluttet at bede alle medlemmer indtrængende om at oprette en fast overførsel i egen netbank, som automatisk gentages med et fast interval.

SPAR PBS-GEBYRET PÅ 10 KR. PR. OPKRÆVNING
Indtil nu har Grenaas.net's opkrævninger for internet-abonnement været udsendt til langt de fleste medlemmer via PBS, så det relevante beløb er blevet betalt automatisk fra ens bankkonto. Desværre er PBS en dyr tjeneste. Så derfor er Grenaas.net begyndt at opkræve et PBS-gebyr på 10 kr. Det vil vi gerne spare alle medlemmer for, ved at hvert medlem i stedet for at blive opkrævet abonnement via PBS, selv en gang for alle opretter "en fast overførsel" i sin netbank, som så fremover sørger for betalingen helt automatisk mod intet eller et meget lille bankgebyr.

GÆLDER FOR NÆSTE BETALINGS-DATO OG FREM
Betalingen af abonnement som meddeles via den seneste PBS-meddelelse sker selvsagt via PBS, men fra og med næste betaling kan vi hjælpe hinanden ved at hver abonnent i god tid opretter ordningen med den omtalte "faste overførsel" i sin netbank. Når den er oprettet i ens netbank, så skal man samme sted, under faste betalinger, slette ens PBS-aftale med Grenaas.net.

HVORDAN MAN OPRETTER EN FAST OVERFØRSEL
Med en fast konto-overførsel overfører man fast et bestemt beløb til en anden konto med det betalingsinterval som man selv ønsker. I Grenaas.net's tilfælde er en månedlig overførsel på 150 kr. at foretrække (eller 75 kr./md. året rundt ved sommerhus-abonnement), så nettet får midler løbende året rundt, til at dække de løbende omkostninger der skal betales for at drive nettet.
Så hvis du ikke allerede har forudbetalt for internet i en længere periode frem, så skal forudbetaling for din næste periode ske senest inden f.eks. 1/9 (alt efter hvad dit forudbetalings-interval er, i følge vores aftale). Så opret i tide i din netbank en fast overførsel til bank registrerings nummer: 2690, kontonummer: 9035295361. (dette er blevet det korrekte kontonummer for abonnements-betalinger !) - Indtast dit betalingsbeløb (f.eks. 75 kr. eller 150 kr eller 450 kr. eller 900 kr. eller 1.800 kr.) og anfør tilsvarende betalings-interval og at betalingerne er uden tidsbegrænsning. (Du kan altid slette den faste overførsel når som helst du selv vil, senere). Noter i FORREST i overførslens felt for meddelelse til modtager dit brugernummer. (Hvis du har modtaget en PBS meddelelse kan du finde nummeret på den. Det står som kundenummer øverst ved højrehånd). - Hvis du ikke kan finde nummeret kan du alternativt notere den nøjagtige adresse som Grenaas.net fortsat skal levere internetforbindelse til eller dit mobiltelefon nummer.

FÅ EVT. HJÆLP AF BANKEN
Hvis det ikke er til at finde ud af at oprette den månedlige faste overførsel til Grenaas.net i din netbank og at slette den tilsvarende PBS-aftale med Grenaas.net derinde, så vær venlig at søge hjælp ved at ringe til din bank og spørge om praktisk hjælp til to ting: 1) "oprettelse af en fast overførelse" og 2) "sletning af en PBS-aftale".
Hvis det viser sig at din bank tager et "urimeligt" stort gebyr for fast overførsel, så spar penge hvis du kan ved at benytte et kvartårligt, halvårligt eller helårligt betalings-interval.

BETALINGS-FRIST
Hvis Grenaas.net ikke har modtaget din forudbetaling - enten via fast overførsel eller via fortsat PBS-betaling eller på anden måde - så lukkes din forbindelse 10 dage efter betalingen skulle være sket ! - Den gældende regel er nemlig at forudbetaling senest skal ske pr. den første i hver af de relevante betalingsmåneder (alt efter om din aftale med Grenaas.net er forudbetaling pr. måned, pr. kvartal, pr. halvår eller pr. år). Grenaas.net giver en rimelig betalingsfrist på 10 dage, - men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en af dine betalingsmåneder, så lukkes internetforbindelsen automatisk, indtil videre. - Først når det skyldige beløb ifølge aftalen ER modtaget, kan forbindelsen blive genåbnet, men kun mod en samtidig betaling af et administrationsgebyr på 50 kr. til at dække Grenaas.net's omkostninger til ekstern bogholder-hjælp.


OVERSIGT OVER HVORDAN MAN OPRETTER EN FAST OVERFØRSEL I DE FØLGENDE BANKER:
(Efterlign, hvis din bank ikke er nævnt i listen her)


Arbejdernes landsbank:
Du kan overføre fast fx hver måned, enten mellem dine egne konti eller til en anden modtagers konto.
Sådan gør du i netbanken:
Vælg Betal og overfør > Overfør
Vælg den konto du vil overføre fra
Vælg Egen konto eller Ny modtager, hvis modtageren er en anden person
Indtast beløb og marker i tjekboksen Opret som fast overførsel
Vælg dato for den første overførsel
Vælg hvor ofte overførslen skal gentages
Vælg hvor længe overførslen skal fortsætte
Godkend med NemID

Danske Bank:
Du kan nemt og hurtigt oprette en fast kontooverførsel i din netbank.
1. Log på Danske Netbank, og gå direkte til 'Betalingsaftaler'.
2. Klik på 'oprette en fast kontooverførsel?' nederst på siden.
3. Udfyld felterne, og klik 'OK'.
4. Godkend med dit MitID.
5. Den faste overførsel er nu oprettet, og kan nu ses på oversigten over betalingsaftaler.

Djurslands Bank:
Vælg: Betal og overfør.
Vælg: Faste betalinger.
Klik: Opret ny.
Vælg: type af betaling.

Jyske Bank:
Du kan lave en fast kontooverførsel, med et fast beløb og en fast frekvens.
Når du opretter en overførsel, kan du i bunden af betalingen sætte flueben i "Fast overførsel".
Du skal nu vælge, hvor tit overførslen skal ske, og du har mulighed for at vælge, hvornår næste og evt. sidste overførsel skal ske.
Afslut betalingen med "Overfør".

Nordea:
Sådan gør du - kort fortalt
Log på Nordea Netbank og vælg "Log på" øverst på siden til højre.
Klik på "Netbank".
Klik på fanebladet "NemID".
Vælg "Betalinger og overførsler"
Klik på "Overføre penge" øverst til højre.
Udfyld felterne, og klik "Send".
Godkend overførslen ved at indtaste din NemID adgangskode og derefter klik på "Godkend".
Den faste overførsel er nu oprettet, og kan nu ses på oversigten over betalingsaftaler.

Nykredit:
Du opretter en fast overførsel i netbanken ved at følge disse trin:
Vælg "Betal og overfør" i menuen til venstre og her "Overfør".
Vælg, hvilken konto du vil overføre fra.
Ved konto du skal overføre til, vælger du enten fanen 'egen konto' eller 'ny modtager'.
Indtast nu beløb og sæt hak i "Opret som fast overførsel".
Vælg dato for første gang, overførslen skal gennemføres.
Vælg, hvor ofte den faste overførsel skal gentages.
Afslutningsvis vælger du, hvor mange gange den faste overførsel skal laves.
Inden du godkender den faste overførsel, har du mulighed for at rette teksten på fra- og til-kontoen. Det gør du ved at klikke på felterne over den blå boks, hvor du godkender.

Sparekassen Djursland:
Sådan oprettes en fast betaling
Menu > Betalinger > Betalingsaftaler > Rul ned til Faste overførsler.
Klik på den røde knap med teksten: "Opret fast overførsel" og udfyld boksen og tryk på Opret forneden.

Sydbank:
Sådan opretter du en fast betaling:
Vælg "Faste betalinger" på "Til dig"-siden eller under "Menu".
Tryk på plustegnet i nedre højre hjørne.
Nu kan du oprette en fast overførsel.


Kontakt til Grenaas.net:
Man kan kun kontakte Grenaas.net vedrørende sit abonnement ved enten at skrive en e-mail til kontakt@grenaas.net eller ved at skrive en SMS til foreningens support-telefon på 60 250 250 eller ved at skrive en besked i Messenger på facebook/grenaas.net.
Under Kontakt foroven i højrespalten på nettets hjemmeside (www.grenaas.net) kan man læse mere om hvorledes nettets frivillige kan kontaktes og hjælp til forskelligt vil blive givet.

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
Bent Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netKommunale medarbejdere har udvist stor hjælpsomhed og har nu givet Grenaas.net nøgleadgang til strøm-rummet på Mølleskolen, så nettets frivillige hjælpere ved mulige fremtidige strømsvigt selv vil kunne genetablere strømmen til internet-udstyret på masten.
Samtidig anses det for opklaret hvorfor vi har haft de mange strømsvigt. En række udendørslamper ved masten har været udsat for hærværk, så fugt har kunnet skabe kortslutning, så strømmen slog fra. Det er der nu taget hånd om.

Så vi imødeser nu en mere tryg situation for de mange brugere hvis internet kommer direkte eller indirekte via beredskabsmasten i Ålsø.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netGrenaas.net har været igennem nogle økonomisk vanskelige år, men nu ser det ud til at tingene vender. Nettets bestyrelse har gennem at foretage en lang række mulige besparelser - de seneste år - formået at bringe nettet ind i en økonomisk sund periode nu. Et helt nyt grundigt og realistisk budget tegner nu et billede af en stabil fremtidig økonomi flere år frem, som grundlag for en fortsat videreudvikling af Grenaas.net's tjenester for Grenaas befolkning - som netop Grenaa's net.

Denne udvikling i tingene er naturligvis en kilde til stor glæde for os aktive. Så det vil vi lige dele med alle Jer der er medlemmer af Grenaas.net.

På vegne af Grenaas.net's Aktive
venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netTak til kommunens Tobias Korsgaard for at komme med nøgle til strøm-rummet ved Mølleskolen, så vi igen har strøm, og dermed internetadgang til alle brugere af Grenaas.net i området.
Og tak til vore gode aktive Morten og Michael, som har stillet sig til rådighed her på en søndag, for at brugerne syd og vest for Grenaa kan få deres internet tilbage.

Ud over at skaffe nøgle-adgang, går vi videre med at få analyseret hvorfor der opstår disse strømsvigt, så vi kan få skabt stabil internetadgang.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netHer lørdag aften mistede vi igen strømmen til vores installationer på beredskabsmasten ved Mølleskolen i Ålsø. Det betyder at ingen brugere af Grenaas.net i området omkring masten har internetadgang, - så langt væk som i Pederstrup midt på Djursland. - Vi har efter sidste strømsvigt formelt ansøgt kommunen om egen nøgle til strømmen, men er desværre først lovet at der vil blive kikket på det i den kommende uge. Vi prøver alligevel at få strømmen tilbage i løbet af søndagen.

Hvis man har en smartphone med internetadgang kan man - imens man venter på at Grenaas.net's internetadgang genopstår - lave sig et hotspot på telefonen, som ens andre enheder kan gå på internettet igennem.

Hvis man virkelig har brug for internet, imens vi venter, og i det omfang vi har nok enheder, så kan man også låne en nødnet boks af Grenaas.net ved at ringe eller sende en SMS til 27361036 og bede om hjælp.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netI øjeblikket er Grenaas.net's knudepunkt på Tyttebærvej ramt af en stormskade som har bevirket at der aktuelt ikke er internet gennem knudepunktet. Når blæsten har lagt sig vil vi reparerer skaden og få punktet sat i gang igen.

Billedet viser reparation af en tidligere stormskade på Tyttebaervej knudepunktet d. 06-04-2022.

Berørte medlemmer kan mens de venter på vores reparation af punktet låne en nød-net radio, som man kan få internet igennem. Hvis man har brug for det kan man få fat på en sådan nød-net radio ved henvendelse på tlf. 27361036.

Hvis man har en smartphone kan man alternativt lave et midlertidigt hotspot på sin mobiltelefon og tilslutte andet udstyr til dens hotspot, indtil vi igen har internet gennem Tyttebærvej knudepunktet.

Med venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


På grund af mange kommunale medarbejderes fravær, her i sommerferietiden, lykkedes det først hen ad eftermiddagen - efter mange forgæves forsøg - at finde en kommunal medarbejder med nøgleadgang til det aflåste rum på Mølleskolen hvor strømmen skulle genetableres fra, for at få tændt for strømmen igen.

Vi har nu fået sat gang i en anmodning om at få kopi af de nødvendige nøgler, så Grenaas.net's aktive selv kan sørge for at der er strøm på de 9 antenner på masten, som stritter i alle retninger og formidler trådløst net til ca. 75 husstande i landskabet omkring masten.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netBeklageligvis har vi en fejl i strømtilførslen til alle Grenaas.net's installationer på beredskabsmasten ved Ålsø.
Som følge heraf er Grenaas.net's forbindelsesveje til internettet i området i øjeblikket helt fraværende.

Vi bestræber os på at få tilført strøm til nettets installationer på masten igen så hurtigt som vi kan i løbet af først på torsdagen.
Efterfølgende vil vi sørge for en varig løsning, så strømsvigtet ikke gentager sig.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netUnder forsøget på at optimere den sydgående trådløse forbindelsesvej fra vores fibertilslutning ved Elcon, blev det klart at det var nødvendigt at skifte flere led i radiokæden. Så fredag eftermiddag og aften blev linkradioen mod Elcon på taget af Stenaline bygningen opgraderet til en nyere version, ligesom linkradioen videre mod Naturskolen og mod Klitten Strand knudepunkterne på taget af Stenaline bygningen også blev opgraderet til nyere version.

Forbindelsesvejene langs kysten sydover er således forbedret.
Helt godt bliver det når vi snarest også finder tid og midler til at opgradere de perifere linkradioer på knudepunkterne ved Naturskolen og ved Klitten Strand.

Venlige hilsner
på vegne af nettets frivillige
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Vi har store vanskeligheder med at få linket fra ELCON til Stenaline til at køre optimalt. Det forsyner langs kysten en del af sommerhusområdet. Vi arbejder på det. Hvis det ikke lykkes skal noget udstyr skiftes.

Vi beklager alle de problemer det skaber at der ikke er ordentligt net til en del sommerhuse. Vi arbejder som sagt på at få det i orden så hurtigt vi kan.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Vi beder dig ændre din betaling fra PBS til "fast overførsel" i god tid inden din næste forudbetaling for internetadgang gennem Grenaas.net.

GRENAAS.NET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP MED AT SKIFTE FRA PBS-OPKRÆVNING TIL FAST OVERFØRSEL FRA DIN NETBANKSPARE-BESLUTNING I BESTYRELSEN
For at spare Grenaas.net for den store udgift til PBS-opkrævning af abonnementer har bestyrelsen besluttet at bede alle medlemmer indtrængende om at oprette en fast overførsel i egen netbank, som automatisk gentages med et fast interval.

SPAR PBS-GEBYRET PÅ 10 KR. PR. OPKRÆVNING
Indtil nu har Grenaas.net's opkrævninger for internet-abonnement været udsendt til langt de fleste medlemmer via PBS, så det relevante beløb er blevet betalt automatisk fra ens bankkonto. Desværre er PBS en dyr tjeneste. Så derfor er Grenaas.net begyndt at opkræve et PBS-gebyr på 10 kr. Det vil vi gerne spare alle medlemmer for, ved at hvert medlem i stedet for at blive opkrævet abonnement via PBS, selv en gang for alle opretter "en fast overførsel" i sin netbank, som så fremover sørger for betalingen helt automatisk mod intet eller et meget lille bankgebyr.

GÆLDER FOR NÆSTE BETALINGS-DATO OG FREM
Betalingen af abonnement som meddeles via den seneste PBS-meddelelse sker selvsagt via PBS, men fra og med næste betaling kan vi hjælpe hinanden ved at hver abonnent i god tid opretter ordningen med den omtalte "faste overførsel" i sin netbank. Når den er oprettet i ens netbank, så skal man samme sted, under faste betalinger, slette ens PBS-aftale med Grenaas.net.

HVORDAN MAN OPRETTER EN FAST OVERFØRSEL
Med en fast konto-overførsel overfører man fast et bestemt beløb til en anden konto med det betalingsinterval som man selv ønsker. I Grenaas.net's tilfælde er en månedlig overførsel på 150 kr. at foretrække (eller 75 kr./md. året rundt ved sommerhus-abonnement), så nettet får midler løbende året rundt, til at dække de løbende omkostninger der skal betales for at drive nettet.
Så hvis du ikke allerede har forudbetalt for internet i en længere periode frem, så skal forudbetaling for din næste periode ske senest inden f.eks. 1/9 (alt efter hvad dit forudbetalings-interval er, i følge vores aftale). Så opret i tide i din netbank en fast overførsel til bank registrerings nummer: 2690, kontonummer: 9035295361. (dette er blevet det korrekte kontonummer for abonnements-betalinger !) - Indtast dit betalingsbeløb (f.eks. 75 kr. eller 150 kr eller 450 kr. eller 900 kr. eller 1.800 kr.) og anfør tilsvarende betalings-interval og at betalingerne er uden tidsbegrænsning. (Du kan altid slette den faste overførsel når som helst du selv vil, senere). Noter i FORREST i overførslens felt for meddelelse til modtager dit brugernummer. (Hvis du har modtaget en PBS meddelelse kan du finde nummeret på den. Det står som kundenummer øverst ved højrehånd). - Hvis du ikke kan finde nummeret kan du alternativt notere den nøjagtige adresse som Grenaas.net fortsat skal levere internetforbindelse til eller dit mobiltelefon nummer.

FÅ EVT. HJÆLP AF BANKEN
Hvis det ikke er til at finde ud af at oprette den månedlige faste overførsel til Grenaas.net i din netbank og at slette den tilsvarende PBS-aftale med Grenaas.net derinde, så vær venlig at søge hjælp ved at ringe til din bank og spørge om praktisk hjælp til to ting: 1) "oprettelse af en fast overførelse" og 2) "sletning af en PBS-aftale".
Hvis det viser sig at din bank tager et "urimeligt" stort gebyr for fast overførsel, så spar penge hvis du kan ved at benytte et kvartårligt, halvårligt eller helårligt betalings-interval.

BETALINGS-FRIST
Hvis Grenaas.net ikke har modtaget din forudbetaling - enten via fast overførsel eller via fortsat PBS-betaling eller på anden måde - så lukkes din forbindelse 10 dage efter betalingen skulle være sket ! - Den gældende regel er nemlig at forudbetaling senest skal ske pr. den første i hver af de relevante betalingsmåneder (alt efter om din aftale med Grenaas.net er forudbetaling pr. måned, pr. kvartal, pr. halvår eller pr. år). Grenaas.net giver en rimelig betalingsfrist på 10 dage, - men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en af dine betalingsmåneder, så lukkes internetforbindelsen automatisk, indtil videre. - Først når det skyldige beløb ifølge aftalen ER modtaget, kan forbindelsen blive genåbnet, men kun mod en samtidig betaling af et administrationsgebyr på 50 kr. til at dække Grenaas.net's omkostninger til ekstern bogholder-hjælp.


OVERSIGT OVER HVORDAN MAN OPRETTER EN FAST OVERFØRSEL I DE FØLGENDE BANKER:
(Efterlign, hvis din bank ikke er nævnt i listen her)


Arbejdernes landsbank:
Du kan overføre fast fx hver måned, enten mellem dine egne konti eller til en anden modtagers konto.
Sådan gør du i netbanken:
Vælg Betal og overfør > Overfør
Vælg den konto du vil overføre fra
Vælg Egen konto eller Ny modtager, hvis modtageren er en anden person
Indtast beløb og marker i tjekboksen Opret som fast overførsel
Vælg dato for den første overførsel
Vælg hvor ofte overførslen skal gentages
Vælg hvor længe overførslen skal fortsætte
Godkend med NemID

Danske Bank:
Du kan nemt og hurtigt oprette en fast kontooverførsel i din netbank.
1. Log på Danske Netbank, og gå direkte til 'Betalingsaftaler'.
2. Klik på 'oprette en fast kontooverførsel?' nederst på siden.
3. Udfyld felterne, og klik 'OK'.
4. Godkend med dit MitID.
5. Den faste overførsel er nu oprettet, og kan nu ses på oversigten over betalingsaftaler.

Djurslands Bank:
Vælg: Betal og overfør.
Vælg: Faste betalinger.
Klik: Opret ny.
Vælg: type af betaling.

Jyske Bank:
Du kan lave en fast kontooverførsel, med et fast beløb og en fast frekvens.
Når du opretter en overførsel, kan du i bunden af betalingen sætte flueben i "Fast overførsel".
Du skal nu vælge, hvor tit overførslen skal ske, og du har mulighed for at vælge, hvornår næste og evt. sidste overførsel skal ske.
Afslut betalingen med "Overfør".

Nordea:
Sådan gør du - kort fortalt
Log på Nordea Netbank og vælg "Log på" øverst på siden til højre.
Klik på "Netbank".
Klik på fanebladet "NemID".
Vælg "Betalinger og overførsler"
Klik på "Overføre penge" øverst til højre.
Udfyld felterne, og klik "Send".
Godkend overførslen ved at indtaste din NemID adgangskode og derefter klik på "Godkend".
Den faste overførsel er nu oprettet, og kan nu ses på oversigten over betalingsaftaler.

Nykredit:
Du opretter en fast overførsel i netbanken ved at følge disse trin:
Vælg "Betal og overfør" i menuen til venstre og her "Overfør".
Vælg, hvilken konto du vil overføre fra.
Ved konto du skal overføre til, vælger du enten fanen 'egen konto' eller 'ny modtager'.
Indtast nu beløb og sæt hak i "Opret som fast overførsel".
Vælg dato for første gang, overførslen skal gennemføres.
Vælg, hvor ofte den faste overførsel skal gentages.
Afslutningsvis vælger du, hvor mange gange den faste overførsel skal laves.
Inden du godkender den faste overførsel, har du mulighed for at rette teksten på fra- og til-kontoen. Det gør du ved at klikke på felterne over den blå boks, hvor du godkender.

Sparekassen Djursland:
Sådan oprettes en fast betaling
Menu > Betalinger > Betalingsaftaler > Rul ned til Faste overførsler.
Klik på den røde knap med teksten: "Opret fast overførsel" og udfyld boksen og tryk på Opret forneden.

Sydbank:
Sådan opretter du en fast betaling:
Vælg "Faste betalinger" på "Til dig"-siden eller under "Menu".
Tryk på plustegnet i nedre højre hjørne.
Nu kan du oprette en fast overførsel.


Kontakt til Grenaas.net:
Man kan kun kontakte Grenaas.net vedrørende sit abonnement ved enten at skrive en e-mail til kontakt@grenaas.net eller ved at skrive en SMS til foreningens support-telefon på 60 250 250 eller ved at skrive en besked i Messenger på facebook/grenaas.net.
Under Kontakt foroven i højrespalten på nettets hjemmeside (www.grenaas.net) kan man læse mere om hvorledes nettets frivillige kan kontaktes og hjælp til forskelligt vil blive givet.

Med venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse
Bent Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netGrenaas.net's bestyrelse foreslår generalforsamlingen at beslutte at ændre i vedtægternes paragraf 4 stk. 1 om Bestyrelsen.

Her hedder det nu at bestyrelsen består af 7 medlemmer. Det foreslås ændret til: Bestyrelsen består af fra 3 til 7 medlemmer.

Venlige hilsner
på vegne af Grenaas.net's bestyrelse.
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
Vi har aktuelt software-problemer bag denne hjemmeside, og da mange derfor har problemer med at tilgå den, har vi oprettet en alternativ hjemmeside på www.grenaasnet.dk

Indtil vi får rettet fejlene bag denne hjemmeside anser vi den alternative hjemmeside www.grenaasnet.dk for at være Grenaas.net's legitime hjemmeside.
Så hold dig opdateret på www.grenaasnet.dk, da siden her - grenaas.net - indtil videre ikke vil blive opdateret.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netÅrets generalforsamling for foreningen Grenaas.net indkaldes til afholdelse onsdag d. 26/4-23 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.
Allerede omkring nytår blev der på hjemmesiden indkaldt til generalforsamling til afholdelse d. 22/2-23, men sygemelding fra en nøgleperson i afholdelsen førte til udsættelse til onsdag d. 26/4-23 kl. 19.00 i lærerkantinen på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej, - lige overfor OK tanken ved siden af Mc Donalds.

Ethvert medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net har uden videre adgang til generalforsamlingen og vil i kraft af sit medlemsnummer kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan også tilsende bestyrelsen@grenaas.net begrundede skriftlige forslag som ønskes behandlet og besluttet af generalforsamlingen. Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse - dvs. d. 12/4 - og de vil blive offentliggjort senest 1 uge før - dvs. d. 19/4 -, her på foreningens alternative hjemmeside.

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på vegne af bestyrelsen
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netTILLYKKE MED 80-ÅRSDAGEN KÆRE SVEND ERIK
🙂
GRENAAS.NET ØNSKER DIG ET HERLIGT NYT ÅR

Kære Svend Erik ! ❤
I anledning af din store runde dag vil vi i Grenaas.net sige dig en stor og hjertelig tak for din kæmpe frivillige indsats for udvikling af den folkelige adgang til internettet i Grenaa-området gennem alle årene, siden nettets tilblivelse for omkring 20 år siden. Du har altid været den første til at kravle op i master og lignende og montere det nødvendige udstyr for at udbygge og for at vedligeholde nettets infrastruktur, så alle der ville kunne have lynhurtigt internet til en fast lavest mulig pris i vores område.
På alle brugernes vegne: Tak Svend, for at du tog den tørn og gjorde den indsats for fællesskabet !

På nettets vegne
Bjarke Nielsen
Stifter og formand

PS: Denne lykønskning er også indsat på Grenaas.net's facebook-side.


Teknologien gør det i dag muligt at vælge om internet er noget man kun vil have og dele derhjemme eller om man vil have det med sig og dele det alle vegne man færdes. Derfor tilbyder Grenaas.net nu begge muligheder.

Hvis du er interesseret så skriv en SMS til 60 250 250 med dit navn og din adresse og dit telefonnummer og din mail og om du vælger A) eller B) eller måske begge dele 😉


Da vores revisor har måttet melde sig syg har vi valgt at udsætte generalforsamlingen i aften !

Alle som har tilmeldt sig er blevet orienteret om udsættelsen !
Vi vil snarest mulig indkalde til den udsatte generalforsamling.

En varm hilsen til alle.
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Grenaas.net har brug for at flere af nettets brugere / medlemmer involverer sig som aktive i at drive netværket - bare lidt...

Vi er kun omkring 6 - 7 frivillige der passer nettet for de mange hundrede andre brugere, og det er for lidt, hvis vi skal kunne undgå at blive overbelastet.

Så kære passive brugere kom frem og giv en hånd af og til !

Nu skal vi afholde generalforsamling på onsdag d. 22/2 kl. 19.00. - Kom og deltag !

Der er brug for nogen der vil deltage i bestyrelsens arbejde. Akut har vi brug for en kasserer ! - Men også på alle mulige andre arbejdsområder...

Der er brug for nogen der vil deltage i at tilslutte nye brugere...

Og der er brug for nogen der vil deltage i vedligeholdelse af nettets installationer...

Og der er brug for nogen der kan gøre opmærksom på vores fantastiske Grenaas.net

Ja, der er brug for alle former for medvirken, så vi der har påtaget os at drive netværket ikke bliver overbelastet...

Så giv en hånd i ny og næ kære brugere - det er vores fælles net !

Varme hilsner :-)
fra Bjarke
formand@grenaas.net


Hermed offentliggøres modtagne forslag til Grenaas.net's ordinære generalforsamling på onsdag d. 22/2-23.
Der er modtaget to forslag fra Grenaas.net's bestyrelse, men ikke nogen fra foreningens øvrige medlemmer.

Bestyrelsen for Grenaas.net foreslår at ændre i det følgende punkt om valg af bestyrelse, i foreningens vedtægter:

Paragraf 4. Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.

- og foreslår at det ændres til følgende:

Paragraf 4. Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af fra 7-5 medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.

Desuden foreslår bestyrelsen flg. ændret:

Paragraf 5, pkt. 7 d*) e*):
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.

- det foreslås ændret til:

Paragraf 5, pkt. 7 d*) e*):
Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.

Venlige hilsner
fra Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netVi har indkaldt til generalforsamling på hjemmesiden allerede omkring nytår, så en påmindelse må være på sin plads her hvor der er 3 uger til dens afholdelse.

Ethvert medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net har uden videre adgang til generalforsamlingen og vil i kraft af sit brugernummer kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan også tilsende bestyrelsen@grenaas.net begrundede skriftlige forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen. Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse - dvs. d. 8/2 - og de vil blive offentliggjort senest 1 uge før - dvs. d. 15/2 -, på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Det lykkedes i dag vore dygtige frivillige at lokalisere årsagen til fejlen på knudepunktet ved N. P. Josiassens Vej. Det var en forbindelses-radio der ikke længere vidste hvor den var. De kunne reparere den nedefra, så vi undgik udskiftning og udgiften til en lift.

Vi beklager meget at det har taget noget tid at finde fejlen for at kunne bestemme hvilken kur der kunne genetablere internetadgangen gennem knudepunktet.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Jeg har modtaget flg. SMS fra en bruger af Grenaas.net:
Vil høre om I har sendt mail ud om at alle med mail på Grenaa.net og andre skal betale 5 kr. om måneden med start fra 1. februar ?

Her til har jeg svaret flg.:
Ja, jeg har sendt mail ud til alle mailadresser på djurs mailserveren om ændringen.
Jeg er formand for djurs-domaenerne.dk som tager ansvaret for at de omkring 700 mailadresser får mail og kan sende mail.
Som der står i brevet er det en frivillig tjeneste som koster omkring 25.000 kr. at holde kørende om året, og som Grenaas.net i mange år har været alene om at donerer.
Jeg er også formand for Grenaas.net og kan bekræfte at flertallet i Grenaas.net's bestyrelse vurderer Grenaas.net's økonomi til at være så anstrengt, at det er en så stor risiko at holde hånden under djurs-domaenerne.dk og mailtjenesten for dens omkring 700 bruger, at der igennem lang tid er blevet lagt et stort pres på mig for at finde en anden løsning end sponsorat fra Grenaas.net.
Derfor har jeg taget initiativ til at vi der har gavn af mailtjenesten fra nu af selv må finansiere den. Jeg håber at mailtjenesten for de fleste er mere end 5 kr. værd om måneden, så vi ikke får svært ved at fortsætte den.
Venlige hilsner fra Bjarke.
formand@grenaas.net og fotrmand@djurs-domaenerne.dk


Jeg modtog derpå flg. svar-SMS:
Ok, men kunne det ikke have været gjort ved at hæve det beløb vi betaler til grenaas net med 15 kr i kvartalet ?
Nu skal vi betale 5 kr. i måneden plus omkostninger til banken.

Her til har jeg svaret:
Grenaas.net er en selvstændig forening med selvstændigt regnskab og det samme gælder for djurs-domaenerne.dk...
Det er kun under halvdelen af mail-brugerne der er brugere af Grenaas.net og resten er tilknyttet mange forskellige steder. At trække på opkrævninger i alle de involverede sammenhænge er for mig en uoverskuelig opgave at stable på benene. Så jeg vil råde dig til blot at glæde dig over at der overhovedet er nogen der frivilligt og ulønnet gider at få tingene til at lykkes i de fælles anliggender. Hvis din bank tager et for stort gebyr for overførelsen, så vælg - som jeg skrev - at overføre for 6 måneder eller 12 måneder af gangen.
Venlige hilsner fra Bjarke

Her til fik jeg flg. SMS-svar:
Tak. Vi har altid været glad for Grenaas net og det store arbejde de har udført.
Så for at være sikker på at gøre tingene rigtig vil jeg lige høre.
Vi har et abonnement ved grenaas net, men 2 mailadresser. Bliver det så 10 kr jeg skal betale?
På forhånd tak for hjælpen.
Irene

Hertil har jeg svaret:
Ja, hvis I foretrækker at bevare begge mailadresser, så må det være 10 kr. pr. måned, eller f.eks. 60 kr. pr. halvår eller 120 kr. pr. år.
Venlige hilsner fra Bjarke.

Til sidst kom denne SMS:
Tak for din tid. Fortsat god aften til dig.
Venlig hilsen Irene

Jeg sluttede af således:
Velbekomme og hav selv en god aften :-)

Endnu en bruger af Grenaas.net skrev:
Det der med at man skal betale 5 kr. for at bevare sin email gælder det også når man han en Microsoft mail."

Jeg svarede:
Nej det gælder kun for e-mail adresser der bygger på et af de 101 mail-domænenavne som findes på den ved brevet til mailbrugerne vedhæftede domænenavne-liste...

Venlige hilsner fra Bjarke


Der er opstået en fejl ved knudepunktet på N. P. Josiassens Vej, - som vi arbejder på at finde årsagen til og på at få løst lige så hurtigt vi kan.
Mens de der er ramt af fejlen venter på at nettet kommer tilbage vil vi opfordre til at man laver sig et trådløst hotspot på en mobiltelefon med datatrafik aktiv, så man midlertidigt kan tilslutte computere, tablets og andet til internettet ad den vej, - mens man venter på ubegrænset datatrafik via Grenaas.net.

Vi beklager de gener det måtte påføre Jer der er ramt af at forbindelsens midlertidigt er fraværende.

Med venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Ethvert medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net har uden videre adgang til generalforsamlingen og vil i kraft af sit brugernummer kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan også tilsende bestyrelsen@grenaas.net begrundede skriftlige forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen. Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse og de vil blive offentliggjort senest 1 uge før, her på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


Der er i øjeblikket en vandskade ved knudepunktet på Glentevej og noget problematisk strøm ved knudepunkterne på Violskrænt-skorstenen.
Der arbejdes med at løse problemerne.
Vi beklager de gener det måtte medføre.

Hvis man akut har brug for internetadgang, så vil vi foreslå at man midlertidigt laver sig et såkaldt "hotspot" på en mobiltelefon med nok data på abonnementet, så man kan tilslutte computere til mobiltelefonen i de perioder hvor man har brug for internetadgang, mens adgangen gennem Grenaas.net's infrastruktur ikke er mulig.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDa håndværkere i øjeblikket renoverer bygningen på August Krogs vej som Grenaas.net's knudepunkt får strøm fra, kan strømmen lejlighedsvis blive afbrudt, og dermed forsvinder internetadgangen for dem som er tilsluttet det lokale knudepunkt, indtil strømmen kommer igen. Det vil især ske fredag d. 16/12-22 mellem kl. 7 og ca. 16.

Vi beklager de gener det måtte medføre. Hvis man akut har brug for internetadgang, så vil vi foreslå at man midlertidigt laver sig et såkaldt "hotspot" på en mobiltelefon, som man kan tilslutte computere til i de perioder hvor man har brug for internetadgang, mens adgangen gennem Grenaas.net ikke er mulig.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netStrømsvigtet medførte at ingen, som får net via hovedknudepunktet på Aalsømasten, havde internetadgang. Det drejer sig om brugerne i områderne Aalsø, Ålsrode, Bjoernholm, Pederstrup, Revn og Toestrup.

Strømsvigtet skyldtes at en UPS som strøm fra Aalsø Skole skal løbe igennem var blevet "træt". Frivillige har genstartet UPS'en og nu kører nettet som det skal, og alle berørte bør nu igen have internetadgang. Såfremt det ikke er tilfældet bør man genstarte sin ydre enhed. Hjælper det ikke så skriv en SMS til supporten på 60 250 250 om problemet, med oplysning om navn, adresse og telefonnummer.

Venlige hilsner fra Bjarke :-)


Kære Brugere af https://webmail.djurs.net/
Lige nu blokeres adgangen til webmail i de forskellige browsere af en advarsel om at tjenesten kan være hacket og man rådes til ikke at bruge den.
Advarslen har ikke et reelt grundlag og man kan bruge tjenesten helt uden problemer !

Advarslen skyldes at et sikkerheds-certificat på mailserveren netop er udløbet og skal opdateres. Det arbejder vi i Servergruppen på at få gjort. Men da der er sket udskiftning i Servergruppen og vi nye skal finde os tilrette i situationen og endnu ikke har fået et betalingskort til at foretage opdateringen med, skal man regne med at der kan gå nogle dage før det hele virker normalt igen. Indtil da kan man roligt ignorere advarslen på den side der kommer når man forsøger at gå ind på vores webmail side, og vælge linket der hvor der på siden står "Avanceret..." og derpå vælge at gå videre til webmail-siden trods advarslen. Så kommer siden frem som den plejer og det hele virker normalt.

Venlige hilsner fra Bjarke :-)
formand@grenaas.net


Tilføjelse:

Hvis ovenstående ikke virker hos dig og du bruger Windows som operativsystem, så prøv at starte den gamle Internet Explorer browser ved i søgefeltet ved siden af Start-knappen at skrive iexplore.exe og klikke på dens ikon.
I programmet skriver man så på adresselinjen foroven:
webmail.djurs.net og får flg. robot-oplysninger:

"Dette website er ikke sikkert
Det kan betyde, at der er nogen, der forsøger at narre dig eller stjæle oplysninger, du sender til serveren. Du bør lukke dette website med det samme.

Recommended: Luk denne fane.

Flere oplysninger:
Sikkerhedscertifikatet for websitet er endnu ikke gyldigt eller er udløbet.
Fejlkode: DLG_FLAGS_SEC_CERT_DATE_INVALID

Not recommended: Fortsæt til websiden (anbefales ikke)

KLIK PÅ "Fortsæt til websiden" og siden kommer frem og du kan fortsætte som du plejer !


På grund af sygdom i ledelsen af Grenaas.net blev den ordinære generalforsamling udsat fra mandag d. 28/2-22 til onsdag d. 27/4 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.

Der er som tidligere nævnt ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne fortsat:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag. - Udgår !
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDer er opstået en teknisk fejl på taget af StenaLine bygningen, som afstedkommer at mange er uden internetadgang nu...

Teknikkere vil arbejde med at finde fejlen og løse problemet, så internetforbindelsen vender tilbage. Da vi endnu ikke har en diagnose er det svært at vurdere hvor lang tid der går. Men der vil blive arbejdet på at få forbindelsen i orden hurtigst muligt !
Det berører alle i StenaLine-området og sydover, dvs. Naturskolen og sommerhus-kysten...

Med venlige hilsner fra Bjarke


Grenaas.net's ordinære generalforsamling skal efter vedtægterne afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Derfor har foreningens bestyrelse for længe siden indkaldt til afholdelse af dette års generalforsamling mandag d. 28/2-22.
Imidlertid er der sket det at flere af bestyrelsens medlemmer her op til afholdelsen har måtte melde afbud pga. sygdom - bl.a. to tilfælde med smittende Corona !
Da det er bestyrelsens vurdering at afholdelse af dette års generalforsamling ikke har presserende anliggender, har bestyrelsen besluttet at udsætte afholdelsen til onsdag d. 27/4 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.

Vi beklager den nødvendige ændring og de evt. gener som det måtte medføre for nogen.

Der er som tidligere nævnt ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne fortsat:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag. - Udgår !
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net


For at deltage i generalforsamlingen skal man være medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net. Ønsker man at deltage bedes man meddele dette senest ved midnat til mandag, så vi kan forberede hvilket lokale mødet skal afholdes i og så vi kan købe kage til pausen i passende mængde.
Man bedes forud meddele hvis der er risiko for at man kan smitte med Corona eller andet, så vi kan sørge for at man kan deltage fra et andet lokale via en skærm.

Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag. - Udgår !
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netSå blev antennerøret på taget af EL:CON kortet af over bøjningen og gen-monteret, og det ser ud til at hastigheden på linkene ud til nettets forgreninger i området kører fint igen...

Takket være nogle fantastiske frivillige i Grenaas.net !

Vi har søndag lokaliseret at den kraftigt nedsatte hastighed på internetforbindelsen, som mange af Grenaas.net's brugere i øjeblikket oplever, skyldes en stormskade ved et af vore hovedknudepunkter.

På taget af EL:CON nær Grenaa Havn har Grenaas.net et af sine fordelings-knudepunkter, som har en god fiber-forbindelse til internettet. Fra en antennemast på taget af EL:CON udgår flere trådløse forgreninger. Da antennemasten er blevet bøjet 90 grader af stormen, er der ikke længere optimal sigt til de omkringliggende under-knudepunkters link-radioer. Resultatet er at signal-forbindelserne er midlertidig stærkt forringet og at båndbredden på forbindelserne til under-knudepunkter - og til deres underknudepunkter - derfor aktuelt er tilsvarende meget-meget forringet. Virkningen af dette er at underknudepunkternes brugere beklageligvis har meget langsom eller ingen internetforbindelse i øjeblikket.

Dette påvirker brugere der er tilsluttet et af disse knudepunkter:
Aakrogen
Dronningens Ferieby
Grenaa Sejlklub
Grønnegade
Kalkværket
Klitvej
Klitten Strand
Klitten Syd
Naturskolen
Poppelvej
Pyramiden
StenaLine bygningen i Havnen.

Der kommer først ordentlig internetadgang igen hos brugerne omkring disse knudepunkter når fordelings-knudepunktet på taget af EL:CON er bragt til at fungere optimalt igen... Dette vil der blive arbejdet på i løbet af mandagen... Vi bestræber os på at løse problemet hurtigst muligt.
Der kan blive tale om en midlertidig løsning, indtil vi får klargjort et bedre rør, hvor vi for nu afkorter røret og rejser det igen. Da antennerne derved vil komme til at sidde lavere vil signalstyrke og båndbredde midlertidig være ringere end normalt. Vi vil arbejde på at skifte røret til et bedre rør i løbet af få dage. Indtil da beder vi om Jer brugeres tålmodighed med den forringede internet-kvalitet.

Venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
Den sidste årlige ordinære generalforsamling for medlemmer af Grenaas.net var berammet til d. 22. februar sidste år, men blev dengang udsat pga. forsamlingsforbuddet, i forbindelse med at forhindre spredningen af corona-virus. Først d. 7. juni fik vi afholdt generalforsamlingen for 2021. Noget lignende kan ske igen, men indtil videre satser vi på at kunne gennemføre generalforsamlingen for 2022 mandag d. 28. februar kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej 49 i Grenaa.

Der kan komme restriktioner i forbindelse med at undgå spredning af corona-smitte, som vi vil være pålagt at overholde. Så hold op til mødedagen øje med evt. yderligere besked her, lige fra udsættelse til deltagerbegrænsning og tilmeldingskrav for deltagelse...

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen via e-mail til bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før afholdelsen (dvs. senest mandag d. 14. februar) og vil blive offentliggjort senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside (dvs. senest mandag d. 21. februar).

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
Vi har nogle seje frivillige i Grenaas.net. Her kl. 04.45 mødtes de med kranbil fra Gert Svith for at reparere knudepunktet på Glentevej, så Grenaas.net's brugere tilsluttet dette knudepunkt igen kan få internet adgang hurtigst muligt.

Siden knudepunktet "gik ned" - fredag først på aftenen - har vi prøvet alt nedefra, men desværre måtte vi indse at problemet var knyttet til udstyret monteret omkring 16 meter oppe på gavlen ud mod Fasanvej, ved Glentevej 18.

Vi bestilte kran i lørdags, men den havde køre-hvile-tids pålæg og måtte ikke hjælpe os før her til morgen.

Så lige nu arbejdes der fra kran-kurven oppe ved knudepunktets udstyr, for at få tingene til at virke igen...

Det viser sig nu at kabel-kontakten er brudt, så nu trækkes der nyt kabel...

... og netop nu kl. 05.55 meddeles det at radioen der driver tilslutnings-antennen igen kan tænde !

Så nu vender internetforbindelsen snart tilbage i de 20 tilsluttede hjem !

Med venlig hilsen fra Bjarke :-)
formand@grenaas.netVore bestræbelser på at få gang i Glentevej knudepunktet er desværre endnu ikke lykkedes. Så vi arbejder nu på at kunne udskifte knudepunktets radio med en lejet kran på mandag d. 22/11 i løbet af dagen.

Knudepunktet sidder så man ikke kan komme til det uden lift eller kran. Den lift som vi plejer at leje er desværre på værksted, mens den kran vi kan leje i stedet, først må arbejde igen på mandag.

Mens vi venter gør vi det grej klar som skal erstatte den fejlramte radio.

Vi gør de ramte husstande opmærksom på at hvis man har en smartphone, så kan man under indstillinger på den aktivere en hotspot-funktion, som deler smartphonens internet-forbindelse med husstandens øvrige elektronik, så man har internet alligevel...

Der er som regel en øvre forbrugs-grænse pr. måned for mobil-abonnementet, men da vi ikke er ved månedens slutning endnu og det drejer sig om få dages ekstra brug går det nok at hjælpe sig selv på denne måde, - i denne situation.

Med venlige hilsner fra Bjarke :-)
formand@grenaas.netGrenaas.net har lige nu et nedbrud på net-forbindelsen til Glentevej knudepunktet. Vi har en mand på opgaven og giver besked når det virker igen.

Der er prøvet forskelligt, men desværre uden resultat, så der skal muligvis udskiftes udstyr ved punktet. Det kan betyde at der kan gå lidt tid før det kører igen...
Vi anbefaler derfor at man forsøger at aktivere hotspot-funktion på en smartphone og skaffer sig en midlertidig internet-forbindelse til husstanden ad den vej.

Venlige hilsner fra Grenaas.net's frivillige supportereTjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Her gennemgås hvorledes Grenaas.net's kan formidle en hurtig, stabil og billig tilslutning til internettet.
Disse informationer vil være fast synlige i hjemmesidens højre kolonne, selvom denne skrivelse med tiden forsvinder herfra.

Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves via PBS.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned ligesom ved en normal opkobling.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 645 kr. Ring og få oplysning om det som du søger...

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at tilslutte hjemme-netværk. Ring og aftal nærmere på vores support nummer 60 250 250.

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Ønsker du mere information så skriv til:
kontaktGrenaas.net har nu eksisteret i 20 år ! - I al den tid har nettet døgnet rundt - dag ud og dag ind - forsynet husstande i hele Grenaa-området med billigt, lynhurtigt trådløst bredbånd gennem luften, fra knudepunkts-udstyr placeret rundt om i området på master, skorstene og hustage. Og gennem alle årene har nettet været drevet af frivillige ildsjæle, som har fundet glæde i netop at formidle billigt, hurtigt og stabilt bredbånd til egnens borgere.

Fra tid til anden er der mangel på frivillige ildsjæle til at passe nogle af alle de opgaver vi som frivillige tilsammen skal løse, for at det hele kan gå op i en højere enhed, til glæde for de mange hundrede brugere.

Lige nu ville det være til stor glæde for os som allerede er frivillige, hvis vi blev nogle flere, så der var lidt flere skuldre at fordele de mange opgaver på. Hvis det som hver enkelte frivillig behøver at tage sig af ikke er så meget, er det nemlig meget sjovere at være sammen om at få det hele til at spille...

Lige nu savner vi især nogle ildsjæle til at føre regnskab, til at passe vores mail-tjeneste, til at formidle egnens nyheder, til at hjælpe når der er brugere der har problemer med deres tilslutning og til at hjælpe når der opstår problemer i vores netværks infrastruktur, - vi har små 80 installationer rundt omkring, som brugerne via netværks-radioer er forbundet til.

Det er ikke en forudsætning at man på forhånd har færdigheder, blot man har lysten til at deltage ! - og man bestemmer naturligvis helt selv i hvilket omfang. - Hvis du har lyst, så vil der blive sørget for at du bliver indført i hvordan du sammen med andre løser de opgaver du kunne tænke dig at binde an med. Som regel er vi flere sammen om at løse en opgave. Vi har et godt sammenhold og lader aldrig hinanden i stikken med et problem man ikke kan løse alene...

Hvis du har lyst til at høre nærmere inden du måske involverer dig, så skriv en besked til frivillig@grenaas.net hvori du oplyser os om hvordan vi kan komme i kontakt med dig for en nærmere snak, hvorigennem du kan sondere nærmere om det er noget du har lyst til at blive en del af...

En varm hilsen fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.netDen 17-09-2021 meddelte vi her at en nummerflytning af vore telefoner fra Telenor til Oister ikke var gået som ventet. Vores nye SIM-kort var ikke nået frem, så nye måtte fremsendes. De nye nye SIM-kort kom i den forgangne uge og vi kan nu kontaktes som tidligere.

Nu vi er ved det, så bemærk at vores support nummer 60 250 250 besvares mellem 12.00 og 16.00 fra mandag til og med fredag.
Støder man på et problem eller har brug for hjælp kan man også skrive en mail til support@grenaas.net eller man kan sende en SMS til 60 250 250. - Desuden kan man skrive til de frivillige som passer nettet, ved at klikke på link til kontaktformularen, i den smalle kolonne ved siden af her.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
Beredskabsgården har brug for klatring og måling i den høje beredskabsmast ved Ålsø. Derfor har de bedt os om at holde vores udstyr i masten slukket, onsdag d. 29-09-2021, i tidsrummet fra kl. 08.00 til ca. kl. 13.00, - for på den måde at undgå nærkontakt med stråling fra alt udstyr på masten.

Desværre vil afbrydelsen komme til at berøre en hel del brugere i Grenaas.net's sydlige gren. Det beklager vi rigtig meget ! - Vi håber på forståelse for at opfyldelse af beredskabsstyrelsens behov på alles vegne, går forud for vore individuelle behov i denne situation.
Vi har sendt en SMS om situationen til alle de brugere af Grenaas.net som det kommer til at berøre, som vi har mobilnumre på...

Berørte områder er:
Ålsø
Ålsrode
Pighøjvej
Pederstrup
Bjørnholm
Tøstrup
Revn

Med venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net
Vi er midt i en nummerflytning mellem Telenor og Oister. Desværre er de nye SIM-kort til vore mobilnumre fra Oister ikke nået frem med posten, her før skiftedag. Så vi har bedt Oister om at sende nye SIM-kort.
Hvor længe det vil vare før de nye SIM-kort når os ved vi endnu ikke...

Som følge af denne situation kan man i øjeblikket ikke ringe til vores supporttelefon på 60 250 250. Derfor beder vi om at man - hvis man støder på et problem eller har brug for hjælp - skriver en mail til support@grenaas.net eller sender en SMS til mobilnummer 50 9000 60 eller til 60 250 001.

Vi takker for forståelsen !

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net

Her lørdag d. 17/7-21 vil Grenaas.net's frivillige teknikkere opgradere softwaren i brugerradioerne der er tilsluttet Kitvej-knudepunktet i det nævnte tidsrum, og optimerer brugerradioernes indstillinger.
Venlig hilsen fra Bjarke :-)

PS: Skulle der tilstøde komplikationer gives yderligere besked her...

Alle enheder i infrastrukturen omkring Askevej Øst og Askevej Vest - og til og fra - kører nu optimalt med 1 gigabit båndbredde alle steder.

Der har efter reparationen være sporadiske driftstop, som nu også er udbedret.

Venlige hilsner fra Grenaas.net's aktive.

Der er i øjeblikket fejlsøgning i gang for området Askevej og Rønnevej samt Nobilisvej, på grund af forstyrrelser i net-driften.

Vi giver besked her når fejlen er fundet og problemerne er løst.
Med venlig hilsen
De aktive i Grenaas.net

Referat fra Generalforsamlingen i Grenaas.net d. 7. juni 2021 på Grenaa Tekniske Skole:
Pga. corona-situationens begrænsninger i antallet som har måttet mødes i februar var generalforsamlingen blevet udsat fra d. 22. februar og til nu d. 7. juni kl. 19.00. Mødet blev afholdt på Grenaa Tekniske Skole i den store kantine. Der var mødt 15 op til generalforsamlingen, herunder foreningens revisor.

1) Valg af dirigent.
Bjarke Nielsen bød som formand velkommen og da ingen reagerede på at melde sig som dirigent foreslog han på bestyrelsens vegne Ditlev som dirigent, hvilket blev godkendt.

Ditlev gjorde kort rede for omstændighederne for den sene generalforsamling og mente at den med rettidige opslag på Grenaas.net's hjemmeside og udsendelse af invitationer til medlemmerne var korrekt indkaldt og erklærede generalforsamlingen beslutningsdygtig.

2) Valg af stemmetællere.
Per Jensen og Svend Allermand blev valgt som stemmetællere.

3) Valg af referent.
Da igen andre meldte sig blev Bjarke valgt som referent.

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Bjarke fremlagde som formand bestyrelsens beretning med en PowerPoint præsentation, og lagde ud med at beskrive 2020 som et år i corona-virus' tegn, og gik videre med at beskrive årets forløb på baggrund af forventningerne i handlingsplanen for 2020, og delte det op i årets højdepunkter og årets lavpunkter. Der havde været store udfordringer, men også en kæmpe-indsats fra de frivillige og den eksterne hjælp. Formanden sluttede med at takke de aktive og den eksterne hjælp for det store arbejde som de bidrager med.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Man kan se bestyrelsens beretning ved at klikke her under:
Beretning for 2020.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
Nettets revisor Arne Nielsen startede med at beskrive revisionens opgaver i forbindelse med regnskabet, og kunne konkludere at regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Arne gennemgik udvalgte forandringer i foreningens økonomi som var sket fra 2019 til 2020.
Arne fremhævede at der igen var brugt et uforholdsmæssigt stort beløb på indkøb af tøj til de frivillige, som han ikke umiddelbart fandt at der er hjemmel til i forhold til vedtægternes paragraf 8 stk. 2, og dette var noget som han forstod at foreningen havde sat en stopper for nu.
Arne berettede om indkøb og indretning af varevognen "det rullende værksted" til at understøtte arbejdet.
Arne fremhævede også at der har været tiltagende køb af fremmed arbejdskraft. Købet sker gennem en konstruktion hvor foreningen kan give personer med perifer tilknytning til arbejdsmarkedet mulighed for at arbejde for nettet, ved efter aftale med myndighederne at være deltidsansatte i en erhvervsdrivende forening som formidler arbejdskraft til Grenaas.net på regning. Arne mente at det er unødvendigt med selve konstruktionen, hvormed man delvist aflønner de frivillige. Selvom foreningen er en frivillig forening kan Grenaas.net godt selv foretage ansættelse og aflønning, mente Arne, så det opfordrede han til at der bliver kigget på.
Foreningen kom ud af 2020 med et underskud på 50.000 kr. og det påvirker likviditeten negativt.
Dirigenten spurgte herefter om årsregnskabet for 2020 kunne godkendes og det blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten lagde op til fremlæggelse af budget eller handlingsplan for 2021.
Bestyrelsen havde valgt at fremlægge et budget for 2021 i stedet for en handlingsplan, som de tidligere år. Baggrunden for dette er at det i handling bliver nødvendig nøje at følge budgettets anvisninger for at komme fri af den økonomiske klemme som er beskrevet på hjemmesiden i opslaget "Forslag til den årlige ordinære generalforsamling d. 7. juni kl. 19 på Teknisk Skole" i afsnittet "Baggrunden for forslaget".
Så dirigenten gav Arne ordet igen og han fremlagde det likviditets-budget som formanden havde bedt ham udarbejde for at kunne vise foreningens bank at man i løbet at ca. 1 år kan tilbagebetale en kassekredit.
Likviditets-budgettet har været forelagt banken og de har givet mundtligt tilsagn om at ville hjælpe, men de fordrer kaution for beløbet og disse ting er endnu ikke helt på plads, men er en forudsætning for at Grenaas.net kan kører videre. Arne redegjorde for at det er et stramt budget og viste hvorledes økonomien vil være måned for måned, hvis man overholder hvad der er afsat af midler til de forskellige udgiftsposter, men påpegede samtidig at Grenaas.net's indtægter fra brugerne rækker til at rette op på økonomien i løbet af 1 til 2 år. Der blev i denne forbindelse stillet spørgsmål til det sandsynlige brugerantal i løbet af 2021, som forudsætning for budget-beregningen. Her til svarede Arne at man ikke kan vurdere forud om der vil være en tilbagegang i brugerantallet på 30 eller 50, men at indtægten fra de bruger der fortsat vil være vil række. Der var spekulationer om hvor mange brugere nettet aktuelt har og opslag viste omkring 900 tilslutninger, men da de mange knudepunktholdere har gratis net, som tak for deres hjælp, og da de frivillige også har gratis net, og da de fleste af de flere hundrede sommerhus-medlemmer kun betaler halv pris for sommerhalvåret, så optræder indtægten i beregningerne som om at der kun er omkring 650 fuldt betalende medlemmer.
Dirigenten spurgte om forsamlingen kunne godkende budgettet for 2021, og det blev godkendt uden yderligere indsigelser.

6) Behandling af indkomne forslag.
Der var rettidigt indkommet flg. forslag til bestyrelsen fra foreningens formand:

Baggrunden for forslaget:

Gennem de senere år har vi i Grenaas.net været vant til at have en god økonomi, trods afskaffelse af det oprindelige bruger-indskud, med fred og ingen fare og midler til at opdatere nettets grej og kapacitet, og evne til at betale for ekstern hjælp når de frivillige kræfter ikke rakte, - alt sammen alene baseret på abonnementsbetaling fra nettets brugere.
For nylig modtog Grenaas.net uventet 2 store regninger på sammenlagt mere end 200.000 kr. og det har sammen med en række store omkostninger i forbindelse med at gøre nettet bedre, bl.a. opgradering af en hel del grej, bragt os i en vanskelig økonomisk situation - aktuelt.
Den ene regning er for leje af interne fiberforbindelser i Grenaas.net's infrastruktur, som vi har troet at vi også betalte for når vi løbende betalte regningerne fra vores leverandør, for vores fiberforbindelse til internettet. Aftalen om leje af de interne fiberforbindelser har vist sig at være på en anden kontrakt og den kontrakt - har det vist sig - udløb for 3 år siden, og vores leverandør har ikke faktureret os for tjenesterne siden, selvom vi har brugt dem. Disse omstændigheder har vi ikke været klar over...
Nu hvor vores leverandør har spottet deres fakturerings-fejl har det over denne 3 års period genereret en uventet gæld på omkring 150.000 kr. som nu SKAL betales over 18 måneder, samtidig med betaling for de nutidige tjenester.
Den anden uventede regning er på 64.000 kr. for 3 års leje af lift og den blev lidt hovedkulds betalt på een gang af vores nye kasserer pga. nogle misforståelser, og den udskrivning presser os nu...
Grenaas.net's aktuelle konkurrence-vilkår udelukker at en genindførelse af brugerindskuddet vil kunne løse vores aktuelle udfordring. - Så for at imødegå de økonomiske udfordringer som denne situation har medført har vi anmodet vores bank om en kassekredit på 200.000 kr. frem til d. 31-07-2022, hvor vores revisor med et likviditets-budget har vist at vi vil have afviklet vores uventede gæld og ikke længere behøver en kassekredit...
Da vi er en frivillig forening uden omsættelig formue har vores bank forlangt at kautionister skal sikre bankens midler. Det har ikke været nemt at finde nogen til at kautionere for hele eller dele af kassekreditten på 200.000 kr. Lidt ekstern opbakning har vi fundet, men langt fra nok. Derfor stiller jeg som formand det følgende forslag til beslutning på generalforsamlingen, inden valget af den kommende bestyrelse foretages, - med virkning for både de bestyrelsesmedlemmer som er på valg og de som ikke er på valg samt de som stiller op som nye kandidater til bestyrelse eller formand.

Forslaget:

"For at gøre det muligt for Grenaas.net at undgå konkursbegæring fra kreditorer og krav om lukning, - med alle de forfærdelige følger det vil få for alle brugerne og for alle de aktive som driver nettet og for vores fællesskab, så forslås det hermed at man undtagelsesvis ikke kan varetage en bestyrelsespost eller formandspost i Grenaas.net, uden samtidig at påtage sig et personligt ansvar for situationen, ved som et af 7 bestyrelsesmedlemmer at kautionerer for 30.000 kr. indtil d. 31/7-22. - På denne måde bliver det op til bestyrelsens 7 valgte medlemmer sammen at sørge for at drive nettet efter det af vores revisor udarbejdede og realistiske likviditetsbudget i det næste årstid, - sådan at det økonomiske underskud i løbet af denne periode, i kraft af fornuftige beslutninger, bliver bragt ud af verden og kassekreditten - og dermed kautionerne for den - kan afvikles omkring d. 31/7-22."

Dirigenten satte forslaget til afstemning og to stemte for og to stemte imod hvorved dirigenten anså forslaget som afvist.

7) Valg til bestyrelse.

a) Valg af formand:
Nettets tidligere formand Tina Holm påpegede at det ville være uklogt at skifte formand i den situation nettet befinder sig i. Dirigenten spurgte Per Jensen, som har været formands-føl gennem snart et år, om han ønskede at fastholde sit kandidatur som ny formand som planlagt, men i situationen med optagelse af kassekredit og involvering af kautionister ønskede Per ikke at stille op til det aktuelle formandsvalg.
Bjarke havde på forhånd tilkendegivet at han - den alvorlige situation taget i betragtning - ville genopstille som formand.
Efter at have hørt forsamlingen konkluderede dirigenten at Bjarke fortsætter som foreningens formand.

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Dirigenten beskrev at Svend Allermand er valgt for 2 år og fortsætter. Gitte forlod bestyrelsen ved årsskiftet pga. for meget arbejde i sin virksomhed, mens hendes erstatning som kasserer, Birgit, sagde op igen efter 4 måneder, da der blev brug for at opstille et likviditetsbudget. Kenni går fra i utide inden sit andet år.
Ditlev, Svend Erik og Morten er på valg i år. Svend Erik stiller ikke op igen, mens Ditlev og Morten gerne vil fortsætte og stiller op.
Konklusionen blev at hvis Svend Allermand, Ditlev og Morten således fortsætter er der brug for yderligere 3 kandidater. Jesper tilkendegav at han gerne ville vælges og det ønskede Raman også, og efter en afklaring om at kautions-forslaget var faldet helt bort ville Mogens også gerne stille op som bestyrelsesmedlem.
Dirigenten kunne nu i samråd med forsamlingen erklære at der med formand og nye bestyrelsesmedlemmer var valgt en hel bestyrelse bestående af: Bjarke Nielsen, Svend Allermand, Ditlev Bluhme, Morten Bondo, Raman Muhamad, Jesper Duborg og Mogens Pedersen.

c) Valg af suppleanter:
Dirigenten spurgte Per om han ville genvælges som suppleant og det ville Per godt.
Som led i det spirende samarbejde med Kolinds.net havde formanden inviteret Kolinds.net's bestyrelse til at sende deres repræsentanter til generalforsamlingen. Derfor deltog deres formand Henning Lauersen og deres næstformand Torben Wolf. Man havde forud talt om gensidig repræsentation i hinandens bestyrelser, så Henning og Torben ville godt stille op til valg af suppleanter.
Dirigenten kunne konkludere at Per er valgt som 1. suppleant, Torben som 2. suppleant og Henning som 3. suppleant.

d) Valg af revisor:
Samme revisor blev genvalgt, nemlig revisionsfirmaet Kvist & Jensen, med direkte kontakt til revisor Arne B. Nielsen.

e) Revisorsuppleant:
(Hvis et revisionsfirma vælges under punkt d) vælges ikke en revisorsuppleant).
Punktet bortfalder derved, da der er i d) netop er valgt et revisionsfirma.

8) Eventuelt:
Intet blev bragt på bane.

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen afsluttet og takkede for god ro og orden.

Refereret af Bjarke.

Bestyrelsen har rettidigt modtaget følgende forslag til beslutning på generalforsamlingen fra foreningens formand, Bjarke Nielsen.

Baggrunden for forslaget:

Gennem de senere år har vi i Grenaas.net været vant til at have en god økonomi, trods afskaffelse af det oprindelige bruger-indskud, med fred og ingen fare og midler til at opdatere nettets grej og kapacitet, og evne til at betale for ekstern hjælp når de frivillige kræfter ikke rakte, - alt sammen alene baseret på abonnementsbetaling fra nettets brugere.

Fornylig modtog Grenaas.net uventet 2 store regninger på sammenlagt mere end 200.000 kr. og det har sammen med en række store omkostninger i forbindelse med at gøre nettet bedre, bl.a. opgradering af en hel del grej, bragt os i en vanskelig økonomisk situation - aktuelt.

Den ene regning er for leje af interne fiberforbindelser i Grenaas.net's infrastruktur, som vi har troet at vi også betalte for når vi løbende betalte regningerne fra vores leverandør, for vores fiberforbindelse til internettet. Aftalen om leje af de interne fiberforbindelser har vist sig at være på en anden kontrakt og den kontrakt - har det vist sig - udløb for 3 år siden, og vores leverandør har ikke faktureret os for tjenesterne siden, selvom vi har brugt dem. Disse omstændigheder har vi ikke været klar over...
Nu hvor vores leverandør har spottet deres fakturerings-fejl har det over denne 3 års period genereret en uventet gæld på omkring 150.000 kr. som nu SKAL betales over 18 måneder, samtidig med betaling for de nutidige tjenester.
Den anden uventede regning er på 64.000 kr. for 3 års leje af lift og den blev lidt hovedkulds betalt på een gang af vores nye kasserer pga. nogle misforståelser, og den udskrivning presser os nu...

Grenaas.net's aktuelle konkurrence-vilkår udelukker at en genindførelse af brugerindskuddet vil kunne løse vores aktuelle udfordring. - Så for at imødegå de økonomiske udfordringer som denne situation har medført har vi anmodet vores bank om en kassekredit på 200.000 kr. frem til d. 31-07-2022, hvor vores revisor med et likviditets-budget har vist at vi vil have afviklet vores uventede gæld og ikke længere behøver en kassekredit...
Da vi er en frivillig forening uden omsættelig formue har vores bank forlangt at kautionister skal sikre bankens midler. Det har ikke været nemt at finde nogen til at kautionere for hele eller dele af kassekreditten på 200.000 kr. Lidt ekstern opbakning har vi fundet, men langt fra nok. Derfor stiller jeg som formand det følgende forslag til beslutning på generalforsamlingen, inden valget af den kommende bestyrelse foretages, - med virkning for både de bestyrelsesmedlemmer som er på valg og de som ikke er på valg samt de som stiller op som nye kandidater til bestyrelse eller formand.

FORSLAG til beslutning af generalforsamlingen d. 07-06-2021:

"For at gøre det muligt for Grenaas.net at undgå konkursbegæring fra kreditorer og krav om lukning, - med alle de forfærdelige følger det vil få for alle brugerne og for alle de aktive som driver nettet og for vores fællesskab, så forslås det hermed at man undtagelsesvis ikke kan varetage en bestyrelsespost eller formandspost i Grenaas.net, uden samtidig at påtage sig et personligt ansvar for situationen, ved som et af 7 bestyrelsesmedlemmer at kautionerer for 30.000 kr. indtil d. 31/7-22. - På denne måde bliver det op til bestyrelsens 7 valgte medlemmer sammen at sørge for at drive nettet efter det af vores revisor udarbejdede og realistiske likviditetsbudget i det næste årstid, - sådan at det økonomiske underskud i løbet af denne periode, i kraft af fornuftige beslutninger, bliver bragt ud af verden og kassekreditten - og dermed kautionerne for den - kan afvikles omkring d. 31/7-22."

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net

Den årlige ordinære generalforsamling for medlemmer af Grenaas.net var berammet til d. 22. februar, men blev dengang udsat pga. forsamlingsforbuddet, i forbindelse med at forhindre spredningen af corona-virus.

Vi har nu igen mulighed for at forsamles og derfor indkaldes medlemmerne af Grenaas.net til en generalforsamling med fysisk fremmøde mandag d. 7. juni kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej 49 i Grenaa.
Da der stadig er restriktioner på antallet af mødedeltagere - pga. corona-smittefare - vil kun medlemmer som har tilmeldt deres deltagelse senest fredag d. 4. juni, via mail til formand@grenaas.net, kunne påregne adgang til lokalet som generalforsamlingen afholdes i. Man skal ved tilmeldingen oplyse sit navn, telefonnummer og adresse samt meget gerne sit medlemsnummer. (Kommer der uventet mange tilmeldinger tildeles deltagelse efter først til mølle princippet, - og hvis mødet overbookes gives der besked til dem der desværre ikke vil kunne lukkes ind om en evt. online deltagelse fra et andet lokale).

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor. *)
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen via e-mail til bestyrelsen@grenaas.net senest 2 uger før afholdelsen (dvs. mandag d. 24. maj) og vil blive offentliggjort senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside (dvs. mandag d. 31. maj).

Med venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net

På baggrund af myndighedernes råd om at undgå at forsamles for tiden, for på den måde at dæmpe spredningen af Corona-smitte, udsættes hermed den årlige ordinære generalforsamling som var indkaldt til afholdelse på Grenaa Tekniske Skole d. 22-02-2021 kl. 19.00.

Hvornår vi senere kan afholde generalforsamlingen kan jo selvsagt ikke besluttes endnu... Når myndighederne vurderer at det er OK at forsamles uden for små lukkede kredse, så vil vi genindkalde generalforsamlingen på ny, med de mindst 3 ugers varsel som er defineret i vedtægterne.
Skulle advarslen mod at forsamles vise sig at være en nærmest permanent situation, så generalforsamlingen ikke ser ud til at kunne afholdes i løbet af dette år, så vil vi undersøge muligheden for at indkalde til afholdelse af generalforsamlingen online.

Med venlig hilsen
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net

Grenaas.net's internet-leverandør, Global Connect, har varslet et arbejde med at flytte en hoved-fiberforbindelse i Hasselager tirsdag morgen. Det kan betyde afbrydelse af internet-forbindelsen for brugere af Grenaas.net i nævnte tidsrum.

Tirsdag d. 15/9 mellem kl. 01 og 06 vil Grenaas.net's internet-leverandør være igang med et fiber-arbejde ved Hasselager. Dette arbejde kan måske få indflydelse på internet-trafikken for brugerne af Grenaas.net. Vi beklager forstyrrelsen af nettets stabilitet, hvis der kommer afbrydelser. Vi er stillet i udsigt at der ikke fortsat kan komme forstyrrelser efter kl. 06.

Afbrydelsen af knudepunktet "DeLichtenbergsVej2" her d. 11. maj er overstået og tingene kører igen.

Skulle der for nogen være problemer med tilslutningen bedes man kontakte vores supportnummer: 60250250.

Med venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand for Grenaas.net

Der vil være en kort afbrydelse af knudepunktet "DeLichtenbergsVej2" her d. 11. maj fra kl. 09.30, idet knudepunktets mast flyttes til en anden position på B45's bygning.

Vi beder om de lokale brugers tålmodighed ! - Knudepunktet forventes at virker igen senere på dagen d. 11. maj. Vi skriver her igen når det virker.
Skulle der for nogen være problemer efter at knudepunktet er meldt klar, bedes man kontakte vores supportnummer: 60250250.

Med venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand for Grenaas.net

Kære alle brugere af Grenaas.net !

Som alle andre i det gode danske samfund følger vi i Grenaas.net regeringens henstillinger om at undgå spredning af Coronavirus.

Vi har flere medarbejdere som er i risikogruppen for alvorlige følger hvis de bliver smittet. Og mange medlemmer af Grenaas.net er også i risikogruppen. Derfor skruer vi indtil videre ned for de af vores aktiviteter der indebærer direkte kontakt mellem mennesker...

Det betyder at man indtil videre må være tålmodig med de aktive i nettet, når det drejer sig om at opsætte ny tilslutninger og når det drejer sig om at udføre forbedringer af nettet, dels med nye knudepunkter og dels med at forbedre de allerede etablerede knudepunkter.

De få kræfter vi råder over fokuseres indtil videre på at sikre at der er en rimelig internet-adgang for alle brugere, men kun i det omfang det er muligt for os at sikre det, uden at gå på kompromis med egen og andres sikkerhed.

Vi vil naturligvis gerne have besked om problemer så snart de opstår, så vi kan danne os et overblik. Men vær venlig at bære over med os, hvis vi er nødt til at prioritere vore kræfter, så vi løser de mere omfattende problemer først, og løsning af dit problem derfor måske bliver udsat indtil vi kan magte at løse det.

Med venlig hilsen
Bjarke Nielsen
formand for Grenaas.net

Mødet blev afholdt mandag den 24. februar 2020 kl 19.30 på Grenaa Tekniske Skole i kantinen. Der var 14 mødt op til generalforsamlingen, herunder foreningens revisor.

1) Valg af dirigent.
Bjarke Nielsen bød som formand velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Diltev som dirigent, hvilket blev godkendt.

Ditlev påpegede at det ikke helt var tilfældet at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, idet indkaldelsen for nogle af medlemmerne ikke er nået frem på PBS, fordi deadline for indberetning for januar var tilbagerykket for PBS, hvorfor den blev misset. Men der er imidlertid sket indkaldelse på hjemmesiden, Facebooksiden og annonce i ugeavisen.
Ditlev udbad de fremmødte tage stilling til om man ville godkende generalforsamlingens beslutningsdygtighed. Der var enstemmig tilslutning til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2) Valg af stemmetællere.
Ole og Mogens blev valgt som stemmetællere

3) Valg af referent.
Klavs blev valgt som referent

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Bjarke fremlagde bestyrelsens beretning, som bla omhandlede de opgaver som er i nettet og dagligdagen i nettet.Formanden sluttede med at takke de deltagende med det arbejde som de bidrager med.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
Nettets revisor Arne startede med at beskrive revisionens opgaver i forbindelse med regnskabet, og kunne konkludere at regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dog ville Arne fremhæve et forhold i regnskabet, nemlig at der var brugt et uforholdsmæssigt stort beløb på indkøb af tøj til de frivillige, som ikke umiddelbart fandtes at være hjemmel til i forhold til vedtægternes §8 stk 2, og dette var noget som foreningen således måtte tage stilling til.

Arne gennemgik desuden udvalgte forandringer i foreningens økonomi som var sket fra forrige år til sidste år. Herunder køb af fremmed arbejde, hvor der er skabt en konstruktion hvor foreningen kan give personer med perifer tilknytning til arbejdsmarkedet mulighed for at arbejde for nettet. Annoncering og deltage i messer, og indkøb af bil til at understøtte arbejdet.

Der har været overskud igen sidste år, og likviditeten er nu øget. Arne gav udtryk for at det var et godt regnskab. Og likviditeten gør at foreningen er klar til stærkere at servicere brugerne.

Klavs ønskede problemstillingen om udgiften til tøj til de frivillige drøftet. Peter gav udtryk for at det er OK, idet det er jo bla en form for profilering af nettet. Per gav også udtryk for at det var OK, men at det nok burde præciseres i vedtægterne at sådanne ting kunne være muligt. Der blev også fremført at udgiften hovedsagelig var en engangsudgift.
Dirigenten spurgte herefter om forholdet kunne godkendes. Det blev enstemmigt godkendt.

Bjarke fremlagde herefter foreningens handlingsplan, som i tre hovedpunkter opstiller det/de kommende års mere konkrete pejlemærker.

Fremlæggelsen afstedkom en række diskussioner om bla fiberforbindelsen, båndbredde, strategi for knudepunkternes placering og størrelse. Vægtningen af hastighed kontra stabilitet. Og vigtigheden af kunne følge op på opgraderingerne og optimeringen. Desuden vigtigheden af at kunne eksperimentere med nyt udstyr. Diskussionen førte til at det tredje punkt i handlingsplanen blev reformuleret af forsamlingen.

Afslutningsvis bad dirigenten forsamlingen om at godkende regnskab og handlingsplan. De blev godkendt enstemmigt.

6) Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse, hvorfor der ikke var noget at behandle.

7) Valg af:
a) Formand.
Dirigenten opsummerede at Tina sad som formand frem til 18. juni 2019, og Bjarke herefter.
Bjarke genopstiller og der var ikke andre som opstillede.
Dirigenten kunne derefter med akklamation erklære Bjarke genvalgt som formand

b) Bestyrelsesmedlemmer.
Gitte, Klavs og Svend Allermand er på valg. Klavs ønskede ikke at genopstille.
Gitte og Svend Allermand ønskede at genopstille. Og desuden ønskede Kenni, Per og Jesper at stille op til bestyrelsen.
Der blev uddelt stemmesedler, og hvert medlem kunne nu på stemmesedlen skrive op til 3 navne, som man ville stemme på til bestyrelsen.

Mens stemmeafgivelsen og den efterfølgende stemmeoptælling foregik indtog forsamlingen en bid brød.

Dirigenten kunne herefter meddele at der var optalt 13 stemmesedler, og de tre som havde fået flest stemmer var Gitte, Svend Allermand og Kenni.

c) Suppleanter.
Per og Jesper stillede op, og da der ikke var andre, var de således valgt. Dirigenten foreslog ud fra stemmetallene fra den forudgående afstemning at Per blev 1. suppleant

d) Revisor
Samme revisor er valgt, revisionsfirmaet Kvist & Jensen.

e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
Punktet bortfalder, da der er i d) er valgt et revisionsfirma.

8) Eventuelt.
Intet.
Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen afsluttet, hvorefter bestyrelsen stillede op til det traditionelle gruppebillede.


Den årlige ordinære generalforsamling i Grenaas.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag den 24. februar 2020 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49-51, 8500 Grenaa.

Der vil være en mindre forfriskning i pausen, derfor beder vi om tilmelding til generalforsamlingen. Det kan ske via kontaktformularen på foreningens hjemmeside www.grenaas.net eller via mail til kontakt@grenaas.net.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant. Hvis et revisionsfirma vælges under punkt d. vælges ikke revisorsuppleant.
8) Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 6):

Forslag skal tilsendes bestyrelsen via kontaktformularen på foreningens hjemmeside www.grenaas.net eller via mail til kontakt@grenaas.net senest 2 uger før generalforsamlingen (dvs. senest d. 10. februar kl 19.30).

Alle indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.grenaas.net senest 1 uge før generalforsamlingen, dvs. senest d. 17. februar.

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter som man kan finde på hjemmesiden.

Med venlige hilsner fra Bjarke Nielsen (formand)Jævnfør dagsordenens punkt 6) om forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer:

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, og ønsker heller ikke selv at fremlægge forslag til beslutning på dette års generalforsamling.

Med venlige hilsner fra Bjarke Nielsen (formand)

Grenaas.net har I den seneste tid haft ustabil internetadgang i det sydlige sommerhusområde. Det berører alle brugere der er tilsluttet knudepunkterne på:
Ahornvej, vest
Ahornvej, øst
Kastanievej
Enebaervej

Vi beklager de gener det har afstedkommet. Vi frivillige arbejder på at skabe en stabil forbindelse...

Internetadgangen fra hele området sker via en forbindelses-radio i vestenden af Ahornvej, op til toppen af varmeværks-skorstenen ved Søndre Skole, hvor Grenaas.net har fiberadgang til hele verden.
For at løse problemet er der tidligere skiftet noget grej ved Ahornvej, vest. Da det ikke hjalp har der været skiftet forskelligt udstyr på toppen af varmeværkets skorsten af to gange. Senest i dag. Men den ønskede stabilitet er endnu ikke opnået.

Det er derfor nu planen at udskifte forbindelses-radioen på Ahornvej, vest. Da radioen sidder højt kræver det leje af en lift. Desværre kan vi først leje liften lørdag d. 10/8.
Der vil derfor kunne opleves afbrydelse af internet-adgangen på lørdag d. 10/8.

Med venlig hilsen fra Bjarke.

Der er nu genetableret internet-forbindelse ud til alle brugere som Grenaas.net leverer internet til gennem installationerne på AalsoeMasten og videre til:
- Aalsø
- Aalsrode
- AMUcenteret
- Bjoernholm
- Revn
- Pederstrup by
- Pederstrup beton
- Tøstrup

Svigtet skyldtes vand i Grenaas.net's installationer ved AalsoeMasten, som skabte kortslutninger i installationerne og tab af net-radioernes konfigurationer, så der ikke kængere var internetforbindelse.
Jesper og Mogens har arbejdet hele dagen ved AalsoeMasten for at udbedre skaderne, med telefonisk støtte og fjernsupport fra Bjarke.
Nu kører det hele igen.

Brugere der er tilsluttet internettet gennem Violskrænten vil opleve en kort afbrydelse, idet vi indsætter nyt og bedre udstyr.

Venlig hilsen fra Bjarke Nielsen.

Brugere af Grenaas.net der er tilsluttet internettet via Violskrænt-skorstenen kan i øjeblikket ikke få internetadgang, idet knudepunktets strømforsyning er blevet defekt.

Der er bestilt en ny og vi arbejder på at få en midlertidig nødløsning i gang hurtigst muligt. Tidshorisonten kan endnu ikke bestemmes. Vi giver nærmere besked snarest muligt.

Med venlig hilsen Bjarke Nielsen.


Følg status her: status.djurs.net

Ifølge vedtægternes §8 stk 2.a sendes følgende ændring af vedtægterne i høring i 3 uger, regnet fra offentliggørelsen den 28. maj:


Der tilføjes til vedtægternes §4 stk. 2
"§2a - Såfremt formanden melder forfald mellem ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen konstituere sig med en fungerende formand indtil næste ordinære generalforsamling."

Generalforsamlingen blev afholdt på GTS, Århusvej

Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigent: Ditlev
Referent: Klavs

Ditlev konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet, generalforsamlingen erklærede sig enig, og Ditlev gennemgik herefter dagsordenen.

1. Valg til bestyrelsen

1. bestyrelsesmedlem, der vil være formandsaspirant
Bjarke blev foreslået som formandsaspirant. Bjarke erklærede sig villig. Med henblik på, med hjælp fra andre, at kunne skabe en interesse for deltagelse i nettets arbejde og eftersøge en yngre kandidat som vil kunne blive formand på lidt længere sigt. Bjarke blev valgt som formandsaspirant med akklamation. Bjarke ønskede ikke en egentlig bestyrelsespost, idet han allerede opfylder ancinnitetskrav om mindst 2 års aktiv deltagelse for at blive formand.

- 2. en formand
Under de således afklarede omstændigheder erklærede Tina sig villig til at fortsætte som formand. Hun blev valgt akklamation

2. Vedtægtsændring>
- 1. Tilføjelse til §4 stk. 2
"§2a - Såfremt formanden melder forfald mellem ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen konstituere sig med en fungerende formand indtil næste ordinære generalforsamling."

Tina motiverede forslaget, bla at man kunne holde arbejdsro i fald formanden bliver nødt til at trække sig.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt vedtaget.

Forslaget skal nu ifølge vedtægterne sendes i høring, jævnfør vedtægternes §9 stk 2.a.

3. Eventuelt
Tina ønskede at man genindfører formuleringen at generalforsamlingen om indkaldelse skal via "PBS eller email eller brev, eller en kombination". Dirigenten påpegede at dette ikke kunne besluttes på nærværende møde, men han foreslog at det skulle tages op som vedtægtsændringsforslag på næste ordinære generalforsamling

Mandag . d. 29 april 2019 kl. 19:30 - Viden Djurs (GTS), Århusvej

Dagsorden

1. Valg til bestyrelsen
- 1. bestyrelsesmedlem, der vil være formandsaspirant
- 2. en formand

2. Vedtægtsændring
- 1. Tilføjelse til §4 stk. 2
"2a
- Såfremt formanden melder forfald mellem ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen konstituere sig med en fungerende formand indtil næste ordinære generalforsamling."

3. Eventuelt


Af hensyn til forplejningen vil det være rart med tilmelding til: bestyrelsen@grenaas.net

Formanden går på pension

Arbejdet med "Djursnettet" - og hvad der af fulgte - har været: Sjovt, inspirerende, overraskende, anstrengende, lærerigt, hårdt, givende, styrkende, irriterende, og grænseoverskridende - og jeg har lært rigtigt meget om alt muligt jeg aldrig havde forestillet mig jeg havde brug for at vide noget om.

Der har været: Oplevelser, venskaber og netværk, fester, skænderier, udvikling, samarbejde, kreativivtet, opfindelser, omsorg og vilje.

Og gode historier, som f.eks. en om at befinde sig 70 meter oppe i den fri, blå luft i en lift, og lige da vi er stoppet på toppen, - laaaaangt oppe og på skrå udover en mikroskopisk lastbil, laaaaaangt dernede på jorden - lige præcist i dét øjeblik, ringer min telefon.
I den anden ende er en veninde, som ikke ved hvor jeg er, men som spørger: Nå, er du kommet op? Det syntes jeg var lidt underligt, men åh ja, det var jeg jo, så jeg svarede: Du drømmer ikke om hvor meget oppe jeg er.

Næsten 17 år er der nu gået med... - nå ja, alt det ovenstående :-) og tiden er kommet til at jeg skal noget andet med resten af livet. Min kreativitet har fået nye sider og farver, der trænger sig på, så til næste år genopstiller jeg ikke.

Vi skal altså have fundet en ny formand.

Det er ikke et voldsomt tiddskrævende arbejde, særlige kundskaber eller erfaringer er ikke nødvendige, men det vil være et plus hvis du er dus med din computer på dagligdags-niveau. Resten kan vi lære dig, der har lyst til at give et nap med.

Mod på opgaven, eller vil du bare vide mere? Skriv til mig ved at klikke på mit navn i bunden af dette indlæg, gerne med telefon nr. og tid på døgnet, hvor det er bedst at ringe.

I følge vores vedtægter skal en formand have bestyrelsesarbejde i foreningen bag sig for at kunne vælges. Da ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer ønsker at påtage sig posten til næste år og der ikke meldte sig en interesseret aspirant på den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen nu til ekstraordinær generalforsamling.

Med venlig hilsen
Formand Tina og resten af bestyrelsen

Mødet blev afholdt mandag den 18. februar 2019 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole. Der var mødt 15 medlemmer op.

1) Valg af dirigent
Ditlev blev valgt med akklamation
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2) Valg af stemmetællere
Ole og Jesper meldte sig, i fald det skulle blive nødvendigt.

3) Valg af referent
Klavs blev valgt.

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forgangne år.
Formanden (Tina) aflagde sin mundtlige beretning:


 • Generelt set har der ikke så meget aktivitet som vi ønsker, men som Ditlev siger: vi halser efter men når det!
 • Vi har etableret Knudepunktet hvor der afholdes Bøvl-aftener, Hygge med aktive og bestyrelsen, hver en gang om måneden. Det har også gjort os synlige i gadebilledet
 • Bestyrelsen har desuden ansat nogle flexjobbere
 • Den gode stemning med fornuftig, løsningsorienteret tone har indtruffet sig og fastholdt
 • Vi har i starten af sidste år haft problemer med at holde styr på supporten, det har hjulpet at lave aftale med et callcenter som kan tage imod besked og sende opgaverne videre til os.
 • Vi har haft lidt nedetid. Vi har fået redundans, og det har hjulpet på stabiliteten.
 • Vi har fået opgraderet næsten det hele, mangler nu kun meget lidt. Forskellen fra sidste gang da vi skulle opgradere til nu, er at nu har vi pengene.
 • Vi vil meget gerne arbejde mere med at få dokumenteret tingene i nettet, men også her mangler vi hænder.
 • Vi håber at det at vi er blevet tydeligere i gadebilledet på sigt kan få flere til at interessere sig for arbejdet og deltage på forskellig vis, fx med dokumentationen.
 • Vi har for kort tid siden oplevet at et af vores sendepunkter er blevet stjålet, hvilket har været en mærkelig oplevelse, både for os og for masteholderen.


Ditlev supplerer at med at deLichtenbergsvej1 pt er nede pga en misforståelse i forbindelse med renovering af den blok knudepunktet sidder på, og nu har været nede i et stykke tid. Men at vi har fået brugerne på andre knudepunkter. Der er imidlertid håb om, at det knudepunkt bliver sat op inden alt for længe

Tina fortsatte: Der har været problemer med emailen. Det er en selvstændig forening Servergruppen, som står for den, og de er i gang med at skifte serveren og sætte systemet bedre op.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

Fremlæggelse af årsregnskab:

Revisoren, Arne, fremlagde regnskabet.
Her er nogle stikord fra fremlæggelsen:

 • Indtægterne er faldet en smule, primært pga at der ikke opkræves indskud længere
 • Driftsudgifterne er faldet betydeligt, primært pga reducerede serviceudgifter
 • Administrationen er steget, primært fordi bogføringen er flyttet fra driftudgiften til administration
 • Driftsresultatet er det største i Grenaas.nets historie.
 • Likvide beholdning øget betydeligt, og ligeledes egenkapitalen.
 • Gælden er også øget, det skyldes primært øget skyldig moms pga øget overskud, som først forfalder i året efter


Arne gennemgik herefter noterne i detaljer

Arne konkluderer ar det er et supergodt regnskab, men det afspejler også at nettets store problem er at få nogle hænder til at sætte udstyr op.

Fremlæggelse af Handlingsplan:
Formanden (Tina) fremlagde:


 • Det er lidt samme sang som ved generalforsamlingen sidste år, om at den opgradering som blev igangsat for ca 6 år siden mangler vi det sidste med. Vi prøver at købe os til professionel assistance ude i byen som vi kan betale os til. Det skal vi lige se hvordan går, men vi er forventningsfulde.
 • I år skal vi have gjort noget ved dokumentation af nettet, opbygningen op procedurer. Dels fordi det er rart for os selv, og dels for at det kan blive lettere for andre at komme ind i det her, fordi læringskurven ofte er ret stejl. Der ligger ikke en konkret plan om hvordan det skal se, men en ambition.
 • Vi skal også have mailen til at fungere bedre.
 • Ambitionen om, endnu en gang, at få et samarbejde i stand med andre net. Også de andre net har samme udfordringer med at fange nye frivillige, og det at finde ud af at finde tid til at møde endsige koordinere er svært.
 • Vi har nok tidligere været for hurtige til at nedlægge knudepunkter, og vi bør få dem op igen eller oprette nye på endnu bedre placeringer som erstatning for dem som tidligere er blevet nedlagt
 • Og så skal vi have hyggestunder i forbindelse med nye knudepunkter og generelt....


Bjarke indskød: Vil godt rose de tekniske folk i at kunne levere 100Mbit i hvert fald et sted som han er opmærksom på. Det er symbolsk vigtigt. I forhold til regeringens målsætning for 2020.

Dirigenten satte regnskab og handlingsplan til afstemning. Begge blev vedtaget enstemmigt.

6) Forslag fra medlemmerne:
Der var indkommet følgende forslag: "Er tiden kommet til formaliseret samarbejde eller sammenlægning med andre lignende net?"

Tina: Har svært ved at se at det skal kunne gavne os pt.
Svend og Peter undrede sig over forslaget, og betimeligheden ved at behandle det, når forslagsstilleren ikke ville redegøre for det på mødet.
Klavs: Mener, som Tina, men tilføjer at det er vigtigt at beholde og tage vare på det værdigrundlag som vi har i Grenå og det særegne i den måde vi behandler hinanden, og vores brugere på.
Bjarke: Tænker at det kunne give mening at lave en udredning i hvilke fordele og hvilke ulemper, som kan være med en sammenlægning, stordriftsfordele, fælles indkøb.
Tina: Forskellene er meget store rent teknisk mellem nettene.
Bjarke: Der må være synergier i at samarbejde, uden at forpligte os for vidt.
Tina: Når man indimellem har mødtes mellem nettene og taler om samarbejde, så bliver det kun ved snakken, det er nok ikke mangel på interesse, men mere mangel på kræfter
Klavs: det er vigtigt at iagttage at den lokale forankring er vigtig og den connection som er mellem mennesker lokalt og at man vil lægge arbejde i det.

Ditlev konkluderede på diskussionen: Generalforsamlingen er positiv for et konkret men i første omgang uforpligtende samarbejde, men ikke sammenlægning.

7) Valg af:
a) Formand
Tina har tænkt sig at hun skal på pension om et år, og da man skal have siddet et år i bestyrelsen for at blive formand, så vil hun kun genopstille hvis der er en som vil overveje at tage posten næste år.
Dirigenten spurgte herefter ud i forsamlingen om der var nogen som kunne overveje at komme ind som formandsføl. Der var ikke nogen som meldte sig.

Der udspandt sig herefter en diskussion af hvordan generalforsamlingen skulle håndtere den situation at der ikke var nogen som ville være formandsføl. Tina stiller sig til rådighed som fungerende formand indtil en ekstraordinær generalforsamling.

b) Bestyrelsesmedlemmer.
Svend, Morten og Ditlev er på valg
Ingen andre stillede op. De blev genvalgt

c) Suppleanter.
Efter afklaring mellem de interesserede blev det aftalt at
Kenni (1. suppleant) og Per Jensen (2. suppleant) er suppleanter.

d) Revisor
Samme revisor er valgt, revisionsfirrmaet Kvist & Jensen.

e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
Punktet bortfalder, da der er i d) er valgt et revisionsfirma.

PAUSE

8) Evt
Per Olesen spurgte til hvad vi havde tænkt med dokumentationsarbejdet. Det blev gennemgået.
Per Jensen spurgte til om suppleanterne deltager i møderne. Hvilket de gør!
Peter spurgte til hvad der sker når Ålså-skolen lukker. Morten kunne fortælle, at selve hallen, hvorfra vi får strøm, fortsætter, og det er der styr på.
Per Olesen spurgte til aktivmøderne. De fortsætter, 4. tirsdag i måneden i Knudepunktet

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Der er indkommet et enkelt forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen (dagsordenens punkt 6):

"Er tiden kommet til formaliseret samarbejde eller sammenlægning med andre lignende net?"

(punktet er foreslået til Generalforsamlingen af Lars Heidemann, som dog har meddelt at han ikke deltager i Generalforsamlingen)

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Grenaas.net.

Den årlige ordinære generalforsamling i Grenaas.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag den 18. februar 2019 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49-51, 8500 Grenaa.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på kontaktformularen eller på mail: kontakt (at) grenaas.net.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
8) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen via kontaktformularen senest 2 uger før generalforsamlingen (dvs 4. februar kl 19.30).

Alle indkomne forslag vil blive offentliggjort på grenaas.net senest 1 uge før generalforsamlingen.

Jeg henviser i øvrigt til foreningens vedtægter.

Mvh, Tina Holm
(formand)

Vi har i øjeblikket problemer med at opretholde bemandingen på telefonen.

Vi arbejder på en løsning og forventer at problemerne er løst i løbet af en uges tid.

Der kan stadig indtales besked på tlf. svarer og vi kan kontaktes på sms.

Længere beskeder anbefaler vi at du sender som email fra kontaktformularen her:

Beretning 2018
Herunder et lille uddrag:
14 sendepunkter er renoveret i årets løb, der er oprettet nye, nedlagt nogle og andre er pt. under renovering. Brugen af nettet er iøvrigt steget med 40% i løbet af året.
Der har været afholdt møder med andre egnsnet og med kommunen, især med henblik på at se på muligheden for at få tildelt beskyttede frekvenser til trådløse bredbåndsforeninger.
Indførelse af forskellige nye procedurer har genoprettet den fælles forståelse af foreningen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
Årsregnskab:
Fremlagt af revisor Arne Nielsen - Det fulde regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen via kontaktformularen her: Kontakt
Kort fortalt: Den gode stemning er genoprettet.
Omsætningen er steget, driftsudgifter er faldet og underskud er vent til overskud. Der var ingen revisorbemærkninger til regnskabet.
Handlingsplan for det kommende år:
Fremlagt af Klavs Bryld - Handlingplanen kan hentes her: Handlingsplan 2018
Kommentarer:
Tina Holm:
Redundant fiber er bestilt til udførelse i april.
Bjarke Nielsen:
Det er en god handlingsplan og dejligt at der bliver tænkt på foreningens formål om at være et folkeligt netværk.
Handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget.

6) Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag, punktet udgik.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Svend Erik Sørensen og Peter Koefoed samt formand Klavs Bryld.
Valgt blev:
. . a) Formand.
Tina Holm
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
Svend Erik Sørensen, Gitte Rygaard og Klavs Bryld
. . c) Suppleanter.
Kenni Konrad og Peter Koefoed
. . d) Revisor.
Kvist & Jensen, Grenaa.
. . e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
Ikke relevant.

8) Eventuelt
Svend Erik Sørensen foreslog at bestyrelsen skulle se på evt. at leje et lokale til brug for forskellige aktiviteter i foreningens virke.

Ved fristens udløb i dag kl 19.00 var der ikke indkommet forslag til generalforsamlingens punkt 6).

Punktet udgår derfor af generalforsamlingens dagsorden.

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Grenaas.net.

Den årlige ordinære generalforsamling i Grenaas.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole, Århusvej 49-51, 8000 Grenaa.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på kontaktformularen (klik her) eller på mail kontakt[snabel-a]grenaas.net.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
8) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen via kontaktformularen (klik her) senest 2 uger før generalforsamlingen (dvs 5. februar kl 19.00).

Alle indkomne forslag vil blive offentliggjort her på siden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Jeg henviser i øvrigt til foreningens vedtægter.

Mvh, Klavs Bryld
(formand)

Jeg gør opmærksom på at du også i januar kan blive tilsluttet nettet uden at betale for oprettelsen.

Brig tilmeldingsformuleren her: tilmelding.

Godt nytår til jer som har bidraget til nettet i årets løb.

Masteholdere, bestyrelsen og de aktive, vores øvrige samarbejdspartnere og alle andre som støtter op om nettet. Og selvfølgelig ikke mindst nettets brugere :)


Med venlig hilsen
Klavs
(formand)

Bestyrelsen er stadig i fødselsdagshumør og har derfor besluttet, at du resten af året kan blive tilsluttet Grenaas.net uden at betale for oprettelsen.

Brug tilmeldingsformularen her: Tilmelding.

Eller ring på 60 250 250, alle hverdage 10-16.

Vi fortsætter med at være i fødselsdagshumør
og indtil 1. oktober kan du blive tilsluttet GrenaaS.net
uden at betale for oprettelsen.

Brug tilmeldingsformularen her: Tilmelding.

Eller ring på 60 250 250, alle hverdage 10-16.


NB: I løbet af sommerferien kan det godt tage lidt længere tid at blive tilsluttet, men vi gør det så hurtigt som muligt!

Mødet blev afholdt på GTS, Århusvej 49-51 i Grenaa kl 18.30

Eneste punkt på dagsordenen var Endelig bekræftelse af de vedtagne ændringsforslag til GrenaaS.nets vedtægter.


 1. Valg af referent
  Klavs Bryld blev valgt

 2. Valg af dirigent
  Jakob Bruun blev valgt
  Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære Generalforsamling var lovlig indvarslet.

 3. Endelig bekræftelse af de vedtagne ændringsforslag til GrenaaS.nets vedtægter.
  Dirigenten spurgte forsamlingen om der var behov for gennemgang af vedtægtsændringsforslagene. Det var der ikke.

  Dirigenten foreslog herefter at stemme samlet om punkterne i vedtægtsændringsforslaget. Der var ingen indvendinger mod dette.
  Der blev herefter stemt om vedtægtsændringsforslagene samlet.
  Stemmerne blev 8 for og 1 der undlod at stemme.

  Da således vedtægtsændringsforslaget både er vedtaget på den første generalforsamling med de påkrævede 3/4 af de fremmødte og nu på den opfølgende bekræftende generalforsamling er vedtaget med almindelig stemmeflerhed er de fremsatte vedtægtsændringsforslag (jfr vedtægternes §9 stk 2) endeligt vedtaget.

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

 4. Evt
  Jakob og Martin varslede invitation til fremtidigt møde om vigtigheden af skærmning af kabler osv.

Vi fortsætter med at være i fødselsdagshumør
og også i maj og juni kan du blive tilsluttet GrenaaS.net
uden at betale for oprettelsen.

Brug tilmeldingsformularen her: Tilmelding.

Eller ring på 60 250 250, alle hverdage 10-16.

På grund af problemer med udsendelse af indkaldelsen, har vi ændret datoen for generalforsamlingen.

Det bliver altså ikke den 21. juni, men istedet:

Mandag 26. juni kl 18.30 - 18.45 på GTS/Viden Djurs, Århusvej 49-51, 8500
Grenaa.

På den ekstraordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net den 30. maj 2017 vedtog de fremmødte de foreslåede ændringsforslag til vedtægterne med de fornødne mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ifølge de stadigt gældende vedtægter skal denne beslutning bekræftes på en generalforsamling som skal holdes inden 4 uger, og med det sædvanlige varsel på 3 uger.

Jeg skal derfor indkalde til bekræftende ekstraordinær generalforsamling den 21. juni kl 18.30 - 18.45 på GTS/Viden Djurs, Århusvej 49-51, 8500 Grenaa.

Eneste punkt på dagsordenen er endelig bekræftelse af de vedtagne ændringsforslag.

Ændringsforslagene er uændret, og kan ses her:
Vedtgtsndringsforslag_til_ekstraordinr_generalforsamling_2017_2017-05-07.pdf.

Med venlig hilsen
Klavs Bryld (formand)

Eneste punkt på dagsordenen var vedtagelse af udsendte ændringsforslag til vedtægter.


 1. Valg af referent
  Pernille Nicolajsen blev valgt

 2. Valg af dirigent
  Jakob Bruun blev valgt
  Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære Generalforsamling var lovlig indvarslet.

 3. Vedtagelse af ændringsforslag til GrenaaS.nets vedtægter.
  Formanden fortalte om tilblivelsen af ændringsforslaget til vedtægterne. Der var ikke nogen spørgsmål.

  Dirigenten forslog herefter at stemme samlet om punkterne i ændringsforslaget. Det blev vedtaget

  Stemmerne blev 6 for og 2 der ikke stemte.

  Da således mindst 3/4 af de fremmødte har stemt for kan forslaget gå videre til endelig vedtagelse på en bekræftende ekstraordinær generalforsamling (jfr vedtægternes §9 stk 2)

 4. Evt
  Der indkaldes til bekræftende generalforsamling d. 21/6 kl. 18.30-18.45.
  Formanden takker udvalget for konstruktivt arbejde.

Vi fortsætter med at være i fødselsdagshumør
og også i maj og juni kan du blive tilsluttet GrenaaS.net
uden at betale for oprettelsen.

Brug tilmeldingsformularen her: Tilmelding.

Eller ring på 60 250 250, alle hverdage 10-16.

På den ordinære generalforsamling 20. februar blev der af en enig generalforsamling nedsat et udvalg med opgave at udarbejde et forslag til ændringer af vedtægterne på baggrund af de forslag, som var blevet fremsat forud for den ordinære generalforsamling, og som ikke blev afvist af denne.

Udvalget, som har bestået af Jakob Bruun, Martin Kruse Jensen, Bjarke Nielsen, Per Olesen, Tina Holm samt undertegnede, har i enighed nået frem til dette ændringsforslag til vedtægterne.

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde i dag 8. maj enstemmigt besluttet at indstille forslaget til vedtagelse.

Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 30. maj kl 18:30 - 19:30 på GTS/Viden Djurs, Århusvej 49-51.

Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af disse ændringsforslag til vedtægterne.

med venlig hilsen,
Klavs Bryld (formand)

GrenaaS.net fylder 15 i år og det skal fejres :-)

Som en del af fejringen af vores 15 års fødselsdag kan du, i hele april måned, blive tilsluttet ganske gratis

Ja, du læste rigtigt, i hele april kan du blive tilsluttet GrenaaS.net uden at betale for oprettelsen.

Brug tilmeldingsformularen her: Tilmelding

Eller ring på 60 250 250, alle hverdage 10-16.


Det med småt:
For at være omfattet af kampagnen om ikke at betale for tilslutningen må man som beboer på adressen ikke have haft opkobling fra GrenaaS.net inden for de sidste 2 år. Vi tager desuden sædvanlige forbehold for om vi har dækning på adressen.

På generalforsamlingen den 20. februar blev den afgående bestyrelses handlingsplan for det kommende år fremlagt og godkendt.

I Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er vi ikke som de andre.
Vi er ikke blot endnu en internetudbyder og det skal vi holde fokus på at blive ved med ikke at være.

Født ud af visioner skabt i det oprindelige computer-bøvl-miljø i den tidligere Nørre-Djurs kommune har vi til formål:
1. At fremme adgang til godt og billigt bredbånd for alle, alle steder.
2. At fremme skabelse af et IT-selvhjælpsmiljø, hvor medlemmerne kan få og give hjælp med det bøvl computere og internetadgang fører med sig.
3. At fremme udviklingen af lokale webportaler med nyheder og andet, der rører sig i lokalsamfundet - med andre ord: At være med til at skabe lokalt indhold på det der "indernet".

Det første, adgangen til godt og billigt bredbånd, har krævet, og vil fortsat kræve stor opmærksomhed, for det passer bestemt ikke sig selv. Der stilles løbende krav til højere hastighed og stabilitet, de 10-20 megabit, der var super for 5 år siden, er ikke længere godt nok for alle og i folketinget har man besluttet at vi alle har brug for, og nærmest krav på, 100 Mbit om blot 3 år!

I virkelighedens verden er det, lige nu, ikke så mange, der har behov for så megen båndbredde. Nogle har dog og alene det faktum at der er så meget fokus på det, gør at vi skal forholde os til det og arbejde hen mod det, for at bevare en bæredygtig forening.

Nyt og bedre udstyr bliver heldigvis hele tiden udviklet, og, lige så heldigt, koster det ikke mere end det, vi allerede bruger, så det er bestemt muligt at nå de 100 Mbit, måske ikke for alle indenfor de næste 3 år, men næsten. Mindst en af vores søsterforeninger, KolindS.net, gør det allerede i begrænsede områder.

Denne del af vores formål vil derfor fortsat have stort fokus. Dels skal vi have renoveret de resterende ca. 17 af vores ca. 80 sendepunkter, dels skal vi have finpudset rundt om i infrastrukturen - altså forbindelsesvejene mellem de enkelte sendepunkter - og i nogle af de tidlige renoveringer, hvor vi endnu ikke var helt fortrolige med det nye udstyr og derfor måske fik brugt noget, der ikke helt lever op til vores forventninger.

Når renoveringen er overstået, regner vi med at der igen bliver tid og kræfter til at begynde at kigge nærmere på at bringe net ud til de - i mangel af bedre udtryk - udkantsområder, vi allerede kortlagde sidste forår i forbindelse med vores deltagelse i de indledende møder omkring bredbåndspuljen.

De to andre formål, hjælp til bøvlet, og udvikling af indhold og andre tjenester har gennem foreningens 15 år levet en lidt mere stille tilværelse.

Det er bestyrelsens opfattelse at det skyldes at vi har været for dårlige til at gøre opmærksom på disse, de muligheder, der ligger i dem og dermed også at tiltrække frivillige til de opgaver og aktiviteter, der følger med. Det er vores ambition at sætte mere fokus herpå i det/de kommende år.

Aktiviteter og muligheder findes dog allerede på begge områder, og GrenaaS.net bidrager på forskellig vis.

Under ledelse af frivillig hjælper, Bjarke Nielsen, afholdes, hver den 2. tirsdag i måneden, bøvlaftner i vores lokale i kælderen på Sdr. Skole. Mere om dette kan læses i det seneste nyhedsbrev.

I samarbejde med Djurs-Domænerne og Servergruppen, 2 selvstændige foreninger, der, ligesom GrenaaS.net, er udsprunget af det oprindelige Bøvl-miljø og DjurslandS.net, drives nyhedsportalerne under DjurslandsPortalen.dk, mailserver og andre servertjenester for borgerne på Djursland.

Her er der, bl.a., mulighed mulighed for at få en mailadresse, en hjemmeside eller wordpress-blog ganske gratis for medlemmerne og mulighed for en hjemmeside til din landsby eller forening, altsammen på lokale domæner.
GrenaaS.net bidrager her med midler til drift og opretholdelse af ejerskab af de lokale domæner.

Så langt så godt

Der er andre ting, der trænger sig på og som har brug for vores opmærksomhed i det kommende år:

Vi skal have lettet presset på de få men dedikerede frivillige vi allerede har.
Dette skal gøres ved at søge at finde metoder til langt større medlemsinddragelse og ved, i lidt højere grad, at sende de "kedelige" opgaver i udbud hos lokale erhvervsdrivende (som udemærket kan være medlemmer, der i forvejen bidrager frivilligt).

Vi skal have stor opmærksomhed på de frivilliges trivsel og på hjælpsomhed overfor hinanden og medlemmerne. Med venlighed kommer vi længst - sammen. Vi behøver ikke være venner og vi behøver ikke at være enige om alt, men vi behøver at være venlige og vi behøver at indgå kompromisser. Vi har måske også brug for at indse at ingen af os kan få sin vilje hver gang.

Der er endnu ikke så mange konkrete planer for hvordan vi får det til at ske, men overvejelser i flere retninger.

Bl.a. har vi talt en del om at vi ikke er så gode til at kommunikere, nogle gange udtrykker vi os ikke så hensigtsmæssigt, eller glemmer at kommunikere, så hvis der lige sidder en kommunikationsekspert i salen...

Som nævnt i beretningen, så synes vi selv at vi mangler retningslinier. Vi tror at mange af vores uenigheder kunne undgås hvis vi har nogle aftalte spilleregler på visse områder. Vi har, så småt, været lidt i gang med det og forventer at tage det op igen snarest.

Tilsidst lidt sammenfatning og nøgleord opsamlet i processen med at skrive denne handlingsplan.

Vi skal samle os og vores energier om det skabende og det sjove.

Lad os forsøge at rumme alle, der kan og vil, og måske blive enige om at de eneste, der ikke må være med, er dem, der vil bestemme hvem, der må være med.

Vi skal blive flere, for hvis vi er mange bliver det sjovere istedet for belastende.

Vi skal udvikle, ikke afvikle.

Til aller, aller sidst, men slet ikke mindst:
Måske nogen har lagt mærke til at der, hist og her, har sneget sig en bemærkning ind om at foreningen i år fylder 15?

Vi skal selvfølgelig holde fødselsdag!

Tillykke med os :-)

Så er referatet fra årets ordinære generalforsamling klar.

Det ligger her.


Den nye bestyrelse.

Måske har du ikke modtaget vore nyhedsbrev til medlemmerne?

Det kan ske hvis vi ikke har din mailadresse i databasen, eller hvis vi, af en eller anden grund ikke har kunnet levere til mailadresse.

Der er også nogle få, der ikke kan åbne medlemsbrevet.

Fortvivl ikke, du kan læse det lige her.

Velkommen til det 2. Nyhedsbrev

Vi har valgt en lidt anden måde denne gang, da vi ikke rigtigt kan formå vores program til udsendelse af mange mails at skrive rigtige danske bogstaver.

Du kan derfor, denne gang, hente nyhedsbrevet her:
nyhedsbrev_17-02-2017.pdf

Husk at vi meget gerne modtager forslag til emner vi kan tage op i nyhedsbrevet.
Skriv til: nyheder@grenaas.net

Vi forventer fremover at udkomme med et nyhedsbrev ca. 8-12 gange om året.

Og husk nu meget gerne at møde op til Generalforsamlingen på mandag d. 20. februar kl. 19:30. Du kan sagtens deltage selvom du måske ikke har husket at sende os en tilmelding.

Med venlig hilsen
Redaktionen

Hermed, i modtaget rækkefølge, forslagene til emner, der skal tages op på årets generalforsamling.

Fra Ditlev Bluhme - Sommerhusgruppen

Note: Pga. en misforståelse blev forslaget ikke offentligtgjort i første omgang - Forslaget er rettidigt modtaget hos bestyrelsen.


1) Efter hvert bestyrelsesmøde fremsendes referat/notat til alle aktive.

2) Generalforsamlingen anmodes om at give klare retningslinjer til
bestyrelsen vedrørende den overordnede økonomiske strategi for
depositum/tilmeldingsbidrag samt kontingent.

---------------------------

Fra Jakob Bruun - Tekniker i GrenaaS.net

Vedtægter § 1 stk. 1:
Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen GrenaaS.net".

Ændres til:
Foreningens navn er "Grenaas.net".

Samtidig skal ALLE steder i vedtægterne tilrettes det "nye" navn. Det må
kunne gøres uden at vedtage det for hver paragraf.

Begrundelse:
Det store S gør at mange medlemmer udtaler det som: Grenaa S-net.
Det virker gammeldags at kalde det for "Bredbåndsforeningen".

------------------------------------

Vedtægter § 2 stk. 1.b:
Driften af et åbent IT-selvhjælpsmiljø - et såkaldt Computer-Bøvl-miljø
- evt. med eget værksted.

Ændres til:
Punktet udgår

Begrundelse:
Dette bør ikke være en del af Grenaas.net, og bør også fjernes fra
PBS-opkrævninger så der spares penge. Vi kan dog fortsat henvise folk
til Bøvl.

------------------------------------

Vedtægter § 2 stk. 1.c:
Udviklingen af et egns-websted med landsbyportaler for alle borgere i
Grenaaområdet, der kan forbindes med andre egns-websteder i en samlet
webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

Ændres til:
Punktet udgår

Begrundelse:
Denne del bør ikke være en del af foreningen, og varetages i øjeblikket
ikke af foreningen.

------------------------------------

Vedtægter § 3 stk. 3:
Nyt punkt

Ændres til:
Bestyrelsen udpeger 2 personer der i samarbejde med én repræsentant fra
bestyrelsen udgør "Daglig ledelse".
Daglig ledelses opgaver er at:
a. planlægge udskiftning og udvidelse af infrastruktur.
b. anlægge retningslinjer for service og montage, både for infrastruktur
og brugere.
c. sætte krav til IT-sikkerhed, og sikre at disse overholdes.
d. afhjælpe akutte sager i infrastrukturen, indenfor en månedlig
beløbsgrænse der sættes af bestyrelsen.

Begrundelse:
Der er ingen grund til at bestyrelsen bruger tid og energi på den
daglige drift, og mange beslutninger i den forbindelse kan ikke afvente
et ugentligt møde, eller afvente at bestyrelsen tager telefonen.

------------------------------------

Vedtægter § 4 stk. 5:
Bestyrelsen skal drage omsorg for at der af egen midte eller eksternt
udpeges en kasserer, en netmester og hvad der ellers er behov for.

Ændres til:
Kasserer vælges på generalforsmlingen, for en 2-årig periode, og indgår
som en del af bestyrelsens 7 medlemmer.
Bestyrelsen kan selv udpege nøglepersoner som f.eks. netmester.

Begrundelse:
Kasserer bør vælges på generalforsamlingen.

------------------------------------

Vedtægter § 4 stk. 6:
Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i
Grenaa-området.

Ændres til:
Medlemmer af bestyrelsen behøver ikke at have bopæl i Grenaa-området,
men skal være medlem af foreningen.

Begrundelse:
Alle og enhver kan deltage i generalforsamlingen, dog uden at have
stemmeret. Dog kan man sagtens vælges til bestyrelsen, uden at have
noget som helst med foreningen at gøre.
Order "behøves" eksisterer ikke.

------------------------------------

Vedtægter § 4 stk. 9:
Nyt punkt e.

Ændres til:
At forsøge at finde frivillige kræfter.

Begrundelse:
Det er en administrativ opgave, og bør derfor påhviles bestyrelsen af
igangsætte disse initiativer.

------------------------------------

Vedtægter § 4 stk. 14:
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.

Ændres til:
Bestyrelsen skal foretage referat af alle møder, det sendes til
godkendelse ved bestyrelsen som derefter har 1 uge til at indgive ændringer.

Begrundelse:
Det er normal praksis at der tages referat af et hvert møde. For at
sikre at referanten har forstået det rigtigt, bør bestyrelsen gennemlæse
og godkende.
I andre foreningen siger man at der er en uge til at komme med
indsigelser, ellers er referatet godkendt.

------------------------------------

Vedtægter § 5 stk. 3:
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

Ændres til:
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der er kun 1 stemme
per brugernummer. 1 person kan ikke repræsentere flere brugernumre.

Begrundelse:
Det er uklart om en husstand kan møde med hele familien og dermed have 5
stemmer, og om en person med 2 tilslutninger har 1 eller 2 stemmer.

------------------------------------

Vedtægter § 5 stk. 6:
En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse
skal ske via brev og/eller PBS og/eller e-mail. E-mail kan benyttes til
de medlemmer som har registreret sig med en gyldig e-mailadresse.
Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel
på foreningens hjemmeside.

Ændres til:
En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 3 uger.
Indkaldelse skal ske via PBS og email. Email benyttes til alle de
medlemmer som har registreret sig med en gyldig emailadresse.
Indkaldelsen samt dagsorden til generalforsamling annonceres desuden med
samme varsel på foreningens hjemmeside.

Begrundelse:
"og/eller" kan tolkes på flere måder.

-------------------------------------

Vedtægter § 5 stk. 8.7:
Nyt punkt mellem a og b

Ændres til:
Kasserer

Begrundelse:
En kasserer bør vælges direkte på generalforsamlingen.

-------------------------------------

Vedtægter § 6 stk. 1:
Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner,
husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er
tilsluttet GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har
tilkendegivet at de ønsker en tilslutning til GrenaaS.net, eller at
fremme foreningens formål.

Ændres til:
Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner,
husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er
tilsluttet GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har
tilkendegivet at de ønsker en tilslutning til GrenaaS.net, eller at
fremme foreningens formål, dog mindst 1 måned før generalforsamlingen.

Begrundelse:
I øjeblikket kan man finde 100 personer som kan stå 1 minut før
generalforsamlingen og sende en email til bestyrelsen, om at de ønsker
at fremme foreningens formål. Så kan de deltage og "bestemme" det meste
på generalforsamlingen.

-------------------------------------

Vedtægter § 6 stk. 3:
Ikke tilsluttede medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net kan udmelde
sig med 3 måneders varsel, dog skal abonnenter og bestyrelse fuldt ud
overholde de til en hver tid gældende abonnementsvilkår.

Ændres til:
Udgår

Begrundelse:
Som det er nu, kan tilsluttede brugere udmelde sig hurtigere end
ikke-tilsluttede brugere.

-------------------------------------

Vedtægter § 6 stk. 4.c:
Nyt punkt.

Ændres til:
Medlemmets handlemåder skader andre medlemmers oplevelse af servicen, på
trods af gentagne advarsler herom. Dog anbefales det at lukke
forbindelsen midlertidigt.

Begrundelse:
Pga. et tilfælde med en bruger der ikke vil have flyttet sin brugerradio
udendørs, selvom personen har fået det at vide gentagne gange, og ikke
vil have det ændret, men gentagne gange brokker sig højlydt over
manglende stabilitet.

-------------------------------------

Vedtægter § 9 stk. 1:
For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller
foreningens opløsning kræves, at 3/4 af de registrerede medlemmer er mødt,
og at forslaget vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ændres til:
For at en generalforsamling kan vedtage foreningens opløsning kræves, at
3/4 af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med
mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Begrundelse:
Demokrati. - Det er urimeligt at 3/4 af de registrerede medlemmer skal
møde op for at kunne ændre i vedtægterne. Alle har mulighed for at se
forslagene til vedtægtsændringerne mindst 1 uge før generalforsamlingen.

-------------------------------------

Vedtægter § 9 stk. 4:
Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part,
men skal i påkommende tilfælde tilstilles Institut for Trådløst Bredbånd
til ejendom. Alternativt kan GrenaaS.net fusionere med andre foreninger
med lignende formål.

Ændres til:
Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes, men kan
fusionere med andre foreninger med lignende formål.

Begrundelse:
Foreningen skal fortsætte med at være forening, og ikke en virksomhed.
Derfor bør det ikke overgå til et firma.
Udover det, kan enhver lave en virksomhed med det navn, og derfor være
berettiget til at overtage.

-------------------------------------

Fra Tina Holm - Formand i GrenaaS.net

1. da formanden vælges direkte på gf, og som følge deraf ikke kan
afsættes, bør der stilles krav om aktiv deltagelse i mindst 2 år i både
bestyrelse og andre aktiviteter for at man kan vælges

2. formanden vælges for 2 år (på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer)

3. for at en generalforsamlings beslutninger er gyldige, kræves der mindst
5% fremmødte medlemmer

4. formålsparagraffen kan ikke ændres (det giver ikke mening at ændre
formålet, vil man noget andet giver det mere mening at oprette en anden/ny
forening)

-------------------------------------

Fra Martin Kruse Jensen - Support

1: Tilføjelse til vedtægter: Kasserer vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælger en uvildig bogfører.

2: Foreningen trænger til en ny, moderne, overskuelig og imødekommende
hjemmeside, jeg vil derfor foreslå at generalforsamlingen vedtager at
der skal laves en ny hurtigst muligt.

3: Foreningen har fået designet et nyt logo. Jeg foreslår at
generalforsamlingen tager logoet til sig på foreningens vegne.

4: Adskil "Bøvl" fra foreningen, da det ikke er en naturlig del af en
internetudbyders opgaver.
Desværre tror mange at Bjarkes nummer er primær support for Grenaas.net,
fordi det står på PBS-opkrævningerne. - Derfor bør Bøvl fjernes fra
disse. Det skaber mere forvirring end det gavner - Bøvl er et fin ting
at have og det er godt at kunne henvise brugere hertil, men Bøvl bør
ikke drives af Grenaas.net.

5: Jeg oplever ofte at folk ikke kan finde ud af at sige "Grenaas net",
men derimod siger "Grenaa S-net" eller "Grenaa Snet". Derfor foreslår
jeg at vi ændrer S'et til et lille bogstav, så foreningen fremover
hedder "Grenaas.net".


Punkter til eventuelt (Intet kan vedtages under dette punkt, men det er
godt at få informationerne ud her):

- Der laves visitkort med oplysninger om supporttelefonen, som udleveres
til brugere når de tilsluttes. Mange tror de skal kontakte den person
der har sat udstyret op.

- Der udleveres en lille kort folder til brugerne som beskriver hvordan
du selv kan kontrollere din forbindelse. (Udkast medbringes på
generalforsamling)

Supporten oplever mange forskellige grunde til at dit net ikke virker eller måske bare ikke er så hurtigt som du er vant til.

Her kommer et par af de mest almindelige grunde og en enkelt lidt usædvanlig grund:

1. Der er ikke strøm på udstyret.
- Se efter om alle kabler sidder hvor de skal og om der er lys i den grønne lampe på din strømforsyning til modtageren.
- Er din router tændt, er der lys på alle porte med kabler tilsluttet.

2. Udstyret har brug for en genstart.
- Sluk for alt udstyr, computer, router, printer, modtager og tænd igen. Det hjælper ofte.

3. Kig på den udendørs modtager.
- Vind og vejr kan have forårsaget vand i kabler eller at udstyret har drejet sig væk fra senderen.
- Det sker ind i mellem også at antennerør får sig et knæk og at modtageren dermed peger op eller ned.

4. Og så kan nedenstående tilsyneladende ske. Det er ikke ofte, faktisk har vi kun set det denne ene gang. Det beskyttende plasticlåg er helt forsvundet.
Interessant nok, var der stadig lidt forbindelse trods modtagerens noget udsatte tilstand.

Kære medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Du indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling.

Forsamlingen indkaldes til mandag d. 20. februar kl. 19, og afholdes på Viden Djurs, Århusvej 49-51.

Dagsorden i følge vedtægterne.
(kan findes her: Vedtægter)

Vi giver et stykke smørrebrød efterfølgende, så tilmeld dig venligst, senest søndag d. 12. februar til:
bestyrelsen@grenaas.net

Evt. forslag til generalforsamlingen sendes ligeledes til bestyrelsen og skal være modtaget senest mandag d. 6. februar.

Og nej, vi indkalder ikke rigtigt til en ekstraordinær forsamling endnu, jeg havde blot brug for at fange din opmærksomhed.

Det er nemlig sådan at fremmødet til de sidste mange forsamlinger har været temmelig skuffende for de ca. 3 håndfulde fremmødte, der primært har bestået af den siddende bestyrelse og de hårdtarbejdende frivillige.

Det er et voldsomt demokratisk underskud og vi synes vi har brug for at komme i dialog med de andre ca. 885 medlemmer.

Så skulle vi nu ikke tage at spare os for en ekstraordinær forsamling og fejre foreningens 15 år med et godt fremmøde i år?

Vel mødt og med venlig hilsen

Pbv. Tina Holm

Vi er igang med udflytning af diverse servere - det kan medføre diverse uhensigtsmæssig opførsel på siderne.

Vi beklager ulejligheden, kig forbi senere. Vi regner med at alt er normalt igen imorgen.

Opdatering 01122016:

Diverse formularer, bl.a. tilmelding og kontakt, virker pt. desværre stadig ikke, der arbejdes på sagen.

Det er muligt at kontakte os både på mail og tlf.
kontakt@grenaas.net
60 250 250 alle hverdage 10-16

Opdatering 03122016:

Alt burde virke igen

I bestyrelsen og blandt de få, hårdt arbejdende aktive medlemmer, synes vi at det går for langsomt med at komme hele vejen rundt med opgraderingen af vores net.

Der er gået godt 4 år siden vi for alvor tog fat og vi er kun nået godt og vel halvvejs. Det er utilfredstillende både for os aktive og for de medlemmer, der endnu ikke har nydt godt af alle anstrengelserne.

De vigtigste grunde til at vi ikke er nået længere, er mangel på resourcer, menneskelige, såvel som økonomiske.

Det sidste er "nemt" nok, vi må gøre som vi jævnligt er blevet opfordret til af medlemmerne og sætte prisen på det månedlige bidrag fra op. Det lyder måske nemt, men det skal ikke være nogen hemmelighed at det ikke passer os. Vi vil nemlig så gerne være både de bedste og de billigste. Dels fordi det jo er det bedste konkurrenceparameter, men også fordi vi, i følge vores vedtægter, skal være almennyttige. Altså til gavn for flest muligt, og det er man jo ikke ved at være en dyr løsning.

Men heller ikke ved at være en dårlig løsning. Så der er ingen vej udenom og vi hæver derfor, med effekt fra 1. oktober 2016, prisen på den månedlige abonnementsbetaling med 30 kr. pr. mnd. Den månedlige pris bliver hermed 150 kr. pr. mnd.

Som sagt bryder vi os ikke meget om det, men synes dog stadig vi kan levere et godt produkt til en god pris.

Noget, der ser ud til at være lidt sværere er at tiltrække menneskelige resourcer. Det kniber rigtigt meget og kan, i sidste ende, og meget mere end den økonomiske del, være med til at gøre en ende på vores fælles net.

Vi, en god håndfuld aktive netbyggere og en god håndfuld bestyrelsesmedlemmer, har svært ved at forstå at der ikke skulle være flere entusiastiske og kompentente kræfter at finde blandt vores mange medlemmer. Med næsten 900 tilmeldte husstande burde der være mere end 10-12 stykker, der kan være med til at bidrage.

Der er nok at tage fat på og mange forskellige opgaver for enhver smag, praktiske som administrative. Der skal klatres, hamres, saves, bankes, programmeres, mødes, beskrives, besluttes, bages kager, brygges kaffe, købes ind og spises pizza.

Det praktiske kan vi lære dig, hvis du bare har interessen. Det administrative kræver måske lidt mere, nemlig vilje og lyst til at sætte sig ind i rammerne - f.eks. vedtægter, betingelser og historik.

Vigtigst af alt, i begge ender er dog, at du har lyst og vilje til at omgås og samarbejde med alle typer mennesker og til at være venlig. Vi behøver ikke at være venner, men vi behøver at være venlige.

Der er, med virkning fra dags dato foretaget små rettelser i abonnementsbetingelserne.

Det væsentlige her er en ændring af frist for opsigelse, der er ændret fra "til udgangen af en måned" til "til udgangen af løbende måned 1 kalendermåned"

Yderligere er rettelser i drejer sig mest om forkerte henvisninger til diverse punkter.

Du kan læse de nye betingelser her:
https://grenaas.net/dok/abonnementsbetingelser2016.html

Eller hente dem i pdf-format her:
https://grenaas.net/dok/abonnementsbetingelser2016.pdf

Hermed datoerne for årets bestyrelsesmøder.

Alle medlemmer og aktive er velkomne til at deltage i de åbne møder, mod forudgående tilmelding, samt oplysning om evt. punkter til dagsordenen mindst en uge før mødet.

Datoerne er som følger:

2016
9. maj - åbent møde
6. juni - lukket møde
8. august - åbent møde
5. september - lukket møde
3. oktober - lukket møde
7. november - åbent møde
5. december - lukket møde
16. december - juleafslutning for bestyrelse og aktive

2017
9. januar - åbent møde
6. februar - lukket møde
20. februar - generalforsamling

Medmindre andet oplyses, afholdes møderne fra kl. 20 til 22 i lærerkantinen på Teknisk Skole.

Generalforsamling (GF) i Bredbåndsforeningen Grenaa.net
29. februar 2016

Referat fra GF.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Valgt blev Klavs Bryld

2. Valg af stemmetæller.
Martin Jensen
Jakob Brun

3. Valg af referent.
Pernille Nicolajsen

4. Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af Tina Holm.
Vi har fået butik i Grenå der passes af Jakob og Martin, adressen er Bredgade 2.
Brugere og aktive serviceres herfra.
Den store udskiftning af infrastruktur i nettet er nået halvejs.
Vi har fået sponseret udstyr til et knudepunkt af Grenå Gulvcenter og Tipsmark.
Vi er gået i gang med at reducere udgifter på fiberforbindelser, vi forventer en besparelse på 60.000,- Vi starter medio 2016 og er helt omlagt ultimo 2016
Vi har deltaget i møder med i et kommende net der udskiller sig fra Midtdjurs.net.
Vi har haft og har store udfordringer i vores samarbejde og kommunikation i nettet.
Klavs spurgte om butikken bliver brugt – Martin svarede at det gør den – både til ris og ros. En del udlevering af grej.
De aktive benytter butikken til at få konfigureret udstyr der skal sættes op.
De aktive tilsluttede sig at de bruger servicen i høj grad.
Der blev spurgt hvor mange medlemmer nettet har – svaret var ml. 1000 og 1030 brugere.
Der kunne ikke på stående fod svares på hvor stor en markedsandel det er.
Beretningen er godkendt af GF.

5. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af revisor Kvist & Jensen v. Arne Nielsen
Se i øvrigt regnskab for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 2015
Spørgsmål fra Anni: har vi ikke råd til at betale moms – revisor forklarede at beløbet er skyldigt fordi momsen først skal betales pr. 1.3.16

Betaler vi depositum til B45 hvert år- nej det er en gangs beløb.

Regnskabet blev godkendt af GF.6. Handlingsplan:
Vi skal bruge 150.000 til sidste etape af total renoveringen. Første etape tog 3 år.
Der er umiddelbart 36 knudepunkter der står for renovering.
Tina fremlagde plan for renoveringen og der er umiddelbart kun planlagt et nyt knudepunkt på Bjørnholm.
Der bliver kun lavet nye knudepunkter der bærer egen økonomi – dog udvides kapaciteten på allerede eksisterende knudepunkter.
Vi mangler frivillige..

Vi skal på inspirationstur til andre net

Vi skal have fokus på vores samspil der lider en del, måske vi skal på kursus…


7. Valg af:
a. Formand: Tina Holm
b. Bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Pernille Nicolajsen, Peter Kofoed og Marianne Villadsen

Pernille Nicolajsen stiller op
Peter Kofoed Stiller op
Svend Erik Sørensen Stiller op

Alle tre blev valgt, Tillykke

c. Suppleanter:
Stefan Brodersen stiller op
Torben Wolf fra Kolinds.net stiller op.
De blev begge valgt efter en tur rundt paragraffer.

d. Revisor
Valgt blev Kvist & Jensen

8. evt.
Claus har store problemer med nettet på Grønnegade – det er belastene for brugerne på knudepunktet. Ditlev forklarede hvad der er blevet gjort for at udbedre problemerne men der er tilsyneladende stadig noget galt. Jakob mener at det er kabel eller strømforsyningsfejl. Det bliver skiftet førstkommende torsdag. Claus bør få sin radio opsat udenfor.

Fladstrups mailadresser (18-19 brugere) - løsning af opdatering af oplysninger.
Annie forklarede sine frustrationer ved ikke at modtage oplysninger fra nettet.
Konklusionen er at det er vanskeligt at gøre noget ved situationen da der ikke er adgang til cellen.
Martin forklarede om nye tiltag så vi formentlig snart kan rundsende oplysninger uden problemer.
Svend beder om at vi har tillid til hinanden og mener ikke at Fladstrups.net bør være lukket.
Der henstilles til at konflikten løses af bestyrelsen fremadrettet.
Brugere med dårlig. net bør anerkendes og evt. godtgøres.

Dirigenten takker for en god generalforsamling.

Hermed inkaldelse til den årlige, ordinære generalforsamling i GrenaaS.net

Generalforsamlingen vil blive afholdt mandag d. 29 februar 2016, kl. 19:30.

Den afholdes i kantinen på Grenaa Tekniske Skole.

Dagsorden i følge Vedtægterne

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være betyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen.

Få hele GrenaaS.net for det halve
-næsten...

Abonnementsprisen er i forvejen så lav at vi er stolte af at kunne levere hurtigt, stabilt og foreningsbaseret internet til dig, for kun 120 kr. pr. måned

Vi har plads til flere glade medlemmer så derfor har vi et supergodt tilbud til dig, der ikke allerede er tilsluttet GrenaaS.net

I juni, juli og august kan du spare 1000 kr. på tilslutningen til GrenaaS.net

Normalpris for tilslutning 1. gang er 2000 kr., men netop nu kan du blive tilsluttet for kun 1000 kr. og ovenikøbet få udstyret opsat ganske gratis. (Evt. antennerør og beslag ikke inkluderet.)

Tilbuddet gælder i juni, juli og august og vi får sikkert travlt, så bestil nu på: TLF. 60 250 250 - hverdage 10 - 16 eller brug tilmeldingsknappen i toppen af infokolonnen til højre

OBS! - Gælder tilslutningen dit sommerhus og bruger du det kun i sommerhalvåret kan du virkelig få "det hele for det halve" - læs mere længere nede i infokolonnen til højre

En meget lille flok mødte frem til den årlige generalforsamling

Udover bestyrelsen og de aktive, var blot 2 medlemmer mødt frem - noget skuffende for dem, der lægger rigtigt meget energi i at bringe godt og billigt internet til borgerne i Grenaa og omegn.

Notat fra GF i Grenaa-s Net den 16. februar 2015 på Teknisk Skole

Til dirigent valgtes Klavs Bryld, som referent Ditlev Bluhme. Dirigenten erkendte, at indkaldelsen til generalforsamling havde nogle mangler, men valgte alligevel at fortsætte. Der var ingen, der nedlagde protest.

Formanden fik ordet og indledte med, at det havde været et begiven-hedsrigt år. Der var sket lidt udskiftning blandt medlemmerne, men ikke noget at være bekymret over. Selv stigningen i kontingentet på 20 kr havde ikke givet medlemsflugt.

Formanden beklagede, at to væsentlige kræfter havde trukket sig ud af arbejdet for foreningen. Til gengæld var der stor ros til Sommerhusgrup-pen, der havde formået at bringe området op på et væsentlig bedre ni-veau med nye knudepunkter og radioer. Desuden havde gruppen også givet en hånd med i yderområderne. Telefonsupporten blev også omtalt i rosende vendinger, og formanden fandt, at gruppen af "Aktive" er blevet styrket. Formanden omtalte også indretningen af "Bøvlværkstedet" i kælderen under Søndre Skole. Her var indrettet lagerplads, men der var mulighed for både at undervise, undersøge og holde en lille komsammen.

Flere medlemmer havde kun indbetalt halvt kontingent, fordi de havde haft meget dårligt signal, ja, nogle i virkeligheden intet i lange perioder, så de fandt det rimeligt, at de kun skulle betale halvt kontingent, men sagen er ikke afgjort endnu.
For at afhjælpe problemerne blev der installeret nyt udstyr på Møllemasten, men det viste sig, at det ikke virkede sammen med det gamle udstyr i Ålsrode. Her er efterfølgende også sket en opgradering, men udskiftningen er ikke færdig. Der er også sat nyt udstyr op på flere skorstene med betydelig bedre kapacitet til følge.

Da ingen stemte imod formandens beretning, konkluderede dirigenten, at beretningen var godkendt.

Revisoren fremlagde regnskabet og knyttede den kommentar til det, til trods for, at alt ikke er talt op, mente han, at det var det retvisende. Der har været problemer med PBS, der helt manglede i en lang periode, så det var nødvendigt at bruge "håndkraft". Det havde også bevirket, at der ikke var afregnet moms, men det ville blive klaret den 2. marts.
Der havde været en omsætning på ca 900.000 og et overskud på 9.000 kr. Der kunne godt komme yderligere udgifter i indeværende år, da der f.eks. ikke er kommet regning for masteleje og heller ikke for el.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

Handlingsplanen fortsætter, og formanden viste en lang "skriftrulle" med kommende planer samt de tilhørende udgifter. Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at styrke "Aktivgruppen", gerne rekruttere nye medlemmer og søge samarbejde med omliggende lokalnet.
Foreningen er orienteret om, at der om kort tid skal skæres 15 meter af Violskrænt-skorstenen. Der bliver noget ekstraarbejde i den forbindelse med omlægning af sendere og medlemmernes radioer.

Under valg blev Tina Holm genvalgt som formand med akklamation. Be-styrelsen består herefter af Pernille Sørensen, Mogens Sørensen, Peter Kofoed, Marianne Villadsen, Morten Bondo og Martin Kruse Mortensen. Suppleanter er Stefan Brodersen og Svend Erik Sørensen. Revisor er Kvist & Jensen.

Under eventuelt blev der spurgt, om foreningen havde fået afklaret, om vi fortsat kunne benytte knudepunktet på Dronningens Ferieby. Det lovede formanden at tage sig af.
Således opfattet. Ditlev Bluhme

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i GrenaaS.net

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 16/02-2015 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
8) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen via kontakformularen her: Kontakt, senest d. 02/02-2015.

Alle forslag vil blive offentliggjort her på siden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Hermed lidt nyt fra bestyrelsen og de aktive netbyggere i sommervarmen.

Nogen plejer tømmermænd på sådan en Pinsedag, andre nyder den smukke sommerdag på plænen ved Ålsømasten.Og fordriver 12 timer med at hejse gammelt udstyr ned og nyt op, samt undrer sig over at noget af alt det gamle, der kommer ned, overhovedet har kunnet virke.Irrede og knækkede stik, hullede kabler, og rust - det var bestemt på tide at få alt det gamle ned.I samme omgang blev de svært håndterbare kasser med strøm, switche og med mere, hejst ned og forvandlet til det fineste skab. Slut med at klatre højt til vejrs for at skifte en strømforsyning - og nu med lys :-)

Det, der, blandt andet, blev skiftet ud med nyt og bedre var forbindelserne til Revn, Ålsø By, Pederstrup, Ålsrode og Tøstrup.

Resultaterne i de modtagende ender stod desværre ikke helt mål med anstrengelserne, da det viste sig at det gamle udstyr ude i landskabet, ikke spiller helt så godt med det nye som ellers antaget.

Det beklager vi meget, det var nødvendigt at starte et sted og vi retter selvfølgelig op på tingene så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre.

På årets generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at finde muligheder for at øge foreningens likviditet.

Efter grundige analyser af forskellige muligheder, sammenholdt med medlemmernes og bestyrelsens ønsker om at opgradere nettet, er vi nået frem til at en prisforhøjelse pt. er den bedste mulighed.

Dette er ikke i tråd med bestyrelsens ønsker om at bevare en god, lav pris, men hvis ikke opgradering og udbygning af nettet skal være en 5 årsplan, så er der desværre ingen vej udenom.

Både blandt medlemmer og i bestyrelsen (vi er jo selv medlemmer og selv brugere af nettet, så vi ved godt hvor skoen trykker) er der et stort ønske om forbedringer og om forbedringer NU.

I løbet af sidste år har vi måttet konstatere at der skal renoveres mere end tidligere antaget, samt at det haster mere visse steder end vi var klar over.

Vi har desværre også måttet sande dels, at opgaven er ved at være for stor til at vi kan basere alt på frivillige hænder, dels at det tager mere tid end først forventet at opstøve og oplære nye frivillige.

Begge dele betyder, endnu engang, hvis det ikke skal være en 5 års plan at kapitalbehovet i år og næste år, er større end tidligere.

De nye priser bliver gældende fra 1. juli - altså næstkommende opkrævning og bliver som følger:

Standardabonnement:
120 kr. pr. mnd. - opkræves kvartalsvis med 360 kr.

Sommerhusabonnement:
60 kr. pr. mnd. - opkræves kvartalvis med 180 kr.

Oprettelsen er uændret 2000 kr. og ligeledes uændret er muligheden for at afdrage oprettelsesbeløbet.

Der er pr. dags dato indført nye abonnementsbetingelser

Man kan læse de nye betingelser her:
Abonnementsbetingelser 2014

Man kan dowloade betingelserne i en pdf-version her:
Abonnementsbetingelser 2014 som pdf

ændringerne drejer sig primært om simpel ajourføring i henhold til diverse organisatoriske ændringer, som har fundet sted gennem årene siden de hidtige betingelser blev udformet

Til sammenligning kan de gamle betingelser læses her:
Abonnementsbetingelser 2003

Bestyrelsens beretning om året, der gik og handlingsplan for det kommende år - som fremlagt på den årlige generalforsamling 2014

Beretning

I årets løb har vi fået testet nyt udstyr, udstyr, der, på sigt, kommer til at sætte nye standarder for stabilitet og hastighed.
Fladstrup har fungeret som testområde og her har vi nu brugere med hastigheder helt op til 40 mbit

Et andet område, der, lidt ufrivilligt, blev testområde var Sommerhusområdet. Her stod vi pludselig med den udfordring at hele områdets ca. 40 medlemmer risikerede at stå uden net 1. oktober.
Denne udfordring viste sig at bringe nye muligheder. De foreløbige resultater er: Start på dialog og samarbejde med vores naboer i Primanet, opstart af en, snart selvkørende, aktivgruppe i området, opsætning af nye sendepunkter med det nye udstyr, samt renovering af andre punkter. Området er således nu renoveret næsten hele vejen rundt og brugerne her oplever hastigheder omkring 20 mbit mod 2-5 før.

Byens skorstene har også været udsat for en del aktivitet og klatren i årets løb. Der er trukket rigtigt mange meter kabler og hejst nyt udstyr op - monteret på smarte nye stativer, der vil gøre udskiftninger og etableringer meget lettere i fremtiden. Skorstenene er således nu godt forberedt til næste fremstød og klar til, for alvor, at gøre brug af de nye fiberforbindelser mellem hovedsendepunkterne.

Alt dette havde ikke været muligt at udføre og sætte igang uden den ekstra indbetaling i juli kvartal. Tak for det, vi har brugt rub og stub.

Det har været en stor udfordring for en flok nye frivillige i bestyrelsen at få sat sig ind i procedurerne. mange møder og meget at sætte sig ind i. I årets løb blev det tydeligt at meget i GrenaaS.net er nedslidt, både grej og kræfter. Vi har tabt nogle frivillige, andre er kommet til, men alt i alt må vi konstatere at resourcerne er knappe og at der skal gøres en stor indsats for at få rettet op på denne mangel. Det vender vi tilbage til i handlingsplanen for næste år.

En ting, der også har haltet lidt, har været supporten. Der er netop, her i vinter, lagt en ny start her, idet vi, i samarbejde med Vestdjursnet, i stedet for callcenteret, har hyret en lokal supporter. Martin startede her i februar, han er selv bruger af GrenaaS.net, og har derfor bedre muligheder for at hjælpe medlemmerne med det samme, når de ringer. Men al begyndelse er jo svær, og også her er der meget at sætte sig ind i, så tag godt imod ham.

Tilsidst en opfordring. Da vi nåede frem til årets indkaldelse til generalforsamling, måtte vi konstatere at pbs havde kastet endnu en udfordring efter os. Tidsfristen for ændringer i teksten på opkrævningerne (som jo er den måde vi normalt indkalder på) var ændret, så vi kunne ikke nå det til den frist, der er udstukket i vedtægterne.

Men så kunne vi jo bare sende en email... Her viste det sig at vi mangler emailadresser på 2/3 af medlemmerne! Så eneste vej frem var et brev med postbudet, med hvad deraf følger af ekstra udgifter og arbejde. Papir, kuverter, porto, toner til printeren, brevfletning, kuvertering. Penge og kræfter, der sagtens kunne være brugt mere fornuftigt.

Send os derfor oplysningen om din mail adresse til: medlem@grenaas.net


På trods af alt ser det ud til at vi har haft en lille nettofremgang i amtallet af medlemmer.

Handlingsplanen

I årets løb kom fiberen til Pederstrup - her kan man nu få op til 90 mbit på en fiberforbindelse hos Waoo - omend til en ganske anden pris end GrenaaS.net.
Det fik jo netmesteren (mig) til at tro at nu fik hun fri.

Men sådan gik det ikke - slet, slet ikke. For selvom de fleste tog imod tilbuddet - 500 kr. for at få fiber i huset er jo svært at sige nej til, og mange ønskede sig bedre tv-signal, så blev det kun til ca. 10 opsigelser ud af 25 mulige.
Dels er det altså dyrt - den mindste pris man kan slippe afsted med er 199 pr. mnd for 15 mbit, dels er det slet ikke alle, der har fået tilbuddet. Bor man bare få hundrede meter uden for byen kan man glemme det.

Et forsøg på at hidse dem op til at samarbejde faldt desværre til jorden. I samme åndedrag som de siger at de selv vil helt ud til slutbrugeren, siger de også at de aldrig kommer ud på marken i Hallendrup eller lignende steder. "Vores" andre landsbyer og sommerhusområdet havde de ingen interesse i, for "de havde ikke lige en fiber i nærheden"

Vores berettigelse er altså i den grad stadig tilstede, både i byen, landsbyerne og oplandet.

Vi skal videre med renovering, udbygning, ombygning og oplæring, både i Grenaa by, i landsbyerne og i oplandet.

Fokus kommer, i første omgang, til at ligge der, hvor der trænges mest og hvor planer og udstyr allerede er tilstede.

I løbet af kort tid flytter vi ind i nye lokaler i kælderen under Kattegatskolen (tildligere Sdr. Skole). Vi glæder os rigtigt meget til at komme tættere på medlemmerne og til at få bedre muligheder for personlig support, udlevering og aflevering af grej, kurser, møder og andre arrangementer.

Stor vægt vil også blive lagt på at udvide samarbejdet med andre net. Mødet med Primanet i sommer var hyggeligt og positivt og vi har mødt stor velvilje der. Vi har haft en del erfaringsudveksling med Vestdjursnet gennem hele året.

En bekymrende besked fra Egnsnettet (Rønde og omegn) om at deres Netmester var blevet ramt af alvorlig sygdom, fik tankerne om vores sårbarhed overfor den slags kom i fokus, og der har været dialog med de fleste formænd i alle net.

Det foreløbige og spæde resultat heraf var positive tilkendegivelser om et indledende møde, hvor, i første omgang, formændene skal mødes til en snak om hvad vi evt. kan sammen i fremtiden.

Alt i alt vil vi mene at der er lagt op til et spændende forår og har bestemt os for at den nuværende situation ikke er en katastrofe, men en ny start.

Referat fra den årlige generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, torsdag d. 13 marts 2014.

21 deltagere, foreningens revisor, samt 4 bestyrelsesmedlemmer var tilstede.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Niels Ole Mikkelsen

Der blev redegjort for grunden til den lidt forsinkede afholdelse.
Generalforsamligen godkendte gyldigheden af forsamlingen.

2. Valg af stemmetællere
Blev udsat til hvis der skulle blive en evt. skriftlig afstemning.

3. Valg af referant
Birgit Nielsen

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
Beretning godkendt.

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år
Regnskab godkendt. Handlingsplan godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Forslaget om en ekstra indbetaling på 150 kr. til en teknikpulje blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen blev opfordret til at søge andre muligheder for forbedring af likviditeten.

7. Valg af:
a) Formand Tina Holm blev valgt.
b) Bestyrelsesmedlemmer Pernille Nicolajsen, Niels Ole Mikkelsen, Peter Kofoed og Marianne Villadsen blev valgt.
c) Suppleanter Bent Nielsen og Stefan Brodersen blev valgt.

8. Evt.
Der var ingen, der havde indlæg under dettte punkt, men løbende under andre punkter blev følgende berørt:
a) Flere havde ikke fået brev/mail om generalforsamlingstidspunkt - dette drejede sig primært om medlemmer fra Fladstrup. Dette er siden blevet opklaret.
b) Der blev opfordret til mere aktivitet på foreningens hjemmeside.

Der er indkommet et forslag til årets generalforsamling

Der er stillet forslag om, igen i år, at bede medlemmerne om en ekstra indbetaling på 150 kr. til en teknikpulje.

Forslaget er stillet af frivillig hjælper og medlem Lars Heidemann

Er du en af dem, der I år fik et brev med posten da vi udsendte indkaldelse til generalforsamlingen?

Igen i år blev indkaldelsen til den årlige generalforsamling udsendt med et brev på helt almindeligt papir.

Dels fordi vi ikke var opmærksomme på at pbs havde ændret fristen for at rette i teksten på opkrævningerne, dels fordi det viste sig at vi mangler emailadresser på rigtigt mange af vores ca. 1000 medlemmer.

Ca. 650 breve har vi sendt, det koster mange penge - omkring 8000 kr.

For de penge kunne vi have bygget et helt nyt sendepunkt eller have renoveret 2, så det er lidt ærgelige penge at komme af med.

Send os derfor oplysningen om din mail adresse til: medlem@grenaas.net

Fremover, når du ringer til supporten, er det Martin, der svarer.

Martin er selv medlem i GrenaaS.net, hvilket betyder at du nu, for det meste, kan få hjælp med det samme, når du ringer.

Tag godt imod ham og hav venligst forståelse for at al begyndelse kan være svær.

Nummeret til supporten er den samme som altid, men åbningstiden er udvidet, så du nu kan ringe på alle hverdage 10-18

Generalforsamlingen flyttes til ny dato

Den nye dato er Torsdag d. 13. marts

Ny frist for at indsende forslag er Torsdag d. 27 februar

Tid, sted og dagsorden er som i tidligere meddelelse

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i GrenaaS.net

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer onsdag d. 26/02-2014 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
8) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen via kontakformularen her: Kontakt, senest d. 12/02-2014.

Alle forslag vil blive offentliggjort her på siden senest 1 uge før generalforsamlingen.

De fremmødte på Generalforsamlingen d. 25/2 2013 vedtog at der skal indbetales et ekstraordinært beløb til en teknikpulje i GrenaaS.net.

Alle nuværende medlemmer skal indbetale kr. 150,00. Beløbet opkræves i juli kvartal 2013.

Denne løsning blev valgt fremfor for en generel forhøjelse af det månedlige bidrag.

Teknikpuljen skal fungere som en sikkerhedsventil i GrenaaS.nets budget, da der i 2013 bliver investeret i meget nyt udstyr og infrastruktur, jvf. den vedtagne handlingsplan til forbedring af stabilitet og hastighed.

Nogle få entusiastiske frivillige arbejder så det sprøjter!

Tusind tak for indsatsen alle sammen.

Der arbejdes for tiden på højtryk i GrenaaS.net.

En lille håndfuld energiske frivillige er i gang med at etablere føringsveje til kabler, konfigurere nyt udstyr, klatre i master og skorstene.

Altsammen for at være klar til at tage vores nye fiberforbindelser i brug, når vores leverandører melder klart skib i løbet af de næste ca. 14 dage.

Derefter begynder vi at flytte en del af trafikken i Grenaa by ned i jorden, samt at renovere og skifte til nyt og bedre udstyr i luften.

Og vi har hårdt brug for DIG. Ja, lige netop DIG!

Vi mangler rigtigt meget flere frivillige hænder for at få alle de gode planer og intentioner til at lykkes.

Så kom og være med til at gøre en forskel i DIN bredbåndsforening. Vi lærer dig alt hvad du har brug for at vide for kunne være med til at gøre dig selv og din nabo til glade internetbrugere. Kontakt os via formularen på kontaktsiden.

Som du sikkert ved er Grenaas.net en bredbåndsforening, der er baseret på frivillige hænder.

Vi har derfor et tilbud til DIG, som vil give dig kontakt til flere af dine naboer, viden om hvordan man egentlig får trådløst internet, og i løbet af kort tidvil du blive anset for en kapacitet på området.

I flere lokale områder af Grenaa by kunne vi godt bruge 1-3 medlemmer, som vil være kontaktpersoner for netop deres områdes medlemmer.

Disse kontaktpersoner skal kunne:

1. Modtage beskeder fra brugerne om evt. uregelmæssigheder med nettet og problemer hos de enkelte brugere.

2. Modtage oplysninger fra nye, der ønsker tilslutning

3. Videregive nødvendige oplysninger om fejl og mangler og ønsker om tilslutning til de relevante teknikere

Hvis du gerne vil være med, men måske ikke føler at du ved nok, så kan du deltage i et enkelt aftenkursus, hvor vi vil undervise i de mest forekommende fejl og mangler.

Ønsker du mere indgående kendskab til Grenaas.net - teknikken og diverse værktøjer, bliver der også mulighed for kursus i dette.

En ting er sikkert, du vil møde glade og tilfredse mennesker, måske blot fordi du har trykket på en knap (den rigtige :-))

Meld dig uforpligtende til et aftenkursus via kontaktformularen her:
Kontakt bestyrelsen

Med venlig hilsen
DIT GrenaaS.Net

Vi er i øjeblikket ramt stor mangel på frivillige hænder.

Derfor er vi en del bagud med support og nye tilslutninger.

Der arbejdes hårdt på at indhente det, så vær sød at bære over med vores frivillige, de gør en kæmpeindsats.

Og hvis du synes det går for langsomt, så kom gerne og giv en hånd med, vi sørger selvfølgelig for den nødvendige oplæring.

Skriv til os fra kontaktsiden, hvis du vil være med.

Referat fra GrenaaS.nets Generalforsamling d. 25.02.2013

Der blev budt velkommen til de fremmødte af Tina Holm.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Niels Ole Mikkelsen (N.O.)blev foreslået og valgt.

Niels Ole fortalte at det var en forældet dagsorden der var sendt ud og bad generalforsamlingen (GF) tage stilling til om vi kunne gennemføre med den korrekte dagsorden. Det blev vedtaget at gennemføre med den korrekte dagsorden.

Herefter forklarede N.O. at regnskabet endnu ikke er revideret pga. fejlgået intern kommunikation – regnskabet er hos revisoren og det forventes at kunne fremlægges snarest.

Bestyrelsen foreslår at der rokeres rundt på dagsordenpunkterne så man først
vælger formand og bestyrelse og kører alle punkter igennem - bortset fra regnskab.

Herefter lader man den nyvalgte bestyrelse konstituere sig, og derefter sættes generalforsamlingen på pause i den tid, der går indtil regnskabet kan foreligge. På dette tidspunkt genoptages generalforsamlingen med sidste punkt "godkendelse af regnskab"."
- Generalforsamlingen godkendte dette.

2. Valg af stemmetællere.
Svend Erik Sørensen og Jakob Bruun blev valgt
3. Valg af referent.
Pernille Nicolajsen
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke det forløbne år

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse
Punktet delvist udskudt – handlingsplan om sort fiber og renovering fremlagt
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag om oprettelse af ”Teknikpulje”
-hertil skal hvert medlem betale 25 kr/md.
Punktet udskudt
7. Valg af:
a. Formand
Tina Holm blev valgt

b. Bestyrelsesmedlemmer

Morten Bondo – 1 år
Flemming Nielsen, Valgt for 1 år
Birgit Nielsen – Sekretær, valgt for 2 år
Tage Skifter – Kasserer valgt for 2 år
Per Olesen – Netmester valgt for 1 år
Mogens Sørensen - valgt for 2 år
c. Suppleanter
Niels Ole Mikkelsen og 2. Stefan Brodersen blev valgt

d. Revisor. *)

Kvist og Jensen Grenå
e. Revisorsuppleant. *)
*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision
for foreningen.

8. Eventuelt

Referat af genoptagelse af generalforsamling d. 12.03.2013

Dirigenten bød velkommen og generalforsamlingen blev genoptaget

Dagsorden
1. Delvist pkt. 5: fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskab blev fremlagt og gennemgået af kasserer Tage Skifter
Spørgsmål fra de fremmødte blev besvaret og regnskabet godkendt

2. pkt. 6: Behandling af indkomne forslag
1. Oprettelse af teknikpulje, hvortil hvert medlem indbetaler 25. kr. pr. mnd.
2. ændringsforslag 1. Engangsindbetaling fra alle medlemmer i juni kvartal på kr. 150
3. ændringsforslag 2. Opfordring til frivillige bidrag

Der blev stillet spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte ang. bestyrelsens holdning til de forskellige forslag.

Forslag 1 – Ikke vedtaget
Forslag 2 – Vedtaget
Forslag 3 – Ikke vedtaget

3. Evt.
Løs snak om foreningens virke og fremtid

Så er "sort fiber-planen skudt igang.
Den, på generalforsamlingen, fremlagte plan for etablering af fiberforbindelser i Grenaa By er nu skudt igang.

Hen over foråret og sommeren 2013 etableres fiberforbindelser mellem de største knudepunkter i byen.

Det, sammen med en omfattende renovering af en del andre knudepunkter, kommer til, i væsentlig grad, at forbedre oplevelsen af at være tilsluttet "djursnettet" i Grenaa og omegn.

Der bliver brug for mange frivillige hænder, så meld dig glad under fanerne - skriv til os fra Kontaktsiden

Det kræver ingen tekniske forudsætninger - alle kan deltage.

Den ordinære Generalforsamling fortsættes Tirsdag d. 12. marts kl. 19:30.

Det foregår på Grenaa Tekniske Skole.
Dagsordenen:

1. Delvist pkt. 5: Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
2. pkt. 6: Behandling af indkomne forslag

Vel mødt.

Den nye bestyrelse, valgt på generalforsamlingen d. 25. februar 2013.


Fra venstre:
Kasserer - Tage Skifter, Netmester - Per Olesen, Suppleant - Niels Ole Mikkelsen, Formand - Tina Holm, Bestyrelsesmedlem - Flemming Nielsen, Sekretær - Birgit Nielsen, Bestyrelsesmedlem - Morten Bondo, Bestyrelsesmedlem - Mogens Sørensen, Fraværende: Suppleant - Stefan Brodersen

Det er, i sidste øjeblik, lykkedes af finde en løsning.

Derfor afholdes den tidligere varslede generalforsamling alligevel mandag. d. 25. februar 2013 kl. 19:30 på Grenaa Tekniske Skole, som tidligere meddelt.

Vi beklager forvirringen og håber på talstærkt fremmøde.

På bestyrelsens vegne.

/Tina

Den varslede ordinære generalforsamling i GrenaaS.net, d. 25. februar 2013, er udsat.

Grundet forsinkelse hos revisoren kan der ikke fremlægges et revideret regnskab, hvorfor generalforsamlingen må udsættes.

Hold øje med siden her og med din mail for information om ny dato.

Der er stillet forslag om oprettelse af en teknik-pulje, hvortil hvert medlem indbetaler 25 kr. pr. måned.

Pengene skal udelukkende bruges til udbygning og vedligeholdelse.

Forslag stillet af frivillig hjælper Svend Erik Sørensen

Kære medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net


Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i din bredbåndsforening

Den afholdes mandag d. 25/02 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Som til den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling, håber vi at I igen vil møde talstærkt op.

For vi ved jo godt at ikke alt går så godt med vores net, som det har gjort og som vi kunne ønske os.

De frivillige i bestyrelsen og i den entusiastiske og meget flittige teknikgruppe har, siden den ekstraordinære generalforsamling, arbejdet målrettet på, dels at finde fodfæste med 6 nye bestyrelsesmedlemmer, dels at få konsolideret samarbejdet med de frivillige I teknikgruppen. Desuden har vi forsøgt at skabe os et overblik over hvor, hvornår og hvordan, der skal sættes ind.

Nu er vi nået frem til noget, der ligner en plan og nogle tiltag er allerede sat igang.

Og vi har brug for din hjælp!

950 tilsluttede medlemmer er en stor mundfuld og der er brug for dels flere hænder, dels flere penge.

Den mere detaljerede plan vil vi fremlægge på generalforsamlingen, men allerede nu kan vi godt sige lidt om hvor der især mangler en hjælpende hånd.

Til selve bestyrelsesarbejdet er der brug for 2 suppleanter og 1 bestyrelsesmedlem.
Her savner vi især en, der kan fungere som sekretær, skrive referater fra møderne, sende dagsordner ud og den slags.

Derudover er der brug for hjælp til følgende opgaver:

Sørge for at nyheder til medlemmerne bliver skrevet på vores hjemmeside (det er ligeså nemt som at opdatere sin facebook eller lignende).
Opbygning af lokale selvhjælpsgrupper omkring de enkelte knudepunkter.
Udformning af pr- og oplysningsmateriale.
Opsætning af nye brugere.
Telefonsupport

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 25/02 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.
Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt
Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen bestyrelsen senest d. 11/02-2013 (2 uger før generalforsamlingen). Alle forslag vil blive offentliggjort her senest d. 18/02-2013 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen
Venlig hilsen
Pernille Nicolajsen
formand (at) grenaas.net

Bestyrelsen og dens medlemmer:

Her under præsenteres bestyrelsen som den konstituerede sig på sit første møde efter den ekstraordinære generalforsamling.

Man kan skrive til det enkelte bestyrelsesmedlem ved at klikke på vedkommendes navn.

 

Bestyrelsen for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net siden 29/10-2012  

Pernille NicolajsenTina HolmFlemming Nielsen
FormandBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem
Hans-Erik SørvinMorten BondoKay Kruse
KassererBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem
Marianne FriisSteen Skov
BestyrelsesmedlemBestyrelsessuppleantBestyrelsessuppleant
Per Olesen Kvist & Jensenv/Arne B. Nielsen
Netmester Revision

 

 

1.      Valg af dirigent

·         Bestyrelsen foreslog Niels Ole Mikkelsen.

·         Niels Ole Mikkelsen blev valgt.

·         Niels Ole fastslog at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2.      Valg af referent

·         Bestyrelsen foreslog Rune S.

·         Rune S blev valgt.

3.      Oplæg til generalforsamlingen

·         Anneli Pedersen fremlagde oplæg til generalforsamlingen.

·         Der blev spurgt til hvor mange bestyrelsesmedlemmer der bliver og hvor mange der går:

Ø    Formanden bliver.

Ø    Og 2 medlemmer bliver.

Ø    2 af bestyrelsesmedlemmerne der vil gå af, er udprægede teknikere, og vil gerne have lov til at være det og ikke skulle ”spilde tiden” med bestyrelsesarbejde.

·         Der blev spurgt til hvem ud over formanden der fortsatte.

Ø    Tina Holm – Pederstrup.

Ø    Flemming Nielsen – Fladstrup.

·         Ud over dette var der en livlig debat omkring nettet

4.      Valg til bestyrelsen

·         Hans-Erik Sørvin stillede op til valg – og blev valgt til bestyrelsen.

·         Morten Bondo stillede op til valg – og blev valgt til bestyrelsen.

·         Kay Kruse blev forslået og accepterede – og blev valgt til bestyrelsen.

·         John Storgaard stillede op til valg – og blev valgt til bestyrelsen.

·         Marianne Friis stillede op som suppleant – og blev valgt.

·         Steen Skov stillede op som suppleant – og blev valgt.

·         Der blev klappet af de valgte.

5.      Evt.

·         Pernille sluttede af og takkede for en god generalforsamling.

 

Fremmødte:
45 fremmødte

GrenaaS.net indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling
mandag d. 29. oktober kl. 19:30 på Kattegatskolen, Åboulevarden 64 i Grenaa.

GrenaaS.net vil være vært ved et let traktement ved generalforsamlingen.

GrenaaS.net har, i mange år, arbejdet hårdt for at lave et godt og billigt net til hele Grenaa og omegns befolkning. Men nu er en del af bestyrelsen kørt træt.

Derfor har vi, hvis foreningen skal bestå, brug for nye kræfter til arbejdet med at holde GrenaaS.net sundt.

Et meget vigtigt punkt på dagsordenen, vil være valg til ny bestyrelse, da en stor del af bestyrelsen ønsker at udtræde.

Dagsorden til generalforsamlingen vil være:

Velkomst

 1. Valg af dirrigent
 2. Valg af referent
 3. Oplæg til generalforsamlingen
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Evt

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

Af hensyn til forplejning, må I meget gerne melde tilbage om I kommer og hvor mange.

Henvendelse på Kontakt siden (tryk her) eller tlf. 60 250 250

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
GrenaaS.net


GrennaS.net vedtægter

Har du husket at tilmelde dig til sommerfesten?

Vi skal meddele hvor stor en gris vi skal have, så skynd dig at melde dig til senest i morgen

tirsdag d. 26. junipå tlf. 60 250 250 eller sendes til kontakt.

GrenaaS.net indbyder til


Sommerfest

Så er det igen tid til årets fest i GrenaaS.net.

Lørdag den 30. juni 2012 kl. 17.00 indbydes du og din familie til fest på Enslevgården.

Grenaa Slagtehus vil lave en helstegt pattegris samt grillet oksekød, der vil være en masse lækkert tilbehør.

GrenaaS.net vil være vært ved diverse drikkevarer - og så vil du få mulighed for at møde andre der, ligesom du, bruger Grenaas gode net og du vil få mulighed for at møde dem som satte dit net op og ham eller hende du snakker med når du har problemer med nettet.

Men mest af alt vil der være garanti for en festlig aften med en masse glade mennesker.

Tilmelding er en nødvendighed, da GrenaaS.net skal vide hvor stor grisen skal være. Tilmelding snarest muligt.
Tilmelding på tlf. 60 250 250 eller sendes til kontakt.

Vi glæder os til at se jer!

Det er gratis for brugere i GrenaaS.net at deltage


På generalforsamlingen den 20. februar stillede den nye bestyrelse op til det traditionelle familieportræt.
Fra venstre Dan Jensen, AnneLi Pedersen, Svend-Erik Sørensen, Pernille Nicolajsen (formand), Jakob B, Rune S, Flemming Nielsen og Lars Heidemann.

Foruden de portrætterede er desuden Tina Holm indvalg.

Generalforsamlingen blev afholdt på Grenaa Tekniske Skole d. 2012-02-20 kl. 19:00

Til forsamlingen var der fremmødt 12 stemmeberettigede samt vores revisor fra Kvist & Jensen Grenaa Afdeling

Formand Klavs Bryld bød velkommen til generalforsamlingen.


 1. Valg af dirigent.
  • Forslag fra bestyrelsen Niels Ole Mikkelsen.
  • Niels Ole Mikkelsen blev enstemmigt valgt.
  • Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
  Via PBS slut december.
  Via hjemmeside 2012-01-15.
  Samt 2 gange i dagspressen.

 2. Valg af stemmetællere.
  • Ingen ønskede hemmelig afstemning, derfor springes dette over.

 3. Valg af referent.
  • Rune S blev enstemmigt valgt.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  • Klavs Bryld fremlagde bestyrelsens beretning.
  • Dirigenten forespurgte om der var kommentarer til beretningen, der var ingen kommentarer.

 5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
  • Revisor Arne B. Nielsen fra revisionsfirmaet Kvist & Jensen fremlagde regnskabet.
  • Revisoren spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.
  Forsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskabet.
  • Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
  • Formand Klavs Bryld fremlagde bestyrelsens handlingsplan for 2012.
  • Der var ingen kommentarer til handlingsplanen, og denne blev godkendt.

 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Der er ikke indkommet forslag til behandling.

 7. Valg af:

  1. Formand.
   • Klavs Bryld ønsker ikke genvalg, på grund af studie.
   • Pernille Nicolajsen blev enstemmigt valgt.

  2. Bestyrelsesmedlemmer.
   • Pernille Nicolajsen kan ikke fortsætte som kasserer da hun er blevet formand.
   Som ny kasserer foreslår bestyrelsen Rune S.
   • Rune S blev enstemmigt valgt.
   • Rune S kan ikke fortsætte som sekretær da han er blevet kasserer.
   Som ny sekretær foreslår bestyrelsen Jakob B.
   • Jakob B blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem og sekretær.
   • Dette efterlader endnu en ledig plads som bestyrelsesmedlem.
   Anneli Pedersen stiller op som bestyrelsesmedlem.
   • Anneli Pedersen blev enstemmigt valgt.
   • Svend-Erik Sørensen og Lars Heidemann bytter pladser så Lars er bestyrelsesmedlem og Svend-Erik Sørensen er suppleant.

  3. Suppleanter.
   • Lars Heidemann og Svend-Erik Sørensen bytter plads.
   • Der er endnu en suppleant post der skal besættes.
   Bestyrelsen har modtaget ønske om valg fra Tina Holm og Stefan Brodersen.
   • Tina Holm blev valgt som suppleant med overvejende flertal.

  4. Revisor. *)
   • Revisionsfirmaet Kvist & Jensen Grenaa Afdeling v/Arne B. Nielsen vælges igen.

  5. Revisorsuppleant. *)
   • Vælges ikke da der benyttes revisionsfirma.

  *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.

 8. Eventuelt.
  • Generalforsamlingen takkede Klavs for hans indsats gennem årene i foreningen.
  • Klavs Bryld takker bestyrelsen for godt samarbejde.
  • Niels Ole spurgte til om der har været udfald på nettet i foregående uge.
  Der har været små udfald i løbet af sidste uge, men ikke noget større.
  Der pågår i øjeblikket arbejde for at udbedre denne fejl, som bla. annonceret på status siden forrige og sidste torsdag.
  • Niels Ole spurgte til hvordan vi gør med IP Telefoni, da Tellio har kampagne med hvis man anviser nye brugere, får man et gavekort på kr. 400,-
  Han benytter sig af at give dem han anviser gavekortet.

Så er det snart tid til den den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen
GrenaaS.net.

Kom og vær med til at forme fremtiden for dit net...

Generalforsamlingen afholdes for alle foreningens medlemmer mandag den 20/02-2012 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole (indgang fra Århusvej).

Af hensyn til planlægning vil vi gerne have at du tilmelder
dig senest d. 13/02-2012 på telefon 60250250 eller på bestyrelsen[AT]grenaas.net.

Dagsorden er ifølge vedtægterne (grenaas.net/vedtaegter):


 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af referent.
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af:

  1. Formand.
  2. Bestyrelsesmedlemmer.
  3. Suppleanter.
  4. Revisor. *)
  5. Revisorsuppleant. *)

  *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
 8. Eventuelt.


Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på email-adressen bestyrelsen[AT]grenaas.net senest den 06/02-2012 (2 uger før generalforsamlingen). Alle forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest d. 13/02-2012 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen

Venlig hilsen

Klavs Bryld,
formand

----

Opdatering 7. februar 2012
Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer (jfr punkt 7) til generalforsamlingen.

Den 8. april blæste det ret kraftigt i Grenaa, og dette fik en af vores forsyningsantenner på TV-Masten der står på Møgelbjerg til at dreje sig.
Søndag d. 10. april var det vindstille nok til vi kunne kravle op og foretage reparation af installationen.

Da vi kom op i masten var det tydeligt hvad der var årsag til problemet.

Vinden havde bøjet det beslag antennen er monteret på masten med.
Efter beslaget blev skiftet og antennen rettet ind fik vi igen forbindelse som normalt.

På generalforsamlingen 21. februar 2011 blev den nye bestyrelse foreviget.
Det nye drømmehold består af:

Stående fra venstre Lars Heidemann, Dan Jensen, Klavs Bryld (formand).

Siddendde fra venstre Stefan Brodersen, Svend-Erik Sørensen, Rune S, Jakob B, Pernille Nicolajsen og Flemming Nielsen.

Og stående helt til højre i billedet Arne Nielsen (revisor).

Bestyrelsen konstiturerede sig som tidligere år med Pernille som kasserer.

Mødet blev afholdt kl 19.00 i lokale T20 på GTS.


 1. Valg af dirigent.
  • Klavs Bryld, da Niels Ole Mikkelsen blev forhindret.

 2. Valg af stemmetællere.
  • Vælges hvis det bliver nødvendigt.

 3. Valg af referent.
  • Rune S.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  • Klavs Bryld fremlægger bestyrelsens beretning.
  • Der var ingen spørgsmål til beretningen.
  • Der var få kommentarer undervejs.
  • Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
  • Årsregnskabet fremlagt af revisor Arne Nielsen.
  • Spørgsmål: Hvordan hænger de 730 brugere sammen med der reelt er 850 tilslutninger?
  Dette kommer sig af der er tilslutninger efter 2010-12-31 samt grupper, masteholdere o.l.
  • Regnskab er enstemmigt godkendt.
  • Klavs Bryld fremlægger bestyrelsens handlingsplan.
  • Spørgsmål:
  Hvilke faciliteter er der i det nye værksted?
  Vi får et lokale hvor vi kan lade vores ting blive. Vi har det net vi selv laver osv.
  • Handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget.

 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Der er ikke indkommet nogen forslag.

 7. Valg af:
  1. Formand.
   • Klavs Bryld er enstemmigt valgt.
  2. Bestyrelsesmedlemmer.
   • På valg:
   - Flemming Nielsen
   - Stefan Brodersen
   - Svend-Erik Sørensen
   • Alle kandidater er villige til genvalg.
   • Dan Jensen stiller op.
   • Stefan Brodersen vil gerne skifte til suppleant.
   • Enstemmigt valgt er:
   - Flemming Nielsen
   - Svend-Erik Sørensen
   - Dan Jensen
  3. Suppleanter.
   • På valg:
   - Mikkel Kjerri
   - Lars Heidemann
   • Mikkel har ikke givet fuldmagt til valg.
   • Stefan Brodersen stiller op.
   • Lars Heidemann ønsker genvalg.
   • Enstemmigt valgt er:
   - Lars Heidemann
   - Stefan Brodersen
  4. Revisor.
   • Vi benytter revisions selskab Kvist og Jensen Grenaa afdeling v/ Arne Nielsen
  5. Revisorsuppleant.
   • Falder bort da vi benytter revisions firma.

 8. Eventuelt.
  • Kunne man evt. lade trafikbetalingen stige med kr. 10,- pr. md. ?
  • Man kunne også tage betaling for hjælp til brugeropsætning eller brugerhjælp.

  Forslagene var genstand for en vis diskussion.

  Formanden bemærkede at det efter vedtægtsændringerne sidste år er op til bestyrelsen at foretage prisjusteringer for at kunne navigere under ændrede vilkår, og at man er opmærksom på muligheden. Men iøvrigt personligt foretrækker en no-nonsens model, hvor trafikbetalingen er stabil og alt er inkluderet i prissætningen.

  • Der skal mere kraft fra hovedknudepunktet ud gennem infrastrukturen.

Mødet afsluttet kl. 20:58

Antal stemmeberettigede: 10
Fra 19:42 (punkt 5): 11 stemmeberettigede.

Den årlige generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes mandag d. 21/02-2011 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole. Alle foreningens medlemmer er velkomne :)

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
8) Eventuelt


Vedtægter kan ses her.

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør dagsordenens punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen senest d. 07/02-2011 (2 uger før generalforsamlingen). Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Klavs Bryld
formand (at) grenaas.netopdatering 100211

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne jfr dagsordenens punkt 6.

GrenaaS.net holder arbejdsmøder for de aktive i nettet. Det forgår hver torsdag aften og har været den ugentlige aften hvor gruppen af aktive i nettet holdt møder - dels for at hygge sig, for at lære af hinanden og for at få forefaldent arbejde fra hånden.

Vi vil gerne byde nye indenfor i vores aktivgruppe. Og derfor inviterer vi interesserede brugere og andre som har lyst til at passe og udbygge GrenaaS.net.

Invitationen er sådan set stående; men i januar måned gør vi os særligt umage med at forberede interessante møder og at tage pænt mod interesserede. Aktivmøderne foregår hver torsdag aften kl 19.30 - 22.00 på Grenaa Tekniske Skole (indgang fra Århusvej) i lokale T20

Temaet for hvert enkelt møde kan du se på https://grenaas.net/kalender

Vi glæder os til at se dig :)

Det har været et fantastisk år hvor de aktive i GrenaaS.net med stor entusiasme har bygget nye knudepunkter, renoveret gamle sendere, tilsluttet utallige nye brugere, afprøvet og indført ny teknik og nye rutiner og ikke mindst høstet endnu en bunke erfaringer som muliggør den fortsatte udvikling af det lokale net, som vi har bygget op gennem flere år og som vi er stole af.

Tak for året til de aktive i nettet. Til masteholderne, Servergruppen og øvrige samarbejdspartnere. Og ikke mindst selvfølgelig til vores skønne brugere.


Godt nytår!
Klavs Bryld, formand

Vi har konstateret at nogle af de første strømforsyninger som fulgte med vores radioer er alt får dårlige.

Strømforsyningerne står enten helt af, eller de holder op med at levere strøm nok til radioen og hastigheden kan blive forringet. Vi har allerede skiftet mange strømforsyninger når de er gået i stykker eller hvis vi tilfældigvis er kommet forbi i anden anledning. Men nu vil vi gerne skifte de sidste!

 


Derfor: Ring til os på 60250250 eller skriv en SMS på 25480009 hvis du har en af de gamle strømforsyninger. Så kommer vi forbi med en ny strømforsyning.

Det drejer sig om strømfrosyningerne som ser ud som dem på billederne overfor. De er hvide og måler ca 5 x 3 cm .

Op til jul - for nu godt et halvt år siden - satte vi forsigtigt "tip en ven"-kampagnen igang blandt vores brugere, som skulle udbrede kendskabet til nettet.

Ordningen har været ganske succesfuld. Men den har på den anden side været vanskelig at administrere. Og derfor har bestyrelsen besluttet at stoppe kampagnen nu.

Kampagnen stopper den 1.september, - og du kan derfor stadig nå at benytte dig af ordningen hvis du skynder dig at tilmelde din ven.

For hver ny ven, som du tilmelder og som bliver koblet på nettet får du tre måneders gratis trafik (værdi 300 kr)


 • Din ven skal selvfølgelig kobles på GrenaaS.net som normal bruger.
 • Du får godskrevet de 300 kr ved den PBS-indbetaling som følger efter at vi enten har registreret indskuddet eller den første fulde indbetaling af et kvartals trafik og afdrag af indskuddet. I sidste tilfælde kan der jo godt gå lidt tid.


Tilmeldingen skal ske på hjemmesiden: www.grenaas.net/tipenven senest 1. septemberVi har nu udbygget nettet i sommerhusområdet, så der er dækning stort set overalt. Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden kan du endda slippe med at betale halvdelen i løbende abonnement.

Hvis du kun benytter dit sommerhus fra påske til efterårsferien skal du derfor kun betale 50 kr/måned. Indskuddet/oprettelsen er det samme som for normal opkobling, dvs enten 2000 kr fra start eller afdrag på 100 kr/måned i 2 år.

Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 100kr/måned i abonnement ligesom en normal opkobling.Tilslutningspunkterne i sommerhusområdet.
Klik her for at se kortet med alle tilslutningspunkterne i og omkring byen.

Folkenettet i sommerlandet
GrenaaS.net Folkenet findes også i sommerhusområdet og dækker i områderne omkring sendemasterne. Du kan selvfølgelig benytte dig af Folkenettet hvis du kun har et lille behov for netadgang. Men husk at hastigheden på Folkenettet er begrænset og stabiliteten altid bedre med en fast opsat opkobling til GrenaaS.net. Folkenettet dækker desuden på lystbådehavnen, på stranden og i klitterne i området omkring naturskolen, - foruden en masse andre steder i byen. Det er nemt og gratis.

Samtidig med udbygningen af vores højhastighednet til de betalende brugere af GrenaaS.net udbygger vi det gratis Folkenet. Udbygningen sker især de steder hvor der er udendørs aktiviteter i byen. Hastigheden på folkenettet er begrænset men hurtig nok til fx at checke post, vejrudsigt og nyheder.

Hvis du er i nærheden af et af af vores tilslutningspunkter med Folkenettet kan du komme på det via en bærbar computer, en iPhone eller smartPhone. Dækningen kan være begrænset af skyggende bygninger og træer og vil være bedst udendørs. Det eneste du skal gøre er at klikke på [Log på som gæst]

Klik på [ + ] på kortet for at zoome ind. Klik på pilene på kortet for at flytte kortet, eller træk med musen.


Klik på en knappenål for at se navnet og evt et billede af antennen på tilslutningspunktet.

Klik her for at se kortet med tilslutningspunkter til højhastighedsnettet.

Den ekstraordinære generalforsamling i GrenaaS.net afholdtes på Grenaa Tekniske Skole den 15/3-10 kl 18:50.

Fremmødte: 9 stemmeberettigede


 1. Valg af dirrigent
  Mikkel Kjerri
 2. Valg af stemmetællere
  Venter med at vælge til det bliver nødvendigt
 3. Valg af referent
  Rune S
 4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer som første gang blev besluttet på den ordinære generalforsamling den 15/2-10.
  Alle forslag blev enstemmigt vedtaget


Således er nu vedtægtsændringerne endeligt besluttet.

Den nyvalgte bestyrelse incl suppleanter og revisor blev på billedet nedenfor indfanget af den afgående formand Bjarke Nielsen umiddelbart efter generalforsamlingen den 15/2-2010 .Fra venstre: Klavs Bryld (formand), Stefan Brodersen,
siddende Flemming Nielsen, stående Lars Heidemann (suppleant),
siddende Mikkel Kjerri (suppleant), stående Arne Nielsen (revisor),
Svend-Erik Sørensen,
Rune S, Pernille Nicolajsen (kasserer) og Jakob B.

På sit konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Pernille som kasserer. Rune blev konstitueret som netmester indtil næste bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen vil drøfte sin fremtidige rollefordeling.

På GrenaaS.nets ordinære generalforsamling var 13 stemmeberettigede fremmødte ved start


 1. Valg af dirigent.
  Niels Ole Mikkelsen.

 2. Valg af stemmetællere.
  Vælges hvis der bliver behov.

 3. Valg af referent.
  Rune S.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  Bjarke fremlagde beretningen.
  - Der var ingen kommentarer til beretningen.
  - Beretningen er godkendt.

 5. Fremlæggelse af
  1. Årsregnskab til godkendelse.
   - Revisor Arne Nielsen fremlagde regnskabet.
   - Der blev forespurgt på om tab af debitorer ikke førtes.
   Disse føres ikke separat, da man blot lukker nettet, og ikke fører dem som tabte indtægter.
   - Regnskabet blev godkendt.
  2. Budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
   - Bjarke fremlagde handlingsplanen for 2010.
   - Der blev spurgt til folkenettet, om det ikke stjal abonnenter fra nettet. Det gør det ikke, da der er begrænsning i hastigheden.


 6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
  - Bestyrelsen forslår intet kontingent.
  - Sponsorater: bestyrelsen forslår at der ikke skal gives nogen.

 7. Behandling af indkomne forslag.
  Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer:

  • Forslag: §2 stk. 1 c udsår og punkt d ændres til punkt c.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §3 stk. 2: fjernes, §3 stk. 3 fjernes henvisning til DjurslandS.net
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §4 stk. 6 alt fjernes undtagen sidste sætning.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §4 stk. 9 d Rettes til ”At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og øvrige lokale foreninger.”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §5 stk. 8, punkt 6 fjernes.
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 2 ændres til: ”Bestyrelsen fastsætter indskud og driftsbetaling, samt evt. kontingent og sponsorater, under hensyntagen til gældende abonnementsvilkår.”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 4 a – Fjerner ”eller DjurslandS.net”
   Rettelsen enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §6 stk. 4 b
   Forslaget trækkes da kontingent stadig er muligt.
  • Forslag: §7 skt. 1 ændres til: ”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kasserer.”
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §8 stk. 3 slettes
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §9 stk. 3 ”Eller DjurslandS.net” fjernes, ordet ”lokal” bibeholdes.
   Enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: §9 stk. 4 ”eller DjurslandS.net” fjernes
   Enstemmigt vedtaget
  • Forslag: §9 stk. 5 ”eller DjurslandS.net” fjernes
   Enstemmigt vedtaget.
  • Forslag: Ekstraordinær generalforsamling d. 2010-03-15 til bekræftelse af vedtægts ændringer, da der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne.
   Generalforsamlingen står inde for dette.

  De vedtagne ændringer er indskrevet i de gældende vedtægter i dette dokument.

 8. Valg af:
  1. Formand. (1 stk.)
   - På valg: Bjarke Nielsen – ønsker ikke genvalg.
   - Bestyrelsen forslår Klavs Bryld.
   - Klavs er enstemmigt valgt.
  2. Bestyrelsesmedlemmer. (6 stk.)
   - Da Klaus, Jimmi og Mikkel er trådt ud af bestyrelsen er bestyrelsen løbende suppleret med suppleanter, som ifølge vedtægterne alle er på valg.
   - På valg: Rune, Pernille efter udløbet af deres ordinære 2 års periode . Flemming, Stefan, Jakob som indsupplerede i den forudgående bestyrelse
   - Rune S, Pernille Nicolajsen og Jakob B valgt for en 2 årig periode.
   - Flemming Nielsen, Stefan Brodersen og Svend-Erik Sørensen blev valgt for 1 årige bestyrelsesmedlemmer.
   Disse er enstemmigt valgt.
  3. Suppleanter. (2 stk.)
   - På valg: Stefan, Flemming.
   - Forslag: Mikkel Kjerri og Lars Heidemann.
   Disse er enstemmigt valgt.
  4. Revisor.
   - Vi benytter revisions selskab Kvist og Jensen.
  5. Revisorsuppleant.
   - Da der benyttes revisions selskab er det ikke nødvendigt at vælge suppleant.


 9. Eventuelt
  - Der ønskes at hvem der er på valg står på dagsordenen til næste år.
  - Svend-Erik gav sin vurdering af et par af aktivgruppens udfordringer og anbefalinger til at imødekomme dem. I den forbindelse bla ønsker om bevidthed om omgangstone og bedre information til de aktive.
  - Bjarke: Bestyrelsen har besluttet der ikke skal være så meget opdeling, det var en fejltolkning hvor bestyrelsen havde troet at folk gerne ville undgå irrelevante mails.
  - Bestyrelsen og de aktive overrakte en lille gave til den afgående formand.


Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til den nye formand.

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net har på sin ordinære generalforsamling mandag aften den 15/2-10 besluttet en række vedtægtsændringer. For at disse har gyldighed skal de dog konfirmeres af en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på Grenaa Tekniske Skole den 15/3-10 kl 18:50.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Behandling af forslag til vedtægtsændringer som første gang blev besluttet på den ordinære generalforsamling den 15/2-10.


Mødet forventes at blive ganske kort, da det alene omhandler konfirmation af de vedtægtsændringer, som blev behandlet på den ordinære generalforsamling den 15/2-10.

Forslaget til vedtægtsændringer, som skal behandles på mødet bliver lagt ud på hjemmesiden, når de er renskrevet.

Med venlig hilsen
pva bestyrelsen
Klavs Bryldopdatering 210210

De vedtagne ændringer er indskrevet i de gældende vedtægter i dette dokument.

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, men bestyrelsen har selv udformet et forslag til ændringer i foreningens vedtægter. Der er ikke tale om noget dramatisk, blot ændringer som først og fremmest har sin årsag i at DjurslandS.net, som GrenaaS.net udspringer af, blev nedlagt i januar 2009. Herved er der opstået et behov for at ændre på de henvisninger i vedtægterne som knytter Grenaas.net til DjurslandS.net.

Nu vi var i gang benytter vi lejligheden til at finjustere nogle få andre ting i vedtægterne.

Klik her og se de foreslåede ændringer.

Som anført nedenfor er alle bredbåndsforeningen GrenaaS.net's medlemmer velkomne til generalforsamling mandag d. 15/2-10 kl. 19:30 på Grenaa Tekniske Skole. Med indgang fra Århusvej. Der vil være skiltet.

Vi byder på en forfriskning under mødet.

Mød op og få information om aktiviteterne i det forløbne år og om handlingsplanen for det kommende år, og få indflydelse på foreningens arbejde.

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 15/02-2010 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Mød op og medvirk til at udvikle Grenaa-området til et godt IT-samfund for alle !!!

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Vedtægter kan ses her.

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsen senest d. 01/02-2010 (2 uger før generalforsamlingen). Alle forslag vil blive offentliggjort her senest d. 08/02-2010 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand (at) grenaas.net

Vi er nu omkring 650 husstande, institutioner og virksomheder der er tilsluttet Internettet gennem GrenaaS.net’s trådløse infrastruktur, og nettet vokser for tiden med gennemsnitlig en tilslutning pr. dag.

Med den store tilslutning er fulgt de økonomiske kræfter som har gjort nettets aktive i stand til at skabe det super net vi alle nyder godt af nu, baseret på omkring 50 lokale tilslutningspunkter.

Men Bredbåndsforeningen GrenaaS.net har en hel del mere at byde på end blot bredbåndsadgang til Internettet. Det skyldes at vores forenings ambitioner ifølge dens formål går langt videre, idet vi ønsker at bidrage til udvikling af et godt IT-samfund, med IT-kompetente borgere, her i Grenaa By og opland. Som medlem kan du derfor deltage i de følgende aktiviteter - hvis du får interesse for det - ikke blot som bruger, men også som medvirkende og som bidragyder:

Aktiviteter

Ugedag

Klokkeslet

Computer-Bøvl aften, 2. tirsdag hver md., for alle

tirsdage

19:00-22:30

Lær IT, kursus for begyndere og lidt øvede

fredage

14:20-16:55

Lær IT, kursus for øvede og viderekomne

onsdage

19:00-22:00

Kursus i nyhedsformidling via Grenaaportalen.dk

ring

ring

Alsidig nyhedsformidling på Grenaaportalen.dk

daglig

løbende

Kursus i drift af egen by- eller landsbyportal

ring

ring

Net-bygger kursus: Lær ved at bygge GrenaaS.net

torsdage

19:30-22:05

Tilslutning af nye brugere

daglig

løbende

Udbygning af knudepunkter og byens gratis hotspot net

Når tid

løbende

Daglig tlf-support, weekend og fridage 13:00-14:00

hverdage

10:00-15:00

Server-gruppe aften, 4. tirsdag hver md., efter aftale

tirsdage

19:00-22:00

Bestyrelsesmøde, 3. mandag hver md., for bestyrelsesmedlemmer

mandage

19:00-22:00

Bestyrelsesmøde i 5., 8. og 11. md. er fællesmøde for aktive

mandage

19:00-22:00

På tidspunktet for bestyrelsesmøde i 2. md. afholdes Generalforsamling

mandage

19:30-22:00

Til at sikre løbende support til nettets brugere og for at sikre nettets stabile drift og -udvikling, har vi i et vist omfang hyret professionel medhjælp fra "Institut for Trådløst Bredbånd" og vi samarbejder tæt med "Djurs-domaenerne.dk", "Servergruppen" og "Djurslands-Oplysningsforbund.dk", men foreningens aktiviteter drives, i det omfang det er muligt, af frivillige aktive blandt os medlemmer selv. - Så hvad enten du har brug for hjælp gennem aktiviteterne, eller du ønsker at udvikle dine færdigheder, eller du føler dig kaldet til at bidrage til gavn for fællesskabet, så er du mere end velkommen til at involvere dig med os andre, i de aktiviteter som måtte have din interesse. Har du noget på hjertet, spørgsmål, ønsker, tilmelding osv., så hold dig ikke tilbage. Kontakt den daglige support på telefon 60 250 250, i weekenden og på fridage mellem kl. 13 og 14, og på hverdage mellem kl. 10 og 15.

Alle de omtalte kurser starter i uge 2 her lige efter nytår. Hvis man vil deltage gør man klogt i at tilmelde sig nu . . .

Med venlige nytårshilsner til alle :-)
på vegne af Bestyrelsen for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net
Bjarke Nielsen
Formand

 

Mellem jul og nytår - dvs. fra og med onsdag d. 23/12-09 til og med søndag d. 03/01-10 - kan du få kontakt med GrenaaS.net på telefon nummer 60 250 250 dagligt mellem kl. 13 og 14. Der svares løbende på e-mail der sendes til: brugerproblem (at) grenaas.net

Fra mandag d. 04/1-10 vil der igen blive svaret telefon mellem kl. 10 og 15 på hverdage, og mellem kl. 13 og 14 på lørdage og søndage, samt på fridage og helligdage.

Om aftenen d. 10/11-09 havde UU-Djursland kaldt til Uddannelses- og Erhvervsmesse i Kulturhuset Pavillonen.
Her havde unge og deres forældre mulighed for at "besøge" en række stande, hvor repræsentanter fra uddannelser og fra lokale erhvervsvirksomheder besvarede forskellige spørgsmål, så man kunne danne sig et overblik over hvilke uddannelses- og erhvervsmuligheder der aktuelt findes på Djursland.

Standene fyldte idrætshallen ved Kulturhuset. For at gøre det muligt for uddannelsesstederne og virksomhederne at vise de muligheder som de kan tilbyde de unge, havde UU-Djursland og Kulturhuset bedt GrenaaS.net hjælpe med at skabe trådløs Internet-adgang overalt i idrætshallen.

Så inden messen havde vi fået folkene fra vores erhvervspartner, Institut for Trådløst Bredbånd, til at montere det nødvendige udstyr og slutte det til GrenaaS.net, så man over alt i idrætshallen frit kunne gå på Internettet via GrenaaS.net med mellem 6 og 9 megabit pr. sekund både ned og op.

I forvejen giver GrenaaS.net gratis folkenet til Kulturhuset, og det dækker de fleste steder indendørs og udendørs, men kun med 256 kilobit pr. sekund ned og op, som i over 20 andre gratis-områder i Grenaa By og opland.

GrenaaS.net blev takket for sin tjeneste for messen, på et stort skilt i den ene ende af idrætshallen, og vi benyttede lejligheden til at fremlægge nettets informations-folder på et bord under skiltet, som man kan se på billedet her.

Som borgere i Grenaa-området har vi efterhånden mange Internet-udbydere at vælge imellem, og alle tilbyder super bredbånd til nærmest ingen penge, hvis deres reklamer står til troende.

For de kommercielle Internet-udbydere er det at levere Internet en forretning som de driver for at tjene mest muligt. Omsorg for lokalsamfundet og dets borgere står ikke øverst på dagsordenen. Kampen om at få opmærksomheden og skaffe flere kunder at tjene på, er så strid at alle kneb synes at gælde for at lokke kunder ind i deres net.

GrenaaS.net er også Internet-udbyder, men ulig de kommercielle selskaber, udspringer GrenaaS.net ikke af ønsket om at tjene penge, men af ønsket om at bidrage til udvikling af et frodigt lokal samfund i Grenaa-området, som hvad IT-kompetancer og -muligheder angår ikke står tilbage for de store bysamfund, og som derfor medvirker til at styrke borgernes og lokalsamfundets konkurrencedygtighed på alle områder af tilværelsen.

I denne bestræbelse har IT-undervisning, hjælp med computer-bøvl, tilgængeliggørelse af billigt bredbånd, og lokal alsidig nyhedsformidling på nettet, gået op i en højere enhed for de udholdende frivillige ildsjæle der nu gennem mange år har stået bag tilblivelsen af GrenaaS.net.

GrenaaS.net er ikke forretning, men foreningsbaseret bredbåndsnet på brugernes præmisser, skabt af engagerede og kyndige brugere. Sagen er jo at landdistrikterne og folk med små midler ikke var tiltænkt adgang til ægte bredbånd af de kommercielle udbydere, simpelthen fordi det i en ren kommerciel tankegang ikke kunne betale sig.
GrenaaS.net blev derfor bygget dels for at folk i landdistrikterne kunne få bredbåndsadgang til det globale informations-samfund og dels for at gøre bredbånd så billigt at alle kunne være med.

Det lykkedes os gennem teknisk snilde og frivillig organisering at skabe sammenlignelig Internetadgang til husstande i by og på land til 1/3 af den kommercielle markedspris i byerne, når man tæller alle omkostninger med over f.eks. 4 år.

Tjenester og priser har ændret sig siden, men GrenaaS.net's frivillige og deres professionelle hjælpere leverer stadig net med et langt mere fordelagtigt forhold for os brugere, mellem leveret hastighed og samlet pris over tid, end nogen kommerciel Internet-udbyder kan komme i nærheden af at præstere i Grenaa-området. Sådan ser det slet ikke ud når man ser på de kommercielle Internet-udbyderes lokkende markedsføring. Men som mulig bruger af GrenaaS.net bør man tænke over om vi frivillige virkelig gad have besværet, hvis ikke det var fordi vi ved at det bredbåndsnet og de tjenester vi laver er bedre for borgerne og for vores egn end alle andre muligheder der byder sig til . . . Hvis man er i tvivl bør man selv lave en sammenligning af hvad man får ud af de forskellige tilbud og hvad det sammenlagt kommer til at koste en i det lange løb, - og så, ja, så ender man her igen :-)

Så velkommen i GrenaaS.net !

Institut for Trådløst Bredbånd tilbyder igen i efteråret kurser i at bruge computere, IT og Internet og i at bygge og drive et trådløst net som GrenaaS.net.

Kurserne blev annonceret i Djurslandsposten og i Grenaa Bladet i uge 35.

Interesserede skal helst tilmelde sig inden udgangen af uge 35 ved at henvende sig til GrenaaS.net's kontakttelefon: 60 250 001 på hverdage mellem kl. 10 og 15.

Se nyhedsredaktionens introduktion til kurserne ved at klikke her.


Videregående IT-undervisning

Elever fra tidligere IT-kurser for begyndere og let øvede kan fortsætte på et videregående hold som afholdes på Grenaa Tekniske Skole på flg. 5 lørdage fra kl. 11:00 og 6 lektioner frem: 5/9, 26/9, 24/10, 14/11 og 5/12.
Hele forløbet strækker sig således over 30 lektioner á 10 kr. i alt 300 kr.
Tilmelding til læreren, Bjarke Nielsen, på 6025 0001.

I sommerferie-ugerne 29, 30 og 31 - dvs. fra og med lørdag d. 11/7-09 til og med søndag d. 2/8-09 - er tidsrummet for telefon-support på GrenaaS.net's supportnummer - 60 250 250 - reduceret og ændret til dagligt mellem kl. 15:00 og 16:00.

I tiden indtil d.11/7-09 og efter d. 2/8-09 ydes der telefon-support som hidtil, - dvs. på arbejdsdage fra kl. 10:00 til kl. 15:00 og lørdage og søndage samt helligdage fra kl. 13:00 til kl. 14:00.
I tidsrum hvor der ikke svares telefon kan man indtale en besked på telefonsvareren. Det er nyttigt at oplyse navn og telefonnummer, samt i hvilket område man er tilsluttet, plus hvad det drejer sig om, så vil man blive kontaktet hurtigst muligt.

Som man kan se i referatet under nedenstående "Rapport fra generalforsamlingen 2009", skete der mindre ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Kontakt til bestyrelsen kan enten ske ved henvendelse på telefon 60 250 250 eller ved at skrive til Bestyrelsen.

Her under præsenteres bestyrelsen som den konstituerede sig på sit første møde efter generalforsamlingen.

Man kan skrive til det enkelte bestyrelsesmedlem ved at klikke på vedkommendes navn.

 

Bestyrelsen for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net siden 23/2-09
 

Bjarke Nielsen Pernille Nicolajsen Rune S
Formand Kasserer Sekretær
Klavs Bryld Jimmi Hansen Klaus Møller Nielsen
Netmester Bøvlmester Bestyrelsesmedlem
Mikkel Andersen Stefan Brodersen Flemming Nielsen
Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant
     
Revision: Kvist & Jensen v/Arne B. Nielsen

Mandag d. 23/02-2009 kl. 19:30 blev den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdt på Grenaa Tekniske Skole for alle foreningens medlemmer.

Via de listede links her under kan medlemmer som ikke deltog på generalforsamligen orientere sig om bestyrelsens beretning fra det forgangne år og om dens handlingsplan for det år vi nu er igang med.  

I uge 14 starter Institut for Trådløst Bredbånd IT-kurser for begyndere og lidt øvede 4 forskellige steder på Djursland i samarbejde med lokale arrangører.

Det drejer sig om en ugentlig eftermiddag med lærere der har mange års undervisningserfaring fra Computer-Bøvl-miljøet.
I Grenaa startes et onsdagshold og et torsdagshold hhv. d. 1/4 og d. 2/4 2009 kl. 14:20 med formanden for GrenaaS.net som lærer. Kurserne kører over hhv. 10 onsdage og 10 torsdage i løbet af foråret.
Forud-tilmelding er påkrævet på telefon 60 250 001.For at blive yderligere orienteret kan du klikke her og se mere om mulighederne på en plakat som i øjeblikket er sat op rundt om på Djursland.


Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.

Bestyrelsen for GrenaaS.net har ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen mandag d. 23/2-09.

Det betyder at generalforsamlingen gennemføres efter nedenstående dagsorden, bortset fra at punkt 7) "Behandling af indkomne forslag." springes over.


Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.


Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.php

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 23/02-2009 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Mød op og medvirk til at udvikle Grenaa-området til et godt IT-samfund for alle !!!

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Vedtægter kan ses her.

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsen senest d. 09/02-2008 (2 uger før generalforsamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort her senest d. 16/02-2008 (1 uge før).

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen

Vi har via e-mail udsendt Nytårsbrev til medlemmerne af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, men da vi ikke kender alles e-mail adresser bringer vi nytårsbrevet her.

Klik her og åben eller hent brevet. Det er i PDF-format og forudsætter muligvis at du har installeret det gratis Adobe Reader på din PC.


Med ønsker om et godt nytår for alle,
på vegne af bestyrelse og aktive i GrenaaS.net
venlige hilsner
Bjarke Nielsen
formand

Lige efter nytår starter VUC Djursland IT-kurser for begyndere og lidt øvede 4 forskellige steder på Djursland.

Det drejer sig om en ugentlig eftermiddag med erfarende lærere fra Computer-Bøvl-miljøet. I Grenaa startes torsdag d. 8/1-09 kl. 14:20 med formanden for GrenaaS.net som lærer. Kurset kører over 10 torsdage indtil påske.
Forud-tilmelding til VUC er påkrævet.

For at blive yderligere orienteret kan du klikke her og se mere om mulighederne på en plakat som i øjeblikket er sat op rundt om på Djursland.

Normalt yder GrenaaS.net telefonisk support til problemer med nettet på 60 250 250 mellem kl. 10 og 15 på hverdage og mellem kl. 10 og 11 på lørdage og søndage.
Herudover kan man døgnet rundt sende en SMS der beskriver problemet fyldestgørende på 60 250 250.

Support i juletiden er anderledes og vil være mulig efter flg. plan:

A) I højtidsperioderne 23., 24., 25. og 26. december samt 31. december og 01. januar kan der kun fejlmeldes pr. SMS på 60 250 250.
Husk at beskrive problemet fyldestgørende.

B) I de øvrige perioder 27., 28., 29. og 30. december samt 02., 03. og 04. januar ydes telefonisk support som i weekenderne, mellem kl. 10.00 og 11.00.
Herudover kan man døgnet rundt sende en SMS der beskriver problemet fyldestgørende på 60 250 250.

Fra og med 05. januar ydes igen normal support.

På vegne af GrenaaS.net's aktive ønskes alle nettets medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand

Hvilket tilslutningspunkt kan du komme på?

Kortet viser tilslutningspunkterne i GrenaaS.net. Den udleverede brugerradio skal pege hen imod det nærmeste punkt den kan få sigt til.

Klik på [ + ] på kortet for at zoome ind. Klik på pilene på kortet for at flytte kortet, eller træk med musen.


Klik på en knappenål for at se navnet og evt et billede af antennen på tilslutningspunktet .

Tilmeld dig her. Eller ring på 60 250 250.

"Lær IT lokalt"-kurserne starter op rundt om på Djursland i uge 32, men kommer man til senere er det OK.

Kurserne er for begyndere og lidt øvede som gerne vil lære at håndtere en PC og bruge IT og Internet.

Tilmelder man sig lærer man at ku' selv på et ugentligt møde efteråret igennem. Hvis man ikke selv medbringer en computer som man gerne vil lære på får man under møderne stillet en til rådighed. Læreren sørger for at man får hjælp på ens eget niveau. Kurserne løber frem til jul og består i 20 møder á 3 lektioner. Man betaler kun 10 kr. for hver påbegyndt lektion man deltager i. Alle møder foregår på en ugentlig eftermiddag fra kl. 14:20 til 16:55. I løbet af kurset vil de der ønsker det blive trænet i fjernundervisning over Internettet, så de senere kan modtage fjernundervisning uden besvær hjemme.

Der er planlagt hold i Allingåbro på mandage, i Glesborg på tirsdage, i Ebeltoft, Pederstrup og Knebel på onsdage, i Grenaa og Kolind på torsdage, og i Hornslet på fredage. Desuden søges der oprettet et hold i Pederstrup på onsdage fra kl. 11:00 til 13:35.På lærredet viser læreren hvordan man gør.

For at holdene kan oprettes skal interesserede tilmelde sig forud på: tlf.: 60 250 001 eller på e-mail til: Kurser (at ) Networking-Djursland.dk. Så hvis man er interesseret skal man tilmelde sig med det samme. Desuden er det også en god ide at være med fra start, selv om arrangørerne er åbne for at de der ikke fik tilmeldt sig forud kan komme med alligevel, - men jo kun såfremt det ønskede hold bliver oprettet. Så er man interesseret er det om at finde det sted og tidspunkt der passer bedst og få sig tilmeldt.

Det er igen Computer-Bøvl-miljøet's Institut for Trådløst Bredbånd der står for at arrangere undervisningen, denne gang i samarbejde med VUC Djursland.

Vi har været flittige umiddelbart før sommeren.

Vi har sat lokale knudepunkter op


 • hos malerfirmaet Tipsmark i Bredstrup.
 • cirka midt på August Kroghsvej.
 • i østenden af Sønder Alle ud mod N.P Josiassensvej.


På billedet kan man se knudepunktet ved Sønder Alle, set fra broen over åen på N.P Josiassensvej.

Du kan umiddelbart tilsluttes hvis du fra en eller anden vinkel kan se en af de her under afbillede antenner, fra et sted hos dig selv hvor du kan placere den netboks som du skal låne som abonnent.
Hvis ikke der umiddelbart er sigt finder vi sammen en måde du kan tilsluttes på alligevel, idet vi bl.a. opretter nye knudepunkter når det viser sig nødvendigt...

Vi åbner 12 af de 22 knudepunkter for fri (gratis) udendørs Internet-adgang i løbet af de kommende uger. Stednavnene for disse 12 knudepunkter med fri udendørs adgang står herunder på lysegrøn baggrund...

Klik på et billede for at se en forstørrelse.
Sigtepunktet er omgivet af cirkler som på en målskive,
og under et knudepunkt med fri udendørs adgang er anført "Folkenet.dk"

Icon_500_Bavnehoej-Moellemasten.JPG (12321 bytes) Icon_500_Aalsoe-masten.JPG (16961 bytes) Icon_500_Enslev_Forsamlingshus.JPG (12417 bytes)
Bavnehøj Mølle masten Beredskabsmasten, Ålsø Enslev Forsamlingshus
Icon_500_Baerhaven.JPG (16673 bytes) Icon_500_Lyngdalsvej.JPG (22000 bytes) Icon_500_TV-mast.JPG (9355 bytes)
Fuglsang, Bærhaven Fuglsang/Lyngdalvej Grenaa Byantenne-mast
Icon_500_GTS-silotag.JPG (17790 bytes) Icon_500_Groennegade-2.JPG (15541 bytes) Icon_500_Hammelev.JPG (9565 bytes)
GTS silo-tag Grønnegade, for enden Hammelev, silo-top
Icon_500_Fodboldskole.JPG (14674 bytes) Icon_500_Kalkvaerket.JPG (14171 bytes)
Havnevej/Hornsleth Alle Hessel Gods fodboldkole Kalkværk silotop, Grenaa
Icon_500_Markedsgade_Falck.JPG (18000 bytes) Icon_500_Pedersminde.JPG (12720 bytes) Icon_500_Lundskovvej-2.JPG (14183 bytes)
Markedsgade ved Falck Petersminde, silotop Planetbyen/Lundskovvej
Icon_500_Radio-Djurslandsmasten.JPG (16558 bytes) Icon_500_Revn-020507-2-250.jpg (11754 bytes) Icon_500_Gert-Svits-mast.JPG (12847 bytes)
Radio Djurslandmasten Revn, silo-top Rådmandsv. Svits-mast
Icon_500_Stena_Line.JPG (12968 bytes) Icon_500_Aalsrode-1.jpg (14786 bytes) Icon_500_Aalsrode-3.jpg (15623 bytes)
Stena Lines tag Ålsrode, Aalsrodevej 37 Ålsrode, Toftevangen
Icon_500_Aalsrode-2.jpg (16817 bytes) Venter på opsætning Venter på opsætning
Ålsrode, Toftevej    

Ved den ekstraordinære generalforsanling d. 3/4 2008 bekræftedes alle de ændringsforslag som fik opbakning fra mindst 3/4 af de fremmødte på den ordinære generalforsamling d. 6/3 2008.

Anledningen til ændringerne var at vedtægterne ikke længere kan henvise til Grenaa Kommune som geografisk tilhørsforhold, men når nu vi var igang med at pille kunne vi lige så godt også stramme lidt op på formuleringerne i vedtægterne, så de tydeligere udtrykker den ånd som GrenaaS.net er skabt i. - Der er således ikke tale om ændringer væk fra vores lokale frivillige bredbåndsforenigs oprindelige grundlag, men tværtimod hen imod en mere skarp præcisering af konsekvenserne af dette oprindelige grundlag.

Man kan gennemse ændringerne her.

Som følge af beslutninger truffet på den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, torsdag d. 6/3-08 indkaldes hermed, i overensstemmelse med vedtægternes foreskrifter for en sådan situation, til ekstraordinær generalforsamling på Grenaa Tekniske Skole torsdag d. 3/4-08 kl. 19.30. Anledningen er stillingtagen til vedtægtsændringer som mindst 3/4 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemte for.

Vedtægterne foreskriver at mindst 3/4 af foreningens medlemmer skal stemme for forslag til vedtægts-ændringer der forelægges en generalforsamling for at de kan vedtages. Dog skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 3/4 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer for et eller flere forslag til vedtægtsændringer. En sådan indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes indenfor 4 uger efter generalforsamlingen. På den ekstraordinære generalforsamling træder sådanne forslag til vedtægts-ændringer i kraft såfremt et flertal af de fremmødte stemmer for dem. Vi er i den situation at mindst 3/4 af de fremmødte på den ordinære general-forsamling stemte for en række af de fremlagte forslag til vedtægsændringer.


Disse forslag til vedtægstændringer kan gennemses her.

Eneste punkt på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er afstemning om hver af de forslag der på den ordinære generalforsamling fik tilstrækkelig opbakning.

Bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling.
Referat fra den ordinære generalforsamling.
Referat fra bestyrelsens konstituerende møde.

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
Formand

Bestyrelsen for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net har modtaget de følgende forslag til foreningens ordinære generalforsamling torsdag d. 6/3 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Jævnfør noterne til punkt 7) i den nedenstående dagsorden offentliggøres de indkomne forslag hermed på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen.

Bortset fra et forslag drejer alle de modtagne forslag sig om forslag til ændringer i vedtægterne. Hvad disse vedtægtsrelaterede forslag angår har bestyrelsen besluttet at fremlægge dem samlet i et oversigtsdokument, som enkelte eller alternative ændringsforsalg til visse punkter i de gældende vedtægter.

Klik her og se alle forslag der drejer sig om ændringer af de gældende vedtægter.

Forslaget der ikke drejer sig om vedtægterne er kommet fra Michael Karlin og gengives her:
"Jeg vil gerne have bragt på bane de dårlige internet forbindelser der er på Grenaa Havn (Stenaline & Kalkværket). Hvorfor kan man ikke få en A-standard radio når nu senderen på Kalkværket er en A-standard, jeg kører selv på Kalkværket, og det er dog den dårligste forbindelse jeg længe har været udsat for, kun overgået af Stenaline, og nu hvor vi har gang i Stenaline, hvorfor kan man ikke lave Stenaline om til en A-standard, så forbindelsen kører, for det gør den ikke nu. Det kunne måske endda lokke flere potientielle kunder til."

Idet vi gør opmærksom på at kvaliteten af en netforbindelse har individuelle aspekter pga. individuelle forhold, og at ikke alle der er tilsluttet via knudepunkterne ved Kalkværket eller ved Stenaline deler oplevelse med Michael, har bestyrelsen og de frivillige taget opfordringerne til sig og er gået igang med at komme Michael i møde på alle de nævnte punkter. - Vi er glade for at få besked og takker for opfordringerne, om end sådanne ikke bør vente til den årlige generalforsamling.

Vi beder om at få sådan besked med det samme i det daglige, så vi løbende kan optimere nettet.

Besked kan gives til support (at) grenaas.net eller via supporttelefonen 60 250 250, - eller ved at komme og berette om de eventuelle problemer på torsdagsaftnerne for aktive. Har man lyst kan man også her selv deltage i at løse problemer.

Mød op på generalforsamlingen den 6/3-08 kl. 19.30 på GTS og tag et medansvar for rammerne for udvikling af GrenaaS.net.

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
Formand

.

Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at udskyde den oprindeligt planlagte ordinære generalforsamling.

Istedet for det tidligere oplyste tidspunkt afholdes den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, for alle foreningens medlemmer, torsdag d. 06/03-2008 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Mød op og medvirk til at udvikle Grenaa-området til et godt IT-samfund for alle !!!

Dagsorden er ifølge vedtægterne (https://grenaas.net/vedtaegter):

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsen senest torsdag d. 21/02-2008 (2 uger før generalforsamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort senest torsdag d. 28/02-2008 (1 uge før), her på foreningens hjemmeside.

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
Formand


Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.00

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet ind imellem er virtuelt på Discord, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du besked om mødet den onsdag er fysisk eller virtuelt. Hvis det er virtuelt får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle. Hvis der på et møde ikke er behov for at yde nogen fremmødte hjælp, så løser vi opgaver i driften af Grenaas.net.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250 med dit navn og dit telefonnumer og at du gerne vil være aktiv i Grenaas.net's frivillige arbejde

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer onsdag d. 27/02-2008 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole.

Mød op og medvirk til at udvikle Grenaa-området til et godt IT-samfund for alle !!!

Dagsorden er ifølge vedtægterne (https://grenaas.net/vedtaegter):

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsen senest d. 13/02-2008 (2 uger før generalforsamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort senest d. 20/02-2008 (1 uge før), her på foreningens hjemmeside.

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
Formand

Rundstråle antennen på TV-masten giver igen net !

Fugt i netværkskabel til knudepunkt på TV-masten på Møgelbjerg var årsag til at flere bruger i GrenaaS.net var uden net i starten af årets sidste weekend.

Regn og blæst vanskeliggjorde reperation, men søndag d. 30/12 om eftermiddagen blev det defekte netværkskabel udskiftet og driften blev normaliseret til glæde for en del mennesker.

På billedet ser man en af de frivillige klartrere være 3/4 oppe i TV-masten, hvor vores grej er placeret.

Vi takker Carsten fra EbeltoftS.net for hans frivillige indsats i Grenaas højere luftlag og de lokale frivillige på jorden der fik nettet til at spille tilfredsstillende igen.

GrenaaS.net's bestyrelse og andre frivillige ønsker alle brugere af GrenaaS.net et rigtigt godt nytår med stabilt og hurtigt net !

Som afslutning på det hidtil mest aktive år i GrenaaS.nets historie, inviterer bestyrelsen hermed alle aktive netbyggere og brugere - kommende som nuværende - af GrenaaS.net til et par hyggelige timer med gløgg, æbleskiver og en kop kaffe.

Det foregår torsdag d. 14. december kl. 19-22 på Grenaa Tekniske skole (indgang fra Århusvej).

Med venlig hilsen og Glædelig Jul bestyrelsen for GrenaaS.net

GrenaaS.net udvider dækningen i den sydlige del af byen.

I sidste uge satte vi et nyt knudepunkt op på Gert Sviths mast på Rådmandsvej. Fra masten kan vi få rigtig god dækning i området mellem Århusvej og banen. Vi kan også dække området ved Trekanten, og områder i Fuglsangskvarteret kan også ses af udstyret i masten. Hvis du kan se toppen af masten vil du med stor sandsynlighed kunne få net fra den.

Flemming, som er ansat i Bøvl miljøet og som til dagligt yder en kæmpe indsats for GrenaaS.net havde forberedt opsætningen. Flemming og vores netmester Jimmi var oppe i kurven for at opsætte udstyret. Heldigvis blæste det ikke på dagen - for de var højt oppe, men varmt var det!

Langsomt men sikkert er der efterhånden ved at være skabt trådløs billig højhastigheds-adgang til Internettet overalt i Grenaa-området. I de kommende dage vil der blive åbnet adgang gennem toppen af masten ved Bavnhøj Mølle.

Interesserede kan tilmelde sig eller få mere information gennem "Tilmelding" lige herover.


4

Nu er Revn også dækket af net fra GrenaaS.net.

Beboerne i landsbyen har opsat masten til rundstrålen, som er etableret på den højtplacerede silo i byen. I den sidste gode måneds tid har de også været flittige gæster på workshoppen torsdag aften på GTS, hvor vi har planlagt arbejdet og opsat brugersæt.Vi henter nettet via vores knudepunkt på Aalsø-masten, hvorfra vi også forsyner Aalsø, Aalsrode og fodboldskolen. For at nå ud til Revn har vi opsat en A-rundstråle på Aalsømasten, som har god sigt til Revn henover Vejlby. Installationen på siloen i Revn blev færdiggjort i mandags. A-rundstrålen på Aalsømasten kom op i går og i dag kommer de første nye brugere på.


Ved generalforsamling d. 22/3 kom der enkelte nye hoveder i bestyrelsen for GrenaaS.net og på det konstituerende første bestyrelsesmøde, lige efter generalforsamlingen, fordelte man de nedenstående hovedopgaver i net-etablering og -drift imellem sig.

GrenaaS.net har fortsat et drømmehold af frivillige som ledelse, - fuld af kompetencer, erfaringer og gå-på-mod. Bak dem op i deres bestræbelse på at skabe et godt folkenet i Grenaa-området !

På billedet ses stående fra venstre: Bjarke, Mikkel, Klavs, Stefan og Jimmi. Indsat foroven fra venstre: Rune, Ove, Conny og Arne. På skærmen bagtil ser vi fra venstre: Bjarne, Tina og Peter. I skemaet nedenfor kan man aflæse ansvarsfordelingen og kontakt informationer.

 

Bestyrelse m.m. for Bredbåndforeningen GrenaaS.net
konstitueret torsdag d. 22/3-07 kl. 21.30 på Grenaa Tekniske Skole
(ved 1. bestyrelsesmøde efter den ekstraordinære generalforsamling kl. 19)
 

Hverv

Fornavn Efternavn Telefon E-mail adresser
Koordination Bjarke Nielsen 60250001 Formand
Administration Ove Borrits 60250250 Kasserer
Kommunikation Klavs Bryld Klavs
Grej-indkøb Mikkel Andersen Mikkel
Net-byggeri Jimmi Hansen   Netmester
Bøvl-support Stefan Brodersen Stefan
Severe Rune S   Rune

 

1. suppleant Bjarne Nielsen Bjarne
2. suppleant
Hjemmeside
Tina Holm 86364100 Tina
3. suppleant Peter Koefoed
 

Hele bestyrelsen kan nås via:

Bestyrelsen
 
Bogføring Conny Sander Kasserer
Revision Arne Nielsen Revan
 

Andre der hjælper med at passe nettet:

Grenaa Flemming Nielsen flemming
Ålsø Ålsrode Niels Ole Mikkelsen 86331109 Nielsole
 

Udlevering af brugergrej

Bruger-grej udleveres på de aktives netbygger-workshop. Den afholdes
på Grenaa Tekniske Skole på alle almindelige torsdage fra kl. 19 til 22.

 

Efter at den oprindeligt planlagte generalforsamling måtte aflyses pga snestorm blev den ordinære generalforsamling i GrenaaS.net afholdt den 22. marts 2007 kl 19.00 på GTS.


Her er referatet fra generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

Niels Ole.
Generalforsamlingen er indkaldt den 9. marts efter at den tidligere rettidigt indkaldte forsamling var aflyst efter snestormen.
Der var ingen invendinger mod generalforsamlingens efterfølgende indkaldelse, og der var ingen invendinger mod at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirrigenten konstaterede hermed at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2. valg af stemmetællere.

Blev ikke anset for nødvendig

3. valg af referent.

Klavs

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Bjarke berettede som formand:
Der har været en betydelig vækst i GrenaaS.net siden for et års tid siden, hvor cellen i Aalsø blev lavet og Aalsrode kom til.

Vi er slet ikke så dygtige som vi gerne vil være,- det gælder både organisatorisk og teknisk. Engagementet af de frivllige aktive er sværere her i byen. Vi kan lade os inspirere af andre nets måde at gøre det på. Niels Oles engagement i Ålsrode bør være en model for fremtidigt engagement af de aktive.

GrenaaS.net er nu tilstede i følgende områder:

 • Hammelev
 • Enslev
 • TV-masten
 • Kalkværket
 • Grønnegade (som dog snart skal forsynes af Kalkværket)
 • Stenaline-bygning på havnen (herfra er etableret en testcelle med lavhastigheds båndbredde, hvor vi skal lære hvordan vi håndterer gæster i nettet)
 • Radio Djursland masten
 • GTS - som også fungerer som hovedknudpunkt
 • Aalsø
 • Homå henter lejlighedsvis net fra Aalsømasten, hvis de har problemer med leveringen fra E9.
 • Ålsrode, hvor der er etableret yderligere 2 celler.
 • Enslev
 • Fodboldskolen (som også er udbygget med indendørs net)
Vi har meget konkrete initiativer igang for yderligere antenneplaceringer i Grenaa, og også i Revn.

GrenaaS.net er gennem Networking Djursland initiativet kommet i et godt samarbejde med Grenaa Byantenne som bla omfatter forsøg med tv-streaming ud gennem landskabsnettet.

Her i GrenaaS.net er vi spydspidsen i udviklingen af højhastighedsløsninger på trods af (eller måske snarere på grund af) at vi er "det lille net".

Vi er igang med at transformere til en ny IP-infrastruktur. Det bør kunne foregå ret smertefrit fordi vi kan håndtere flere subnet samtidigt.

I den tidligste fase blev der ydet en kæmpeindsats af Jimmi. Der kom en ny bestyrelse på den tidligere ekstraordinære generalforsamling 21. april 2006.Grenaas net er i høj grad baseret på Bøvlmiljøet, og har kunnet trække på de ansatte i Bøvlmiljøet.

Vi har også haft en runde i forsamlingshusene i årets løb, som skabte en vis interesse. Netbyggerworkshoppen torsdag aften har nu udviklet sig til nærmere at fungere som aktivmøder.

Fremtiden:

 • bestyrelsen har truffet en principbeslutning om at at etablere gratis (lav-)båndbreddebegrænset adgang i Grenaa.
 • Bestyrelsen vil etablere alle nye celler i Grenaa By på højhastigheds A-standard-brugergrej.
 • Vi skal gerne have involveret så mange skuldre som muligt, gerne i form af deltagelse i en periode på aktivmødeaftenenerne torsdag.
Hermed sluttede formandens beretning.

Niels Ole efterlyse større fokus på at få de eksisterende brugere til at køre, og henviste bla til gentagne ip-konflikter.

Mikkel mente at bestyrelsen skal have fokus på, at der skal skabes fornuftig kvalitet for de eksisterende brugere der er, og dem man får.

Bjake mener ikke at der er en konflikt mellem at skabe den tilstrækkelige kvalitet og at forfølge mere langtsigtede mål. Løsningen består i at vi i den nærmeste fremtid skal have involveret så mange at det ikke bliver et problem at løse de tekniske problemer som opstår.

Flemming byder Mikkel velkommen som aktiv.
Der var en del diskussion om vedligeholdelsen af den teknisk dokumentation og enighed om at den skulle forbedres. Rune fra bestyrelsen har tilvejebragt et værktøj hvormed det kan ske.

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

Arne fremlagde:
Revisionspåtegningen har ikke givet anledning til forbehold.

Regnskabet udviser et underskuddet på godt 90 kkr, som Arne dog hverken opfatter afskrækkende eller problematisk. Det har været almindeligt for alle de eksisterende egnsnet at have haft betydelige underskud (væsentligt større end dette) i deres første år.

Regnskabet blev godkendt.

Der er ikke udarbejdet budget for 2007.

Mikkel mente at der SKAL ligge et budget.

Klavs redegjorde for at det er en del af bestyrelsens handlingsplan at vi begynder at afdrage 6kkr/md af gælden.

Dirrigenten konkluderede at handlingsplanen er præsenteret tidligere under bestyrelsens beretning.

6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.

Der opkræves (i modsætning til de fleste andre egnsnet) ikke kontngent, opkrævningsgebyr eller lign i Grenaas.net

Tina Foreslår kontigent. Der var ikke opbakning til dette forslag.

Bestyrelsens varierende udmeldinger om mulighederne for afdragsordninger blev diskuteret, og det blev klargjort at afdragsordningen ikke er en likviditetsmæssig belastning for Grenaas.net

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen

8. Valg af:

8.1. Formand.
Bjarke blev genvalgt uden modkandidater.

8.2. Bestyrelsesmedlemmer.
Stefan, Rune, Jimmi er ikke på valg og fortsætter.
Tina og Peter ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Connie er udtrådt af bestyrelsen.

Der skal vælges 3 til bestyrelsen:
Klavs, Mikkel og Ove vælges.

8.3. Suppleanter.
Bjarne Nielsen, Tina og Peter.

8.4. Revisor.
Arne blev valgt.

8.5. Revisorsuppleant.
Generalforsamlingen accepterer at Quist & Jensen er revisorsupleant.

9. Eventuelt

Niels Ole foreslog at Aalsø og Aalsrode slås sammen til et område mht grejudlevering.

Mikkel konstaterede at hjemmesiden ikke skriger på nye medlemmer.

Ja så prøver vi igen.

Med forbehold for eventuelle vejrguders utidige indblanding, indkaldes herunder til Generalforsamling i GrenaaS.net.

Da der før har været indkaldt rettidigt håber vi på tilgivelse for den lidt kortere varsel her i anden omgang.

Generalforsamling i GrenaaS.net
afholdes
Torsdag d. 22 marts kl. 19:00 på Grenaa Tekniske Skole
indgang fra Århusvej


Dagsorden i flg. vedtægterne

§8. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af:
1. Formand.
2. Bestyrelsesmedlemmer.
3. Suppleanter.
4. Revisor.
5. Revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

For at kunne have en ide om hvor mange stole og kaffekopper vi skal skaffe, vil det være rart om I vil sende en email med tilmelding til mig - bare klik på mit navn herunder.

Send meget gerne denne indkaldelse videre, hvis I hører om brugere af GrenaaS.net, der ikke har modtaget en.

På bestyrelsens vegne

Generalforsamlingen d. 22.februar er aflyst på grund af vejrliget.

Der vil snarest komme besked om ny dato og tidspunkt.

På grund af de store hvide bunker rundt i det djurske landskab er det nok en noget tvivlsom affære at afholde den planlagte generalforsamling i aften.


Ca. halvdelen af bestyrelsen er sneet inde, det samme er regnskabet og regnskabsføreren.

Fra Trustrup forlyder det at selv sneploven er kørt fast, der skulle efter sigende ligge ca. 2 meter driver foran døren til Teknisk Skole og uden for min egen dør ser der ud som på billedet.

Vi beklager, men sne-guderne ser ud til at ville noget andet end vi ville idag :-)

Med venlig hilsen fra den indesneede bestyrelse.

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer torsdag d. 22/2-07 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.

Gennem medlemmernes engagement og aktive medvirken har GrenaaS.net gode forudsætninger for at bidrage til livskvaliteten i Grenaa-området. F.eks. besluttede bestyrelsen d. 15/1-07 at skabe gratis Internet adgang med lav båndbredde overalt i Grenaa området, så alle uden videre, via håndholdt og bærbar grej, kan bruge Internettet døgnet rundt - uanset hvor de befinder sig. Dette er allerede en realitet i Grenaa Færgehavn.
Mød op og medvirk til at udvikle Grenaa-området til et godt IT-samfund for alle !!!

Dagsorden er ifølge vedtægterne (https://grenaas.net/vedtaegter):

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Valg af referent.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af:
. . a) Formand.
. . b) Bestyrelsesmedlemmer.
. . c) Suppleanter.
. . d) Revisor.
. . e) Revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, jævnfør punkt 7), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsen senest d. 8/2-2007 (2 uger før generalforsamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort senest d. 15/2-2007 (1 uge før), her på foreningens hjemmeside.

På vegne af bestyrelsen
venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
Formand

Nyeste vedtægter, som de senest blev ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 21/04-06:Vedtægter for Bredbåndsforeningen GrenaaS Bjarke Nielsen 2007-01-27T23:03:00Z

Vedtægter for BredbåndsforeningenGrenaaS.net

§1. Navn og Hjemsted

 1. Foreningens navn er ”Bredbåndsforeningen GrenaaS.net”.
 2. Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.
 3. Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.


§2
. Formål

 1. Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
  1. Etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
  2. Dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
  3. Koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
  4. Udvikling af et egnswebsted for alle borgere i Grenaa, der kan forbindes med andre egnswebsteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.
 2. Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.


§3
. Organisation

 1. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er en interesseorganisation for forbrugere af bredbåndsnet.
 2. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net samarbejder jfr. §1 stk. 1 med DjurslandS.net.
 3. Foreningen skal søge at koordinere og samarbejde med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde, og den skal søge at koordinere sig med bredbåndsinitiativer andre steder på Djursland gennem paraplyorganisationen DjurslandS.net.


§4
. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.
 2. Formanden vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på en gang, er maksimum 3 på valg.
 3. Der vælges herudover 2 suppleanter for en 1-årig periode.
 4. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.
 5. Bestyrelsen skal drage omsorg for at der af egen midte eller eksternt udpeges en kasserer, en netmester og hvad der ellers er behov for.
 6. Alle bestyrelsens medlemmer er pr. definition medlemmer i DjurslandS.net's repræsentantskab, og bestyrelsens formand skal repræsentere GrenaaS.net i hovedbestyrelsen for DjurslandS.net. (Hvis det ønskes, kan bestyrelsen udpege et andet bestyrelsesmedlem som dens repræsentant i bestyrelsen for DjurslandS.net). Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i Grenaa Kommune.
 7. Bestyrelsens møder er generelt åbne for alle, således at alle med interesse for foreningens arbejde kan deltage, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan vælge at holde lukkede møder.
 8. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 9. Bestyrelsens opgaver er:
  1. At sikre, at driften af GrenaaS.net sker efter sunde økonomiske principper.
  2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.
  3. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
  4. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og de øvrige lokale foreninger, der samarbejder gennem DjurslandS.net.
 10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 11. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.
 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, uddelegere særlige arbejdsopgaver samt indkalde medlemmer eller andre til deltagelse i bestyrelsesmøder.
 13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.
 14. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.


§5
. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Den årlige generalforsamling skal afholdes i Grenaa Kommune inden udgangen af februar måned hvert år.
 3. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Se dog §9.
 5. Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 6. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse skal ske via e-mail til samtlige de medlemmer, der har ladet sig registrere med en gyldig e-mail adresse. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på foreningens hjemmeside.
 7. Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse og skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.
 8. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Valg af referent.
  4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
  6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg af:
   1. Formand.
   2. Bestyrelsesmedlemmer.
   3. Suppleanter.
   4. Revisor.
   5. Revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.
 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af de registrerede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et krav fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Varsler omkring en ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.


§6
. Medlemmer

 1. Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er tilsluttet GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en tilslutning til GrenaaS.net.
 2. Størrelsen på indskud og abonnement fastsættes af DjurslandS.net’s Hovedbestyrelse.
 3. Ikke tilsluttede medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net kan udmelde sig med 3 måneders varsel, dog skal abonnenter overholde de til en hver tid gældende abonnementsvilkår.
 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt:
  1. Medlemmets handlemåde skader Bredbåndforeningen GrenaaS.net eller DjurslandS.net.
  2. Medlemmet trods påkrav ikke betaler skyldigt kontingent, indskud eller abonnement.
 5. Ekskluderede medlemmer kan kræve eksklusionen afgjort ved først kommende generalforsamling, der med simpelt flertal kan vedtage at fastholde eller forkaste eksklusionen.


§7
. Tegning - Hæftelse

 1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue.
 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§8. Økonomi

 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 2. Abonnenternes indskud og driftsbetaling skal anvendes solidarisk og fair.
 3. Indskud og driftsbetaling fastsættes ens for alle egnsnet og bredbåndsinitiativer under DjurslandS.net af dennes bestyrelse.
 4. Bestyrelsen kan træffe alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af foreningen, og den kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand.
 5. Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift. Dette gælder dog inden for et maksimum, der hvert år fastlægges i budgettet.
 6. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende ? lokalt såvel som regionalt.


§9
. Foreningensopløsning

 1. For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at æ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst æ af de afgivne stemmer.
 2. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret æ af foreningens medlemmer, men forslag i henhold til §9 stk. a vedtaget med æ af de afgivne stemmer, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.
 3. I tilfælde af opløsning af foreningen, skal der søges etablering af en ny lokal forvaltning. I tilfælde af, at dette ikke lader sig gøre, skal foreningen i påkommende tilfælde tilstilles DjurslandS.net til ejendom.
 4. Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men skal i påkommende tilfælde tilstilles DjurslandS.net til ejendom.


§10
. Ikrafttrædelse

Disse vedtægtertræder i kraft øjeblikkeligt ved vedtagelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17/11-02og ændret på generalforsamlingerne den 20/02-03 og den 27/2-04 samt den 28/02-05, ogsenest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 21/04-06.

 

 


Bjarke Nielsen                                    TinaHolm
  Formand                                          Dirigent

GrenaaS.net afholder oplysende møde i Ålsrode forsamlingshus. Du vil kunne se hvilken teknik og udstyr der bliver brugt til at bygge de trådløse net overalt på Djursland og du vil kunne afprøve vores Internet på dertil opstillede maskiner.
Hvor man hos kommercielle Internet udbydere typisk har meget mindre båndbredde "op" til Internettet end "ned" fra Internettet (se skemaet nedenfor) er GrenaaS.net lige hurtig til at sende og modtage.
Som du kan se af skemaet giver GrennaS.net meget store besparelser på prisen for at bruge Internettet. Er man først i gang har man ægte bredbånd til under ¼ af markedsprisen, men selv første år spares ca. 2.900.

Under mødet kan du få besvaret diverse spørgsmål af vores formand Bjarke Nielsen og Netmester Jimmi Hansen, og der vil være mulighed for at tilmelde sig GrenaaS.net og få udleveret det udstyr som skal bruges til at modtage GrenaaS.net’s trådløse Internet forbindelse. - Under mødet byder vi på en lille forfriskning.

GrenaaS.net dækker nu hele Grenaa By og opland med 12 overlappende knudepunkter

Du kan opnå Internet forbindelse gennem ethvert af de 12 antenne forstærkede radioknudepunkter fra op til 5 km afstand, - forudsat at den udleverede brugerkasse kan placeres på et højt punkt på din husstand hvorfra der er direkte sigt.

Knudepunkterne er placeret flg. steder:
1) Radio Djursland-masten i Østergade.
2) Taget af siloen ved Grenaa Tekniske Skole.
3) For enden af Grønnegade.
4) På toppen af Grenaa Kalkværk.
5) På taget af Stena Lines bygning i havnen.
6) Toppen af masten ved Baunhøj Mølle.
7) På silotop midt i Hammelev by.
8) På beredskabsmasten ved Mølleskolen i Ålsø.
9) Aalsrodevej 37 i Ålsrode.
10) Toftevangen i Ålsrode.
11) På Enslev Forsamlingshus.
12) På Hessel Gods Fodboldkostskole.

Egnsnet 9 dækker i det hvide område, og i de grå områder sammen med Noerre-DjurS.net og EbeltoftS.net.  

Besparelse ved højhastigheds-internetforbindelse
med ubegrænset forbrug igennem DjurslandS.net's egnsnet
udbyder hastighed opret. md. 1. år 2. år spar år1 spar år2
Djursnettet 3 - 5 Mbit/s 2000 100 3200 1200    
Cybercity 4096/256 Kbit/s 495 429 5643 5148 2443 3948
tele2 2048/128 Kbit/s 0 399 4788 4788 1588 3588
Stofanet 4096/512 Kbit/s 0 499 5988 5988 2788 4788
TDC 4096/512 Kbit/s 595 574 7483 6888 4283 5688
DanskKabelTV 4096/512 Kbit/s 695 499 6683 5988 3483 4788
Gennemsnits besparelse         2917 4560
Abonnenter i 2006         1000 nye 4000 nu
Forventet besparelse 2006, alle abonnenter på Djursland 2917000 18240000
Besparelse i alt 2006, (sponsering af IT-samfundet på Djursland) 21157000

GrenaaS.net afholder oplysende møde på Mølleskolen i Ålsø. Du vil kunne se hvilken teknik og udstyr der bliver brugt til at bygge de trådløse net overalt på Djursland og du vil kunne afprøve vores Internet på dertil opstillede maskiner.
Hvor man hos kommercielle Internet udbydere typisk har meget mindre båndbredde "op" til Internettet end "ned" fra Internettet (se skemaet nedenfor) er GrenaaS.net lige hurtig til at sende og modtage.
Som du kan se af skemaet giver GrennaS.net meget store besparelser på prisen for at bruge Internettet. Er man først i gang har man ægte bredbånd til under ¼ af markedsprisen, men selv første år spares ca. 2.900.

Under mødet kan du få besvaret diverse spørgsmål af vores formand Bjarke Nielsen og Netmester Jimmi Hansen, og der vil være mulighed for at tilmelde sig GrenaaS.net og få udleveret det udstyr som skal bruges til at modtage GrenaaS.net’s trådløse Internet forbindelse. - Under mødet byder vi på en lille forfriskning.

GrenaaS.net dækker nu hele Grenaa By og opland med 12 overlappende knudepunkter

Du kan opnå Internet forbindelse gennem ethvert af de 12 antenne forstærkede radioknudepunkter fra op til 5 km afstand, - forudsat at den udleverede brugerkasse kan placeres på et højt punkt på din husstand hvorfra der er direkte sigt.

Knudepunkterne er placeret flg. steder:
1) Radio Djursland-masten i Østergade.
2) Taget af siloen ved Grenaa Tekniske Skole.
3) For enden af Grønnegade.
4) På toppen af Grenaa Kalkværk.
5) På taget af Stena Lines bygning i havnen.
6) Toppen af masten ved Baunhøj Mølle.
7) På silotop midt i Hammelev by.
8) På beredskabsmasten ved Mølleskolen i Ålsø.
9) Aalsrodevej 37 i Ålsrode.
10) Toftevangen i Ålsrode.
11) På Enslev Forsamlingshus.
12) På Hessel Gods Fodboldkostskole.

Egnsnet 9 dækker i det hvide område, og i de grå områder sammen med Noerre-DjurS.net og EbeltoftS.net.
  

Besparelse ved højhastigheds-internetforbindelse
med ubegrænset forbrug igennem DjurslandS.net's egnsnet
udbyder hastighed opret. md. 1. år 2. år spar år1 spar år2
Djursnettet 3 - 5 Mbit/s 2000 100 3200 1200    
Cybercity 4096/256 Kbit/s 495 429 5643 5148 2443 3948
tele2 2048/128 Kbit/s 0 399 4788 4788 1588 3588
Stofanet 4096/512 Kbit/s 0 499 5988 5988 2788 4788
TDC 4096/512 Kbit/s 595 574 7483 6888 4283 5688
DanskKabelTV 4096/512 Kbit/s 695 499 6683 5988 3483 4788
Gennemsnits besparelse         2917 4560
Abonnenter i 2006         1000 nye 4000 nu
Forventet besparelse 2006, alle abonnenter på Djursland 2917000 18240000
Besparelse i alt 2006, (sponsering af IT-samfundet på Djursland) 21157000

5

4

GrenaaS.net holder borgermøde i Enslev forsamlingshus, hvor vi vil fortælle hvad GrenaaS.net egentlig er for noget.
Du vil kunne se hvilken teknik og udstyr der bliver brugt til at bygge de trådløse net overalt på Djursland.
Endvidere vil du kunne afprøve vores Internet på dertil opstillede maskiner.

Hvor man hos kommercielle Internet udbydere typisk har meget mindre båndbredde "op" til Internettet end "ned" fra Internettet (se skemaet) er GrenaaS.net lige hurtig til at sende og modtage.

Som du kan se af skemaet nederst på siden giver GrennaS.net meget store besparelser på prisen for at bruge Internettet. Er man først i gang har man nettet til omkring ¼ af markedsprisen.

Under mødet vil du kunne få besvaret diverse spørgsmål af vores formand Bjarke Nielsen og Netmester Jimmi Hansen.

Der vil være mulighed for at tilmelde sig GrenaaS.net og få udleveret udstyr som skal bruges til at modtage GrenaaS.net’s trådløse Internet forbindelse.

Under mødet byder vi på en lille forfriskning.

GrenaaS.net giver store besparelser på Internet-forbindelsen
Der er meget at spare for den enkelte husstand, især efter første år hvor der jo betales indskud.
I alt sparer Djursland mere end 20 millioner i 2006, og endnu mere hvert af de kommende år.

Priserne er hentet pr. 2/4-2006 på de respektive hjemmesider.
  

Besparelse ved højhastigheds-internetforbindelse
med ubegrænset forbrug igennem DjurslandS.net's egnsnet
udbyder hastighed opret. md. 1. år 2. år spar år1 spar år2
Djursnettet 3 - 5 Mbit/s 2000 100 3200 1200    
Cybercity 4096/256 Kbit/s 495 429 5643 5148 2443 3948
tele2 2048/128 Kbit/s 0 399 4788 4788 1588 3588
Stofanet 4096/512 Kbit/s 0 499 5988 5988 2788 4788
TDC 4096/512 Kbit/s 595 574 7483 6888 4283 5688
DanskKabelTV 4096/512 Kbit/s 695 499 6683 5988 3483 4788
Gennemsnits besparelse         2917 4560
Abonnenter i 2006         1000 nye 4000 nu
Forventet besparelse 2006, alle abonnenter på Djursland 2917000 18240000
Besparelse i alt 2006, (sponsering af IT-samfundet på Djursland) 21157000

GrenaaS.net holder borgermøde i Hammelevs forsamlingshus, hvor vi vil fortælle hvad GrenaaS.net egentlig er for noget.
Du vil kunne se hvilken teknik og udstyr der bliver brugt til at bygge de trådløse net overalt på Djursland.
Endvidere vil du kunne afprøve vores Internet på dertil opstillede maskiner.

Hvor man hos kommercielle Internet udbydere typisk har meget mindre båndbredde "op" til Internettet end "ned" fra Internettet (se skemaet) er GrenaaS.net lige hurtig til at sende og modtage.

Som du kan se af skemaet nederst på siden giver GrennaS.net meget store besparelser på prisen for at bruge Internettet. Er man først i gang har man nettet til omkring ¼ af markedsprisen.

Under mødet vil du kunne få besvaret diverse spørgsmål af vores formand Bjarke Nielsen og Netmester Jimmi Hansen.

Der vil være mulighed for at tilmelde sig GrenaaS.net og få udleveret udstyr som skal bruges til at modtage GrenaaS.net’s trådløse Internet forbindelse.

Under mødet byder vi på en lille forfriskning.


GrenaaS.net giver store besparelser på Internet-forbindelsen
Der er meget at spare for den enkelte husstand, især efter første år hvor der jo betales indskud.
I alt sparer Djursland mere end 20 millioner i 2006, og endnu mere hvert af de kommende år.

Priserne er hentet pr. 2/4-2006 på de respektive hjemmesider.  

Besparelse ved højhastigheds-internetforbindelse
med ubegrænset forbrug igennem DjurslandS.net's egnsnet
udbyder hastighed opret. md. 1. år 2. år spar år1 spar år2
Djursnettet 3 - 5 Mbit/s 2000 100 3200 1200    
Cybercity 4096/256 Kbit/s 495 429 5643 5148 2443 3948
tele2 2048/128 Kbit/s 0 399 4788 4788 1588 3588
Stofanet 4096/512 Kbit/s 0 499 5988 5988 2788 4788
TDC 4096/512 Kbit/s 595 574 7483 6888 4283 5688
DanskKabelTV 4096/512 Kbit/s 695 499 6683 5988 3483 4788
Gennemsnits besparelse         2917 4560
Abonnenter i 2006         1000 nye 4000 nu
Forventet besparelse 2006, alle abonnenter på Djursland 2917000 18240000
Besparelse i alt 2006, (sponsering af IT-samfundet på Djursland) 21157000

1

1

Fredag den 19/5-06 fastlagde bestyrelsen for GrenaaS.net under et teknik-møde GrenaaS.net's fremtidige højhastigheds-infrastruktur og torsdag d. 1/6-06 blev første skridt taget i praksis.

På tavlebilledet ses til højre Grenaa-området og dets kendemærker, mens man til venstre i tavlebilledet ser den påtænkte infrastruktur med antenne-knudepunktet på taget af siloen ved Grenaa Tekniske Skole som centrum.

På billedet med antenner ser man masten på toppen af taget af siloen ved teknisk skole. I toppen er der nu monteret 4 højhastigheds sektorantenner som længere nede er forbundet med en router-kasse med 4 højhastigheds radioer.

De nye antenner dækker 360 grader tilsammen, og skaffer Grenaa området højhastigheds Internet-adgang. Fremover vil dette hovedknudepunkt kunne "tappes" fra alle GrenaaS.net's perifere knudepunkter rundt om i hele Grenaa-området, efterhånden som de etableres.

Den på tavlen skitserede fuldt dækkende plan for en højhastigheds-infrastruktur kan nu realiseres og vil blive gennemført hurtigst muligt.

Bestyrelsen har besluttet at det hurtigst muligt skal blive sådan, at man uden videre skal kunne blive tilsluttet GrenaaS.net, uanset hvor man bor i Grenaa-området. - De næste dækningsområder der vil blive etableret er Fuglsang-kvarteret og havnen samt nord om byen.

Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 21/4 lykkedes det at samle en fuldtallig bestyrelse for GrenaaS.net.
På det konstituerende første bestyrelsesmøde d. 2/5 fordelte man de nedenstående 7 hovedopgaver i netetablering og -drift imellem sig.
Og på det første ordinære møde d. 15/5 fik man lagt en handlingsplan for forårets teamwork. GrenaaS.net har fået et drømmehold som ledelse, fuld af kompetancer og erfaring.På billedet ses fra venstre Jimmi, Bjarke, Tina foran Stefan, Rune og Peter. Conny var forhindret.

Herunder kan man se opgave-fordelingen og kontakt-information til hver enkelt.

Bestyrelsen for Bredbåndforeningen GrenaaS.net
konstitueret tirsdag d. 2/5-06 kl. 15.00 - 18.00 på Grenaa Tekniske Skole
(1. bestyrelsesmøde efter den ekstraordinære generalforsamling 21/4-06)
           
    Hverv Fornavn Efternavn Telefon E-mail adresser
1 Formand Bjarke Nielsen 60250001 Formand
2 Kasserer Conny Sander 60250055 Kasserer
3 Grejmester Peter Koefoed 86321683 Ingepeter
4 Netmester Jimmi Hansen 60250004 Netmester
5 Webmoster Tina Holm 86364100 Tina
6 Bøvlmester Stefan Brodersen 60250052 Stefan
7 Severmester Rune S   Rune
           
8 1. suppleant Bjarne Nielsen   Bjarne
9 2. suppleant Preben Stigsen   Stigsen
10 3. suppleant Michael Karlin   Michaelkarlin
           
11 Revisor Arne Nielsen   Revan
           
*) Formand, netmester og kasserer nås via: Kontakt
**) Hele bestyrelsen nås via: Bestyrelsen

I løbet af aftenen torsdag d. 9/5 installerede netbygger-workshoppen for begyndere - på Grenaa Tekniske Skole - det nødvendige link ud til Enslev knudepunktet, så hver husstand i og omkring Enslev nu kan få en robust forbindelse på 2-3 megabit pr. sekund ind til lyslederen i Grenaa.

GrenaaS.net's netmester - Jimmi Hansen - viste først på aftenen workshop-deltagerne hvorledes man indstiller en link-radio. Herefter gik deltagerne pakket med grej med undertegnede på taget af siloen ved teknisk skole og opsatte radiokasse og parabol antenne og sigtede den ind efter Forsamlingshuset i Enslev.
Efter en del bøvl, lykkedes det at skabe en rigtig god og stabil forbindelse til link-antennen i Enslev der forsyner knudepunktets rundstråle radio. Som resultat vil rundstråleantennen der dækker Enslev og omegn nu kunne levere et rigtigt godt og stabilt bredbåndssignal til husstandene i området.

På billedet ser man det belæssede hovedknudepunkt for GrenaaS.net på taget af siloen ved Grenaa Tekniske Skole. Den solbeskinnede antenne er den nye parabol der sigter ud til taget af Forsamlingshuset i Enslev.
Inden for kort tid vil der på dette hovedknudepunkt blive opsat en udendørs kasse med fire højhastigheds-radioer, der skal drive hver deres 90 graders sektor-antenne, som skal forsyne lokale knudepunkter med højhastighedsnet hvorsomhelst 360 grader rundt om hovedknudepunktet.
I den kommende tid vil GrenaaS.net - som en naturlig opfølgning på dette - søge at etablere decentrale knudepunkter ude omkring, der tilsammen vil skabe fuld dækning overalt i Grenaa og opland. - Det skal hurtigst muligt blive sådan at lige meget hvem der spørger efter trådløst net i Grenaa og opland så skal der ikke være ventetid for at få det. - GrenaaS.net har med sin store befolkning potentialet til at blive Djurslands største egnsnet, med mange aktive der sammen skaber en frodighed af gensidige tjenester på vores eget folkenet.

3

Bøvl-miljøet's turnerende netbygger workshop var i Enslev igår aftes, for at etablere landsbyens trådløse knudepunkt og et bredbånds-link ind mod taget af siloen ved Grenaa Tekniske Skole.

Borgerne i Enslev har længe ventet på netadgang via djurs-nettet. Fornylig overdrog Egnsnet9 opgaven til GrenaaS.net og igår hvor workshoppen på sin turne var i Grenaa-området skulle det så være.
Workshop-deltagere fra 4 egnsnet - E9S.net, EbeltoftS.net, GrenaaS.net og Noerre-DjurS.net - arbejdede sammen om at klargøre Enslev's knudepunkt og dets link ind mod GrenaaS.net's hovedknudepunkt på taget af siloen ved Grenaa Tekniske Skole. Det blev sent, men man helmede ikke før knudepunktet knejsede på Forsamlingshusets tag i den måneklare nat.
Udover muligheden for at få billigt trådløst bredbåndsnet fra GrenaaS.net vil borgerne i Enslev fremover kunne glæde sig over gratis kablet såvelsom trådløs Internetadgang indendørs i hele Enslev Forsamlingshus.
Husstande i Enslev som allerede har trådløs Internet-adgang via ADSL, men som ønsker at få del i den væsentligt større båndbredde som GrenaaS.net råder over i kraft af sin lysleder-forbindelse, bedes henvende sig derom til undertegnede. Vi ønsker at samarbejde og finde en løsning som alle kan være tilfredse med og som imødekomme det faktum at sådanne husstande allerede har investeret i brugergrej.

Venlig hilsner fra Bjarke Nielsen
Formand GrenaaS.net
Mobil: 60250001

Som abonnent i GrenaaS.net får man udleveret en klargjort brugerpakke med en udendørs boks og alt det grej der skal til for at man kan forbinde sig trådløst til GrenaaS.net's infrastruktur.

Man får udleveret en brugerpakke med alt det som ses på billedet (bortset fra stikdåsen og røret).
Brugerpakken rummer:
Indbygget dataradio i en udendørs boks, hvor der i låget er placeret en flad sigte antenne, der sikrer forbindelse over minimum 3 km, - under forudsætning af at der er sigt.
Der er en monteringsskinne bag på boksen, og der medfølger strips til fastgørelse, f.eks. til det rør hvorpå en fjernsynsantenne måske allerede er monteret.
Boksen fastgøres så højt som muligt, for at sikre at der er god sigt til det radioknudepunkt i GrenaaS.net som man indgår aftale om at blive tilsluttet. Låget lukkes og skrues tæt med de medfølgende plasskruer og boksen rettes ind så låget "kikker" direkte mod radioknudepunktet.
Der medfølger en forlænget strømforsyning som sættes i nærmeste stikkontakt så dataradioen kan få strøm. Desuden følger et tilstrækkeligt langt netværkskabel med, så man kan nå "ned" og forbinde dataradioen i boksen til netværksporten i ens computer, der hvor den står, eller til en router, hvis man har flere computere der skal forbindes til Internettet via dataradioen.
Dataradioen er boksen forud indstillet korrekt, så den uden videre giver krypteret netværksadgang gennem det aftalte radioknudepunkt. Med brugerpakken følger en vejledning med billeder der viser hvorledes man indstiller sin computer (henholdsvis router). Det hele er gjort så nemt og lige til at vi alle kan finde ud af det :-)

TV2-Østjylland berettede om de trådløse egnsnet på Djursland i deres nyhedsudsendelse søndag d. 30. april kl. 18.30.

Under titlen: "Trådløst net på Djursland (02:38) - Verdens største ikke-kommercielle trådløse netværk." fortæller TV2-Østjylland i interview og billeder historien om det enestående folkelige selvhjælps-projekt.Se indslaget her:
Trådløst net på Djursland

Lørdag d. 22/4-06 blev det trådløse net endelig en realitet i Ålsrode og interesserede husstandene kan nu blive tilsluttet.


Ved Niels Ole Mikkelsen's og John Storgaard's ihærdige indsats sammen med Bøvl-miljøets folk, fik GrenaaS.net i løbet af lørdag eftermiddag sit første knudepukt etableret i Ålsrode. Det trådløse knudepunkt forsynes med net via et forbindelses-link ind mod Ålsø-masten, der igen har forbindelses-link ind mod silotaget ved Grenaa Tekniske Skole, som igen har forbindelses-link til taget af Grenaa Handelsskoles Kursuscenter, hvor fra den videre forbindelse går over lysleder til det globale Internet.
Niels Ole har været primusmotor i at drive tingene frem og John stod for venligt udlån af liften fra Petersen & Præst og lægger også hus til som antennevært. Bøvl-miljøet havde klargjort alt det nødvendige grej.


Niels Ole råder over et test-brugersæt fra GrenaaS.net, så interesserede i Ålsrode-området kan henvende sig til Niels Ole og få testet om de kan få net der hvor de bor.

Hvis man har en placering til brugerkassen, hvorfra man kan se toppen af antennemasten på taget af John's hus, så kan man med sikkerhed få forbindelse, og behøver så ikke at ulejlige Niels Ole med at få testet.

Selve tilmeldingen kan foretages på menuen herover.

I Påskedagene indretter DjurslandS.net's Servergruppe sammen med andre frivillige serverrum på øverste etage af siloen ved Grenaa Tekniske Skole.

Der bliver bygget et aflåseligt og isoleret rum, der med blæsere kan holde varmen ude om sommeren og holde på den om vinteren.

Byggeriet forberedes

At få byggematerialer og ragskabe op på kvisten af den snævre trappe viste sig at være for viderekomne.

Med det nye serverrum får DjurslandS.net og dets egnsnet meget mere plads. Hermed kan vore servere blive samlet på et sted i vores eget net, med redundant højhastigheds-adgang til GrenaaS.net's fiberforbindelse til Internettet og til DjurslandS.net's egnsnet. Vi får nu potentialet til at udvikle alle mulige ønskelige web-services for Djurslands-samfundet.

Som det første håber vi meget snart at få den server i drift som skal hoste folks egne hjemmesider. Se herom i Service-meddelelse på DjurslandS.net's side om nettet: Service-meddelelse

På den ordinære generalforsamling den 20/02-2006 nåede vi at vedtage følgende ændringer af vedtægterne:


§1 stk. 2 blev ændret til:

Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.


§1 stk. 3 blev tilføjet:

Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.


§2 stk. 1. blev til:

Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
• etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
• dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
• koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
• udvikling af et egnswebsted for alle borgere i GrenaaS.net der kan forbindes med andre egnswebsteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.


§2 stk. 2 fik flg. indhold:

Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.


Følgende forslag til yderligere ændringer fra bestyrelsemedlem Rune S fremlægges hermed for den ekstraordinære generalforsamling som foregår i EDB-rummet nær indgangen fra Århusvej, på Grenaa Tekniske Skole, fredag d. 21/4-06 kl. 19.00:


§4 ændres til:

1. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på en gang, er 3 på valg i ulige år og 4 i lige år. Formand og kasserer må ikke afgå samme år, og det skal samtidigt tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.

2. Der vælges herudover 2 suppleanter for en 1-årig periode.

3. Bestyrelsen består af 7 - alternativt 5 - medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.

4. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

6. Alle bestyrelsens medlemmer er pr. definition medlemmer i DjurslandS.net's repræsentantskab, og bestyrelsens formand skal repræsentere GrenaaS.net i hovedbestyrelsen for DjurslandS.net. (Hvis det ønskes, kan bestyrelsen udpege et andet bestyrelsesmedlem som dens repræsentant i bestyrelsen for DjurslandS.net). Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i Grenaa Kommune.

7. Bestyrelsens møder er generelt åbne for alle, således at alle med interesse for foreningens arbejde kan deltage, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan vælge at holde lukkede møder.

8. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

9. Bestyrelsens opgaver er:
1. At sikre, at driften af GrenaaS.net sker efter sunde forretningsmæssige principper.
2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.
3. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
4. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og de øvrige lokale foreninger, der samarbejder gennem DjurslandS.net.

10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.

12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, uddelegere særlige arbejdsopgaver samt indkalde medlemmer eller andre til deltagelse i bestyrelsesmøder.

13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

14. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.


§ 5 stk. 5 ændres til:

"Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt."


§ 5 stk. 8 ændres til:

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent m.m.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af:
a. Formand.
b. Kasserer.
c. Sekretær.
d. Bestyrelsesmedlemmer.
e. Suppleanter.
f. 2 revisorer.
g. 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.


§6 ændres til:

§6 Medlemmer

6.1 Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er koblet
på Bredbåndforeningen GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en opkobling til Bredbåndforeningen GrenaaS.net.

6.2 Medlemskontigentets, indskuds og abonnentudgifternes størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, for tilsluttede som ikke tilsluttede.

6.3 Medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net kan udmelde sig med 3 måneders varsel, dog skal abonnenter overholde de til en hver tid gældende abonnementsvilkår.

6.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt:
· Medlemmes handlemåde skader Bredbåndforeningen GrenaaS.net.
· Medlemmet trods påkrav ikke betaler skyldigt kontingent, indskud eller abonnement.

6.5 Ekskluderede medlemmer kan kræve eksklusionen afgjort ved først kommende generalforsamling, der med simpelt flertal kan vedtage at fastholde eller forkaste eksklusionen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mød nu op kære medlemmer og deltag !

Venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand GrenaaS.net

Der er opstået forsinkelser med færdiggørelse af årsregnskabet og dermed med revisionen. Derfor har vi måttet udsætte den ekstraordinær generalforsamling indtil fredag d. 21/04-2006 . . .

På mødet skal vi:
1) Have godkendt årsregnskabet.
2) Taget stilling til de vedtægtændringer som vil blive fremlagt her på siden senest fredag d. 14/4-06.
3) Foretaget valg til bestyrelsen.

Den ekstraordinær generalforsamling foregår på Grenaa Tekniske Skole i EDB-rummet lige inden for indgangen, når man kommer fra Århusvej. Mødet starter kl. 19.00.

Venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand GrenaaS.net

Der er meget at spare for den enkelte, især efter første år hvor der betales indskud. I alt sparer Djursland mere end 20 millioner i 2006, og endnu mere hvert af de kommende år.

Priserne er hentet pr. 2/4-2006 på de respektive hjemmesider.

Se priserne i Exel på følgende link:
besparelser.xls
  

Besparelse ved højhastigheds-internetforbindelse
med ubegrænset forbrug igennem DjurslandS.net's egnsnet
udbyder hastighed opret. md. 1. år 2. år spar år1 spar år2
Djursnettet 3 - 5 Mbit/s 2000 100 3200 1200    
Cybercity 4096/256 Kbit/s 495 429 5643 5148 2443 3948
tele2 2048/128 Kbit/s 0 399 4788 4788 1588 3588
Stofanet 4096/512 Kbit/s 0 499 5988 5988 2788 4788
TDC 4096/512 Kbit/s 595 574 7483 6888 4283 5688
DanskKabelTV 4096/512 Kbit/s 695 499 6683 5988 3483 4788
Gennemsnits besparelse         2917 4560
Abonnenter i 2006         1000 nye 4000 nu
Forventet besparelse 2006, alle abonnenter på Djursland 2917000 18240000
Besparelse i alt 2006, (sponsering af IT-samfundet på Djursland) 21157000

Da fremmødet på den årlige ordinære generalforsamling var for fåtallig til at der kunne vælges en fuldtallig bestyrelse, indkaldes medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net nu til en ekstraordinær generalforsamling fredag d. 07/04-2006, så vi kan få valgt en fuldtallig og arbejdsdygtig bestyrelse . . .

Den ekstraordinær generalforsamling foregår på Grenaa Tekniske Skole i EDB-rummet lige inden for indgangen, når man kommer fra Århusvej. Mødet starter kl. 19.00.

Venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand GrenaaS.net

Den 20/02-2006 kl. 19.00 til 23.00 afholdt GrenaaS.net sin årlige ordinære generalforsamling på Grenaa Tekniske Skole.

Her følger referat fra mødet:

Fremmødte:
Arne
Jimmi Hansen
Charlotte
Bjarne
Bjarke Nielsen
Rune S

1) Valg af Dirrigent:
Arne

2) Valg af Referent:
Rune S

3) Formandens beretning
Bjarke berettede om hændelsesforløbet siden sidste års generalforsamling. Om den vanskelig tid med splittelsen af DjurslandS.net som førte til 9 organisatorisk og økonomisk selvstændige egnsnet. Og om hvorledes vi i dag endelig har fået skabt grundlaget for GrenaaS.net, med etableringen af en kapabel bredbåndsinfrastruktur, med bl.a. Grenaa Tekniske Skole som bruger af GrenaaS.net.

4) Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet skal tilrettes og godkendes senere.
Der er ikke lavet et budget.
Foreningen er stadig så lille brugermæssig at det ikke er retvisende at lave et budget, idet det ikke kan bruges som et styreredskab som det egentlig er tiltænkt.
Regnskabet gøres færdigt til en ekstraordinær generalforsamling.

5) Evt. fastsættelse af foreningskontingent
Der vedtages ikke at have kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag
1) Formandens strategiforslag til generalforsamlingen:
- Ikke modtaget skriftligt.

2) Betaling af kasserens internetforbindelse:
- 512 stofanet forbindelse. Til 298 kr. pr. md.
4 stemmeberettigede. 2 inhabile, 2 stemte
Forslaget er vedtaget enstemmigt.

3) Tilretning af foreningens vedtægter jævnføre indsendte forslag.
§1 stk. 2 ændres til.
Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.
- Vedtaget enstemmigt

§1 stk. 3 tilføjes.
Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.
§2 stk. 1.
Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
• etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
• dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
• koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
• udvikling af et egnswebsted for alle borgere i GrenaaS.net der kan forbindes med andre egnswebsteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

§2 stk. 2
Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.
- Forslaget er vedtaget

På grund af det sene tidspunkt sendes resten af de indkomne vedtægtsændringsforslag til behandling i udvalg og fremlægges til behandling på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtager at udvalget består af Bjarke og Rune.

7) Valg til bestyrelsen.
Da der ikke er nok fremmødte til generalforsamlingen fortsætter den nuværende bestyrelse indtil der kan foretages valg på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Se punkt 7.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Arne stiller op som revisor.
- Kandidaten er valgt enstemmigt.
Revisorsuppleant findes på ekstraordinær generalforsamling.

10) Evt.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 4 uger efter generalforsamlingen, og bliver fredag d. 07/04-2006 kl. 19.00.

97

Bestyrelsen har modtaget 3 forslag til beslutning på den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, som afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 20/2-06 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1) Beslutningsforslag fra foreningens formand Bjarke Nielsen:

Formandens strategiforslag til generalforsamlingen (fremlægges på mødet).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2) Beslutningsforslag fra kasserer og netmester Jimmi Hansen:

Dækning af udgifter til netforbindelse til kasseren for grenaas.net indtil han selv kan blive koblet på det trådløse net, da han har en del support, samt regnskabsarbejde som kræver internetadgang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3) Beslutningsforslag fra bestyrelsemedlem Rune S:

§1 stk. 2 ændres til:

"Foreningens hjemsted er i den gamle Grenaa Kommune, Djursland."


§1 tilføjes stk. 3, således:

"Foreningens adresse er hos foreningens kasserer eller hos foreningens formand, hvis kassereren ikke bor i foreningens virkeområde.

---

§2 ændres til:

§2 stk. 1
Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
· etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle.
· dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
· koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
· udvikling af et egnswebsted for alle borgere der kan forbindes i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

§2 stk. 2
Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.

---

§4

ændres til:

1. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på en gang, er 3 på valg i ulige år og 4 i lige år. Formand og kasserer må ikke afgå samme år, og det skal samtidigt tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.

2. Der vælges herudover 2 suppleanter for en 1-årig periode.

3. Bestyrelsen består af 7 - alternativt 5 - medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.

4. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

6. Alle bestyrelsens medlemmer er pr. definition medlemmer i DjurslandS.net?s repræsentantskab, og bestyrelsens formand skal repræsentere GrenaaS.net i hovedbestyrelsen for DjurslandS.net. (Hvis det ønskes, kan bestyrelsen udpege et andet bestyrelsesmedlem som dens repræsentant i bestyrelsen for DjurslandS.net). Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i Grenaa Kommune.

7. Bestyrelsens møder er generelt åbne for alle, således at alle med interesse for foreningens arbejde kan deltage, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan vælge at holde lukkede møder.

8. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

9. Bestyrelsens opgaver er:
1. At sikre, at driften af GrenaaS.net sker efter sunde forretningsmæssige principper.
2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.
3. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
4. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og de øvrige lokale foreninger, der samarbejder gennem DjurslandS.net.

10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.

12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, uddelegere særlige arbejdsopgaver samt indkalde medlemmer eller andre til deltagelse i bestyrelsesmøder.

13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

14. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.

---

§ 5 stk. 5

ændres til: "Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt."

§ 5 stk. 8

ændres til:
Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent m.m.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af:
a. Formand.
b. Kasserer.
c. Sekretær.
d. Bestyrelsesmedlemmer.
e. Suppleanter.
f. 2 revisorer.
g. 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

---

§6 ændres til:

§6 Medlemmer

6.1 Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er koblet
på Bredbåndforeningen GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en opkobling til Bredbåndforeningen GrenaaS.net.

6.2 Medlemskontigentets, indskuds og abonnentudgifternes størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. -- tilsluttede som ikke tilsluttede.

6.3 Medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net kan udmelde sig med 3 måneders varsel, dog skal abonnenter overholde de til en hver tid gældende abonnementsvilkår.

6.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt:
· Medlemmes handlemåde skader Bredbåndforeningen GrenaaS.net
· Medlemmet trods påkrav ikke betaler skyldigt kontingent, indskud eller abonnement.

6.5 Ekskluderede medlemmer kan kræve eksklusionen afgjort ved først kommende generalforsamling, der med simpelt flertal kan vedtage at fastholde eller forkaste eksklusionen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mød op og deltag !

Venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand GrenaaS.net

Da vi nu har fået vores udstyr placeret på masten ved mølleskolen i Ålsø, kan vi tilbyde borgerer i Ålsø hurtigt bredbånd via Grenaas.net.

Dette har været en stor udfordring, men er løst med sagkyndig hjælp fra frivillige i Homå som er under E9's Net. Vi siger tusind tak for hjælpen.

Hvis du/i skulle være intereseret i at komme med på det trådløse højhastigheds net, er Du/i velkommen til at tilmelde jer på vores hjemmeside, eller ringe til vores kasser mellem 16 og 20

Vil nogle gerne give en hånd med i det frivillige arbejde er du/i også hjertelige velkommen til at ringe på 60250004 mellem 16 og 20

venligst
kasseren grenaas.net

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afholdes for alle foreningens medlemmer mandag d. 20/2-06 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne (https://grenaas.net/vedtaegter):

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4) Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
5) Evt. fastsættelse af foreningskontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt

Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer jævnfør punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen på e-mail adressen Bestyrelsensenest d. 6/2-06 (2 uger før generalfrosamlingen).
Alle forslag vil blive offentliggjort senest d. 13/2-06 (1 uge før), her på foreningens hjemmeside.

25

18

I dag har GrenaaS.net fået sin længe planlagte 10 megabit / 10 megabit forbindelse, over amtets lysleder, til verdens Internettet, og har nu mulighed for at give mange nye brugere i Grenaa billigt bredbånds Internet.

I dagene op til Jul blev der nedgravet og trukket fiber mellem amtets fiberbrønd ved Grenaa Handelskoles Kursuscenter og Kursuscentrets serverrum. Fiberen blev splidset på (tilsluttet) amtets fiber, der som en ring løber fra Randers til Århus, rundt på Djursland gennem alle rådhusbyer.
I dag tirsdag d. 27/12-05 har Global Connect anbragt aktivt forbindelses-udstyr og Powerline har sørget for at der er Internet trafik på forbindelsen til verdens Internettet.
Aktive i Bøvl-miljøet og i Bredbåndsforeningerne GrenaaS.net og E9S.net har dagen igennem skabt en videre trådløs højhastighedsforbindelse til taget af siloen ved Grenaa Tekniske Skole, som fremover bliver GrenaaS.net's trådløse hovedknudepunkt.
Fra hovedknudepunktet forsynes nu GrenaaS.net's øvrige knudepunkter, på Radio Djurslands-masten og på siloen i Hammelev, med den væsentligt øgede båndbredde.
Senere vil knudepunktet i Grønnegade også blive forsynet med den øgede båndbredde over fiberen.
Nu hvor kapaciteten er øget vil de andre knudepunktet der er planlagt i Grenaa området blive etableret, med link til hovedknudepunktet.

Så hvis du er interesseret i at hjælpe som aktiv i GrenaaS.net - eller blot i at få Internet via GrenaaS.net - så skriv til kontakt eller benyt tilmeldingsformularen i toppen af siden.

Vi har, i de seneste par måneder, fået rigtigt mange henvendelser fra folk, der ønsker bredbånd til en overkommelig pris. Derfor har vi været på arbejde, og er nu blevet færdige med at bygge 3 sendepunkter med billigt, trådløst internet til borgerne i Grenaa by og omegn.

Vi har nu følgende sendere som man kan tilmelde sig:

Radio Djurslands masten
(lige midt i byen ved Kama Kaffe)
Teknisk Skole silo
(Århusvej)
Hammelev
(Silo på den østlige side af byen)

Fælles for alle sendere er at kan du se senderen, kan du komme på. Kan du ikke se senderen, men bor du i nærheden (3-5 km), så kontakt os alligevel, så kan vi komme ud og måle om der er signal.

Vi udvider vores net løbende og kan allerede nu melde ud at der er dækningsområder på vej i Dolmer, Havneområdet i Grenaa by, og endelig Ålsø og Ålsrode, hvor aftalen om at bruge masten ved Mølleskolen nu skulle være på plads.

Hvad er Grenaas.net og hvad kan vi tilbyde dig?
Grenaas.net er en ukommerciel Internet forening, der drives af frivillige gra Grenaa og omegn. Hovedformålet er at tilbyde alle i Grenaa kommune trådløst Internet, med en hastighed på min. 256Kbit/256Kbit til en pris som alle kan være med på.

Det koster kun 100 kr pr mnd.
Du kan være på nettet så meget du har lyst til uden at skulle betale mere.
Der skal, ved oprettelse, betales et indskud på 2000 kr, som går til det udstyr du skal bruge og til udbygning af nettet. Du får udleveret alt det udstyr som du skal bruge, (antenne, kabel, en lille boks, samt en vejledning i hvordan du sætter det hele op) af foreningen Grenaas.net.

Men men men...
Ja, det kommer altså ikke helt af sig selv, det der net, så hvis du bor i et af dækningsområderne og godt kunne tænke dig hurtigt og billigt bredbånd, så kontakt os snarest muligt.

Kunne du tænke dig at give en hånd med?
Ja for ligesom det ikke kommer helt af sig selv, så passer det heller ikke bare helt sig selv. Faktisk er der brug for en del frivillige hænder for at få det til at lykkes. Husk, det gavner ikke bare din nabo, men også dig selv.

Typiske arbejdsopgaver kan være:
- at hjælpe din nabo med at sætte sin computer op til at modtage det trådløse bredbånd.
- at være med til at organisere en aktiv hjælpegruppe i området.
- at bage en kage og lave kaffe til netbyggerne
- at være med til tekniske opgaver
- at supportere andre brugere i lokalområdet
- og meget mere

Ja, der er nok at tage fat på, så hvis du vil være med, eller kender nogen der kan/vil give et nap, så kontakt os.

19

13

7

I dag vågnede vi her i det østlige Djursland op til regn og rusk, ikke vejr for mænd og mus at være ude i, og da slet ikke til at klatre rundt i master og på siloer.

Derfor aflystes sigte- og signalmålingerne i Hammelev og dagen blev i stedet brugt på at køre rundt i landskabet med en kikkert i hånden for et nærmere kig på de 3 landsbyer i GrenaaS opland.

Det viste sig at både Hammelev og Ålsø har sigt til Radio Djurslands mast i Grenaa, hvor GrenaaS.net har udstyr siddende. Det ser lidt mere sort ud i Ålsrode, i hvert fald set fra jorden. Umiddelbart så det ud til at den eneste vej ind i Ålsrode er den store mast ved skolen i Ålsø. Der er igangværende forhandlinger om at få lov til at sætte udstyr op i denne mast.

De planlagte målinger i Hammelev vil istedet blive udført midt eller sidst på denne uge, hvor vejrprofeterne spår bedre vejr for den slags arbejde.

Netbyggeriet er nu rigtigt godt i gang ud over det ganske Djursland. Der er nok efterhånden omkring 3000 tilsluttede husstande i alle de DjurslandSke Egnsnet tilsammen.

Herude i det ØstdjurSke er vi også ved at komme godt med, både i EbeltoftS.net og i Egnsnet 9. GrenaaS.net derimod, er stadig ikke kommet ret meget længere end lige akkurat fra start og det skal der nu gøres noget ved.

Derfor har bestyrelserne i Egnsnet 9 og GrenaaS.net stukket hovederne sammen og aftalt at GrenaaS.net skal være "plejebarn" hos Egnsnet 9 i de næste 6 måneder.

I praksis betyder det at Egnsnet 9s bestyrelse hjælper GrenaaS.net med organisering af nye knudepunkter og aktivgrupper, samt med regnskaber og andre lignende, praktiske ting.

Der vil blive etableret nye knudepunkter og afholdt informationsmøder 3 steder i GrenaaS opland i den nærmeste fremtid, nemlig i:

Hammelev

Ålsrode

Ålsø

Tid og sted for møderne vil fremgå af siden her senere.

Der vil blive foretaget sigte- og signalmålinger i og omkring Hammelev søndag d. 18. september i dagtimerne, med henblik på at oprette et knudepunkt her meget hurtigt.

Men men men...
Ja, det kommer altså ikke helt af sig selv, det der net, så hvis du bor i en af de 3 landsbyer og godt kunne tænke dig hurtigt og billigt bredbånd, så kontakt os snarest muligt.

Kunne du tænke dig at give en hånd med?
Ja for ligesom det ikke kommer helt af sig selv, så passer det heller ikke bare helt sig selv. Faktisk er der brug for en del frivillige hænder for at få det til at lykkes. Husk, det gavner ikke bare din nabo, men også dig selv.

Typiske arbejdsopgaver kan være:
- at hjælpe din nabo med at sætte sin computer op til at modtage det trådløse bredbånd.
- at være med til at organisere en aktiv hjælpegruppe i området.
- at bage en kage og lave kaffe til netbyggerne
- at være med til tekniske opgaver
- at supportere andre brugere i lokalområdet
- og meget mere

Ja, der er nok at tage fat på, så hvis du vil være med, eller kender nogen der kan/vil give et nap, så kontakt os.

Brug tilmeldingsformularen, eller skriv til bestyrelsen

Med venlig hilsen
Tina - Formand i Egnsnet 9


Grenaas.net er en ukommerciel frivillig forening der ved frivilliges indsats yder en lynhurtig, stabil og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt, - til en fast lav pris.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 75 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 100-150 Megabit pr. sekund eller mere - både ned og op... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger med mere end 60 tilslutningspunkter rundt om på Grenaa-egnen, så alle tilsluttede til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Medlemskab og abonnement:
Hvis man tegner et internet-abonnement hos Grenaas.net melder man sig samtidigt ind som medlem i foreningen og skal som medlem betale et medlemskontingent på 10 kr. pr. måned. Det betales forud sammen med ens abonnements-betaling for internet. Det samlede månedlige beløb skal indbetales pr. den første i hver måned, med en såkaldt "Fast Overførsel" fra ens netbank, så det efter oprettelse sker automatisk.

Samlet betaling gennem "Fast Overførsel"
Ved tilmelding skal man altså selv oprette en månedlig "Fast Overførsel" i sin netbank der automatisk overfører det samlede månedlige beløb til Grenaas.net's abonnent-konto. Den har bank reg. nr. 2690 og konto nr. 9035295361. - Indtast dit samlede månedlige betalingsbeløb og anfør betalingsintervallet månedlig pr. den første i hver måned og at betalingerne er uden tidsbegrænsning. (Du kan altid slette den faste overførsel når som helst du selv vil, senere). Noter i overførslens felt for meddelelse til modtager det brugernummer du får udleveret ved tilslutningen.
Der er ingen opkrævningsgebyr eller yderligere udgifter.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man indendørs kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen via flere enheder.

Der er 3 slags abonnementer:
1) Helårs basis-abonnement. Koster 150 kr. pr. måned.
2) Sommerhus-abonnement. 75 kr. - hver måned året rundt.
3) Institutions- og Virksomheds-abonnement. 2 * 150 kr.
( evt. ekstra ved særlige ekstra tjenester)

1. Helårs basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement.

2. Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. 10 kr. i kontingent pr. måned, - men hver måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller hvis du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du tegne et Helårs basis-abonnement.

3. Institutions- og Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores Helårs basis-abonnement.
Men har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Tilkøbs-muligheder:
Helårs basis-abonnement, Sommerhus-abonnement og Institutions- og Virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningspakken indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis låner erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Man skal lægge 25 kr. til sin månedlige "Faste Overførsel" pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.
Man skal regne med at det vil koste 250 kr. at få hjælp til afmontering og aflevering af vores udlånte netværks-grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt

Der blev torsdag d. 16/06-2005 afholdt møde i den turnerende bygge net workshop som er et kursus under Nørredjurs bøvl miljø på Grenaa Tekniske Skole.

Her opsatte og afprøvede vi rundstråleudstyr på toppen af siloen på Teknisk Skole.
Dette skal føre til opservationer der skal gøre det muligt at komme videre med udbygningen af GrenaaS.net fra silotaget på Teknisk Skole.

Igen på næste torsdag foregår mødet i Grenaa på Teknisk Skole.
Hvor vi vil fortsætte de påbegyndte tests.

Vedtægter for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net§1. Navn og Hjemsted

 1. Foreningens navn er ?Bredbåndsforeningen GrenaaS.net?.

 2. Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa Kommune.§2. Formål

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er en ukommerciel og almennyttig forening, oprettet med det formål, gennem frivillig arbejdsindsats, at fremme:

 1. Etablering af højhastigheds egnsnet med internet adgang på rimelige vilkår for alle, samt at fremme samarbejdet mellem de lokale foreninger og deres brugere.

 2. Udvikling af et egns-websted for alle borgere ? der kan forbindes i en samlet web-portal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

 3. Dannelse af åbne IT-selvhjælps miljøer ? evt. med eget værksted.§3. Organisation

 1. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er en interesseorganisation for forbrugere af bredbåndsnet.

 2. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net samarbejder jfr. §1 stk. b med DjurslandS.net.

 3. Foreningen skal søge at koordinere og samarbejde med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde, og den skal søge at koordinere sig med bredbåndsinitiativer andre steder på Djursland gennem paraplyorganisationen DjurslandS.net.§4. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen varetager foreningens formål.

 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt på den årlige generalforsamling.

 3. Alle bestyrelsens medlemmer er pr. definition medlemmer i DjurslandS.net´s repræsentantskab, og bestyrelsens formand skal repræsentere GrenaaS.net i hovedbestyrelsen for DjurslandS.net. (Hvis det ønskes, kan bestyrelsen udpege et andet bestyrelsesmedlem som dens repræsentant i bestyrelsen for DjurslandS.net). Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i Grenaa Kommune.

 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

 5. Bestyrelsens medlemmer vælges normalt for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på en gang, er 3 på valg i ulige år og 4 i lige år. Formand og kasserer må ikke afgå samme år, og det skal samtidigt tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.

 6. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

 7. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 8. Bestyrelsens opgaver er:
  1. At sikre, at driften af GrenaaS.net sker efter sunde forretningsmæssige principper.

  2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.

  3. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.

  4. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og de øvrige lokale foreninger, der samarbejder gennem DjurslandS.net.

 9. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

 10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, men skal søge at tilgodese alle synspunkter.

 11. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.

 12. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

 14. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.§5. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 2. Den årlige generalforsamling skal afholdes i Grenaa Kommune inden udgangen af februar måned hvert år.

 3. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Se dog §9.

 5. Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde.

 6. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse skal ske via e-mail til samtlige de medlemmer, der har ladet sig registrere med en gyldig e-mail adresse. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på foreningens hjemmeside.

 7. Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse og skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.

 8. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:
  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent.

  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Valg til bestyrelsen.

  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  10. Eventuelt

 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af de registrerede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et krav fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Varsler omkring en ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.§6. Medlemmer

 1. Medlemmer i GrenaaS.net er de husstande der er koblet på GrenaaS.net, samt de husstande, der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en opkobling til GrenaaS.net.

 2. Den ordinære generalforsamling fastsætter år for år beløbsstørrelsen for et kontingent for alle medlemmer ? aktive som passive.

 3. Medlemmer af foreningen kan udmelde sig med 6 måneders varsel til den 1. januar.§7. Tegning ? Hæftelse

 1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue.

 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.§8. Økonomi

 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 2. Abonnenternes indskud og driftsbetaling skal anvendes solidarisk og fair.

 3. Indskud og driftsbetaling fastsættes ens for alle egnsnet og bredbåndsinitiativer under DjurslandS.net af dennes bestyrelse.

 4. Bestyrelsen kan træffe alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af foreningen, og den kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand.

 5. Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift. Dette gælder dog inden for et maksimum, der hvert år fastlægges i budgettet.

 6. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende ? lokalt såvel som regionalt.§9. Foreningens opløsning

 1. For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at æ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst æ af de afgivne stemmer.

 2. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret æ af foreningens medlemmer, men forslag i henhold til §9 stk. a vedtaget med æ af de afgivne stemmer, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

 3. I tilfælde af opløsning af foreningen, skal der søges etablering af en ny lokal forvaltning. I tilfælde af, at dette ikke lader sig gøre, skal foreningen i påkommende tilfælde tilstilles DjurslandS.net til ejendom.

 4. Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men skal i påkommende tilfælde tilstilles DjurslandS.net til ejendom.§10. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt ved vedtagelse.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. februar 2005.


_________                                      __________
Formand                                          Dirigent

GrenaaS.net er en lokal afdeling af Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.
GrenaaS.net skal fungere som fælles egnsnet for alle på Grenaa-egnen.
GrenaaS.net skal i samarbejde med DjurslandS.net skaffe højhastigheds-Internet-adgang på rimelige vilkår til ubetinget ALLE interesserede i Grenaa Kommune.

Computer-Bøvl-miljøet på Djursland gennemførte i foråret 2001 en bredbånds-kampagne i Nørre Djurs området. På grundlag af kampagnen tilkendegav 525 husstande, institutioner og virksomheder i området deres interesse i lynhurtig Internetadgang til fast lav pris. På denne baggrund oprettede Computer-Bøvl-miljøet d. 8/6-01 DjurslandS.net. Formålet var at organisere bredbåndsinitiativer overalt på Djursland i en samlet almennyttig og ukommerciel bredbåndforening, der havde mulighed for at blive stor nok til at kunne forhandle sig til gode bredbånds-muligheder for Djurslands befolkning. I denne forbindelse reserverede Computer-Bøvl-miljøet befolkningen i hver kommune et eller to domænenavne. For Grenaa blev navnet GrenaaS.net.

Den 27/6-01, under et offentligt orienterede møde i Nørre Djurs Hallen om bredbånds-situationen på Djursland, stiftedes så "Bredbåndsforeningen DjurslandS.net".
En midlertidig bestyrelse blev valgt til at generere interesse overalt på Djursland og forberede en stiftende generalforsamling. Den blev afholdt den 4. september 2001, og her valgte man en bestyrelse med to repræsentanter fra hver af Djurslands 8 kommuner.

De første 1½ år gik med at undersøge tekniske muligheder, forhandle løsninger, organisere projektet, stifte lokalforeninger osv., og i foråret 2003 blev de første husstande tilsluttet. Siden da er det gået stærkt. I dag har hundredvis af frivillige i lokalområderne ud over hele Djursland skabt mere end 300 radioknudepunkt som samlet giver trådløs Internetadgang over så godt som hele Djursland. Omkring 7.000 husstande har nu bredbåndsadgang til Interntettet gennem de egnsnet som DjurslandS.net projektet fik igang rundt om på Djursland. 1/4 af Djurslands befolkning på 82.000 indbyggere har fået deres behov for bredbåndsadgang til Internettet dækket gennem dette enestående initiativ.

I starten viste det sig at være svært i Grenaa og Ebeltoft. Her havde borgerne andre muligheder og de første bestyrelser gav op. Nye bestyrelser måtte også sande at det ikke var nemt at fange byboernes interesse for etablering af eget folkenet. Så indtil begyndelsen af 2006 fandtes i Grenaa kun et enkelt testområde med 8 husstande der havde trådløs tilslutning til et radioknudepunkt i Grønnegade området.

I starten af 2006 etablerede den tredie bestyrelse af GrenaaS.net en fælles fiberforbindelse som grundlag for udbygning af GrenaaS.net's trådløse dækningsområder. I dag består den samlede trådløse IT-infrastruktur for by og landdistrikter af mere end 30 forbundne trådløse knudepunkter jævnt fordelt i Grenaa-området. Gennem disse har mere end 400 husstande, institutioner og virksomheder deres bredbånds-tilslutning til Internettet.

Der er etableret reserve-fiberforbindelse som automatisk slår til hvis der er udfald på hovedlinien. Ligeledes udbygges den trådløse infrastruktur med reserve-forbindelser med samme formål. Kapaciteten øges løbende, og belastningen i nettet fordeles, for at virkeliggøre og sikre at man har 10 megabit pr. sekund både ned og op . . .

Support-telefonen
Ved problemer med nettet kan du:
Skrive en SMS til Grenaas.net's supportnummer 60 250 250. Eller skrive en e-mail til support@grenaas.net
Eller lægge en Messenger besked på facebook.com/grenaas.net
Husk at oplyse:
Navn
Adresse
Telefonnummer
Hvad sagen drejer sig om

Herved registreres din henvendelse straks i vores opgave-kø og en af nettets frivillige vil hurtigst muligt tage hånd om din sag.

Support-oplysninger på nettet
Har du adgang til nettet kan du på statussiden checke om der aktuelt er problemer.

Vejledninger ang. brug og opsætning af email-konto
Her kan du se hvorledes du får din mail til at virke korrekt:

https://mail.djurs.netPrint dem ud, så du har adgang til dem selvom du ikke kan få adgang til internet.
Vejledning til webmail på Djurslandsportalen (pdf)
Vejledning til opsætning af email-adresse i Outlook Express (pdf)

OBS! Kontakt til Servergruppen foregår her: servergruppen.dk/kontakt.php

Support til andet IT-bøvl på Computer-Bøvl-aftner
Har du andre problemer ved brugen af computere, IT og Internet er du altid velkommen til Computer-Bøvl-aftnerne den anden onsdag hver måned fra kl. 19 til 21.30. Det foregår på Grenaa Tekniske Skole.
Se mere om Bøvl-aftnerne i højre kolonne under punktet "Møder hver måned".
Du kan også læse mere på www.boevl.dk, om deltagelse på Computer-Bøvl-aftnerne og om at få hjælp fra Computer-Bøvl-værkstedet, ved at klikke her.

Det må være på høje tid at vi mødes og sætter gang i den videre etablering af GrenaaS.net og finder ud af at fordele opgaverne imellem os, - også i relation til Bøvl-værkstedets nu reetablerede stab af frivillige og daglige medarbejdere, som GrenaaS.net har indgået aftale om at kunne trække på.
(Bøvl-værkstedets seneste opdatering over kontaktinformation om tilknyttede frivillige, aktive og daglige medarbejdere og deres indbyrdes ansvarsdeling er placeret i menuen her til højre).

Som ny formand for GrenaaS.net skal jeg derfor indkalde til bestyrelses- og aktivmøde onsdag d. 4/5-05 kl. 19:00-22:00 i Kulturhuset.

Vær rar at møde op, - og træk gerne interesserede kammerater med ! - Frygt ikke at blive presset til noget du/I ikke har tid til eller lyst til ! - Det ledende princip i vores fremtidige fællesskab må nemlig være gensidig respekt om, at den enkelte ikke må udsættes for forventning fra andre deltagere, om at bidrage med andre ting end det vedkommende selv har lyst og tid til :-)

Kunsten bliver gradvist at inddrage rigtig mange interesserede, gennem at skabe nogle indledende rigtig gode eksempler på vefungerende dækningsområder; derved kan vægten på den enkelte skulder nemlig undgå at blive tungere end at det til stadighed forbliver sjovt at være med til at gøre GrenaaS.net til Djurslands venligste, største, frodigste og internationalt forbilledlige community network . . . ;-)

En handlingsplan er i støbeskeen og det er nu der skal smedes ! Mød op og deltag :-)

Varme hilsner fra Bjarke :-)
Formand

Generalforsamlingen i GrenaaS.net blev afholdt mandag d. 28/02-2005.

Fremmødet var ikke stort men dagsordenen blev behandlet.

Der er vedtaget nye vedtægter for GrenaaS.net,
disse vil hurtigst muligt blive lagt op her på siden.
Derudover er der sket en rokering i bestyrelsen og der er valgt nye personer ind.

Den nye bestyrelse ser sådan ud:

Formand: Bent Bjarke Nielsen
Kasserer: Jimmi Hansen
Bestyrelsesmedlemmer: Michael Nielsen
Rune S

Der blev også valgt nye vedtægter disse kan findes her: Nye vedtægter

GrenaaS.net indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 28/02-2005.
sted og tidspunkt oplyses snarrest.

Internet via GrenaaS.net
Har du adgang til Internettet gennem GrenaaS.net og oplever problemer, så se mere her

Andet bøvl med IT
Har du andre problemer ved brugen af computere og IT er du altid velkommen til Computer-Bøvl-aftnerne.
Der afholdes bøvlaften flg. 3 gange om måneden fra kl. 19.00 til 22.30:
1. tirsdag
Ebeltoft Daghøjskole.
2. tirsdag
Grenaa Tekniske Skole.
3. tirsdag
Walkie Talkie klubbens klubhus, på Idrætsvej i Glesborg.

Du kan læse mere om deltagelse i Computer-Bøvl-aftnerne eller at få hjælp fra Computer-Bøvl-værkstedet her.


Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 65 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 8

Så er GrenaaS.net ved at være med på det nye layout, der breder sig over de blå sider for tiden.

Samtidig er der oprettet et online redaktionsområde, så der skulle være håb for en højere opdateringsfrekvens i fremtiden.

Indkaldelse til generalforsamling i GrenaaS.net

GrenaaS.net indkalder hermed til generalforsamling mandag d. 28/02-2005.
Generalforsamlingen finder sted på Fritidscenter Enslevgård kl. 19:00-22:00.
Forslag til nye vedtægter kan findes her forslag


Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.

Tilkobling til GrenaaS.net

Vi arbejder på at oprette flere dækningsområder,
men for tiden kan vi desværre kun tilbyde tilkobling i området omkring Grønnegade.
Planen er at oprette en sender på den gamle Radio Djurslands mast bag Østergade Slagteren.
For at vi kan oprette et nyt område er det nødvendigt at man i et område,
er minimum 9 brugere der vil på og man har et højt punkt til en sender.
For flere informationer kan man kontakte Netmesteren

Så kom GrenaaS.net i luften

Torsdag d. 10/06-2004 gik GrenaaS.net i luften fra en tagtop på Grønnegade.
I skrivende stund sidder der nu 7 brugere online via GrenaaS.net's første celle,
og den 8. er på vej så snart han kommer hjem igen.

Så hvis du er interesseret i at blive koblet på
Internettet for kun kr. 100,- pr. måned, så kontakt os
kontakt email


Med venlig hilsen
på foreningens vegne
Michael Jensen, formand GrenaaS.net.

Info

Kig ind på vores kommende hjemmeside

Klik på linket og se dig om: https://www.grenaasnet.dk
(Bemærk at siden er under udvikling og der kan derfor forekomme informationer der endnu ikke er tjekket for deres korrekthed).

NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide

Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net

Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.phpMøder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.00

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet ind imellem er virtuelt på Discord, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du besked om mødet den onsdag er fysisk eller virtuelt. Hvis det er virtuelt får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle. Hvis der på et møde ikke er behov for at yde nogen fremmødte hjælp, så løser vi opgaver i driften af Grenaas.net.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250 med dit navn og dit telefonnumer og at du gerne vil være aktiv i Grenaas.net's frivillige arbejde


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Grenaas.net er en ukommerciel frivillig forening der ved frivilliges indsats yder en lynhurtig, stabil og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt, - til en fast lav pris.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 75 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 100-150 Megabit pr. sekund eller mere - både ned og op... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger med mere end 60 tilslutningspunkter rundt om på Grenaa-egnen, så alle tilsluttede til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Medlemskab og abonnement:
Hvis man tegner et internet-abonnement hos Grenaas.net melder man sig samtidigt ind som medlem i foreningen og skal som medlem betale et medlemskontingent på 10 kr. pr. måned. Det betales forud sammen med ens abonnements-betaling for internet. Det samlede månedlige beløb skal indbetales pr. den første i hver måned, med en såkaldt "Fast Overførsel" fra ens netbank, så det efter oprettelse sker automatisk.

Samlet betaling gennem "Fast Overførsel"
Ved tilmelding skal man altså selv oprette en månedlig "Fast Overførsel" i sin netbank der automatisk overfører det samlede månedlige beløb til Grenaas.net's abonnent-konto. Den har bank reg. nr. 2690 og konto nr. 9035295361. - Indtast dit samlede månedlige betalingsbeløb og anfør betalingsintervallet månedlig pr. den første i hver måned og at betalingerne er uden tidsbegrænsning. (Du kan altid slette den faste overførsel når som helst du selv vil, senere). Noter i overførslens felt for meddelelse til modtager det brugernummer du får udleveret ved tilslutningen.
Der er ingen opkrævningsgebyr eller yderligere udgifter.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man indendørs kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen via flere enheder.

Der er 3 slags abonnementer:
1) Helårs basis-abonnement. Koster 150 kr. pr. måned.
2) Sommerhus-abonnement. 75 kr. - hver måned året rundt.
3) Institutions- og Virksomheds-abonnement. 2 * 150 kr.
( evt. ekstra ved særlige ekstra tjenester)

1. Helårs basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement.

2. Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. 10 kr. i kontingent pr. måned, - men hver måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller hvis du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du tegne et Helårs basis-abonnement.

3. Institutions- og Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores Helårs basis-abonnement.
Men har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Tilkøbs-muligheder:
Helårs basis-abonnement, Sommerhus-abonnement og Institutions- og Virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningspakken indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis låner erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Man skal lægge 25 kr. til sin månedlige "Faste Overførsel" pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.
Man skal regne med at det vil koste 250 kr. at få hjælp til afmontering og aflevering af vores udlånte netværks-grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net

Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 65 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.


Tilslutninger

Næsten alle har nu net igen !

Alle skal med ind i det nye netværk, så vi har brug for nye tilbagemeldinger om problemer i situationen, sådan som den er nu.
Da I som det først og fremmest drejer sig om nu, muligvis ikke kan sende mail eller gå på facebook, bedes I sende os en SMS til 60 250 250, med navn og adresse samt det mobiltelefonnummer vi skal bruge til kontakt, plus en kort problembeskrivelse.
Tidligere druknede vi i hundredvis af SMS'er, men da vi nu forventer kun at modtage få SMS'er vil vi bestræbe os på at overkomme at besvare dem individuelt og sørge for at man kommer på nettet igen lige så hurtigt vi kan få det til at ske.

Det kan stadig være relevant, for de få der evt. endnu er uden internet gennem Grenaas.net, at lave sig et WiFi-hotspot på en mobil, som kan give ens enheder trådløs internetadgang, mens man venter på internet gennem Grenaas.net

Hvis man ikke kan det, kan man stadig lave aftale på 27 36 10 36 om at hente en bredbånds-router til låns, indtil man har fået net igen.

Hvis man har fået internet gennem Grenaas.net igen, og man lånte en bredbånds-router mens man ventede, så bedes man tilbagelevere bredbånds-routeren efter aftale på 27 36 10 36, så andre der evt. endnu ikke har fået net, kan få gavn af den.

Venlige hilsner fra
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net